Furtul calificat

Sentinţă penală 87 din 04.10.2011


SEN PEN NR. 87/ 04 OCTOMBRIE 2011 red. I.A.M.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr. 149/P  înregistrat la această instanţă cu nr. 1341/199 /22.09.2010 a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor :…..cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, fapta prev. şi ped. de art.208 al.1-209 al.1 lit. a şi e Cod penal cu aplicarea art.99 al.3 …….cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, fapta prevăzută si pedepsită de art.208 al.1-209 al.1 lit. a şi e Cod penal cu aplicarea art.75 lit.c  Cod penal.

În actul de sesizare a instanţei s-au reţinut următoarele: in ziua de 18.02.2010, in jurul orelor 13.00 inculpaţii, in timp ce se aflau pe str.8 Martie din oraşul Buhuşi, s-au întâlnit cu partea vătămată ….. , care era însoţită de un coleg. În momentul în care au văzut grupul din care făcea parte victima, cei doi inculpaţi au luat de comun acord rezoluţia infracţională de a o deposeda pe acesta de telefonul mobil , în eventualitatea in care vor găsi asupra ei un asemenea bun. Inculpatul …. i-a solicitat parţii vătămate telefonul mobil marca Sony Ericson, după ce a controlat-o în buzunare, după care a înlocuit cartela SIM din telefonul părţii vătămate cu cartela sa, luând telefonul. Cei doi inculpaţi s-au deplasat spre staţia de alimentare cu carburanţi PETROM din oraşul Buhuşi, în pofida solicitării parţii vătămate de a-i fi restituit telefonul. Ajunşi în staţia de alimentare respectivă, inculpatul ……a vândut telefonul numitului ….., fără a-i comunica faptul ca bunul provine din furt, contra sumei de 30 de lei şi a unui alt telefon, de aceeaşi marca, dar un model mai vechi. Cei doi inculpaţi au împartit banii obtinuti, cheltuindu-i în interes propriu.

Părţile au fost legal citate. În instanţă s-au prezentat inculpaţii, aceştia fiind audiaţi (filele 21-22). Partea vătamată, a carei declaratie a fost consemnata la fila 48, a declarat, în prezenta mamei sale, ca nu se constituie parte civila in cauza, precizând, prin suplimentul de declaraţie de la fila 105 valoarea telefonului sustras (150 de lei).

Instanţa a dispus audierea martorilor din lucrări …. (fila 49), …. (fila 106). De asemenea, a dispus întocmirea unui referat de evaluare de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău (f. 24-28 dosar instanţă).

Dezbaterile asupra fondului au avut loc la data de 22.09.2011, pronunţarea în cauză fiind amânată pentru data de 29.09.2011, ulterior pentru astăzi, 04.10.2011.

Din actele şi lucrările dosarului, analizând probatoriul administrat in cauză în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarele:

In ziua de 18.02.2010, în jurul orelor 13.00 inculpaţii ……şi….. în timp ce se aflau pe str.8 Martie din oraşul Buhuşi, s-au întâlnit cu partea vătămata …., care era însoţită de un coleg, respectiv, martorul ……. La solicitarea inculpatului ….., partea vatamata …..-a înmânat acestuia telefonul mobil marca Sony Ericson, după care a procedat la schimbarea cartelei SIM din telefonul părţii vătămate , prin inserarea cartelei proprii. După folosirea telefonului, inculpatul ….. a refuzat sa-l restituie părţii vătămate, deşi aceasta insistat.

Din declaraţiile părţii vătămate, cât şi ale martorului ….. rezultă faptul că ambii inculpaţi au procedat la oprirea şi solicitarea înmânării telefoanelor de către victimă, deşi numai inculpatul …. l-a deposedat, efectiv, pe….. de telefon. Din atitudinea acestora, rezultă faptul că cei doi luaseră anterior, împreuna, rezoluţia infracţională de a proceda în acestă manieră, urmând ca victimele sa fie identificate aleatoriu. De altfel, inculpatul ….. recunoaşte, în declaraţia data în faţa organelor de cercetare penală, faptul ca au hotărât de comun acord să procedeze în maniera descrisă mai sus.

Ulterior, telefonul mobil a fost valorificat de către cei doi inculpati, contra sumei de 50 de lei (conform declaraţiei lui …..), respectiv, 40 de lei (cum susţine ….), plus un alt telefon, model mai vechi, beneficiile fiind împărţite intre cei doi.

Vinovăţia inculpaţilor, sub forma intenţiei directe, este probată cu plângerea si declaraţia părtii vătămate, date atât în faza de urmărire (filele 6,7 DUP), cât şi în faţa instanţei (fIlele 48, 105), declaraţiile martorilor din lucrări ….. (fila 49), ….. (fila 106) date la urmărirea penală şi în faţa instanţei ( fl.8,10 DUP, f. 49, 106 dosar instanţă),  cu declaraţiile inculpaţilor date la urmărirea penală şi în faţa instanţei, declaraţii în care aceştia au recunoscut săvârşirea faptei, deşi exista câteva  detalii contradictorii, faţă de declaraţiile iniţiale, date în faza de urmărire penală. (f. 15, 16, 19, 20, 21 DUP, f. 21,22 dosar instanţă).

În drept, faptele inculpaţilor ….. şi ….. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art.208 al.1-209 al.1 lit.a şi e Cod penal cu aplicarea art.99 al.3 Cod penal pentru inculpatul ….., minor la data săvârşirii faptei, respectiv, cu aplicarea art.75 lit.c Cod penal pentru inculpatul …..

La individualizarea şi dozarea pedepsei ce va fi aplicata inculpaţilor se vor avea în vedere criteriile prev. de art. 72 Cod penal, respectiv prevederile părţii generale a codului penal; limitele de pedeapsă prevăzute de textul incriminator; gradul de pericol social mediu a faptei în modalitatea concretă de săvârşire, de persoanele inculpaţilor (având în vedere  ca ….a mai suferit condamnări pentru infracţiuni de acelaşi tip în timpul minorităţii,conform fişei actualizate de cazier). Pe baza acestor considerente, instanţa apreciază că scopul general al pedepsei, prevăzut de art. 52 Cod penal, respectiv acela de a preveni săvârşirea de noi infracţiuni poate fi realizat doar aplicând inculpatului o pedeapsa privativa de libertate.

Pentru inculpatul …. instanţa apreciază ca, deşi a fost trimis în judecata cu reţinerea circumstanţei agravante a săvârşirii faptei împreună cu un minor, în cauza sunt aplicabile dispoziţiile art.80 al.2 Cod penal, faţă de faptul ca acesta nu este cunoscut cu antecedente penale, instanta urmând să aplice minimul  pedepsei prevăzute de lege.

De asemenea, pentru inculpatul ….. instanţa va ţine cont de dispoziţiile art. 100 Cod penal, respectiv de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de starea fizică, de dezvoltarea intelectuală şi morală, de comportarea lui, de condiţiile în care a fost crescut şi în care a trăit, astfel cum rezultă acestea din referatul de evaluare întocmit de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău, de limitele de pedeapsa fixate de textul incriminator, de faptul că inculpatul  a mai săvârşit fapte penale de aceeaşi natură, având, până la această vârstă nu mai puţin de 6 condamnări, plus alte cinci sancţiuni administrative şi o acţiune penală pusa în mişcare şi nesoluţionată, încă, la data pronunţării prezentei cauze.

În baza tuturor acestor considerente instanţa apreciază că pentru îndreptarea inculpatului nu este suficientă aplicarea unei măsuri educative, fiind necesară aplicarea unei pedepse, scopul acesteia, prevăzut de art.52 Cod Penal, acela de a preveni săvârşirea de noi infracţiuni şi de a asigura constrângerea şi reeducarea acestuia poate fi realizat în cauza prin aplicarea inculpatului a unei pedepse cu închisoarea.

Având în vedere că fapta a fost săvârşită mai înainte de rămânerea definitivă a mai multor condamnări suferite anterior de către inculpatul …. instanţa constată că sunt incidente dispoziţiile art.85 Cod penal, urmând să anuleze, astfel, suspendările condiţioante ale executării pedepselor de

1) 1 an închisoare, dispusă prin s.p. nr.79/17.05.2010 în dosarul nr. 1144/199/2009 al Judecătoriei Buhuşi, definitivă la data de  07.06.2010

2) 1 an şi 6 luni închisoare, dispusă prin s.p. nr.94/28.04.2010 în dosarul nr. 874/180/2009 al Judecătoriei Bacău, definitivă la data de  19.07.2010

3)  10 luni închisoare, dispusă prin s.p. nr.32/08.03.2010 în dosarul nr. 634/199/2009 al Judecătoriei Buhuşi, definitivă la data de  19.03.2010

4) 1 an închisoare, dispusă prin s.p. nr.3/13.01.2011 în dosarul nr. 199/199/2010 al Judecătoriei Buhuşi, definitivă la data de  07.04.2011

5) 6 luni închisoare, dispusă prin s.p. nr.138/15.11.2010 în dosarul nr. 196/199/2010 al Judecătoriei Buhuşi, definitivă la data de  26.11.2010

In baza art.33 raportat la art.36 al.1 Cod penal instanţa urmează să procedeze la contopirea pedepselor menţionate în pedeapsa cea mai grea, urmând să aplice un spor de 4 luni.

În temeiul art. 71 al.1 Cod penal va interzice inculpaţilor drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a ll-a şi b Cod penal pe durata prevăzută de art. 71 al.2 Cod penal, cu următoarea motivare: conform art.71 Cod penal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.278/2006, drepturile prevăzute în art.64 alin.1 lit. a) – c) Cod penal se interzic de drept în cazul condamnării la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau la pedeapsa închisorii. Cu toate acestea, prin decizia nr. LXXIV din 5.11.2007 pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea unui recurs în interesul legii, s-a stabilit că interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza I – c din Codul penal nu se va face în mod automat, prin efectul legii, ci se va supune aprecierii instanţei, în funcţie de criteriile stabilite în art. 71 alin. 3 din Codul Penal.

În cauza de faţă instanţa apreciază că se impune ca inculpaţilor să li se interzică drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a ll-a, b Cod penal, condamnarea la pedeapsa închisorii nefiind compatibilă cu dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, precum şi cu dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. De asemenea, întrucât săvârşirea infracţiunii de furt nu are nici o legătură cu exercitarea vreunei funcţii, profesii sau ocupaţii, interzicerea dreptului prevăzut de art. 64 lit.c nu se justifică.

În cauză nu sunt însă temeiuri pentru interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. d şi e Cod penal.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepselor aplicate inculpaţilor, instanţa apreciază că scopul preventiv – educativ al acestora poate fi atins chiar fără executarea efectivă, că nu se impune scoaterea inculpaţilor din mediul familial şi social şi plasarea lor în mediu închis,  motiv pentru care în temeiul art. 81 Cod penal (110 pentru inculpatul ……) va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor iar în temeiul art. 82 şi 110 Cod penal va stabili termenele de încercare.

În temeiul art. 81 şi 71 al.5 Cod penal va suspenda executarea pedepselor accesorii pentru aceşti inculpaţi pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

Va atrage atenţia inculpaţuilor asupra prevederilor art. 83 Cod penal privitoare la cauzele de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Va lua act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În temeiul art 189 Cod pr.penală va dispune plata din fondurile M.J.L.C. a sumei de 800 lei către Baroul Bacău (av…. -200 lei ; av. ….- 300 lei av….- 300 lei, cu titlu de onorariu av. oficiu în faza de urmărire penală, respective, faza de judecată.

În temeiul art.191 alin 1 Cod pr.penală va obliga inculpaţii la plata sumei de 500 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care câte 325 lei Ministerului  Public şi 175 lei Ministerului Justiţiei.

.

5