Revizuire

Sentinţă penală 66 din 17.07.2020


Prin cererea formulată la data de 28.01.2020 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Filiaşi sub nr. X/230/2020, revizuentul T. A. M., care în prezent este încarcerat în Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, judeţul Dolj, a solicitat revizuirea sentinţei penale nr. X din 20.06.2019 pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr.X/230/2018, definitivă prin decizia penală nr.X din 05.12.2019 pronunţată de Curtea de Apel Craiova.

Cererea nu a fost motivată în fapt, iar în drept a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 459 alin. 1 şi 2 C.şp.p. şi art. 460 alin. 1 şi a solicitat ca instanţa să dispunî în baza dispoziţiilor art. 215 alin. 1 şi 2 din C.p.p.

Au fost ataşate, spre observare, dosarul de fond nr. X/230/2018 al Judecătoriei Filiaşi, dosarele asociate nr. X/230/2018/a1, precum şi dosarul nr. X/230/2018 al Curţii de Apel Craiova şi dosarul nr. X/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi.

Examinând admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire, instanţa constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi cu numărul X/P/2015 din data de 19.12.2018, au fost trimişi în judecată inculpaţii: T. M. pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 1 din Codul penal şi respectiv T. A. M., pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 3 din Codul penal.

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt, că, în ziua de 24.11.2015 inculpatul T.A. M.se deplasa la volanul autoturismului marca VW Passat, cu nr. de înmatriculare X-X-X pe bld. R.din oraşul F., jud. D., ocazie cu care la orele 12:59 acesta a pătruns în staţia peco Lukoil Filiaşi pentru a alimenta autovehiculul cu combustibil.

Ajuns în incinta staţiei peco, inculpatul T. A. M., pe fondul nepăstrării unei distanţe laterale suficiente, a acroşat cu partea stângă a autovehiculului condus un autoturism marca Ford Fiesta cu nr. de înmatriculare DJ-X-X la volanul căruia se afla martora B. E. R., în urma accidentului rezultând avarierea celor două autovehicule.

A reţinut procurorul de caz că martora B. E. R. i-a solicitat inculpatului T. A. M. să o despăgubească pentru pagubele materiale provocate, însă acesta nu a dat curs solicitării, părăsind imediat locul producerii evenimentului rutier şi deplasându-se cu autoturismul marca VW Passat cu nr. de înmatriculare X-X-X din oraşul Filiaşi şi până la locuinţa sa din com. B., sat R.de j., jud. D., unde i-a relatat tatălui său, inculpatul T. M., cele întâmplate în incinta staţiei Peco Lukoil din oraşul F..

S-a reţinut că, deşi cunoştea faptul că tatăl său, inculpatul T. M., nu poseda permis de conducere a autovehiculelor, inculpatul T.A .M. i-a încredinţat inculpatului Tufiş Marian autoturismul marca VW Passat cu nr. de înmatriculare X-X-X pentru a-l conduce pe drumurile publice, astfel că inculpatul T.M., fără a poseda permis de conducere a autovehiculelor, s-a urcat la volanul autoturismului mai sus menţionat şi a condus acest autovehicul pe drumurile publice, deplasându-se la volanul acestuia din com. B., sat R. de J., până la staţia Peco Lukoil din oraşul F., cu intenţia de a discuta cu martora B. E. R. cu privire la modalitatea de recuperare a pagubelor produse în urma accidentului rutier.

S-a precizat în rechizitoriu că, în urma vizualizării imaginilor surprinse la data de 24.11.2015 de camerele de supraveghere video din exteriorul staţiei Peco F.aparţinând S.C. LUKOIL S.A., organele de urmărire penală au întocmit o planşă fotografică în care au fost redate momentul în care inculpatul T.M. pătrunde în incinta staţiei peco la volanul autoturismului marca VW Passat cu nr. de înmatriculare X-X-X şi momentul în care acesta coboară de la volanul autovehiculului sus menţionat, iar fiul său, inculpatul T. A. M., proprietarul autoturismului coboară din locul din dreapta spate al vehiculului.

S-a mai arătat că, din adresa nr. 25102 din 21.01.2016 eliberată de Inspectoratul Poliţiei Judeţului Dolj – Serviciul Rutier rezultă că inculpatul T. M. nu figurează în baza automată de date a instituţiei ca fiind posesor de permis de conducere. Prin ordonanţa din  data de 24.11.2015 s-a dispus începerea urmăririi penale  în cauză pentru infracţiunile de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 şi art. 335 alin. 3 din Codul Penal.

Prin ordonanţa din data de 13.04.2016 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul T. M.  pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 din Codul penal şi faţă de suspectul T. A. M. pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 3 din Codul Penal, măsură ce a fost confirmată prin ordonanţa procurorului din data de 20.04.2016.

De asemenea, prin ordonanţa din data de 20.12.2016 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care se efectua urmărirea penală faţă de suspectul T. M. din infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 din Codul penal în infracţiunea de conducere a unui autovehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin.1 din Codul penal cu aplic. art. 41 alin. 1 din Codul Penal, precum şi punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul T. M. pentru infracţiunea de conducere a unui autovehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin.1 din Codul penal cu aplic. art. 41 alin. 1 din Codul Penal şi faţă de inculpatul T. A. M.pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 3 din Codul Penal.

Inculpaţilor T.M. şi T.A.M. le-au fost aduse la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile prevăzute de dispoziţiile Codului de procedură penală republicat, întocmindu-se în acest sens: procesele – verbale de aducere la cunoştinţă a calităţii de suspect, a drepturilor şi obligaţiilor acestuia în cadrul procesului penal din data de 27 octombrie 2016, respectiv 26 octombrie 2016  întocmite de organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei oraşului F., judeţul D. şi procesele – verbale de aducere la cunoştinţă a calităţii de inculpat, a drepturilor şi obligaţiilor în cadrul procesului penal din data de 29 ianuarie 2017, respectiv 05 aprilie 2017, întocmite de organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei oraşului F., judeţul D..

A reţinut procurorul în actul de sesizare că situaţia de fapt mai sus menţionată s-a dovedit cu probe obţinute pe baza următoarelor mijloace de probă: procesul-verbal de sesizare din oficiu (f.10), fotocopia certificatului de înmatriculare al autoturismului marca VW Passat (f.13), planşa fotografică (f.16-22); adresa nr. 25102 din 21.01.2016 eliberată de Inspectoratul Poliţiei Judeţului D. – Serviciul Rutier (f.23); declaraţiile inculpaţilor (f.28-34 şi 36-41); fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor (f.25-27 şi 35) şi declaraţiile martorilor (f. 42-44).

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Filiaşi la data de 19.12.2018 sub nr. X/230/2018.

Prin sentinţa penală nr. X din 20.06.2019 pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr.X/230/2018, definitivă prin decizia penală nr.X din 05.12.2019 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, instanţa a dispus următoarele:

" . În baza art. 335 alin. 1 Cod pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 şi art. 43 alin. 5 C. pen., condamnă inculpatul T. M.,  în prezent deţinut în Penitenciarul Drobeta Turnu Severin,  la pedeapsa de un an şi 6 luni închisoare.

Constată că infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 şi art. 43 alin. 5 C. pen., care face obiectul prezentei cauze, este concurentă cu infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 şi art. 43 alin. 5 C. pen. şi art. 396 alin. 10 Cod pr. pen., din data de 08.09.2015, pentru care inculpatul T.M. a fost condamnat la pedeapsa de un an şi 3 luni închisoare prin sentinţa penală nr. X/09.02.2018 a Judecătoriei Filiaşi, definitivă prin Decizia Penală nr. X/23.05.2018 a Curţii de apel Craiova în dosarul nr. X/230/2017, şi cu infracţiunea de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, prev. de art. 337 Cod pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 şi art. 43 alin. 5 C. pen. şi art. 396 alin. 10 Cod pr. pen., din data de 08.09.2015, pentru care inculpatul T.M. a fost condamnat la pedeapsa de un an şi 3 luni închisoare prin sentinţa penală nr. X/09.02.2018 a Judecătoriei Filiaşi, definitivă prin Decizia Penală nr. ./23.05.2018 a Curţii de apel Craiova în dosarul nr. X/230/2017. 

Constată că inculpatul T. M. se află în executarea pedepsei rezultante de un an şi 8 luni închisoare, în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. X/23.05.2018, emis de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr. X/230/2017.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de un an şi 8 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. X/09.02.2018 a Judecătoriei Filiaşi, definitivă prin Decizia Penală nr. X/23.05.2018 a Curţii de apel Craiova în dosarul nr. X/230/2017, în elementele componente,  pe care le repune în individualitatea lor.

În baza art. 38 alin. 1 C. pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b C.p. şi art. 40 alin. 1 Cod pen., contopeşte cele două pedepse de un an şi 3 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. X/09.02.2018 a Judecătoriei Filiaşi, definitivă prin Decizia Penală nr. X/23.05.2018 a Curţii de apel Craiova în dosarul nr. X/230/2017, cu pedeapsa de un an şi 6 luni închisoare, aplicată prin prezenta sentin?ă, urmând ca inculpatul T.M. să execute pedeapsa cea mai grea de un an şi 6 luni închisoare, sporită cu o treime din totalul celorlalte pedepse (1/3 din 30 luni ), în total 2 ani şi 4 luni închisoare.

În baza art. 40 alin. 3 Cod pen., deduce din pedeapsa 2 ani şi 4 luni închisoare, perioada executată în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. X/23.05.2018, emis de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr. X/230/2017, de la data de 14.01.2019 la zi.

Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. X/23.05.2018, emis de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr. X/230/2017, în baza sentinţei penale nr. X/09.02.2018 a Judecătoriei Filiaşi, definitivă prin Decizia Penală nr. X/23.05.2018 a Curţii de apel Craiova, şi emiterea unui nou mandat corespunzător.

II. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 5 din Codul de procedură penală republicat, raportat la art. 16 alineatul 1 lit. b) teza I din Codul de procedură penală republicat,

Achită inculpatul T. A. M.,  în prezent deţinut în Penitenciarul  Craiova, pentru săvârşirea infracţiunii  prev. de art. 335  alin. 3 Cod pen.

Sentinţa mai sus amintită a fost apelată iar prin decizia penală nr.X/ 05.12.2019, Curtea de Apel Craiova a admis apelul declarat de Parchet; a respins ca nefondat apelul declarat de inculpatul T. M.. A desfiinţat hotărârea în parte, cu privire la inculpatul T. A.M. şi, rejudecând:

"În baza art. 335 alin. 3 C.pen. condamnă pe inculpatul T.A. M. la 9 luni închisoare. În baza art. 40 alin. 1 C.pen. constată că infracţiunea ce face obiectul prezentei judecăţi a fost săvârşită de inculpat în concurs real, în sensul art. 38 alin. 1 C.pen., cu infracţiunile pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. X din 12.07.2018, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. X/63/2017, definitivă prin decizia penală nr. X/01.11.2018 a Curţii de Apel Craiova şi prin sentinţa penală nr. X din 09.04.2019 pronunţată de Judecătoria Filaşi, în dosarul nr. X/230/2018, definitivă prin decizia penală nr. X din 12.09.2019 a Curţii de Apel Craiova. Descontopeşte pedeapsa principală rezultantă de 5 ani şi 3 luni închisoare cu executare în regim de detenţie, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C.pen. pe o perioadă de 2 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C.pen., aplicate prin sentinţa penală nr. X din 09.04.2019 pronunţată de Judecătoria Filaşi, definitivă prin decizia penală nr. X din 12.09.2019 a Curţii de Apel Craiova în pedepsele componente, astfel: - 9 luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. i C.pen., pe o durată de 2 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. i C.pen. aplicate pentru infracţiunea prev. de art. 335 alin. 2 C.pen.; - 1 an şi 6 luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 1 an, stabilită potrivit art. 66 C.pen. şi art. 67 C.pe. şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., aplicate pentru infracţiunea prevăzută de art. 374 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 396 alin. 10 C.pr.pen. şi art. 79 alin. 3 C.pen., prin sentinţa penală nr. 388 din 12.07.2018, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. X/63/2017, definitivă prin decizia penală nr. X/01.11.2018 a Curţii de Apel Craiova; - 4 ani şi 6 luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 2 ani stabilită potrivit art. 66 C.pen. şi art. 67 C.pen. şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., aplicate pentru infracţiunea prevăzută de art. 211 alin. 1 şi 2 lit. a C.pen., rap. la art. 210 lit. a C.pen. cu aplic. art. 35 C.pen., art. 396 alin. 10 C.pr.pen. şi art. 79 alin. 3 C.pen., prin sentinţa penală nr. 388 din 12.07.2018, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. X/63/2017, definitivă prin decizia penală nr. X/01.11.2018 a Curţii de Apel Craiova. În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. contopeşte pedeapsa din cauză, de 9 luni închisoare, cu pedepsele de mai sus, de 9 luni închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare şi respectiv 4 ani şi 6 luni închisoare în pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă un spor de 12 luni închisoare, reprezentând o treime din celelalte pedepse, în final inculpatul urmând să execute pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 45 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului, ca pedeapsă complementară, interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C.pen. pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 45 alin. 5 C.pen., rap. la art. 45 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului, ca pedeapsă accesorie, interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C.pen. În baza art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa principală de 5 ani şi 6 luni închisoare durata reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu din sentinţa penală nr. X din 12.07.2018, pronunţată de Tribunalul Dolj, de la 08.11.2017 la 01.11.2018 şi perioada executată de la 25.01.2019 la zi, adică 05.12.2019. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii, emis in baza sentinţei penale nr. X din 09.04.2019, pronunţată de Judecătoria Filaşi, definitivă prin decizia penală nr. X din 12.09.2019 a Curţii de Apel Craiova şi dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii, conform dispoziţiilor prezentei."

Instanţa constată că cererea de revizuire în favoarea condamnatului se poate face oricând, chiar după ce pedeapsa a fost executată sau considerată executată ori după moartea condamnatului, cu excepţia cazului prevăzut la art. 453 alin. 1 lit. f), când cererea de revizuire poate fi formulată în termen de un an de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 457 alin. 1 din Codul de procedură penală.

Examinând hotărârea atacată în raport cu motivele invocate de revizuent în cererea sa, se constată că revizuentul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 453 alin. 1 lit. b Cod pr. pen, care prevăd că revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive, cu privire la latura penală, poate fi cerută când hotărârea a cărei revizuire se cere s-a întemeiat pe declaraţia unui martor, opinia unui expert sau pe situaţiile învederate de un interpret, care a săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere, influenţând astfel soluţia pronunţată;

Potrivit art. 454 alin. 1 şi 2 Cod pr. pen., situaţiile care constituie cazurile de revizuire prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b)-d) se dovedesc prin hotărâre judecătorească definitivă prin care instanţa s-a pronunţat asupra fondului cauzei constatând existenţa falsului sau existenţa faptelor şi săvârşirea lor de respectivele persoane. În cazurile în care dovada nu poate fi făcută potrivit alin. (1) datorită existenţei unei cauze care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale, proba cazurilor de revizuire prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b)-d) se poate face în procedura de revizuire, prin orice mijloc de probă.

Potrivit art. 456 Cod pr. pen., (1) Cererea de revizuire se adresează instanţei care a judecat cauza în prima instanţă.

(2) Cererea se formulează în scris şi trebuie motivată, cu arătarea cazului de revizuire pe care se întemeiază şi a mijloacelor de probă în dovedirea acestuia.

(3) La cerere se vor alătura copii de pe înscrisurile de care cel ce a formulat cererea de revizuire înţelege a se folosi în proces, certificate pentru conformitate cu originalul. Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se vor alătura în traducere efectuată de un traducător autorizat.

(4) În cazul în care cererea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), instanţa pune în vedere celui ce a formulat cererea să o completeze, într-un termen stabilit de instanţă, sub sancţiunea prevăzută la art. 459 alin. (5).

De asemenea, potrivit art. 459 alin. 1-3 Cod pr. pen.,  (1) La primirea cererii de revizuire, se fixează termen pentru examinarea admisibilităţii în principiu a cererii de revizuire, preşedintele dispunând ataşarea dosarului cauzei.

 (2) Admisibilitatea în principiu se examinează de către instanţă, în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi cu participarea procurorului. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică examinarea admisibilităţii în principiu.

 (3) Instanţa examinează dacă:

a) cererea a fost formulată în termen şi de o persoană dintre cele prevăzute la art. 455;

b) cererea a fost întocmită cu respectarea prevederilor art. 456 alin. (2) şi (3);

c) au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procedurilor penale;

d) faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea nu au fost prezentate într-o cerere anterioară de revizuire care a fost judecată definitiv;

e) faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea conduc, în mod evident, la stabilirea existenţei unor temeiuri legale ce permit revizuirea;

f) persoana care a formulat cererea s-a conformat cerinţelor instanţei dispuse potrivit art. 456 alin. (4).

Instanţa reţine că revizuentul  a fost citat la mai multe termene de judecată cu menţiunea de a indica motivele de fapt pe care se întemeiază cererea de revizuire şi probele solicitate, dar acesta nu şi-a îndeplinit obligaţia.

Revizuentul a precizat verbal faptul că cererea sa se bazează pe probe noi, care nu au fost avute în vedere de instanţă, respectiv audierea martorilor, respectiv declaraţiile date de martori la urmărirea penală care ar fi influenţat soluţia în apel, apreciind că trebuie audiat martorul G. pentru a dovedi că nu a cumpărat autoturismul de la acesta.

Instanţa reţine că revizuentul nu a făcut dovada incidenţei cazului de revizuire invocat, cu atât mai mult cu cât, nici la judecata în fond şi nici în apel revizuentul, prin avocaţi desemnaţi din oficiu, nu a solicitat audierea martorilor care au dat declaraţii în faza de urmărire penală, ci, din contră, a renunţat la audierea acestora, în apel, motivând că martorii nu se prezintă.

Prin urmare, instanţa constată că faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea nu conduc, în mod evident, la stabilirea existenţei unor temeiuri legale ce permit revizuirea, astfel cum impun dispoziţiile art. 459 alin. 3 lit. e Cod pr. pen. 

Având în vedere toate aceste considerente, constatând că nu sunt întrunite condiţiile legale pentru admiterea în principiu a cererii, în baza dispoziţiilor art. 459 alin. 5 din Codul de procedură penală, instanţa va respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de revizuentul T. A. M., C.N.P.: X, fiul lui T. M. şi D. S. O., născut la data de 31.05.1996 în oraşul F., judeţul D., domiciliat în comuna B., sat R. de J., str. A.I. C., judeţul D., studii medii, necăsătorit, cu antecedente penale, în prezent deţinut în Penitenciarul Craiova, împotriva sentinţei penale nr. X din 20.06.2019 pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr.X/230/2018, definitivă prin decizia penală nr.X din 05.12.2019 pronunţată de Curtea de Apel Craiova.

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, va obliga revizuentul T. A. M. la plata sumei de 100 lei  cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Raportat la complexitatea cauzei şi la momentul numirii avocatului din oficiu, instanţa va aprecia ca fiind suficient şi echitabil un onorariu parţial în cuantum de 200 lei cuvenit apărătorului din oficiu al revizuentului, avocat E. V., plata sa urmând a rămâne în sarcina statului.