Reabilitare

Sentinţă penală 15 din 08.02.2012


SENTINŢA PENALĂ Nr. 15/2012

Prin cererea înregistrată sub nr. 1434/199/08.12.2011 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, petentul O. Ş. a solicitat ca instanţa să constate că a intervenit reabilitarea de drept în ceea ce priveşte pedeapsa aplicată prin sentinţa penală 26/05.05.2009 a Judecătoriei Buhuşi.

În cauză a fost ataşat dosarul nr. 301/199/2009 al Judecătoriei Buhuşi.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală 26/05.05.2009 a Judecătoriei Buhuşi, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată  a executării pedepsei pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală.

Instanţa a stabilit un termen de încercare de 2 ani şi 6 luni începând cu data rămânerii definitive a hotărârii.

Potrivit art. 86 Cod penal, dacă condamnatul nu a săvârşit din nou o infracţiune, înlăuntrul termenului de încercare şi nici nu s-a pronunţat revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei, în baza art. 83 şi 84 Cod penal, el este reabilitat de drept.

Faţă de cele ce preced, instanţa  constatând întemeiată cererea, o va admite şi va constata reabilitarea de drept.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 al. 3 Cod penal;