Sentinţa penală Nr. 175/2012

Sentinţă penală Sentinţa penală Nr. 175/2012 din 30.08.2012


Dosar nr. 2265/201/2012art 209 Cp

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT-JUDETUL DOLJ

Sentinţa penală Nr. 175/2012

Şedinţa publică de la 30 August 2012

PREŞEDINTE Dorina Stoenescu- Preşedinte Judecătorie

Grefier LP

Ministerul Public fiind reprezentat de prim procuror VC de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat

?

Pe rol solitionarea actiunii penale pusă in miscare impotriva inculpatei GD pentru săvărsirea infractiunii de art 208 alin 1, art 209 alin 1 lit i Cp, cu aplic art 37 lit a Cp.

La apelul nominal făcut in şedinţa publică a răspuns partea vătămată lipsă fiind inculpata, pentru care s-a prezentat din oficiu av VP substituind pe av G V.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, s-a luat declaratie părtii vătămate, după care apreciindu-se cauza in stare de judecată, s-a acordat cuvantul in fond.

Reprezentantul Parchetului după ce  a făcut o prezentare a stării de fapt si o analiză a probelor administrate, a arătat că vinovatia inculpatei este dovedită si a solicitat condamnarea acesteia la o pedeapsă privativă de libertate, să se faca aplicarea prev art 83 Cp si ca urmare să se revoce suspendarea conditionată pentru pedeapsa ce constituie primul termen al recidivei si să fie obligată inculpata la cheltuieli judiciare către stat.

Partea vătămată a aratat că nu se constituie parte civilă.

Av V P pentru inculpata lipsă a depus concluzii scrise in care a solicitat ca la individualizarea pedepsei să se aibă in vedere că inculpata a recunoscut săvârsirea faptei in fata organelor de urmărire penală.

JUDECATA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat nr 723 din 18.06.2012 a fost trimisă in judecată penală inculpata GD pentru săvârsirea infractiunii prev de art 208 alin 1, art 209 alin 1 lit i Cp, cu aplic art 37 lit a Cp.

In fapt, s-a retinut că la 12.04.2012, inculpata a pătruns prin escaladare in domiciliul părtii vătămate BE, de unde a sustras suma de 1300 lei.

Prejudiciul cauzat părtii vătămate a fost acoperit prin restituire.

Din probele administrate in cauză si anume declaratiile părtii vătămate si recunoasterea inculpatei in faza de urmărire penală, instanţa a retinut următoarele:

Inculpata GD locuieste in com U, impreună cu concubinul său, RD si cei doi copii minori si este vecină cu partea vătămată BE.

Singura sursă de venit a inculpatei este alocatia celor doi copii si ajutorul social.

Intrucat a rămas fără bani si stia că vecinii săi sunt plecati la serviciu, la data de 12.04.2012, inculpata a hotarat să sustragă bani din locuinta părtii vătămate BE.

In realizarea rezolutiunii infractionale inculpata a escaladat gardul imprejmuitor al locuintei, a intrat in casa si dintr-un sifonier aflat in dormitorul locuintei, a sustras suma de 1300 lei, fără a spune despre fapta sa concubinului ei.

In ziua următoare inculpata a cheltuit suma de 200 lei, luand alimente si dulciuri pentru copii.

După cateva zile, partea vătămată a sesizat lipsa banilor si a anuntat organele de politie.

Intrucat o bănuia pe inculpata ca fiind autoarea furtului, partea vătămată l-a intrebat pe concubinul inculpatei daca stie ceva in legătură cu furtul  de bani.

RD a sustinut că nu stie nimic in legătură cu furtul si a cerut explicatii concubinei sale care a recunoscut săvârsirea faptei.

Prejudiciul cauzat părtii vătămate a fost acoperit prin restituirea banilor.

In drept fapta inculpatei intruneste continutul constitutiv al infractiunii prev de art 208 alin 1, art 209 alin 1 lit i Cp.

Inculpata a săvârsit infractiunea aflandu-se in starea de recidivă prev de art 37 lit a Cp intrucat prin sentinţa penală nr 6 din 19.01.2012, a Judecătoriei Calafat, definitivă prin nerecurare, la 06.02.2012, a fost condamnată la 8 luni inchisoare cu suspendarea executării pedepsei pentru savarsirea infractiunilor prev de art 192 alin 2 Cp si art 208 alin 1  Cp.

Instanţa urmează ca in conformitate cu art 83 Cp să revoce suspendarea conditionată pentru pedeapsa de 8 luni inchisoare si să dispună ca inculpata să execute si această pedeapsă alături de pedeapsa ce se va pronunţa in cauza de faţă.

La individualizarea pedepsei instanţa va avea in vedere criteriile generale prev de art 72 Cp, si anume: gradul de pericol social al faptei, imprejurarea că inculpata este recidivistă, dar si imprejurarea că aceasta are in intretinere doi copii minori si că a depus stăruintă pentru a repara paguba pricinuită părtii vătămate.

Faţa de această ultimă imprejurare, instanţa apreciază că in cauză pot fi aplicate prev art 74 lit b si 76 lit c Cp.

In conformitate cu art 71 alin 2 Cp, inculpatei i se vor interzice drepturile prev de art 64 lit a Teza a II a si lit b Cp.

Urmează să se constate prejudiciul acoperit si in conformitate cu art 191 Cpp inculpata să fie obligată la cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 , lit. i cod pen. cu aplic. art. 37 lit. a, 74 lit. b şi 76 lit. c cod pen. condamnă pe inculpata GD,  cu domiciliul in com U nr 1910, absolventă a 2 clase, concubinaj, are doi copii minori, fără ocupatie, recidivistă, la 1 an şi 4 luni închisoare .

În baza art. 83 c.pen.  revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 8 luni închisoare aplicată prin SP 6/19.01.2012 a Judecătoriei Calafat, definitivă prin nerecurare la 06.02.2012  şi dispune să execute şi această pedeapsă alături de pedeapsa din cauza de faţă, urmând să execute 2 ani  închisoare.

În baza art. 71 alin. 2 C.pen.  interzice inculpatei  drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a  şi lit. b cod pen.

Constată prejudicial acoperit.

Obligă pe inculpată la 400 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei onorariu avocat oficiu către BA Calafat .

Sentinţă cu drept de recurs in termen de 10 zile de la pronunţare pentru părtile prezente si de la comunicare pentru cele lipsă..

Pronunţată în şedinţă publică de la 30.08.2012.

Preşedinte, Grefier,

Dorina Stoenescu LP

Red 2ex/31.08.2012.

DS/CVV

Domenii speta