Furt savârsit de inculpati minori

Sentinţă penală 332 din 24.11.2011


S.P. - 332/24.11.2011

Infracţiuni contra proprietăţii

Furt săvârşit de inculpaţi minori

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaş înregistrat pe rolul instanţei la data de 08.11.2011 inculpatul minor

C.C., fiul lui C. şi C., născut la - în M. jud. S., cetăţean român, fără studii, necăsătorit, fără ocupaţie, fără antecedente penale, domiciliat în com. T. str. Ş. nr. - jud. S., arestat în altă cauză, deţinut în Penitenciarul Tg. M., CNP - a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de furt, prev. de art. 208 al. 1 C. pen. ( 2 fapte ), tentativă la infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 20 rap. la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. g şi i C. pen., furt calificat, prev. de art. 208 al. 1 , 209 al. 1 lit. a şi i C. pen., art. 208 al. 1 , 209 al. 1 lit. i C. pen. ( 2 fapte ), art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. g şi i C. pen., art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, g şi i C. pen. ( 2 fapte ) şi violare de domiciliu, prev. de art. 192 al. 1 C. pen., cu aplicarea art. 99 al. 2 C. pen. în toate cazurile, iar inculpatul minor C. C. A., fiul lui O. şi N., născut la - în M., jud. S., cetăţean român, studii 2 clase, necăsătorit, fără ocupaţie, cu antecedente penale, domiciliat în M., str. N. I. nr.- ap. - jud. S., arestat în altă cauză, deţinut în Penitenciarul Tg. M., CNP - a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1 , 209 al. 1 lit. a, g şi i C. pen. ( 2 fapte ), cu aplicarea art. 99 al. 3 C. pen.

În actul de sesizare s-a reţinut că în perioada noiembrie 2010 – aprilie 2011, împreună sau separat, pe timp de zi sau noapte, prin efracţie sau escaladare, inculpaţii minori au sustras sau au încercat să sustragă bani şi bunuri de la domiciliile părţilor vătămate.

Doar partea vătămată T. N. s-a constituit parte civilă în cauză, restul persoanelor vătămate neformulând pretenţii civile.

Inculpaţii au recunoscut comiterea infracţiunilor şi au solicitat judecarea în baza procedurii prevăzută de art. 3201 C. pr. pen.

Examinând actele şi lucrările dosarului, respectiv:

-plângerea părţii vătămate T E. ( f. 19 ),

-declaraţiile părţii vătămate T. E. ( f. 20-21 );

-declaraţiile părţii vătămate T. L. ( f. 22-23 );

-declaraţiile martorilor G. C. ( f. 24, 27 ), L. C. ( f. 26 );

-dovada de ridicare şi restituire a unor bunuri ( f. 25, 29 );

-proces verbal de evaluare ( f. 28 );

-plângerea părţii vătămate F. I. ( f. 30 );

-procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică ( f. 31-43 );

-declaraţiile părţii vătămate ( f. 44-45 );

-dovada de restituire bunuri ( f. 46 );

-plângerea părţii vătămate C. V. ( f. 47 );

-procesul verbal de depistare ( f. 48 );

-declaraţiile părţii vătămate ( f. 49-50 );

-declaraţiile martorului C. A. ( f. 51 );

-procesul verbal de sesizare din oficiu în cazul părţii vătămate M. I. ( f. 53 );

-declaraţiile părţii vătămate ( f. 54-55 );

-declaraţiile martorului R. S. ( f. 56-57 );

-plângerea părţii vătămate P. V. C. ( f. 58 );

-procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică ( f. 59-69 );

-proces verbal de ridicare ( f. 70 );

-procesul verbal de identificare bunuri ( f. 71 );

-dovada de restituire ( f. 72 );

-declaraţiile părţii vătămate ( f. 73-74 );

-declaraţiile martorei B. O. ( f. 75-76 );

-declaraţia părţii responsabile civilmente C. C. ( f. 77 );

-procesul verbal de sesizare din oficiu în cazul sustragerii de la partea civilă T. N. ( f. 78 );

-declaraţiile părţii civile T. N. ( f. 79-80 );

-declaraţiile martorilor C. D. E. ( f. 81-82 ), G. A. ( f. 83-84 ), B. T. E. ( f. 85-86 );

-plângerea părţii vătămate B. M. ( f. 87 );

-procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante ( f. 88 );

-procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică ( f. 89-99 );

-declaraţiile părţii vătămate ( f. 100-103 );

-plângerea părţii vătămate P. G. ( f. 104 );

-procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică ( f. 105-111 );

-declaraţiile părţii vătămate ( f. 112-114 ),

-dovezi de ridicare şi restituire ( f. 115-116 );

-procese verbale de evaluare ( f. 117-120 );

-declaraţiile inculpaţilor C. C. ( f. 121-140, 38 jud. ) şi C. C. A. ( f. 165-171, 39 jud. );

-referatele de evaluare ( f. 150-151, 175-176, 19-21 jud., 30-33 jud. );

-rapoartele de expertiză medico – legală ( f. 159-160, 179 );

-declaraţia făptuitorului M. E. P. ( f. 181 );

-declaraţiile părţii responsabile civilmente C. C. ( f. 183-184 )

instanţa reţine următoarea stare de fapt:

1. În luna noiembrie 2010, fără a se putea stabili data cu exactitate, inculpatul C. C. a pătruns pe poarta deschisă în locuinţa părţii vătămate T. L. şi a sustras o borsetă în care se afla suma de 500 de lei şi 3 carduri bancare. Banii au fost cheltuiţi, iar borseta şi cardurile au fost restituite părţii vătămate.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză, declarând că a recuperat integral prejudiciul până la faza de judecată..

Fapta inculpatului de a sustrage bani şi bunuri aparţinând părţii vătămate în scopul însuşirii pe nedrept constituie infracţiunea de furt, prev. de art. 208 al. 1 C. pen., cu aplicarea art. 99 al. 2 C. pen.

Prin pătrunderea fără drept în curtea şi locuinţa părţii vătămate, inculpatul a comis şi infracţiunea de violare de domiciliu, prev. de art. 192 al. 1 C. pen., pentru care procurorul a dispus neînceperea urmării penale din lipsa plângerii prealabile.

2. În data de 23.11.2010 în jurul orei 20, inculpatul minor C. C. a pătruns prin escaladare în curtea locuinţei părţii vătămate T. E. cu intenţia de a sustrage bunuri. Fiind surprins de soacra părţii vătămate T. E., inculpatul a fugit.

Fapta inculpatului de a încerca să sustragă bunuri din locuinţa părţii vătămate unde a pătruns pe timp de noapte, prin escaladare constituie tentativă la infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 20 rap. la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. g şi i C. pen. cu aplicarea art. 99 al. 2 C. pen.

3. În ziua de 07.02.2011, împreună cu minorul M. E. P., inculpatul a escaladat gardul locuinţei părţii vătămate F. I. şi, prin forţarea geamului şi a sistemului de asigurare, au pătruns în locuinţă de unde au luat un aspirator defect, un cablu de alimentare, 10 m de cablu electricşi un capac de aluminiu cu care era acoperită fântâna.Bunurile au fost ascunse pe un deal cu intenţia de a le valorifica mai târziu, însă nu au mai fost găsite.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Bunurile sustrase au fost evaluate la suma de 55 de lei.

Fapta inculpatului de a sustrage alături de o altă persoană, prin escaladare şi efracţie bunurile părţii vătămate constituie infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a şi i C. pen. cu aplicarea art. 99 al. 2 C. pen.

4. În ziua de 25.02.2011, prin escaladarea gardului, inculpatul C. C. a pătruns în curtea locuinţei părţii vătămate Cercea Vasile şi a sustras dintr-o anexă gospodărească un cazan de distilat rachiu din cupru, două serpentine de la instalaţia de distilat şi un cablu electric de 20 m. Inculpatul a fost prins în grădină de martorul C. A. şi predat poliţiei. Bunurile sustrase au fost recuperate şi restituite părţii vătămate.

Fapta inculpatului de a sustrage prin escaladare burnurile părţii vătămate constituie infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. i C. pen. cu aplicarea art. 99 al. 2 C. pen.

5. În ziua de 16.02.2011, prin escladarea gardului, inculpatul C. C. a pătruns în curtea părţii vătămate M. I. şi a sustras un căruţ de mână şi 10 bucăţi de ţeavă.

Căruciorul a fost dat martorului Rafa Samoilă, de unde a fost recuperat de mama inculpatului şi restituit părţii vătămate.

Ţeava a fost valorificată la un centru de colectare cu suma de 18 lei.

Fapta inculpatului de a sustrage prin escaladare bunurile părţii vătămate constituie infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. i C. pen. cu aplicarea art. 99 al. 2 C. pen.

6. În data de 26.02.2011 în jurul orei 19, prin escaladarea gardului, inculpatul C. C. a pătruns în curtea părţii vătămate P. V. C. şi a sustras un cazan de distilat rachiu din cupru şi un cablu prelungitor de 50 m.

Cazanul a fost valorificat cu suma de 108 lei martorei B. O.. De la martoră cazanul a fost ridicat şi restituit părţii vătămate. Martora nu a formulat pretenţii civile.

Cablul a fost găsit în locul în care inculpatul l-a ascuns şi a fost restituit părţii vătămate.

Fapta inculpatului de a sustrage, pe timp de noapte, prin escaladare bunurile părţii vătămate constituie infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. g şi i C. pen. cu aplic. art. 99 al. 2 C. pen.

7. În data de 27.03.2011, în cursul serii, inculpaţii minori  C. C. şi C. C. A. au pătruns prin escaladarea gardului în curtea părţii vătămate B. M. şi, prin forţarea uşii, au sustras dintr-o magazie componente auto şi bucăţi de fier vechi.

Inculpaţii au fost depistaţi în ziua următoare când transportau bunurile sustrase spre un centru de colectare. Bunurile au fost restituite părţii vătămate.

Fapta inculpaţilor de a sustrage împreună, pe timp de noapte, prin efracţie şi escaladare bunurile părţii vătămate constituie infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, g şi i C. pen. cu aplicarea art. 99 al. 2 în cazul lui C. şi art. 99 al. 3 în cazului lui C. A..

8. În data de 28.03.2011, în jurul orei 21, prin escaladarea gardului, inculpaţii C. C. şi C. C. A. au pătruns în curtea părţii vătămate P. G. şi a sustras două biciclete.

Inculpaţii au fost depistaţi la scurt timp de poliţie având bicicletele cu ei.

Bunurile au fost restituite părţii vătămate.

Fapta inculpaţilor de a sustrage împreună, pe timp de noapte, prin escaladare bunurile părţii vătămate constituie infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, g şi i C. pen. cu aplicarea art. 99 al. 2 în cazul lui C. şi art. 99 al. 3 în cazului lui C. A..

9. În ziua de 09.04.2011, inculpatul C. C. a pătrunspe poarta descuiată în imobilul părţii vătămate T. N. şi asustras din buzunarul unei haine agăţată în cuier suma de 2300 de lei. Inculpatul a fost văzut de martora C. D. E. după două zile schimbând o bancnotă de 500 de lei la un magazin din comuna T., iar în ziua următoare martorii G. A. şi B. T. E. au văzut două bancnote de câte 500 de lei în posesia inculpatului.

Prejudiciul nu a fost recuperat, partea vătămată constituindu-se parte civilă cu suma sustrasă.

Inculpatul a fost de acord să despăgubească partea vătămată.

Fapta inculpatului de a sustrage banii părţii vătămate constituie infracţiunea de furt, prev. de art. 208 al. 1 C. pen. cu aplicarea art. 99 al. 2 C. pen.

Fapta inculpatului de a pătrunde fără drept în imobilul părţii civile pe poarta neasigurată constituie infracţiunea de violare de domiciliu, prev. de art. 192 al. 1 C. pen. cu aplicarea art. 99 al. 2 C. pen.

Sub aspect sancţionator, în cazul inculpatului minor C. C., instanţa va avea în vedere: gradul ridicat de pericol social al faptelor comise apreciat prin prisma modalităţii concrete de comitere a infracţiunilor, prin caracterul de repetabilitate într-o perioadă scurtă de timp, prin urmările produse sau care se puteau produce; dezvoltarea intelectuală situată la limita inferioară, până la vârsta de 15 ani şi jumătate inculpatul absolvind 4 clase ( f. 147-149 ), de două ori fiind declarat repetent, iar din anul 2009 abandonând şcoala; tulburările de conduită nesocializată constatate de medicul psihiatru; lipsa de supraveghere din partea părinţilor, tatăl muncind în străinătate, iar mama fiind bolnavă; necesitatea unor demersuri educaţionale susţinute în vederea continuării studiilor, angrenarea în preocupări prosociale, evitarea anturajului infracţional şi a celui practicant al jocurilor de noroc, aşa cum a propus consilierul de probaţiune.

Având în vedere toate aceste elemente, în temeiul art. 100 al. 1, art. 101 lit. c şi art. 104 C. pen., instanţa va lua faţă de inculpatul minor C. C. măsura educativă a internării într-un centru de reeducare, pentru comiterea infracţiunilor de furt, prev. de art. 208 al. 1 C. pen. ( 2 fapte ), tentativă la infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 20 rap. la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. g şi i C. pen., furt calificat, prev. de art. 208 al. 1 , 209 al. 1 lit. a şi i C. pen., art. 208 al. 1 , 209 al. 1 lit. i C. pen. ( 2 fapte ), art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. g şi i C. pen., art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, g şi i C. pen. ( 2 fapte ) şi violare de domiciliu, prev. de art. 192 al. 1 C. pen., cu aplicarea art. 99 al. 2 C. pen. în toate cazurile.

Deşi inculpatul C. C. A. este încă minor, situaţia sa este uşor diferită de a celuilalt inculpat. Faţă de acesta a mai fost luată o măsură educativă – libertatea supravegheată - în anul 2009,  este total lipsit de ocrotire părintească bunica C. E., persoană în vârstă fiind desemnată curator. De asemenea, inculpatul suferă de afecţiuni de sănătate grave, fiind încadrat cu gradul accentuat de handicap, iar medicul psihiatru l-a diagnosticat cu retard mintal uşor cu tulburări de comportament, tulburare mentală organică şi epilepsie.

Având în vedere participarea inculpatului doar la două din infracţiunile care fac obiectul prezentului rechizitoriu, instanţa va aprecia că aplicarea măsurii educative a internării în centru de reeducare corespunde cel mai bine scopului procesului penal, date fiind circumstanţele personale ale inculpatului.

În temeiul art. 100 al. 1, art. 101 lit. c şi art. 104 C. pen. instanţa va lua faţă de inculpatul minor C. C. A. măsura educativă a internării într-un centru de reeducare, pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1 , 209 al. 1 lit. a, g şi i C. pen. ( 2 fapte ), cu aplicarea art. 99 al. 3 C. pen.

De altfel, instanţa a luat faţă de minori aceleaşi măsuri educative recent, într-o cauză în care inculpaţii au comis fapte similare, dispunând punerea în executare de îndată a măsurii educative ( sent. pen. nr. 331/2011 a Judecătoriei Mediaş, nedefinitivă la data pronunţării prezentei hotărâri ).

În temeiul art. 108 C. pen. instanţa va atrage atenţia inculpaţilor asupra prevederilor art. 108 C. pen. referitoare la condiţiile revocării.

Instanţa va constata că inculpaţii erau arestaţi în altă cauză la data pronunţării.

În temeiul art. 14 şi 346 C. pr. pen. rap. la art. 998 şi urm. C. civ. instanţa va obliga pe inculpatul minor C. C. în solidar cu părţile responsabile civilmente C. C. şi C. C. să plătească părţii civile T. N. despăgubiri civile în sumă de 2300 de lei, reprezentând suma sustrasă şi pe care inculpatul s-a declarat de acord să o restituie.

În art. 118 al. 1 lit. e şi al. 4 C. pen. instanţa va confisca în favoarea statului suma totală de 181 de lei de la inculpatul C. C., reprezentând 55 de lei contravaloarea bunurilor sustrase de la partea vătămată F. I. şi nerestituite, 18 lei, contravaloarea bucăţilor de ţeavă sustrase de la partea vătămată M. I., 108 lei suma primită de inculpat de la martora B. O. în urma vânzării cazanului sustras de la partea vătămată P. V. C. .

În temeiul art. 191 al. 1-3 C. pr. pen. instanţa va obliga la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de câte 500 de lei pe fiecare inculpat, minorul C. C. în solidar cu părţile responsabile civilmente C. C. şi C. C.. Din aceste sume onorariile apărătorilor din oficiu M. R. şi M. C. în sumă de câte 300 de lei vor fi suportate din fondurile Ministerului Justiţiei.