Penal- respingere cerere intrerupere executare pedeapsă pentru împrejurări speciale

Sentinţă penală din 31.03.2010


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzău, sub numărul …/200/2010 din 11.01.2010, petentul-condamnat  JM  a solicitat întreruperea executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare la care a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. …din 29.10.2009 a Judecătoriei Buzău.

 În motivarea cererii sale, petentul-condamnat  arată că  a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare şi cererea sa este justificată de faptul că este singurul întreţinător şi ajutor al părinţilor săi, care sunt oameni în vârstă şi bolnavi. Petentul arată că are un număr de 70 oi, care au fost la păşunat la Sf. Gheorghe şi trebuie aduse acasă din cauza iernii şi că trebuie să înstrăineze boii şi vacile pe care le deţine în gospodărie şi că are nevoie de timp pentru a organiza gospodăria şi a angaja o persoană care să facă toate acestea pe perioada detenţiei sale.

 Petentul a depus la dosarul cauzei  Adeverinţele medicale nr. …şi … din 08.12.2009 privind starea de sănătate a părinţilor săi JM şi JV şi copia cărţii de identitate.

 Din oficiu, pentru verificarea susţinerilor petentului-condamnat, instanţa a solicitat, la Primăria comunei …, localitatea de domiciliu a acestuia, efectuarea unei  anchete sociale la domiciliul părinţilor condamnatului, pentru a se constata condiţiile de viaţă ale acestora, dacă aceştia au nevoie de susţinere din partea altei persoane şi dacă în perioada în care condamnatul era liber, le asigura acestora suportul material şi moral necesar desfăşurării vieţii de zi cu zi.

 Primăria comunei ….a înaintat la dosarul cauzei Ancheta socială nr. ../12.01.2010.

 Din analiza întregului material probator administrat în dosarul cauzei instanţa reţine următoarele:

 Prin Sentinţa penală nr. …din 29.10.2009 a Judecătoriei Buzău, condamnatul JM  a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, pedeapsă pe care o execută, în prezent, în Penitenciarul Focşani.

Potrivit art. 455, cu referire la art. 453, alin.1, lit. c, Cod procedură penală executarea pedepsei închisorii poate fi întreruptă  în cazul  când din cauza unor împrejurări speciale executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucrează.

 Din adeverinţele medicale depuse de petent la dosarul cauzei şi eliberate de medicul de familie al părinţilor acestuia, instanţa constată că aceştia suferă de boli cronice, inerente vârstei, şi nu rezultă că aceştia sunt nedeplasabili, astfel încât să aibă nevoie de îngrijire permanentă aşa cum de fapt susţine petentul în cererea sa.

 Din ancheta socială întocmită de primăria de domiciliu a petentului, nu rezultă că acesta are un număr de 70 oi, boi şi vaci, se arată doar că părinţii petentului, au o vacă, un porc şi păsări, ceea ce demonstrează netemeinicia susţinerilor petentului.

 În aceste condiţii, faţă de cele reţinute mai sus, instanţa,  apreciază că cererea şi motivele indicate de petentul-condamnat nu pot fi încadrate ca împrejurări speciale, care să producă consecinţe grave pentru condamnat şi familia sa.

 În consecinţă, instanţa va respinge, ca nefondată, cererea formulată de  condamnatul JM, pentru întreruperea executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare la care a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. … din 29.10.2009 a Judecătoriei Buzău.

Reţinând culpa procesuală a petentului-condamnat, instanţa, în baza art. 192, alin. 2, Cod procedură penală, îl va obliga pe acesta la 120 lei cheltuielile judiciare către stat, sumă ce include şi onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 100 lei, conform delegaţiei nr. ../14.01.2010.