Contestaţie la executare. Imposibilitatea executării cheltuielilor judiciare la plata cărora a fost obligat condamnatul – cetăţean străin.

Sentinţă penală 18/P din 07.02.2008


Sentinta penala nr.18/P din 07.02.2008

Sub numarul 4852/103 din 2 noiembrie 2007 a fost înregistrata la instanta contestatia la executare formulata de Biroul executari penale din cadrul Tribunalului Neamt, privind imposibilitatea executarii cheltuielilor judiciare la care a fost obligat condamnatul E.M.M. prin sentinta penala nr. 159/P/2007 a Tribunalului Neamt.

S-a atasat dosarul de fond nr. 2281/103/2007 a Tribunalului Neamt.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta penala nr. 159/P din 5 septembrie 2007 a Tribunalului Neamt, s-a respins cererea pentru întreruperea executarii pedepsei formulata de condamnat, privind pedeapsa aplicata prin sentinta penala nr. 96/P din 30 iunie 2004 a Tribunalului Neamt si a fost obligat la plata sumei de 120 lei, cheltuieli judiciare catre stat.

Pe parcursul desfasurarii procesului penal, condamnatul a fost citat, dupa eliberarea sa din penitenciar, la ultimul domiciliu cunoscut din România, întrucât are domiciliul stabil în strainatate, fiind cetatean turc.

Somatia emisa de Biroul executari penale din cadrul Tribunalului Neamt la ultimul domiciliul cunoscut al condamnatului, nu a fost urmata de executarea sumei stabilite cu titlu de cheltuieli judiciare.

În conditiile în care condamnatul nu are domiciliu în România si nu se cunoaste care este domiciliul lui din Turcia, iar pentru o eventuala identificare în strainatate a domiciliului acestuia, statul român ar trebui sa avanseze sume cu mult mai mari decât creanta detinuta împotriva lui, instanta constata ca exista în cauza un impediment la executare, care face imposibila încasarea creantei.

Fata de cele retinute mai sus, în temeiul art. 460 Cod procedura penala, raportat la art. 461 lit. c Cod procedura penala, instanta a admis contestatia la executare formulata si a constatat imposibilitatea executarii cheltuielilor judiciare.