Sentinţa penală Nr. 207

Sentinţă penală 207 din 15.12.2011


Dosar nr. 3833/201/2011  art. 208 CP

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA PENALĂ  Nr. 207

Şedinţa publică de la 15.12.2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cosmin Nicuşor Marin

Grefier Tîrnă Alina Mariana

*

Ministerul Public reprezentat de procuror Bădan Adelina

Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat

Pe rol judecarea acţiunii penale puse în mişcare împotriva inculpatului CPC pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 20 CP raportat la art. 208 alin. CP, art. 209 alin. 1 lit. a şi i CP raportat la art. 209 alin. 3 lit. b CP cu aplicarea art. 37 lit. b CP şi a acţiunii civile formulate de partea civilă Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare-Sucursala Dunăre Olt-Unitateade Administrare Dolj împotriva inculpaţilor CPC şi VN, disjunse din procesul penal ce a făcut obiectul dosarului nr. 3525/201/2011 al Judecătoriei Calafat prin sentinţa penală nr. 173/31.10.2011.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data 09.12.2011, fiind consemnate în încheierea de amânare a pronunţării, parte integrantă a acestei sentinţe, când instanţa, având nevoie de timp pentru a examina probele administrate în cauză, cât şi pentru a delibera, a amânat pronunţarea rezultatului dezbaterilor la 15.12.2011.

JUDECATA:

Prin rechizitoriul nr.49/P/2011/23.09.2011 al Parchetului de pe lîngă Judecătoria Calafat s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecată in stare de libertate a inculpatilor : CPC , pentru savirsirea infractiunii de tentativă la furt calificat prev.şi ped. de art. 20 rap.la art. 208 alin.1, 209 alin.1, lit. a,i, C.p. rap.la art. 209 alin.3 lit. b C.p. cu aplic. art.  37 lit. b C.p. şi VN, pentru savirsirea infractiunii de tentativă la furt calificat prev.şi ped. de art. 20 rap.la art. 208 alin.1, 209 alin.1, lit. a,i, C.p. rap.la art. 209 alin.3 lit. b C.p.

În fapt, s-a motivat că la data de 29.12.2010, in jurul orei 12,00, numiţii CPC şi VN  au plecat cu căruţa să arunce gunoiul la marginea satului TN, unde există un loc de depozitare a gunoiului, lîngă statia de apă.

După ce au descărcat gunoiul, cei doi au intrat in statia de apă şi folosindu-se de uneltele pe care le aveau in căruţă, au desprins din beton un suport de prindere motor,  fiind surprinsi de organele de politie in momentul in care intentionau să-l încarce in căruţă.

In declaratia dată in faţa organelor de cercetare penală, numitul VN a recunoscut savirsirea faptei, afirmînd că a plecat de acasă impreună cu CP, cu scopul de a sustrage placa metalică din incinta  statiei de apă, pe care o văzuseră cu o zi inainte, pe data de 28.12.2010,  cînd au trecut pe langa statia de apă in drum spre PN. CP a intrat in statia de apă şi a observat  placa de metal, spunindu-i că vrea să o sustragă, insă el i-a cerut să renunţe, întrucît au plecat de acasă pentru a strînge lemne, motiv pentru care s-au inteles să revină a doua zi, pregatiti cu uneltele necesare.

 VN a descris exact modalitatea în care au acţionat în ziua următoare, arătând că, în momentul în care CP spărgea betonul din jurul plăcii metalice, el ţinea de daltă. De asemenea, învinuitul VN a precizat că au venit la locul faptei pregătiţi cu mai multe scule, (rangă, dălţi, ciocane, un baros),pe care CP le-a luat de la un vecin, căruia i-a spus că îi sunt necesare pentru a sparge buturugi.

Fiind audiat numitul CP a recunoscut savirsirea faptei din 29.12.2010, însă a negat implicarea lui VN in desprinderea suportului de motor,  declarind că acesta nu l-a ajutat să disloce respectivul suport. De asemenea, a declarat că afirmatiile lui VN in sensul deplasarii lor la locul faptei, cu scopul de a sustrage, nu sunt adevărate.

Probatoriul administrat în cauză confirmă fără dubiu participarea lui VN alături de CP la încercarea dea sustrage suportul de motor din incinta staţiei de apă TN şi implicit vinovăţia acestora.

Judecătoria Calafat prin sentinţa penală nr. 173/31.10.2011 pronunţată în dosarul nr. 3525/201/2011  a constatat că pînă la inceperea cercetarii judecatoresti, inculpatul VN a declarat că recunoaste savirsirea faptelor retinute in actul de sesizare a instantei si a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate in faza de urmărire penală.

Astfel, instanta a retinut din probe că la data de 29.12.2010, in jurul orei 12,00, numitii CPC şi VN  au plecat cu căruţa să arunce gunoiul la marginea satului TN, unde există un loc de depozitare a gunoiului, lîngă statia de apă. După ce au descărcat gunoiul, cei doi au intrat in statia de apă şi folosindu-se de uneltele pe care le aveau in căruţă, au desprins din beton un suport de prindere motor,  fiind surprinsi de organele de politie in momentul in care intentionau să-l urce in căruţă.

In declaratia dată in faţa organelor de cercetare penală, numitul VN a recunoscut savirsirea faptei, afirmînd că a plecat de acasă impreună cu CP, cu scopul de a sustrage placa metalică din incinta  statiei de apă, pe care o văzuseră cu o zi inainte, pe data de 28.12.2010,  cînd au trecut pe langa statia de apă in drum spre PN. CP a intrat in statia de apă şi a observat  placa de metal, spunindu-i că vrea să o sustragă, insă el i-a cerut să renunţe, întrucît au plecat de acasă pentru a strînge lemne, motiv pentru care s-au inteles să revină a doua zi, pregatiti cu uneltele necesare.

VN a descrisw modalitatea in care au actionat in ziua următoare, aratind că in momentul in care CP spărgea betonul din jurul plăcii metalice, el tinea dalta.

La locul faptei ei ai venit pregătiţi cu mai multe scule, (rangă, dălţi, ciocane, un baros), luate de către CP de la un vecin, căruia i-a spus că îi sunt necesare pentru a sparge buturugi.

In drept, s-a constatat că fapta inculpatului VN intruneste elementele constitutive ale infractiunii de tentativă la furt calificat prev.de art. 201 rap.la art. 208 al.1, 209 al.1 lit. a,i C.p., rap.la art. 209 al.3 lit. b C.p.

La individualizarea pedepsei, instanta a avut in vedere gradul de pericol social al faptei, imprejurarile in care a fost savirsită, datele ce caracterizează persoana inculpatului , infractor primar, pozitia sinceră in cursul procesului penal, elemente ce pot constitui circumstante atenuante prev de art 74 lit a,c cod penal in raport de care a pronuntat o pedeapsă cu inchisoarea de 6 luni, beneficiind de reducerea cu 1/3 a limitelor de pedeapsă prevazute de lege, potrivit art. 320 ind. 1 pct. 7 C.p.p si dispozitiile art 76 lit d cod penal.

A apreciat că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia si fiind indeplinite conditiile prevazute in art. 81 C.p., instanta a dispus suspendarea conditionată a executarii pedepsei.

In cauza s-a facut aplicarea disp. art. 82 C.p., atragindu-se atentia asupra consecintelor nerespectarii preved.art. 83 C.p.

In baza art. 71 al.2 C.p., s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 al.1 lit. a teza a II-a si lit. b C.p., urmind ca in baza art. 71 al.5 C.p. să se suspende executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

Întrucit pentru solutionarea actiunii civile formulată de partea civilă A.N.I.F. R.A. – U.A. Dolj, s-a impus administrarea de probe in faţa instantei, s-a dispus disjungerea acesteia in temeiul art. 320 ind. 1 pct. 5 C.p.c.

De asemenea, s-a disjuns actiunea penală cu privire la inculpatul lipsă, CPC.

In temeiul art. 191 c.p.p., inculpatul VN a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in care este inclus onorariul pentru asistentă juridică asigurată din oficiu de B.A.Calafat.

La termenul din 09.12.2011 în dosarul de faţă instanţa din oficiu a pus în discuţia părţilor schimbarea încadrării juridice a faptei din tentativă la furt calificat prevăzută şi pedepsită de art. 20 CP raportat la art. 208 alin.1 CP, art. 209 alin. 1 lit. a şi i CP raportat la art. 209 alin. 3 lit. b CP cu aplicarea art. 37 lit. b CP în tentativă la furt calificat prevăzută şi pedepsită de art. 20 CP raportat la art. 208 alin.1 CP, art. 209 alin. 1 lit. a CP raportat la art. 209 alin. 3 lit. b CP cu aplicarea art. 37 lit. b CP.

Având în vedere că în cuprinsul rechizitoriului prin care a fost sesizată instanţa, nu rezultă că tentativa de furt s-ar fi săvârşit prin efracţie, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase, cei doi inculpaţi intrând în staţia de apă în mod normal, pe locul unde înainte probabil era o uşă, aşa cum rezultă din fotografia de la fila 20 dosar urmărire penală, instanţa constată că este întemeiată schimbarea încadrării juridice în modalitatea care a fost menţionată mai sus şi va dispune schimbarea încadrării juridice a faptei din tentativă la furt calificat prevăzută şi pedepsită de art. 20 CP raportat la art. 208 alin.1 CP, art. 209 alin. 1 lit. a şi i CP raportat la art. 209 alin. 3 lit. b CP cu aplicarea art. 37 lit. b CP în tentativă la furt calificat prevăzută şi pedepsită de art. 20 CP raportat la art. 208 alin.1 CP, art. 209 alin. 1 lit. a CP raportat la art. 209 alin. 3 lit. b CP cu aplicarea art. 37 lit. b CP.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală  173/31.10.2011 pronunţată în dosarul nr. 3525/201/2011, Judecătoria Calafat a dispus condamnarea inculpatului VN la pedeapsa de 6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat prev.şi ped. de art. 20 rap.la art. 208 alin.1, 209 alin.1, lit. a,i, C.p. rap.la art. 209 alin.3 lit. b C.p., infracţiune săvârşită împotriva părţii civile Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare-Sucursala Dunăre Olt-Unitateade Administrare Dolj.

Întrucât în data de 31.10.2011 inculpatul VN, fiind audiat, a declarat că recunoaşte săvârşirea faptei aşa cum a fost reţinută în rechizitoriu şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, partea civilă Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare-Sucursala Dunăre Olt-Unitateade Administrare Dolj constituindu-se parte civilă în cursul urmării penale cu suma de 1978 de lei, instanţa în baza art. 320 indice 1 alin. 5 CPP, impunându-se administrarea de probe în faţa instanţei, a dispus disjungerea cauzei cu privire la latura civilă şi la inculpatul CPC.

Acţiunea penală pusă în mişcare împotriva inculpatului CPC pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 20 CP raportat la art. 208 alin. CP, art. 209 alin. 1 lit. a şi i CP raportat la art. 209 alin. 3 lit. b CP cu aplicarea art. 37 lit. b CP şi a acţiunii civile formulate de partea civilă Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare-Sucursala Dunăre Olt-Unitateade Administrare Dolj împotriva inculpaţilor CPC şi VN, care au fost disjunse, au fost înregistrate cu numărul de 3833/201/31.10.2011.

În ceea ce priveşte acţiunea penală pusă în mişcare împotriva inculpatului CPC pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 20 CP raportat la art. 208 alin. CP, art. 209 alin. 1 lit. a şi i CP raportat la art. 209 alin. 3 lit. b CP cu aplicarea art. 37 lit. b CP, instanţa reţine că prin rechizitoriul nr.49/P/2011/23.09.2011 al Parchetului de pe lîngă Judecătoria Calafat s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecată in stare de libertate a inculpatilor : CPC , pentru savirsirea infractiunii de tentativă la furt calificat prev.şi ped. de art. 20 rap.la art. 208 alin.1, 209 alin.1, lit. a,i, C.p. rap.la art. 209 alin.3 lit. b C.p. cu aplic. art.  37 lit. b C.p. şi VN, pentru savirsirea infractiunii de tentativă la furt calificat prev.şi ped. de art. 20 rap.la art. 208 alin.1, 209 alin.1, lit. a,i, C.p. rap.la art. 209 alin.3 lit. b C.p.

În fapt, s-a motivat că la data de 29.12.2010, in jurul orei 12,00, numiţii CPC şi VN  au plecat cu căruţa să arunce gunoiul la marginea satului TN, unde există un loc de depozitare a gunoiului, lîngă statia de apă.

După ce au descărcat gunoiul, cei doi au intrat in statia de apă şi folosindu-se de uneltele pe care le aveau in căruţă, au desprins din beton un suport de prindere motor,  fiind surprinsi de organele de politie in momentul in care intentionau să-l încarce in căruţă.

In declaratia dată in faţa organelor de cercetare penală, numitul VN a recunoscut savirsirea faptei, afirmînd că a plecat de acasă impreună cu CP, cu scopul de a sustrage placa metalică din incinta  statiei de apă, pe care o văzuseră cu o zi inainte, pe data de 28.12.2010,  cînd au trecut pe langa statia de apă in drum spre PN. CP a intrat in statia de apă şi a observat  placa de metal, spunindu-i că vrea să o sustragă, insă el i-a cerut să renunţe, întrucît au plecat de acasă pentru a strînge lemne, motiv pentru care s-au inteles să revină a doua zi, pregatiti cu uneltele necesare.

 VN a descris exact modalitatea în care au acţionat în ziua următoare, arătând că, în momentul în care CP spărgea betonul din jurul plăcii metalice, el ţinea de daltă. De asemenea, învinuitul VN a precizat că au venit la locul faptei pregătiţi cu mai multe scule, (rangă, dălţi, ciocane, un baros),pe care CP le-a luat de la un vecin, căruia i-a spus că îi sunt necesare pentru a sparge buturugi.

Fiind audiat numitul CP a recunoscut savirsirea faptei din 29.12.2010, însă a negat implicarea lui VN in desprinderea suportului de motor,  declarind că acesta nu l-a ajutat să disloce respectivul suport. De asemenea, a declarat că afirmatiile lui VN in sensul deplasarii lor la locul faptei, cu scopul de a sustrage, nu sunt adevărate.

Probatoriul administrat în cauză confirmă fără dubiu participarea lui VN alături de CP la încercarea dea sustrage suportul de motor din incinta staţiei de apă TN şi implicit vinovăţia acestora.

Analizând actele şi lucrările dosarului se constată că starea de fapt descrisă în rechizitoriu şi de drept stabilită în baza schimbării încadrării juridice, cu privire la săvârşirea infracţiunii prev. de art. 20 CP raportat la art. 208 alin.1 CP, art. 209 alin. 1 lit. a CP raportat la art. 209 alin. 3 lit. b CP cu aplicarea art. 37 lit. b CP, este corectă, fiind dovedită cu probatoriul administrat în cauză şi astfel instanţa o va reţine ca atare.

Aşadar, instanţa constată că fapta inculpatului CPC de a încerca să sustragă un suport de motor din incinta Staţiei de apă TN, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 20 CP raportat la art. 208 alin.1 CP, art. 209 alin. 1 lit. a CP raportat la art. 209 alin. 3 lit. b CP.

Prin urmare instanţa constatând că inculpatul CPC se face vinovat de săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată urmează a-l condamna pe acesta.

La individualizarea judiciară a pedepsei instanţa va avea în vedere gradul de pericol social concret al faptei, împrejurările şi modalităţile săvârşirii acesteia, precum şi persoana inculpatului, care a recunoscut fapta în cursul urmăririi penale şi nu este la primul conflict cu legea penală, fiind recidivist postexecutoriu.

Instanţa, având în vedere dispoziţiile art. 20 CP va aplica o pedeapsă ale cărei limite vor fi reduse la jumătate.

Instanţa va reţine în favoarea inculpatului circumstanţa atenuantă prev. de art.74 lit. c C.pen. având în vedere faptul că  a recunoscut fapta în cursul urmăririi penale.

Instanţa va reţine în defavoarea inculpatului faptul că nu este la primul conflict cu legea penală, fiind recidivist postexecutoriu, suferind anterior două condamnări tot pentru infracţiuni de furt.

Prin urmare instanţa apreciază că aplicarea faţă de inculpatul CPC a unei pedepse de 2 ani  închisoare pentru fapta prev. de de art. 20 CP raportat la art. 208 alin.1 CP, art. 209 alin. 1 lit. a CP raportat la art. 209 alin. 3 lit. b CP cu aplicarea art. 37 lit. b CP este îndestulătoare pentru ca rolul educativ şi preventiv al acesteia să poată fi atins.

În baza art. 71 CP va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a doua şi lit. b CP pe durata  executării pedepsei.

Obligă inculpatul CPC în solidar cu inculpatul VN la plata către partea civilă Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare-Sucursala Dunăre Olt-Unitateade Administrare Dolj a sumei de 1978 lei.

În baza art. 191 alin 1,2 CPP  va obliga inculpatul la plata sumei de 600 lei cheltuieli judiciare către stat, din care onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 300 de lei către B. A. Calafat.

În ceea ce priveşte acţiunea civilă formulată de partea civilă Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare-Sucursala Dunăre Olt-Unitateade Administrare Dolj împotriva inculpaţilor CPC şi VN, instanţa constată că inculpaţii  se face vinovaţi de prejudiciul material şi moral suferit de partea civilă Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare-Sucursala Dunăre Olt-Unitateade Administrare Dolj, dar şi că prin probele administrate pentru dovedirea acţiunii civile ( acte ) partea civilă a dovedit în totalitate daunele materiale solicitate.

În consecinţă instanţa va obliga inculpatul CPC în solidar cu inculpatul VN la plata către partea civilă Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare-Sucursala Dunăre Olt-Unitateade Administrare Dolj a sumei de 1978 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

În baza art. 334 CPP schimbă încadrarea juridică a faptei din tentativă la furt calificat prevăzută şi pedepsită de art. 20 CP raportat la art. 208 alin.1 CP, art. 209 alin. 1 lit. a şi i CP raportat la art. 209 alin. 3 lit. b CP cu aplicarea art. 37 lit. b CP în tentativă la furt calificat prevăzută şi pedepsită de art. 20 CP raportat la art. 208 alin.1 CP, art. 209 alin. 1 lit. a CP raportat la art. 209 alin. 3 lit. b CP cu aplicarea art. 37 lit. b CP.

În baza art. 20 CP raportat la art. 208 alin.1 Cp, art. 209 alin. 1 lit. a CP raportat la art. 209 alin. 3 lit. b CP, art. 74 lit. c şi art. 37 lit. b CP condamnă inculpatul CPC, domiciliat în C, Jud. Dolj, fără forme legale în Comuna PM, , Jud. Dolj, cetăţenia română, studii medii, fără ocupaţie, recidivist, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 CP aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a doua şi lit. b CP pe durata  executării pedepsei.

Obligă inculpatul CPC în solidar cu inculpatul VN la plata către partea civilă Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare-Sucursala Dunăre Olt-Unitateade Administrare Dolj a sumei de 1978 lei.

În baza art. 191 alin 1,2 CPP  obligă inculpatul la plata sumei de 600 lei cheltuieli judiciare către stat, din care onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 300 de lei către B. A. Calafat.

Cu recurs în termen de 10 zile de  la pronunţare, pentru inculpatul VN şi procuror, şi de la comunicare pentru inculpatul CPC şi partea civilă Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare-Sucursala Dunăre Olt - Unitatea de Administrare Dolj.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 15.12.2011

PREŞEDINTE GREFIER

Cosmin Nicuşor Marin Tîrnă Alina Mariana

RED/CNM/TAM/2 ex. /20.12.2011