Plângere art.2781Cod Procedură Penalăl. Trimiterea cauzei la procuror în vederea redeschiderii urmăririi penale

Sentinţă penală 229 din 09.09.2011


Instanta constata ca ordonanta procurorului din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal din data de 7.07.2011, în dosarul nr. si rezolutia procurorului ierarhic superior nr. din data de 09.08.2011 sub aspectul solutiilor de netrimitere în judecata a intimatului D. I. nu sunt temeinice pentru urmatoarele considerente:

Solutiile adoptate în cauza au fost luate fara a se administra suficiente probe care sa conduca la stabilirea în concret a evenimentele din data de 28.05.2009 derulate cu ocazia punerii în executare silita a sentintelor civile nr. /15.05.2008 si nr. /4.10.2006.

Astfel desi în cauza s-a efectuat o expertiza de catre expert A. P., raportul întocmit de acesta a fost înlaturat de procurorul de caz considerând ca prezinta concluzii contradictorii si ca masuratorile nu au fost efectuate în prezenta membrilor comisiei de aplicare a Legilor fondului funciar din cadrul Primariei F. fara a se dispune refacerea expertizei de acelasi expert sau de altul. Ori, în conditiile în care expertiza a fost considerata o proba utila solutionarii cauzei, prin înlaturarea acesteia procurorul de caz ar fi trebuit sa se raporteze la celelalte probe administrate în cauza, însa instanta constata ca la adoptarea solutiei, nu s-a tinut cont nici de declaratiile martorilor audiati, T. N. si F. Ghe., martori prezenti în momentul punerii în executare a sentintei a carei nerespectare s-a invocat.

Prin cererea înregistrata sub nr. la data de 16.08.2011, pe rolul Judecatoriei Caracal, petenta D. E. a formulat plângere împotriva rezolutiei nr. din data de 09.08.2011 a prim procurorului la Parchetul de pe lânga Judecatoria Caracal, solicitând instantei ca în baza motivelor invocate de aceasta sa dispuna admiterea plângerii, redeschiderea urmaririi penale si în baza  art. 278/1 pct.8 lit.c  sa se pronunte prin încheiere retinând dosarul pentru cercetarea judecatoreasca împotriva învinuitului, privind comiterea infractiunilor de tulburare de posesie – art.220 alin.1 si 2 CP si 271 alin.3 CP si repunerea partilor în situatia anterioara.

În motivarea plângerii a aratat ca solutia pronuntata de prim procuror este una vadit nelegala si netemeinica atâta timp cât continutul  procesului verbal încheiat de catre executorul judecatoresc R. V. cu ocazia punerii în posesie reiese în mod foarte clar ca intimatul a scos tarusii ce delimiteaza cele doua proprietati, plantându-i dupa bunul sau plac.

A mai sustinut ca acelasi lucru reiese si din declaratiile martorilor T. N. si F. Gh. care relateaza faptul ca intimatul D. I. a scos tarusii plantati de catre executorul judecatoresc, i-a aruncat pe teritoriul proprietatea petentului, plantându-si tarusii sai pe acelasi aliniament dinaintea punerii în executare a executarii judecatoresti de delimitare a celor doua proprietati.

S-a mai aratat ca din raportul de expertiza topo dispusa de catre procuror în cadrul  dosarului de urmarire penala, reiese foarte clar ca intimatul D. I. ocupa o suprafata de 203,63 mp din suprafata totala de 600 m  ce apartine petentei D. E..

Petenta a considerat ca atâta timp cât a facut dovada ca, ulterior punerii în executarea titlului executoriu – sentinta civila prin care s-a  delimitat hotarul despartitor dintre cele doua proprietati, intimatul D. I. a scos  tarusii plantati de executorul judecatoresc si a plantat tarusii pe vechiul aliniament, raportându-se si la concluziile raportului de expertiza încheiat de asemenea ulterior punerii în posesie, nu se poate retine motivarea facuta de prim procuror si anume ca suprafata de 203,63 m.p. teren lipsa ce apartine petentei D. E. nu se afla în posesia numitului D. I..

Petenta nu este de acord nici cu motivarea retinuta în rezolutia de mai sus si anume ca, nici martorii T. N. si F. Ghe. nu confirma existenta de tulburare de posesie.

De asemenea trebuie avut în vedere faptul ca  raportul de expertiza din cadrul dosarului de urmarire penala, confirma ca si raportul de expertiza întocmit în dosarul civil, ca D. I.  ocupa o suprafata în plus de teren iar petenta D. E. are o suprafata în minus de 203,63 mp.

Pentru aceste considerente, solicita admiterea plângerii în temeiul dispoz.art.278¹ pct.8 lit.c. C.p.p.

Prin cererea înregistrata sub nr. din data de 22.08.2011, pe rolul Judecatoriei Caracal, petentul D. I. a solicitat instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa dispuna anularea ordonantei din 7 iulie 2011 a procurorului si rezolutia din 9 august 2011 a prim procurorului la Parchetul de pe lânga Judecatoria Caracal, cu trimiterea cauzei la procuror sau retinerea acesteia si judecarea intimatei D. E.  pentru infractiunea de tulburare de posesie  si nerespectarea hotarârilor judecatoresti pentru ca exista  suficiente probe care justifica  aceste fapte prevazute de art. 220 si 271 C.p.p..

În motivarea plângerii petentul D. I. a aratat ca în plângerea adresata organelor de  urmarire penala respectiv Politia Falcoiu a relatat ca D. E. nu a respectat si nu respecta hotarul despartitor dintre proprietatile partilor prin hotarâri judecatoresti în sensul ca la strada are o latime a  terenului de 16,92 m.

Astfel, a aratat ca, în lipsa sa, D. E. a montat gardul despartitor pe o distanta de 50 m începând de la strada  si pâna în spatele casei intrând în proprietate acestuia cu 10 cm ajungând in dreptul solarului la N cu 30 cm asa cum reiese din schita depusa la dosar si procesul verbal  încheiat la 24 decembrie 2005 de catre organele de politie la fata locului în prezenta martorilor  T. N. si A. Ghe. împreuna cu mai multe fotografii.

De asemenea, a facut dovada cu procesul verbal incheiat de executorul judecatoresc N. I. cu ocazia executarii care a constatat acelasi lucru.

Mai arata  petenta ca politia întocmit referatul de propunere pentru neînceperea urmaririi penale împotriva lui D. E. iar procurorul de caz a dispus neînceperea urmaririi penale.

Împotriva ordonantei procurorului a formulat plângere la prim procurorul din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal, care i-a fost respinsa.

Considera D. I. ca ordonanta procurorului de caz este nelegala întrucât nu este motivata.

Raportat la solutia prim procurorului a considerat ca acesta nu a avut în vedere criticile aduse ordonantei si i-a respins plângerea aratând ca nici o proba administrata  în cauza nu a putut stabili ca  D. E. a ocupat o suprafata de teren din proprietatea acesteia.

D. I. considera ca aceasta sustinere nu reprezinta realitatea pentru ca nu s-a analizat procesul-verbal din 24 dec.2005 si cel încheiat de executorul judecatoresc.

Solicita petentul ca instanta sa constate ca exista probe suficiente care duc la concluzia ca plângerea sa este întemeiata si D. E. se face vinovata de faptele reclamate.

La termenul din data de 6.09.2011, în temeiul art.32 C.p.p. rap. la art.34 lit.d C.p.p. instanta a admis exceptia de conexitate a celor doua dosare, dosarul nou format urmând a purta nr.5244/207/2011.

Analizând actele si lucrarile cauzei, instanta constata urmatoarele:

Prin ordonanta din data de 7.07.2011 în dosarul penal nr., procurorul de caz a dispus, în temeiul dispozitiilor art.262 pct.2 lit.a C.p.p., art.11 pct.1 lit.b, rap. la art.10 alin.1 lit.d C.p.p., art.228 alin.6 rap. la art.10 lit.a si d C.p.p., scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului D. I. cercetat pentru savârsirea infractiunii de tulburare de posesie, prev.de art.220 alin.1 si 2, neînceperea urmaririi penale fata de faptuitorul D. I., cercetat pentru savârsirea infractiunii de nerespectare a hotarârilor judecatoresti prev. de art.271 alin.3 C.p. si neînceperea urmaririi penale fata de faptuitoarea D. E. cercetata pentru savârsirea infractiunilor de tulburare de posesie, prev.de art.220 alin.1 si 2 si de nerespectare a hotarârilor judecatoresti prev.de art.271 alin.2 C.p.

Împotriva acestei ordonante au facut plângere atât D. E. cât si D. I., cele doua plângeri fiind conexate si solutionate prin rezolutia nr. a prim procurorului la Parchetul de pe lânga Judecatoria Caracal, dispunându-se respingerea plângerilor ca neîntemeiate.

Instanta constata ca ordonanta procurorului din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal din data de 7.07.2011, în dosarul nr. si rezolutia procurorului ierarhic superior nr. din data de 09.08.2011 sub aspectul solutiilor de netrimitere în judecata a intimatului D. I. nu sunt temeinice pentru urmatoarele considerente:

Solutiile adoptate în cauza au fost luate fara a se administra suficiente probe care sa conduca la stabilirea în concret a evenimentele din data de 28.05.2009 derulate cu ocazia punerii în executare silita a sentintelor civile nr. /15.05.2008 si nr. /4.10.2006.

Astfel desi în cauza s-a efectuat o expertiza de catre expert A. P., raportul întocmit de acesta a fost înlaturat de procurorul de caz considerând ca prezinta concluzii contradictorii si ca masuratorile nu au fost efectuate în prezenta membrilor comisiei de aplicare a Legilor fondului funciar din cadrul Primariei F. fara a se dispune refacerea expertizei de acelasi expert sau de altul. Ori, în conditiile în care expertiza a fost considerata o proba utila solutionarii cauzei, prin înlaturarea acesteia procurorul de caz ar fi trebuit sa se raporteze la celelalte probe administrate în cauza, însa instanta constata ca la adoptarea solutiei, nu s-a tinut cont nici de declaratiile martorilor audiati, T. N. si F. Ghe., martori prezenti în momentul punerii în executare a sentintei a carei nerespectare s-a invocat.

Instanta considera ca solutia procurorului s-a bazat doar pe procesul verbal nr.324/2008 din 28.05.2009 întocmit de executorul judecatoresc, proces verbal care este insuficient pentru lamurirea tuturor aspectelor reclamate de petenta D. E..

Având în vedere aspectele aratate, instanta considera necesara redeschiderea urmaririi penale fata de intimatul D. I. pentru infractiunea de tulburare de posesie prevazuta de art.220 alin.1 si 2 C.p. si începerea urmaririi penale fata de intimatul D. I. pentru infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti prevazuta de art.271 alin.3 C.p în vederea administrarii unor probe suplimentare de catre procuror, pe baza carora sa se stabileasca concret existenta sau inexistenta faptelor reclamate de petenta D. E..

Astfel în urmarirea penala efectuata de organele de cercetare penala, va fi administrata proba cu expertiza tehnica topo cadastrala cu obiectivele:

1.Daca proprietatile numitilor D. E. si D. I. corespund sub aspectul liniei de hotar despartitor sentintelor civile nr.2273/15.05.2008 si 2341/4.10.2006.

2.Daca în prezent partea vatamata D. E. are în posesie o suprafata mai mica de teren decât cea stabilita prin sentintele civile nr.2273/15.05.2008 si 2341/4.10.2006, în caz afirmativ urmând a se stabili unde se regaseste suprafata lipsa.

3.Daca s-au schimbat semnele de hotar ca pozitie, iar în caz afirmativ catre care proprietate.

De asemenea, pentru a se stabili concret evenimentele din data de 28.05.2009, se vor reaudia martorii F. Ghe. si T. N. care vor fi întrebati asupra motivului pentru care si-au schimbat declaratiile date în data de 20.11.2010 în privinta aspectelor privind amenintarile efectuate de intimatul D. I. si se va solicita raportul întocmit de ag.sef T. E. – sef Post Politia F.

Raportat la plângerea petentului D. I., instanta constata ca, în cauza, nu exista indicii privind savârsirea faptei reclamate de acesta, proprietatea acestuia nefiind ocupata nici de intimata D. E. si nici de alta persoana. În ceea ce priveste fapta de nerespectare a hotarârilor judecatoresti invocata de petent, instanta constata ca executarea silita efectuata în cauza îl viza chiar pe petent iar din actele premergatoare efectuate în cauza nu rezulta ca petentul a fost împiedicat printr-o fapta a altei persoane de a-si folosi locuinta sau imobilul. În cauza au fost administrate probe suficiente de catre organele de cercetare penala, nerezultând savârsirea faptelor reclamate, în mod legal si temeinic dispunându-se neînceperea urmaririi penale fata de D. E. sub aspectul savârsirii infractiunilor de prev. de art.220 alin.1 si 2 Cp. si art.271 alin.2 Cp., în temeiul art. 10 lit.a C.p.p.

Pentru toate aceste considerente instanta, în baza art.278¹ alin.8 lit.b C.p.p., urmeaza sa admita plângerea formulata de petenta D. E., iar în baza art.278¹ alin.8 lit.a C.p.p., va respinge plângerea formulata de petentul D. I., ca nefondata.

În baza art.278¹ alin.8 lit.b C.p.p., instanta va desfiinta ordonanta procurorului din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal din data de 7.07.2011, în dosarul nr. si rezolutia procurorului ierarhic superior nr. din data de 09.08.2011 sub aspectul solutiilor de netrimitere în judecata a intimatului D. I. si va trimite cauza procurorului de caz în vederea redeschiderii urmaririi penale fata de intimatul D. I. pentru infractiunea de tulburare de posesie prevazuta de art.220 alin.1 si 2 C.p. si începerii urmaririi penale fata de intimatul D. I. pentru infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti prevazuta de art.271 alin.3 C.p., celelalte dispozitii ale ordonantei procurorului din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal din data de 7.07.2011, în dosarul nr. si rezolutiei procurorului ierarhic superior nr. din data de 09.08.2011, urmând a fi mentinute.

În baza art.192 alin.3 C.p.p., cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea plângerii petentei Dumitrascu Elena urmeaza sa ramâna în sarcina statului.

Postat 30.09.2011