Talharie art. 233 N.c.p.

Sentinţă penală 5838 din 12.12.2014


Titlu: talharie art. 233 N.c.p.

Tip speţă: sentinţă penala

Număr speţă: 5838

 Data speţă: 12.12.2014

Domeniu asociat: infractiuni contra patrimoniului.

Deliberand asupra  cauzei penale deduse judecatii constată urmatoarele;

La data de 20 iunie 2014 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova sub nr. ……/215/2014 rechizitoriul nr……/P/2014 din data de 19 iunie 2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova prin care au fost trimişi în judecată, în stare de arest preventiv inculpaţii: 

- B.R., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tâlhărie, prev. de art. 233 C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen. (două infracţiuni), tâlhărie calificată, prev. de art. 233 C.pen. rap. la art. 234 alin. 1 lit. d C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen., furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 C.pen. – art. 229 alin. 2 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen. şi furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 C.pen. – art. 229 alin. 1 lit. d C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.

P.M.A., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de participaţie improprie la tâlhărie, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 233 C.pen. (două infracţiuni) şi complicitate la tâlhărie, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 233 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.

V.C., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de participaţie improprie la tâlhărie, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 233 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. şi complicitate la tâlhărie, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 233 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.

Prin acelaşi rechizitoriu, În baza art. 327 lit. b C.p.p. rap la art. 314 alin. 1 lit. a C.p.p. rap. la  art. 315 alin. 1 lit. b, alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. d C.p.p. rap. la art. 27 C.pen., s-a dispus clasarea cauzei cu privire la făptuitorii minori A.I. şi A.V., cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie, prev. de art. 233 C.pen..

De asemenea, în baza art. 327 lit. b C.p.p. rap la art. 314 alin. 1 lit. a C.p.p. rap. la  art. 315 alin. 1 lit. b, alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. c C.p.p., s-a dispus clasarea cauzei cu privire la V.C. şi P.M.A., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la tâlhărie calificată, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 233 C.pen. rap. la art. 234 alin. 1 lit. d C.pen. (fapta din data de 02.06.2014).

În actul de sesizare, în esenţă s-a reţinut următoarea situație de fapt:

1. La data de 16.04.2014, inculpata B.R. a pătruns fără drept în curtea locuinţei persoanei vătămate, D.D.F., situată ……după care a intrat în garaj şi a sustras bicicleta marca VENTURE, cauzând astfel un prejudiciu în valoare de 700 de lei.

2. La data de 25.04.2014, inculpata B.R. a pătruns în uscătoria blocului C.., situat pe str. Înfrăţirii din Craiova, folosind chei potrivite, şi a sustras bicicleta marca HERCULES, aparţinând persoanei vătămate, I.I.A., cauzând astfel un prejudiciu în valoare de 500 de lei.

3. La data de 18.05.2014, în baza unei înţelegeri prealabile, inculpatul P.M.A., l-a ajutat pe făptuitorul minor A.I. să valorifice la amanetul SC ANCA ALIN&ALINA SRL, lănţişorul din aur cu pandantiv aparţinând persoanei vătămate, B.E.M., lănţişor care a fost sustras de la persoana vătămată, în aceeaşi zi, prin exercitarea de acte de violenţă, respectiv smulgere, de către făptuitorul minor A.I..

4. La data de 19.05.2014, în jurul orei 17.30, în baza unei înţelegeri prealabile cu inculpatul P.M.A., aflându-se pe str. Al. I. Cuza din Craiova, inculpata B.R. a sustras, prin exercitarea de acte de violenţe, respectiv smulgere, lăţişorul din aur aparţinând persoanei vătămate, R.A.M., după care i l-a remis inculpatului P.M.A., acesta ajutând-o să-l valorifice la amanetul SC DryGold SRL.

5. La data de 20.05.2014, în baza unei înţelegeri prealabile, inculpatul V.C., l-a ajutat pe făptuitorul minor A.I. să valorifice la amanetul SC V&I AMANET IFN SRL, lănţişorul din aur cu pandantiv aparţinând persoanei vătămate, O.M., lănţişor care a fost sustras de la persoana vătămată, în aceeaşi zi, prin exercitarea de acte de violenţă, respectiv smulgere, de către făptuitorul minor A.I..

6. La data de 23.05.2014, în baza unei înţelegeri prealabile, inculpatul P.M.A., a ajutat-o pe făptuitoarea minoră A.V. să valorifice la amanetul SC ANCA ALIN&ALINA SRL, lănţişorul din aur cu pandantiv aparţinând persoanei vătămate, T.I., lănţişor care a fost sustras de la persoana vătămată, în aceeaşi zi, prin exercitarea de acte de violenţă, respectiv smulgere, de către făptuitoarea minoră A.V..

7. La data de 01.06.2014, în jurul orei 13.00, în baza unei înţelegeri prealabile cu inculpatul V.C., aflându-se pe str. Basarabia din Craiova, inculpata B.R. a sustras, prin exercitarea de acte de violenţe, respectiv smulgere, lănţişorul din aur aparţinând persoanei vătămate, B.A., după care i l-a remis inculpatului V.C., acesta ajutând-o să-l valorifice la amanetul SC EMY AMANET SRL.

8. La data de 02.06.2014, inculpata B.R. a sustras de la persoana vătămată B.M.E., lănţişoare care prin exercitarea de acte de violenţă, respectiv smulgere.

Starea de fapt reţinută în actul de sesizare a instanţei a fost probată cu: declaraţii, suspect, inculpat V.C.; declaraţii, suspect, inculpat P.M.A.; declaraţii, suspect, inculpat B.R.; declaraţie persoană vătămată D.D.F.; declaraţie persoană vătămată I.I.A.; declaraţie persoană vătămată B.E.M.; declaraţie persoană vătămată O.M.; declaraţie persoană vătămată T.I.; declaraţie persoană vătămată B.A.; declaraţie persoană vătămată R.A.M.; declaraţie persoană vătămată B.M.E.; declaraţie martor M.M.C.; declaraţie martor M.V.; declaraţie martor C.E.D.; declaraţie martor I.L.D.; declaraţie martor B.G.; declaraţie martor B.R.C.; declaraţie martor L.O.D.; procesul verbal de vizionare a înregistrărilor video, procese verbale de identificare a persoanelor; procese verbale de identificare a obiectelor; proces-verbal de reconstituire; planşa fotografică; înscrisuri; procese verbale ridicare-predare bunuri.

În cursul judecăţii,

Apărătorul ales……, pentru inculpaţii P.M.A. şi V.C. a depus la dosarul cauzei delegaţia avocaţială cu nr. 415299 (fila 7 vol. I dosar instanţă)

Apărătorul ales …….pentru inculpatul P.M.A. l a depus la dosarul cauzei delegaţia avocaţială cu nr. 415954 (fila 30 vol. I dosar instanţă)

Inculpata B.R. a fost asistată de apărător desemnat din oficiu I.E., conform delegaţiei nr…../2014 (fila 6, 37 vol. I dosar instanţă).

Prin încheierea din data de 16 iulie 2014, definitivă prin neexercitarea căii de atac, judecătorul de cameră preliminară, în baza art. 346 alin. 1 C. proc. pen. a constata legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr…./P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, privind pe inculpaţii: B.R., V.C., P.M.A. şi a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe cei trei inculpaţi.

În motivarea încheierii, judecătorul de cameră preliminară a constatat că prin cererea înregistrată la Judecătoria Craiova sub nr…./14.07.2014 avocatul ales …..apărător al inculpatului P.M.A. a solicitat restituirea cauzei la Parchet pentru remedierea neregularităţilor întocmirii rechizitoriului întrucât în cauză au fost încălcate disp. art. 505 c. pr. pen. întrucât atunci când  inculpata minoră B.R. a fist audiată nu au fost citaţi reprezentanţii legali şi nici reprezentanţii Direcţiei de Protecţie socială. De asemenea, a învederat că declaraţia inculpatului V.C. dată la data de 03.06.2014 nu este semnată de acesta.

Conform art. 345 alin. 1 c. pr. pen, judecătorul de cameră preliminară este obligat să se pronunţe asupra excepţiilor invocate prin încheiere.

Judecătorul de cameră preliminară a constatat că cererea formulată de avocatul ales L.B., apărător al inculpatului P.M.A. este neîntemeiată, pentru motivele ce urmează:

Art. 505 alin. 1 c. pr. pen. prevede că atunci când suspectul ori inculpatul este un minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani, la orice ascultare sau confruntare a minorului se citează părinţii acestuia…precum şi direcţia generală de asistenţă socială.

Art. 281 c. pr. pen. prevede limitativ cazurile de nulitate relativă, printre ele neregăsindu-se şi lipsa citării părinţilor inculpatului minor sau lipsa citării reprezentantului direcţiei generale de asistenţă socială.

Rezultă că lipsa citării persoanelor mai sus menţionate ar putea atrage o nulitate relativă.

Însă, art. 282 alin. 2 c. pr. pen. prevede că nulitatea relativă poate fi invocată  de un inculpat atunci când există un interes procesual propriu. 

Ori, în cazul de faţă lipsa citării părinţilor şi a reprezentanţilor direcţiei generale de asistenţă socială putea fi invocată de către inculpata B.R., în cazul în care ar fi demonstrat o vătămare şi nu de către alt inculpat.

În ceea ce priveşte declaraţia dată de inculpatul V.C. la data de 03.06.2014 judecătorul de cameră preliminară constată că la fila 435 volumul I dup există declaraţia acestuia, semnată pe faţă de inculpat, dar nesemnată pe verso de acesta.

Judecătorul de cameră preliminară a constatat că cel care ar fi putut invoca aceste aspecte era numai inculpatul V.C., întrucât această împrejurare se circumscrie disp. art. 282 alin. 2 c. pr. pen. care reglementează nulitatea relativă.

Însă, cu toate acestea, judecătorul de cameră preliminară a constatat că declaraţia lui V.C. este semnată pe ambele feţe de către inculpat, nu este menţionat vreun motiv care l-ar fi împiedicat pe inculpat să semneze, ceea ce conduce la concluzia că a fost o omisiunea a organelor judiciare.

Pe de altă parte, judecătorul de cameră preliminară a constatat că cele invocate de apărător nu se referă la neregularitatea actului de sesizare. Judecătorul de cameră preliminară a constatat că excepţiile invocate de ales L.B., apărător al inculpatului P.M.A. sunt vădit neîntemeiate.

Judecătorul de cameră preliminară a constatat că inculpaţii B.R. şi V.C. nu au invocat excepţii sau cereri.

Prin înscrisul înregistrat sub nr……/22.09.2014 persoana vătămată O.M. a solicitat restituirea bijuteriei sustrase (fila 170 vol. I dosar instanţă).

Prin înscrisul depus la dosarul cauzei în şedinţa publică din data de 26.09.2014, de către apărătorul ales A.A.pentru persoana vătămată B.M., aceasta din urmă a învederat că nu se constituie parte civilă (fila 192 vol. I dosar instanţă).

În şedinţa publică din data de 26.09.2014 persoanele vătămate R.A.M. (fila 193 vol. I dosar instanţă) şi B.A. fila 194 vol. I dosar instanţă), T.I. (fila 195 vol. I dosar instanţă)  au solicitat restituirea bijuteriei sustrase.

În şedinţa publică din data de 17.10.2014 persoana vătămată O.M. (fila 215 vol. I dosar instanţă) a solicitat restituirea bijuteriei sustrase.

În şedinţa publică din data de 17.10.2014 persoana vătămată B.M.E. (fila 216 vol. I dosar instanţă) s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.000 de lei reprezentând contravaloarea bijuteriei sustrase.

În şedinţa publică din data de17.10.2014, în temeiul art. 374 alin. 1 Cpp, instanţa a constata că este primul termen la care procedura de citare este legal îndeplinită, astfel că s-a dispus să se dea citire actului de sesizare.

În temeiul art. 374 alin. 2 Cpp, preşedintele a explicat inculpaţilor B.R., V.C., P.M.A., în ce constă învinuirea ce li se aduce, i-a încunoştinţat pe aceştia cu privire la dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-li-se atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva lor, precum şi cu privire la dreptul de a pune întrebări părţilor vătămate, martorilor şi celorlalte părţi. 

Potrivit art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, instanţa a pus în vedere inculpaţilor B.R., V.C., P.M.A. ca pot solicita ca judecata sa aibă loc numai pe baza probelor administrate in cursul urmăririi penale si al înscrisurilor prezentate de părţi, daca recunosc in totalitate faptele reţinute in sarcina lor, situaţie în care, în ipoteza condamnării sau amânării aplicării pedepsei limitele pedepsei se reduce cu o treime în cazul pedepsei închisorii şi cu o pătrime în cazul pedepsei amenzii.

Instanţa a dispus ca inculpaţii să fie audiaţi separat.

Inculpata B.R., personal, a arătat că a luat cunoştinţă de dreptul prezentat, consimţind să dea o declaraţie de recunoaştere a vinovăţiei şi a solicitat să fie judecată potrivit procedurii simplificate.

În temeiul art. 375  alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 379 alin. 2 Cpp, instanţa a procedat la ascultarea inculpatei B.R. sub aspectul recunoaşterii faptelor reţinute in sarcina sa, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei (fila 212 vol. I dosar instanţă)

In temeiul art. 378 alin. 4 Cpp, instanţa a dat citire în parte declaraţiei inculpatei B.R., întrucât acesta nu îşi mai aducea aminte anumite fapte şi împrejurări.

Instanţa a pus în discuţie solicitarea inculpatei privind judecarea potrivit procedurii simplificate.

Reprezentantul  Parchetului, având cuvântul a arătat că este de acord cu judecarea inculpatei B.R. potrivit procedurii simplificate.

Apărătorul din oficiu, av. I.E. pentru inculpata B.R., având cuvântul, a arătat că este de acord cu judecarea inculpatei  potrivit procedurii simplificate.

Instanţa se va pronunţa cu privire la cererea formulată de inculpata B.R., privind judecarea acesteia potrivit procedurii simplificate, după administrarea tuturor probelor.

Inculpaţii V.C., P.M.A., având pe rând cuvântul, au învederat instanţei că nu doresc să se prevaleze de disp. art. 396 alin. 10 Cpp rap. la art. 375 alin. 1 Cpp.

Întrucât V.C., P.M.A. nu au solicitat ca judecata să se facă potrivit procedurii simplificate având în vedere că în rechizitoriu nu a fost reţinută starea de provocare, instanţa a procedat la judecarea cauzei potrivit dreptului comun.

In temeiul art. 378 Cpp rap. la art. 379 alin. 2 Cpp, instanţa a procedat la ascultarea inculpaţilor V.C., P.M.A., declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei (fila 213 şi 214 vol. I dosar instanţă)

In temeiul art. 379 alin. 4 Cpp, s-a dat citire declaraţiilor inculpaţilor  B.R., V.C., P.M.A., întrucât aceştia au fost audiat separat.

La interpelarea instanţei, apărătorul ales, av.  G.M.pentru inculpaţii V.C. şi P.M.A., a arătat că contestă declaraţiile martorilor A.I., A.V. şi M.F. date in faza de urmărire penală.

Prin adresa cu nr. 77684/11.11.2014 Serviciul de probaţiune Dolj a înaintat referatul de evaluare al inculpatei B.R. (fila 131 vol. II dosar instanţă). 

În şedinţa publică din data de 14.11.2014, în prezenţa doamnei Alina Toncea din cadrul SGASPC au fost audiaţi martorii minori A.I. (fila 154 vol. II dosar instanţă), A.V. (fila 152 vol. II dosar instanţă)  şi M.F. (fila 153 vol. II dosar instanţă).

Instanţa reţine următoarea situație de fapt:

1. La data de 24.04.2014, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova a fost înregistrată plângerea numitului D.D.F. prin care a sesizat faptul că i-a fost sustrasă bicicleta (fila 121 vol. I dup)

În fapt, la data de 16.04.2014, inculpata B.R. a pătruns fără drept în curtea locuinţei persoanei vătămate, D.D.F., situată în Craiova, pe str……., după care a intrat în garaj şi a sustras bicicleta marca VENTURE, cauzând astfel un prejudiciu în valoare de 700 de lei.

Potrivit conţinutului procesului verbal de identificare a obiectelor, încheiat la data de 06.05.2014, persoana vătămată, D.D.F., a identificat bicicleta sustrasă la data de 16.04.2014.

Inculpata B.R. a recunoscut comiterea faptei atât în timpul urmăririi penale cât şi în timpul judecăţii.

Potrivit raportului de expertiză medico-legală nr. 1447/A1 din data de 28.05.2014, numita B.R. are discernământul faptelor şi al consecinţelor lor format şi îl avea şi la data comiterii faptei, respectiv 16.04.2014.

Persoana vătămată, D.D.F., nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, întrucât şi-a recuperat prejudiciul (fila 124 vol. I dup).

2. La data de 06.05.2014, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova a fost înregistrată plângerea numitei I.I.A. prin care a sesizat faptul că i-a fost sustrasă bicicleta. (fila 138 vol. I dup)

La data de 25.04.2014, inculpata B.R. a pătruns în uscătoria blocului …..situat pe str. Înfrăţirii din Craiova, folosind chei potrivite, şi a sustras bicicleta marca HERCULES, aparţinând persoanei vătămate, I.I.A., cauzând astfel un prejudiciu în valoare de 500 de lei.

Potrivit conţinutului procesului verbal de identificare a obiectelor, încheiat la data de 07.05.2014, persoana vătămată, I.I.A., a identificat bicicleta sustrasă la data de 25.04.2014.

Inculpata B.R. a recunoscut comiterea faptei atât în timpul urmăririi penale cât şi în timpul judecăţii.

Potrivit raportului de expertiză medico-legală nr. 1447/A1 din data de 28.05.2014, numita B.R. are discernământul faptelor şi al consecinţelor lor format şi îl avea şi la data comiterii faptei, respectiv 25.04.2014.

Persoana vătămată, I.I.A., nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, întrucât şi-a recuperat prejudiciul. (fila 140 vol. I dup)

3. La data de 22.05.2014, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova a fost înregistrată plângerea numitei B.E.M. prin care a sesizat faptul că i-a fost sustras, prin exercitarea de acte de violenţă, un lănţişor din aur. (fila 153 vol. I dup)

La data de 18.05.2014, în baza unei înţelegeri prealabile, inculpatul P.M.A., l-a ajutat pe făptuitorul minor A.I. să valorifice la amanetul SC ANCA ALIN&ALINA SRL, lănţişorul din aur cu pandantiv aparţinând persoanei vătămate, B.E.M., lănţişor care a fost sustras de la persoana vătămată, în aceeaşi zi, prin exercitarea de acte de violenţă, respectiv smulgere, de către făptuitorul minor A.I..

Potrivit conţinutului procesului verbal de identificare a persoanelor, încheiat la data de 22.05.2014, persoana vătămată, B.E.M., l-a identificat de pe planşa fotografică pe numitul A.I. ca fiind persoana care în data de 18.05.2014 a deposedat-o de lănţişorul din aur prin exercitarea de acte de violenţă (fila 172 vol. I dup).

De asemenea, potrivit conţinutului procesului verbal de identificare a obiectelor, încheiat la data de 23.05.2014, persoana vătămată, B.E.M., a identificat lănţişorul din aur de care a fost deposedată la data de 18.05.2014, prin exercitarea de acte de violenţă (fila 167 vol. I dup).

Din conţinutul contractului de împrumut nr. 9020 din data de 18.05.2014, rezultă că inculpatul P.M.A. a amanetat  la SC ANCA ALIN&ALINA SRL lănţişorul persoanei vătămate, B.E.M.. (fila 177 vol. I dup).

Instanţa va înlătura declaraţia inculpatului P.M.A. în sensul că nu a cunoscut că bijuteria sustrasă provine dintr-o infracţiune întrucât această susţinere este contrazisă de aspectele reţinute în procesul-verbal de consemnare a declaraţiei martorului minor A.I. (fila 181 vol. I dup), dată în prezenţa unui reprezentant al DAGSPC.

De asemenea, instanţa are în vedere că în mod frecvent inculpatul P.M.A. amaneta bijuterii care proveneau dintr-o infracţiune comise de minori cu vârste foarte fragede. De asemenea, se mai are în vedere şi faptul că acest inculpat şi-a manifestat disponibilitatea de a achita caselor de amanet contravaloarea bijuteriilor pentru a putea fi restituite persoanelor vătămate. Or, din moment ce acesta şi-a susţinut nevinovăţia, instanţa apreciază că nu avea nici un motiv pentru care acest inculpat să procedeze de această manieră. 

De asemenea, instanţa va înlătura şi declaraţia martorului minor A.I. dată în faţa instanţei (fila 154 vol. II dosar instanţă) care nu a mai recunoscut că i-ar fi spus inculpatului P.M.A. că bijuteria sustrasă provine dintr-o infracţiune, întrucât este contrazisă de celelalte mijloace de probă administrate în cauză şi indicate mai sus, iar pe de altă parte minorul nu a putut oferi o explicaţie plauzibilă  cu privire la schimbarea atitudinii sale procesuale.

Prin înscrisul depus la dosarul cauzei în şedinţa publică din data de 26.09.2014, de către apărătorul ales A.A.pentru persoana vătămată B.M., aceasta din urmă a învederat că nu se constituie parte civilă (fila 192 vol. I dosar instanţă).

4. La data de 22.05.2014, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova a fost înregistrată plângerea numitei R.A.M. prin care a sesizat faptul că i-a fost sustras, prin exercitarea de acte de violenţă, un lănţişor din aur. (fila 192 vol. I dup)

La data de 19.05.2014, în jurul orei 17.30, în baza unei înţelegeri prealabile cu inculpatul P.M.A., aflându-se pe str. Al. I. Cuza din Craiova, inculpata B.R. a sustras, prin exercitarea de acte de violenţe, respectiv smulgere, lăţişorul din aur aparţinând persoanei vătămate, R.A.M., după care i l-a remis inculpatului P.M.A., acesta ajutând-o să-l valorifice la amanetul SC DryGold SRL.

Potrivit conţinutului procesului verbal de identificare a persoanelor, încheiat la data de 22.05.2014, martorul I.L.D. a identificat-o de pe planşa fotografică pe inculpata B.R. ca fiind persoana care în data de 19.05.2014 a deposedat-o de lănţişorul din aur prin exercitarea de acte de violenţă pe persoana vătămată R.A.M.. (fila 201 vol. I dup)

Conform procesului verbal de vizionare a înregistrărilor video suprinse de camera de supravheghere a D.R.Y. GOLD IFN SRL, în data de 19.05.2014, la ora 18:59:56, inculpatul P.M.A. a prezentat angajatei casei de amanet menţionate un lănţişor pentru a-l amaneta . (fila 209 vol. I dup)

Din conţinutul contractului de amanet nr. 4235 din data de 19.05.2014, rezultă că inculpatul P.M.A. a amanetat  la SC D.R.Y. GOLD IFN SRL lănţişorul persoanei vătămate, R.A.M. (fila 218 vol. I dup)

Potrivit conţinutului procesului verbal de identificare a persoanelor, încheiat la data de 29.05.2014, persoana vătămată, R.A.M., a identificat-o de pe planşa fotografică pe inculpata B.R. ca fiind persoana care în data de 19.05.2014 a deposedat-o de lănţişorul din aur prin exercitarea de acte de violenţă. (fila 194, 222 vol. I dup)

De asemenea, potrivit conţinutului procesului verbal de identificare a obiectelor, încheiat la data de 29.05.2014, persoana vătămată, R.A.M., a identificat lănţişorul din aur de care a fost deposedată la data de 19.05.2014, prin exercitarea de acte de violenţă. (fila 194, 222 vol. I dup)

În cauză a fost efectuată reconstituirea, ocazie cu care, potrivit procesului verbal încheiat în data de 28.05.2014, inculpata B.R. a condus organele de cercetare penală pe str. Al. I. Cuza din Craiova, indicând locul în care a smuls persoanei vătămate lănţişorul, după care a arătat că a fugit către Calea Bucureşti.

Potrivit raportului de expertiză medico-legală nr. 1656/A1 din data de 30.05.2014, numita B.R. are discernământul faptelor şi al consecinţelor lor format şi îl avea şi la data comiterii faptelor: 19.05.2014.

Instanţa va înlătura declaraţia inculpatului P.M.A. în sensul că nu a cunoscut că bijuteria sustrasă provine dintr-o infracţiune întrucât această susţinere este contrazisă de declaraţia inculpatei B.R. (fila 212 vol. I dosar instanţă)

De asemenea, instanţa are în vedere că în mod frecvent inculpatul P.M.A. amaneta bijuterii care proveneau dintr-o infracţiune comise de minori cu vârste foarte fragede. De asemenea, se mai are în vedere şi faptul că acest inculpat şi-a manifestat disponibilitatea de a achita caselor de amanet contravaloarea bijuteriilor pentru a putea fi restituite persoanelor vătămate. Or, din moment ce acesta şi-a susţinut nevinovăţia, instanţa apreciază că nu avea nici un motiv pentru care acest inculpat să procedeze de această manieră. 

În şedinţa publică din data de 26.09.2014 persoana vătămată R.A.M. (fila 193 vol. I dosar instanţă) a solicitat restituirea bijuteriei sustrase.

5. La data de 27.05.2014, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova a fost înregistrată plângerea numitei O.M. prin care a sesizat faptul că i-a fost sustras, prin exercitarea de acte de violenţă, un lănţişor din aur. (fila 266 vol. I dup)

La data de 20.05.2014, în baza unei înţelegeri prealabile, inculpatul V.C., l-a ajutat pe făptuitorul minor A.I. să valorifice la amanetul SC V&I AMANET IFN SRL, lănţişorul din aur cu pandantiv aparţinând persoanei vătămate, O.M., lănţişor care a fost sustras de la persoana vătămată, în aceeaşi zi, prin exercitarea de acte de violenţă, respectiv smulgere, de către făptuitorul minor A.I..

În cauză a fost efectuată reconstituirea, ocazie cu care, potrivit procesului verbal încheiat în data de 22.05.2014, făptuitorul minor A.I. a condus organele de cercetare penală în zona Pieţei Centrale din Craiova, indicând locul în care a smuls persoanei vătămate lănţişorul, după care a arătat că a fugit.

Din conţinutul contractului de amanet nr. 241 din data de 20.05.2014, rezultă că inculpatul V.C. a amanetat  la SC V&I AMANET IFN SRL lănţişorul persoanei vătămate, O.M.. (fila 289 vol. I dup)

 Potrivit conţinutului procesului verbal de identificare a obiectelor, încheiat la data de 26.05.2014, persoana vătămată, O.M., a identificat lănţişorul din aur de care a fost deposedată la data de 20.05.2014, prin exercitarea de acte de violenţă. (fila 300 vol. I dup)

Potrivit conţinutului procesului verbal de identificare a persoanelor, încheiat la data de 26.05.2014, persoana vătămată, O.M., l-a identificat de pe planşa fotografică pe făptuitorul minor, A.I., ca fiind persoana care în data de 20.05.2014 a deposedat-o de lănţişorul din aur prin exercitarea de acte de violenţă.

Instanţa va înlătura declaraţia inculpatului V.C. în sensul că nu îl cunoştea pe minorul A.I. (fila 213 vol. I dosar instanţă) întrucât această susţinere este contrazisă de aspectele reţinute în procesul-verbal de consemnare a declaraţiei martorului minor A.I. (fila 219, 278 vol. I dup), dată în prezenţa unui reprezentant al DAGSPC.

De asemenea, instanţa are în vedere că inculpatul V.C. a mai amanetat  şi cu alte ocazii bijuterii care proveneau dintr-o infracţiune comise de minori cu vârste foarte fragede. De asemenea, se mai are în vedere şi faptul că acest inculpat şi-a manifestat disponibilitatea de a achita caselor de amanet contravaloarea bijuteriilor pentru a putea fi restituite persoanelor vătămate. Or, din moment ce acesta şi-a susţinut nevinovăţia, instanţa apreciază că nu avea nici un motiv pentru care acest inculpat să procedeze de această manieră. 

De asemenea, instanţa va înlătura şi declaraţia martorului minor A.I. dată în faţa instanţei (fila 154 vol. II dosar instanţă) care nu a mai recunoscut că i-ar fi spus inculpatului V.C. că bijuteria sustrasă provine dintr-o infracţiune, întrucât este contrazisă de celelalte mijloace de probă administrate în cauză şi indicate mai sus, iar pe de altă parte minorul nu a putut oferi o explicaţie plauzibilă  cu privire la schimbarea atitudinii sale procesuale.

Prin înscrisul înregistrat sub nr. 62048/22.09.2014 persoana vătămată O.M. a solicitat restituirea bijuteriei sustrase (fila 170 vol. I dosar instanţă).

6. La data de 27.05.2014, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova a fost înregistrată plângerea numitei T.I. prin care a sesizat faptul că i-a fost sustras, prin exercitarea de acte de violenţă, un lănţişor din aur. (fila 238 vol. I dup)

La data de 23.05.2014, în baza unei înţelegeri prealabile, inculpatul P.M.A., a ajutat-o pe făptuitoarea minoră A.V. să valorifice la amanetul SC ANCA ALIN&ALINA SRL, lănţişorul din aur cu pandantiv aparţinând persoanei vătămate, T.I., lănţişor care a fost sustras de la persoana vătămată, în aceeaşi zi, prin exercitarea de acte de violenţă, respectiv smulgere, de către făptuitoarea minoră A.V..

Potrivit conţinutului procesului verbal de identificare a obiectelor, încheiat la data de 30.05.2014, persoana vătămată, T.I., a identificat lănţişorul din aur de care a fost deposedată la data de 23.05.2014, prin exercitarea de acte de violenţă.

Potrivit conţinutului procesului verbal de identificare a persoanelor, încheiat la data de 29.05.2014, persoana vătămată, T.I., a identificat-o de pe planşa fotografică pe numita A.V. ca fiind persoana care în data de 23.05.2014 a deposedat-o de lănţişorul din aur prin exercitarea de acte de violenţă. (fila 248 vol. I dup)

Din conţinutul contractului de împrumut nr. 9041 din data de 23.05.2014, rezultă că inculpatul P.M.A. a amanetat  la SC ANCA ALIN&ALINA SRL lănţişorul persoanei vătămate, T.I.. (fila 254 vol. I dup)

În cauză a fost efectuată reconstituirea, ocazie cu care, potrivit procesului verbal încheiat în data de 28.05.2014, făptuitoarea minoră A.V. a condus organele de cercetare penală pe Calea Bucureşti din Craiova, indicând locul în care a smuls persoanei vătămate lănţişorul.

Instanţa va înlătura declaraţia inculpatului P.M.A. în sensul că nu a cunoscut că bijuteria sustrasă provine dintr-o infracţiune întrucât această susţinere este contrazisă de aspectele reţinute în procesul-verbal de consemnare a declaraţiei martorului minor A.V. (fila 257 vol. I dup), dată în prezenţa unui reprezentant al DAGSPC.

De asemenea, instanţa are în vedere că în mod frecvent inculpatul P.M.A. amaneta bijuterii care proveneau dintr-o infracţiune comise de minori cu vârste foarte fragede. De asemenea, se mai are în vedere şi faptul că acest inculpat şi-a manifestat disponibilitatea de a achita caselor de amanet contravaloarea bijuteriilor pentru a putea fi restituite persoanelor vătămate. Or, din moment ce acesta şi-a susţinut nevinovăţia, instanţa apreciază că nu avea nici un motiv pentru care acest inculpat să procedeze de această manieră. 

De asemenea, instanţa va înlătura şi declaraţia martorului minor A.V. dată în faţa instanţei (fila 154 vol. II dosar instanţă) care nu a mai recunoscut că i-ar fi spus inculpatului P.M.A. că bijuteria sustrasă provine dintr-o infracţiune, întrucât este contrazisă de celelalte mijloace de probă administrate în cauză şi indicate mai sus, iar pe de altă parte minorul nu a putut oferi o explicaţie plauzibilă  cu privire la schimbarea atitudinii sale procesuale.

În şedinţa publică din data de 26.09.2014 persoana vătămată T.I. (fila 195 vol. I dosar instanţă)  a solicitat restituirea bijuteriei sustrase.

7. La data de 03.06.2014, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova a fost înregistrată plângerea numitei B.A. prin care a sesizat faptul că i-a fost sustras, prin exercitarea de acte de violenţă, un lănţişor din aur. (vol. I fila 306 dup)

La data de 01.06.2014, în jurul orei 13.00, în baza unei înţelegeri prealabile cu inculpatul V.C., aflându-se pe str. Basarabia din Craiova, inculpata B.R. a sustras, prin exercitarea de acte de violenţe, respectiv smulgere, lănţişorul din aur aparţinând persoanei vătămate, B.A., după care i l-a remis inculpatului V.C., acesta ajutând-o să-l valorifice la amanetul SC EMY AMANET SRL.

În cauză a fost efectuată reconstituirea, ocazie cu care, potrivit procesului verbal încheiat în data de 03.06.2014, inculpata B.R. a condus organele de cercetare penală pe str. Basarabia din Craiova, indicând locul în care a smuls persoanei vătămate lănţişorul, după care a arătat că a fugit către str. Bătrânilor.

Potrivit conţinutului procesului verbal de identificare a obiectelor, încheiat la data de 12.06.2014, martorul B.G., a identificat lănţişorul din aur de care a fost deposedată persoana vătămată la data de 01.06.2014, prin exercitarea de acte de violenţă. (vol. I fila 336 dup)

Din conţinutul contractului de amanet nr. 8478 din data de 01.06.2014, rezultă că inculpatul P.M.A. a amanetat  la SC EMY AMANET SRL lănţişorul persoanei vătămate, B.A.. (vol. I fila 342 dup)

Potrivit raportului de expertiză medico-legală nr. 1766/A1 din data de 05.06.2014, numita B.R. are discernământul faptelor şi al consecinţelor lor format şi îl avea şi la data comiterii faptelor din  01.06.2014.

Instanţa va înlătura declaraţia inculpatului V.C. în sensul că nu a cunoscut că bijuteria sustrasă provine dintr-o infracţiune întrucât această susţinere este contrazisă de declaraţia inculpatei B.R. (fila 212 vol. I dosar instanţă)

De asemenea, instanţa are în vedere că inculpatul V.C. a mai amanetat  şi cu alte ocazii bijuterii care proveneau dintr-o infracţiune comise de minori cu vârste foarte fragede. De asemenea, se mai are în vedere şi faptul că acest inculpat şi-a manifestat disponibilitatea de a achita caselor de amanet contravaloarea bijuteriilor pentru a putea fi restituite persoanelor vătămate. Or, din moment ce acesta şi-a susţinut nevinovăţia, instanţa apreciază că nu avea nici un motiv pentru care acest inculpat să procedeze de această manieră. 

În şedinţa publică din data de 26.09.2014 persoana vătămată B.A. (fila 194 vol. I dosar instanţă) a solicitat restituirea bijuteriei sustrase.

8. La data de 03.06.2014, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova a fost înregistrată plângerea numitei B.M.E. prin care a sesizat faptul că i-a fost sustras, prin exercitarea de acte de violenţă, un lănţişor din aur. (fila 344 vol. I dup)

La data de 02.06.2014, în jurul orei 21.30, inculpata B.R. prin exercitarea de acte de violenţă, respectiv smulgere, a sustras lănţişoarele din aur aparţinând persoanei vătămate.

Potrivit conţinutului procesului verbal de identificare a persoanelor, încheiat la data de 06.06.2014, persoana vătămată, B.M.E., a identificat-o de pe planşa fotografică pe inculpata B.R., ca fiind persoana care în data de 02.06.2014 a deposedat-o de lănţişorul din aur prin exercitarea de acte de violenţă. (fila 353 vol. I dup)

În cauză a fost efectuată reconstituirea, ocazie cu care, potrivit procesului verbal încheiat în data de 03.06.2014, inculpata B.R. a condus organele de cercetare penală pe str. Nicolae Bălcescu , apoi pe Calea Bucureştidin Craiova, indicând locul în care a smuls persoanei vătămate lănţişorul, după care a arătat că a fugit către Piaţa Centrală.

Inculpata B.R. a recunoscut comiterea faptei atât în cursul urmăririi penale cât şi în timpul judecăţii.

Potrivit raportului de expertiză medico-legală nr. 1766/A1 din data de 05.06.2014, numita B.R. are discernământul faptelor şi al consecinţelor lor format şi îl avea şi la data comiterii faptelor din  02.06.2014.

În drept,

În ceea ce o priveşte pe inculpata B.R..

1. Fapta inculpatei B.R., care la data de 16.04.2014, a pătruns fără drept în curtea locuinţei persoanei vătămate, D.D.F., situată în Craiova, pe str. Nicolae Bălcescu, nr. 16, după care a intrat în garaj şi a sustras bicicleta marca VENTURE, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 C.pen. – art. 229 alin. 2 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen. (pct. 1 rechizitoriu)

Elementul material al laturii obiective s-a realizat prin acţiunea de luare a bicicletei aparţinând persoanei vătămate, fără consimţământul acesteia şi cu scopul de a o însuşi pe nedrept. Urmarea imediată a constat în producerea unui prejudiciu în patrimoniul persoanei vătămate. Raportul de cauzalitate între acţiunea inculpatei şi urmarea imediată există.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea inculpatei faţă de fapta săvârşită şi faţă de urmările acesteia îmbracă forma vinovăţiei în modalitatea intenţiei directe, conform art. 16 al. 3 lit. a C.pen., întrucât inculpata a prevăzut rezultatul faptei, urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei.

În ceea ce priveşte reţinerea circumstanţei agravante de la art. 229 alin. 2 lit. b C.pen., aceasta este motivată de faptul că infracţiunea de furt s-a produs prin violarea domiciliului.

Sunt, aşadar, realizate laturile obiectivă şi subiectivă ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 2 lit. b C. pen..

2. Fapta inculpatei B.R., care la data de 25.04.2014, a pătruns în uscătoria blocului C16 A situat pe str. Înfrăţirii din Craiova, folosind chei potrivite, şi a sustras bicicleta marca HERCULES, aparţinând persoanei vătămate, I.I.A., cauzând, astfel, un prejudiciu în valoare de 500 de lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 C.pen. – art. 229 alin. 1 lit. d C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen.. (pct. 2 rechizitoriu)

Elementul material al laturii obiective s-a realizat prin acţiunea de luare a bicicletei aparţinând persoanei vătămate, fără consimţământul acesteia şi cu scopul de a o însuşi pe nedrept. Urmarea imediată a constat în producerea unui prejudiciu în patrimoniul persoanei vătămate. Raportul de cauzalitate între acţiunea inculpatei şi urmarea imediată există.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea inculpatei faţă de fapta săvârşită şi faţă de urmările acesteia îmbracă forma vinovăţiei în modalitatea intenţiei directe, conform art. 16 al. 3 lit. a C.pen., întrucât inculpata a prevăzut rezultatul faptei, urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei.

În ceea ce priveşte reţinerea circumstanţei agravante de la art. 229 alin. 1 lit. d C.pen., aceasta este motivată de faptul că infracţiunea de furt s-a produs prin efracţie.

Sunt, aşadar, realizate laturile obiectivă şi subiectivă ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. d C. pen..

3. Fapta inculpatei B.R., care la data de 19.05.2014, în jurul orei 17.30, aflându-se pe str. Al. I. Cuza din Craiova, a sustras, prin exercitarea de acte de violenţe, respectiv smulgere, lăţişorul din aur aparţinând persoanei vătămate, R.A.M., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie, prev. de art. 233 C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen.. (pct. 4 rechizitoriu)

Prin sustragerea de către inculpată a lănţişorului din aur aparţinând persoanei vătămate, prin folosirea de violenţe, s-a adus atingere atât relaţiilor sociale privind patrimoniul privat cât şi relaţiilor sociale referitoare la integritatea corporală a persoanei. Din mijloacele de probă administrate rezultă că între elementul material al laturii obiective a infracţiunii de tâlhărie, astfel cum a fost săvârşită de inculpată şi urmarea imediată din cadrul laturii obiective a infracţiunii, constând în producerea unei pagube patrimoniului persoanei vătămate şi totodată lezarea integrităţii corporale, există cu certitudine raport de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea inculpatei faţă de fapta săvârşită şi faţă de urmările acesteia îmbracă forma vinovăţiei în modalitatea intenţiei directe, conform art. 16 al. 3 lit. a C.pen., întrucât inculpata a prevăzut rezultatul faptei, urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei.

Sunt, aşadar, realizate laturile obiectivă şi subiectivă ale infracţiunii de tâlhărie, prev. de art. 233 C.pen..

4. Fapta inculpatei B.R., care la data de 01.06.2014, în jurul orei 13.00, a sustras, prin exercitarea de acte de violenţe, respectiv smulgere, lăţişorul din aur aparţinând persoanei vătămate, B.A., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie, prev. de art. 233 C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen. (pct. 7 rechizitoriu)

Prin sustragerea de către inculpată a  lănţişorului din aur aparţinând persoanei vătămate, prin folosirea de violenţe, s-a adus atingere atât relaţiilor sociale privind patrimoniul privat cât şi relaţiilor sociale referitoare la integritatea corporală a persoanei. Din mijloacele de probă administrate rezultă că între elementul material al laturii obiective a infracţiunii de tâlhărie, astfel cum a fost săvârşită de inculpată şi urmarea imediată din cadrul laturii obiective a infracţiunii, constând în producerea unei pagube patrimoniului persoanei vătămate şi totodată lezarea integrităţii corporale, există cu certitudine raport de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea inculpatei faţă de fapta săvârşită şi faţă de urmările acesteia îmbracă forma vinovăţiei în modalitatea intenţiei directe, conform art. 16 al. 3 lit. a C.pen., întrucât inculpata a prevăzut rezultatul faptei, urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei.

Sunt, aşadar, realizate laturile obiectivă şi subiectivă ale infracţiunii de tâlhărie, prev. de art. 233 C.pen..

5. Fapta inculpatei B.R., care la data de 02.06.2014, în jurul orei 21.30, a sustras, prin exercitarea de acte de violenţe, respectiv smulgere, lăţişoarele din aur aparţinând persoanei vătămate, B.M.E., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie calificată, prev. de art. 233 C.pen. rap. la art. 234 alin. 1 lit. d C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen. (pct. 8 rechizitoriu)

Prin sustragerea de către inculpată a  lănţişorului din aur aparţinând persoanei vătămate, prin folosirea de violenţe, s-a adus atingere atât relaţiilor sociale privind patrimoniul privat cât şi relaţiilor sociale referitoare la integritatea corporală a persoanei. Din mijloacele de probă administrate rezultă că între elementul material al laturii obiective a infracţiunii de tâlhărie, astfel cum a fost săvârşită de inculpată şi urmarea imediată din cadrul laturii obiective a infracţiunii, constând în producerea unei pagube patrimoniului persoanei vătămate şi totodată lezarea integrităţii corporale, există cu certitudine raport de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea inculpatei faţă de fapta săvârşită şi faţă de urmările acesteia îmbracă forma vinovăţiei în modalitatea intenţiei directe, conform art. 16 al. 3 lit. a C.pen., întrucât inculpata a prevăzut rezultatul faptei, urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei.

Întrucât infracţiunea a fost săvârşită noaptea, se va reţine în sarcina inculpatului circumstanţa agravantă de la art. 234 alin. 1 lit. d C.pen., referitoare la săvârşirea faptei în timpul nopţii, deoarece noaptea oferă împrejurări deosebit de favorabile pentru săvârşirea infracţiunii, când, datorită întunericului, făptuitorul poate sustrage mai uşor bunuri, cu mai puţine riscuri de a fi descoperit.

Sunt, aşadar, realizate laturile obiectivă şi subiectivă ale infracţiunii de tâlhărie calificată, prev. de art. 233 C.pen. rap. la art.  234 alin. 1 lit. d C.pen..

Întrucât faptele descrise au fost săvârşite de către inculpata B.R., născută la data de 08.02.1999, la vârsta de 15 ani, se vor aplica dispoziţiile art. 113 şi urm. C.pen.

În ceea ce priveşte solicitarea inculpatei B.R. de aplicare a disp. art. 396 alin. 10 c. pr. pen. instanţa apreciază că o astfel de cerere nu este admisibilă întrucât acest text de lege prevede că atunci "Când judecata s-a desfăşurat în condiţiile art. 375 alin. (1) şi (2), când cererea inculpatului ca judecata să aibă loc în aceste condiţii a fost respinsă sau când cercetarea judecătorească a avut loc în condiţiile art. 377 alin. (5) ori art. 395 alin. (2), iar instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de către inculpat, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime."

De asemenea, art.. 114 c. pen.care reglementează  Consecinţele răspunderii penale, prevede că:

(1) Faţă de minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate.

(2) Faţă de minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri:

a) dacă a mai săvârşit o infracţiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat;

b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă.

Instanţa constată că art. 396 alin. 10 devine aplicabil numai atunci când se dispune condamnarea sau amânarea aplicării pedepsei. Ori, faţă de minori nu se poate dispune condamnarea sau amânarea aplicării pedepsei, deoarece minorilor nu se poate aplica pedeapsă ci numai măsură educativă, aşa cum prevede art. 114 c. pen.

Având în vedere aceste aspecte instanţa va respinge cererea formulată de inculpata B.R. de aplicare a dispoziţiilor art. 374 alin. 4 c. pr. pen. rap. la art. 396 alin. 10 teza ultimă din c. pr. pen. 

În ceea ce–l priveşte pe inculpatul P.M.A.

1. Fapta inculpatului P.M.A., care la data de 18.05.2014, în baza unei înţelegeri prealabile, l-a ajutat pe făptuitorul minor A.I. să valorifice la amanetul SC ANCA ALIN&ALINA SRL, lănţişorul din aur cu pandantiv aparţinând persoanei vătămate, B.E.M., lănţişor care a fost sustras de la persoana vătămată, în aceeaşi zi, prin exercitarea de acte de violenţă, respectiv smulgere, de către făptuitorul minor A.I., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de participaţie improprie la tâlhărie, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 233 C.pen..(pct. 3 rechizitoriu)

Prin înţelegerea inculpatului P.M.A. cu făptuitorul minor A.I. (autor) şi prin ajutarea făptuitorul minor menţionat să valorifice bunul sustras prin exercitarea de acte de violenţă, este realizat elementul material al laturii obiective a infracţiunii de participaţie improprie la tâlhărie. Urmarea imediată o reprezintă producerea unei pagube în patrimoniul persoanei vătămate şi totodată lezarea integrităţii corporale. Între elementul material şi urmarea imediată există legătură de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea inculpatului P.M.A. faţă de fapta săvârşită şi faţă de urmările acesteia îmbracă forma vinovăţiei în modalitatea intenţiei directe, conform art.16 al. 3 lit. a C.pen., întrucât inculpatul a prevăzut rezultatul faptei, urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei.

Sunt, aşadar, realizate laturile obiectivă şi subiectivă ale infracţiunii de participaţie improprie la tâlhărie, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 233 C.pen.

Instanţa va reţine în sarcina inculpatului P.M.A. circumstanţa atenuantă prev. de art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen, respectiv eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, întrucât, pe tot parcursul judecăţii inculpatul şi-a manifestat disponibilitatea de a achita către casele de amanet contravaloarea bijuteriilor sustrase şi care ulterior au fost amanetate.

2. Fapta suspectului P.M.A., care la data de 19.05.2014, în jurul orei 1730.30, în baza unei înţelegeri prealabile, a ajutat-o pe inculpata B.R. să valorifice la amanet, lănţişorul din aur aparţinând persoanei vătămate, R.A.M., lănţişor care a fost sustras de la persoana vătămată, în aceeaşi zi, prin exercitarea de acte de violenţă, respectiv smulgere, de către inculpata B.R., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la tâlhărie, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 233 C.pen.. (pct. 4 rechizitoriu)

Prin înţelegerea inculpatului P.M.A. cu inculpata minoră B.R. şi prin ajutarea inculpatei minore menţionate să valorifice bunul sustras prin exercitarea de acte de violenţă, este realizat elementul material al laturii obiective a infracţiunii de complicitate la tâlhărie. Urmarea imediată o reprezintă producerea unei pagube în patrimoniul persoanei vătămate şi totodată lezarea integrităţii corporale. Între elementul material şi urmarea imediată există legătură de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea inculpatului P.M.A. faţă de fapta săvârşită şi faţă de urmările acesteia îmbracă forma vinovăţiei în modalitatea intenţiei directe, conform art.16 al. 3 lit. a C.pen., întrucât inculpatul a prevăzut rezultatul faptei, urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei.

Sunt, aşadar, realizate laturile obiectivă şi subiectivă ale infracţiunii de complicitate la tâlhărie, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 233 C.pen..

Instanţa va reţine în sarcina inculpatului P.M.A. circumstanţa atenuantă prev. de art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen, respectiv eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, întrucât, pe tot parcursul judecăţii inculpatul şi-a manifestat disponibilitatea de a achita către casele de amanet contravaloarea bijuteriilor sustrase şi care ulterior au fost amanetate.

3. Fapta inculpatului P.M.A., care la data de 23.05.2014, în baza unei înţelegeri prealabile, a ajutat-o pe făptuitoarea minoră A.V. să valorifice la amanetul SC ANCA ALIN&ALINA SRL, lănţişorul din aur cu pandantiv aparţinând persoanei vătămate, T.I., lănţişor care a fost sustras de la persoana vătămată, în aceeaşi zi, prin exercitarea de acte de violenţă, respectiv smulgere, de către făptuitoarea minoră A.V., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de participaţie improprie la tâlhărie, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 233 C.pen.. (pct. 6 rechizitoriu)

Prin înţelegerea inculpatului P.M.A. cu făptuitoarea minoră  A.V. (autor) şi prin ajutarea făptuitoarei minore menţionate să valorifice bunul sustras prin exercitarea de acte de violenţă, este realizat elementul material al laturii obiective a infracţiunii de participaţie improprie la tâlhărie. Urmarea imediată o reprezintă producerea unei pagube în patrimoniul persoanei vătămate şi totodată lezarea integrităţii corporale. Între elementul material şi urmarea imediată există legătură de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea inculpatului P.M.A. faţă de fapta săvârşită şi faţă de urmările acesteia îmbracă forma vinovăţiei în modalitatea intenţiei directe, conform art.16 al. 3 lit. a C.pen., întrucât inculpatul a prevăzut rezultatul faptei, urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei.

Sunt, aşadar, realizate laturile obiectivă şi subiectivă ale infracţiunii de participaţie improprie la tâlhărie, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 233 C.pen..

Instanţa va reţine în sarcina inculpatului P.M.A. circumstanţa atenuantă prev. de art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen, respectiv eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, întrucât, pe tot parcursul judecăţii inculpatul şi-a manifestat disponibilitatea de a achita către casele de amanet contravaloarea bijuteriilor sustrase şi care ulterior au fost amanetate.

În ceea ce–l priveşte pe inculpatul V.C.

1. Fapta inculpatului V.C., care la data de 20.05.2014, în baza unei înţelegeri prealabile, l-a ajutat pe făptuitorul minor A.I. să valorifice la amanetul SC V&I AMANET IFN SRL, lănţişorul din aur cu pandantiv aparţinând persoanei vătămate, O.M., lănţişor care a fost sustras de la persoana vătămată, în aceeaşi zi, prin exercitarea de acte de violenţă, respectiv smulgere, de către făptuitorul minor A.I., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de participaţie improprie la tâlhărie, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 233 C.pen. (pct. 5 rechizitoriu)

Prin înţelegerea inculpatului V.C. cu făptuitorul minor A.I. (autor) şi prin ajutarea făptuitorul minor menţionat să valorifice bunul sustras prin exercitarea de acte de violenţă, este realizat elementul material al laturii obiective a infracţiunii de participaţie improprie la tâlhărie. Urmarea imediată o reprezintă producerea unei pagube în patrimoniul persoanei vătămate şi totodată lezarea integrităţii corporale. Între elementul material şi urmarea imediată există legătură de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea inculpatului V.C. faţă de fapta săvârşită şi faţă de urmările acesteia îmbracă forma vinovăţiei în modalitatea intenţiei directe, conform art.16 al. 3 lit. a C.pen., întrucât inculpatul a prevăzut rezultatul faptei, urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei.

Sunt, aşadar, realizate laturile obiectivă şi subiectivă ale infracţiunii de participaţie improprie la tâlhărie, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 233 C.pen..

Instanţa va reţine în sarcina inculpatului V.C. circumstanţa atenuantă prev. de art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen, respectiv eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, întrucât, pe tot parcursul judecăţii inculpatul şi-a manifestat disponibilitatea de a achita către casele de amanet contravaloarea bijuteriilor sustrase şi care ulterior au fost amanetate.

În sarcina inculpatului se va reţine recidiva postexecutorie, prev. de art. 43 alin. 5 c. pen. întrucât prin s.p….26.10.2014 pronunţată de Tribunalul Dolj, definitivă la data de 05.04.2005 prin d.p. 9/16.03.2005 a Curţii de Apel Craiova, inculpatul V.C. a fost condamnat la pedepasa de 5 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infr. de tâlhărie (fila 194 vol. II dosar instanţă). Din fişa de cazier rezultă că inculpatul a fost liberat condiţionat la data de 01.02.2008 cu un rest de 636 de zile.

2. Fapta inculpatului V.C., care la data de 01.06.2014, în jurul orei 13.00, în baza unei înţelegeri prealabile, a ajutat-o pe suspecta B.R. să valorifice la amanetul SC EMY AMANET SRL, lănţişorul din aur aparţinând persoanei vătămate, B.A., lănţişor care a fost sustras de la persoana vătămată, în aceeaşi zi, prin exercitarea de acte de violenţă, respectiv smulgere, de către suspecta B.R., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la tâlhărie, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 233 C.pen.. (pct. 7 rechizitoriu)

Prin înţelegerea inculpatului V.C. cu inculpata minoră B.R. şi prin ajutarea inculpatei minore menţionate să valorifice bunul sustras prin exercitarea de acte de violenţă, este realizat elementul material al laturii obiective a infracţiunii de complicitate la tâlhărie. Urmarea imediată o reprezintă producerea unei pagube în patrimoniul persoanei vătămate şi totodată lezarea integrităţii corporale. Între elementul material şi urmarea imediată există legătură de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea inculpatului V.C. faţă de fapta săvârşită şi faţă de urmările acesteia îmbracă forma vinovăţiei în modalitatea intenţiei directe, conform art.16 al. 3 lit. a C.pen., întrucât inculpatul a prevăzut rezultatul faptei, urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei.

Sunt, aşadar, realizate laturile obiectivă şi subiectivă ale infracţiunii de complicitate la tâlhărie, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 233 C.pen..

Instanţa va reţine în sarcina inculpatului V.C. circumstanţa atenuantă prev. de art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen, respectiv eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, întrucât, pe tot parcursul judecăţii inculpatul şi-a manifestat disponibilitatea de a achita către casele de amanet contravaloarea bijuteriilor sustrase şi care ulterior au fost amanetate.

În sarcina inculpatului se va reţine recidiva postexecutorie, prev. de art. 43 alin. 5 c. pen. întrucât prin s.p. 707/26.10.2014 pronunţată de Tribunalul Dolj, definitivă la data de 05.04.2005 prin d.p. 9/16.03.2005 a Curţii de Apel Craiova, inculpatul V.C. a fost condamnat la pedepasa de 5 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infr. de tâlhărie (fila 194 vol. II dosar instanţă). Din fişa de cazier rezultă că inculpatul a fost liberat condiţionat la data de 01.02.2008 cu un rest de 636 de zile.

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpaţilor:

 Instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 din actualul C.p., respectiv: gravitatea infracţiunii comise, periculozitatea infractorului care se evaluează după împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În ceea ce o priveşte pe inculpata B.R.

Instanţa constată că în perioada aprilie 2014-iunie 2014 inculpata B.R. avea vârsta de 15 ani, astfel că faţă de acesta se va aplica o măsură educativă şi nu o pedeapsă. 

Art. 114 c. pen. care reglementează  consecinţele răspunderii penale, prevede că:

(1) Faţă de minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate.

(2) Faţă de minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri:

a) dacă a mai săvârşit o infracţiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat;

b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă.

Art. 129 alin. 1 c. pen. prevede că în caz de concurs de infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii se stabileşte şi se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele, în condiţiile art. 114, ţinând seama de criteriile prevăzute în art. 74.

Instanţa constată că toatele infracţiunile sunt concurente, fiind comise în timpul minorităţii, astfel că instanţa va lua o singură măsură educativă pentru cele 5 infracţiuni comise.

Instanţa apreciază că luarea măsurii educative a asistării zilnice pe o perioadă de 6 luni pentru pentru comiterea infractiunii de

- tâlhărie, prev. de art. 233 C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen. (faptă din 19 mai 2014 în dauna părţii civile R.A.M.)

- tâlhărie, prev. de art. 233 C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen. (faptă din 01.06.2014 în dauna părţii civile B.A.)

- tâlhărie calificată, prev. de art. 233 C.pen. rap. la art. 234 alin. 1 lit. d C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen., (faptă din 02.06.2014 în dauna părţii civile B.M.E.)

 - furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 C.pen. – art. 229 alin. 2 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen.(faptă din 16.04.2014 în dauna părţii civile D.D.F.)

 - furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 C.pen. – art. 229 alin. 1 lit. d C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen. (faptă din 25.04.2014 în dauna părţii civile I.I.A.) este suficientă pentru reeducarea inculpatei.

Instanţa apreciază că luarea unei măsuri privative de libertate ar fi mult prea severă, întrucât inculpata are o vârstă frageă, respectiv 15 ani, a recunoscut comiterea faptelor şi nu este cunoscută cu antecedente penle.

În baza art.121 al. 1 lit. a, b, şi e C.p.

Va obliga inculpata B.R. ca pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, să respecte următoarele obligaţii:

- să urmeze un curs de pregătire scolara sau de formare profesionala;

- să nu depăşească, fără acordul Serviciului de Probaţiune Dolj, limita teritorială a mun. Craiova;

 - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj la datele fixate de acesta.

Conform art. 121 alin. 3 C.p. supravegherea executării obligaţiilor impuse de instanţă se face sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Dolj

Va atrage atenţia inculpatei asupra dispoz. art. 123 C.p. privitor la prelungirea sau înlocuirea măsurii educative neprivative de libertate în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a condiţiilor de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse sau în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni.

În temeiul art.399 alin.1 C.p.p. va revocă măsura arestului la domicliu luată faţă de inculpata B.R. prin încheierea din data de 20.10.2014 a judecatoriei Craiova, pronunţată în dosarul nr……/215/2014, definitivă prin d.p…../23.10.2014 a Tribunalului Dolj.

În baza art. 404 alin. 4 Cpp va constata că inculpata a fost reţinută şi arestată preventiv de la data de 03.06.2014 până la data de 23.10.214 şi arestată la domicliu de la data de 23.10.2014 până la punerea în executare a prezentei sentinţe.

În baza art. 3 şi 7 din Legea nr. 76/2008 va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.

 

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul P.M.A.

Instanţa consideră că aplicarea unor pedepse orientate spre minim, de câte 1 an şi 4 luni închisoare pentru infr. prev. de art. 52 alin. 3 c. pen. rap. la art. 233 c. pen, cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen. rap. la art. 76 alin. 1 c. pen. (faptă comisă la data de 18.05.2014 în dauna părţii civile B.E.M.), art. 52 alin. 3 c. pen. rap. la art. 233 c. pen, cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen. rap. la art. 76 alin. 1 c. pen. (faptă comisă la data de 23.05.2014 în dauna părţii civile T.I.), art. 48 rap. la art. 233 c. pen, cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen. rap. la art. 76 alin. 1 c. pen. (faptă din 19 mai 2014 în dauna părţii civile R.A.M.) cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere constituie un mijloc de reeducare suficient pentru inculpat.

În ceea ce priveşte cuantumul pedepselor aplicate şi modalitatea de executare are în vedere faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, a fost de acord să achite prejudiciul cauzat persoanelor vătămate.

De asemenea, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia în regim de detenţie, care este un regim mult prea sever raportat la persoana inculpatului şi a urmărilor produse.

Instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile privind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere prev. de art. 91 c. pen, astfel:

a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;

c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii;

d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

(3) Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dacă:

a) pedeapsa aplicată este numai amenda;

b) aplicarea pedepsei a fost iniţial amânată, dar ulterior amânarea a fost revocată;

c) infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.

Instanţa constată că pedeapsa stabilită este de 2 ani şi 2 luni şi 20 de zile închisoare, inculpatul nu a mai fost anterior condamnat.

De asemenea, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia în regim de detenţie, care este un regim mult prea sever raportat la persoana inculpatului şi a urmărilor produse.

Având în vedere că inculpatul prin natura faptei săvârşite a demonstrat că nu este demn să exercite o funcţie ce presupune alegerea într-o autoritate publică sau o funcţie electivă publică şi nici o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, aceste funcţii implicând o responsabilitate pe care inculpatul a demonstrat că nu o are în acest moment, i se vor interzice drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen.

Având în vedere aceste aspecte,

În baza art. 52 alin. 3 c. pen. rap. la art. 233 c. pen, cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen. rap. la art. 76 alin. 1 c. pen.

Va condamnă pe inculpatul P.M.A. la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infr. de participaţie improprie la tâlhărie (faptă comisă la data de 18.05.2014 în dauna părţii civile B.E.M.)

În baza art. 65 alin. 1 rap. la art. va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie, pe toată perioada executării pedepsei închisori, conform art. 65 alin. 3 c. pen.

În baza art. 67 alin. 2 c. pen. va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, conform art. 68 alin. 1 lit. b din c. pen.

În baza art. 52 alin. 3 c. pen. rap. la art. 233 c. pen, cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen. rap. la art. 76 alin. 1 c. pen.

Va condamna pe inculpatul P.M.A. la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infr. de participaţie improprie la tâlhărie (faptă comisă la data de 23.05.2014 în dauna părţii civile T.I.)

În baza art. 65 alin. 1 rap. la art. va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie, pe toată perioada executării pedepsei închisori, conform art. 65 alin. 3 c. pen.

În baza art. 67 alin. 2 c. pen. va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, conform art. 68 alin. 1 lit. b din c. pen.

În baza art. 48 rap. la art. 233 c. pen, cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen. rap. la art. 76 alin. 1 c. pen.

Va condamnă pe inculpatul P.M.A. la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infr. de complicitate la tâlhărie (faptă din 19 mai 2014 în dauna părţii civile R.A.M.)

În baza art. 65 alin. 1 rap. la art. va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie, pe toată perioada executării pedepsei închisori, conform art. 65 alin. 3 c. pen.

În baza art. 67 alin. 2 c. pen. va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, conform art. 68 alin. 1 lit. b din c. pen.

În baza art. 38 alin. 1 c. pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b din c. pen.

Va contopi pedepsele de mai sus, reţinute în sarcina inculpatului P.M.A. în pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an şi 4 luni închisoare, la care adaugă sporul de 10 luni şi 20 de zile închisoare prev. de art. 39 alin. 1 lit. b din c. pen , astfel că

Inculpatul P.M.A. va executa pedeapsa rezultantă de 2 ani, 2 luni şi 20 de zile închisoare. 

În baza art. 45 alin. 1 c. pen. rap. la art. 67 alin. 2 c. pen. va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, conform art. 68 alin. 1 lit. b din c. pen.

În baza art. 45 alin. 5 rap. la art. 65 alin. 1 rap. la art. va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie, pe toată perioada executării pedepsei închisori, conform art. 65 alin. 3 c. pen.

În baza art. 91 C. pen.

Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani şi 6 luni, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen.

Impune inculpatului să execute următoarea obligaţie:

- să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Dolj

 În baza art. 93 alin. (3) C. pen.,

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primariei Craiova, judeţ Dolj pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen

În temeiul art.399 alin.1 C.p.p. rap. la art. 241 alin.1 lit. b din. Cpp va constata încetată de drept măsura arestului la domicliu luată faţă de inculpatul  P.M.A. prin încheierea din data de 20.10.2014 a Judecatoriei Craiova, pronunţată în dosarul nr. …../215/2014, definitivă prin d.p. ……/23.10.2014 a Tribunalului Dolj.

În baza art. 404 alin. 4 Cpp va constata că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv de la data de 03.06.2014 până la data de 23.10.214 şi arestat la domicliu de la data de 23.10.2014 până la punerea în executare a prezentei sentinţe.

În baza art. 3 şi 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul V.C.

Instanţa consideră că aplicarea unor pedepse orientate spre minim, de câte 2 ani închisoare pentru infr. prev. de art. 52 alin. 3 c. pen. rap. la art. 233 c. pen, cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen. rap. la art. 76 alin. 1 c. pen, cu aplic. art. 41 alin. 1 c. pen rap. la art. 43 alin. 5 c. pen. cu referire la art. 79 alin. 3 c pen. (faptă din 20.05.2014 în dauna părţii civile O.M.) şi respectiv art. 48 rap. la art. 233 c. pen, cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen. rap. la art. 76 alin. 1 c. pen, cu aplic. art. 41 alin. 1 c. pen rap. la art. 43 alin. 5 c. pen. cu referire la art. 79 alin. 3 c pen. (faptă din 01.06.2014 în dauna părţii civile B.A.) în regim de executare  constituie un mijloc de reeducare suficient pentru inculpat.

În ceea ce priveşte cuantumul pedepselor aplicate se are în vedere faptul că a fost de acord să achite prejudiciul cauzat persoanelor vătămate.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare, instanţa constată că nu poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere deoarece, prin s.p…../26.10.2014 pronunţată de Tribunalul Dolj, definitivă la data de 05.04.2005 prin d.p. 9/16.03.2005 a Curţii de Apel Craiova, inculpatul V.C. a fost condamnat la pedepasa de 5 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infr. de tâlhărie (fila 194 vol. II dosar instanţă).

Având în vedere că inculpatul prin natura faptei săvârşite a demonstrat că nu este demn să exercite o funcţie ce presupune alegerea într-o autoritate publică sau o funcţie electivă publică şi nici o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, aceste funcţii implicând o responsabilitate pe care inculpatul a demonstrat că nu o are în acest moment, i se vor interzice drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din c. pen.

Având în vedere aceste aspecte,

În baza art. 52 alin. 3 c. pen. rap. la art. 233 c. pen, cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen. rap. la art. 76 alin. 1 c. pen, cu aplic. art. 41 alin. 1 c. pen rap. la art. 43 alin. 5 c. pen. cu referire la art. 79 alin. 3 c pen.

Va condama pe inculpatul V.C. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infr. de participaţie improprie la tâlhărie (faptă din 20.05.2014 în dauna părţii civile O.M.)

În baza art. 65 alin. 1 rap. la art. va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie, pe toată perioada executării pedepsei închisori, conform art. 65 alin. 3 c. pen.

În baza art. 67 alin. 2 c. pen. va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei închisorii, conform art. 68 alin. 1 lit. c din c. pen.

În baza art. 48 rap. la art. 233 c. pen, cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen. rap. la art. 76 alin. 1 c. pen, cu aplic. art. 41 alin. 1 c. pen rap. la art. 43 alin. 5 c. pen. cu referire la art. 79 alin. 3 c pen.

Va condamnă pe inculpatul V.C. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infr. de complicitate la tâlhărie (faptă din 01.06.2014 în dauna părţii civile B.A.)

În baza art. 65 alin. 1 rap. la art. va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie, pe toată perioada executării pedepsei închisori, conform art. 65 alin. 3 c. pen.

În baza art. 67 alin. 2 c. pen. va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei închisorii, conform art. 68 alin. 1 lit. c din c. pen.

În baza art. 38 alin. 1 c. pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b din c. pen.

Va contopi pedepsele de mai sus, reţinute în sarcina inculpatului V.C. în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare, la care adaugă sporul de 8 luni închisoare prev. de art. 39 alin. 1 lit. b din c. pen , astfel că

Inculpatul V.C. va executa pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 8 luni închisoare. 

În baza art. 45 c. pen. rap. la art. 67 alin. 2 c. pen. va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei închisorii, conform art. 68 alin. 1 lit. c din c. pen.

În baza art. 3 şi 7 din Legea nr. 76/2008 va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.

În baza art. 404 alin. 4 lit. a din c. pr. pen. rap. la art. 72 alin. 1 c. pen.

Va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi arestării preventive de la 03.06.2014 până la data de 23.10.214 şi arestul la domicliu de la data de 23.10.2014 la zi.

În baza art. 399 alin. 1 c. pr. pne. va menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul V.C..

În ceea ce privește latura civilă a cauzei,

Persoana vătămată D.D.F. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal întrucât şi-a recuperat bunul sustras (fila 124 dup)

Persoana vătămată I.I.A. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal întrucât şi-a recuperat bunul sustras (fila 140 dup)

Prin înscrisul depus la dosarul cauzei în şedinţa publică din data de 26.09.2014, de către apărătorul ales A.A.pentru persoana vătămată B.M., aceasta din urmă a învederat că nu se constituie parte civilă (fila 192 vol. I dosar instanţă).

În şedinţa publică din data de 26.09.2014 persoanele vătămate R.A.M. (fila 193 vol. I dosar instanţă) şi B.A. fila 194 vol. I dosar instanţă),  Iulia (fila 195 vol. I dosar instanţă)  au solicitat restituirea bijuteriei sustrase.

În şedinţa publică din data de 17.10.2014 persoana vătămată O.M. (fila 215 vol. I dosar instanţă) a solicitat restituirea bijuteriei sustrase.

În şedinţa publică din data de 17.10.2014 persoana vătămată B.M.E. (fila 216 vol. I dosar instanţă) s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.000 de lei reprezentând contravaloarea bijuteriei sustrase.

Pentru angajarea răspunderii civile delictuale trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: existenţa unui prejudiciu cert şi care să nu fi fost reparat încă, existenţa unei fapte ilicite, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, existenţa vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul, constând în intenţia, neglijenţa sau imprudenţa celui care a acţionat.

Instanţa constată că sunt îndeplinite aceste condiţii, iar în ceea ce priveşte pe persoanele vătămate Rovenţa, Tită, Opran, Bădoi, instanţa constată că prejudiciul cauzat poate fi acoperit prin restituirea bunurilor, astfel că

În baza art. 25 c. pr. pen rap. la adrt. 255 c. pr. pen., art. art. art. 397 c. pr.pen. rap. la art. 1.357 C.civ.

Va admite cererea formulată de partea civilă R.A.M. (fila 193 vol. I dosar instanţă) şi dispune restituirea către aceasta a lanţului din aur, de 14 karate, cu o greutate de 5,65 grame, aflat la casa de amanet D.R.Y. GOLD IFN SRL, conform contractului de amanet nr. 4235/19.05.2014, încheiat între această casă de amanet şi inculpatul P.M.A. (fila 218 dup).

Va admite cererea formulată de partea civilă T.I. (fila 195 vol. I dosar instanţă)  şi dispune restituirea către aceasta a lanţului din aur, de 14 karate, cu o greutate de 13,4 grame, aflat la casa de amanet DSC ANCAALIN & ALINA SRL, conform contractului de împrumut nr. 9041/23.05.2014, încheiat între această casă de amanet şi inculpatul P.M.A. (fila 254 dup).

Va admite cererea formulată de partea civilă O.M. (fila 170 vol. I dosar instanţă) şi dispune restituirea către aceasta a lanţului din aur şi a medalionului din aur aflat la casa de amanet SC V&I AMANET IFN SRL, conform contractului de amanet nr. 241/20.05.2014, încheiat între această casă de amanet şi inculpatul V.C. (fila 289 dup).

Va admite cererea formulată de partea civilă B.A. (fila 194 vol. I dosar instanţă)  şi dispune restituirea către aceasta a lanţului din aur, de 14 karate, cu o greutate de 6,74 grame, aflat la casa de amanet EMY IFN SRL, conform contractului de amanet nr. 8478/01.06.2014, încheiat între această casă de amanet şi inculpatul V.C. (fila 342 dup).

În baza art. 19 c. pr. pen, art. 397 c. pr.pen. rap. la art. 1.357 C.civ.

Va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă B.M.E. (fila 216 vol. I dosar instanţă)  şi obligă inculpata B.R., în solidar cu partea responsabilă civilmente B.S. la plata sumei de 1.000 de lei reprezentând contravaloarea bunului sustras.

În baza art. 374 alin. 1, 2, 3 din c. pr. pen. obligă inculpata B.R. în solidar cu partea responsabilă civilmente B.S. la plata sumei de 674 lei cheltuieli judiciare statului din care suma de 74 de lei reprezintă cheltuieli din timpul urmăririi penale.

În baza art. 374 alin. 1, 2 din c. pr. pen. va obliga inculpatul V.C. la plata sumei de 674 lei cheltuieli judiciare statului din care suma de 74 de lei reprezintă cheltuieli din timpul urmăririi penale.

În baza art. 374 alin. 1, 2 din c. pr. pen. va obliga inculpatul P.M.A. la plata sumei de 674 lei cheltuieli judiciare statului din care suma de 74 de lei reprezintă cheltuieli din timpul urmăririi penale.

În baza art. 274 alin. 1 teza a II-a din codul de procedură penală

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu în cuantum de 800 de lei (din care suma de 500 de lei onorariu  din timpul urmăririi penale, 100 de lei onorariu pentru legalitatea arestării preventive – fila 6 vol. I dosar instanţă, 300 de lei onorariu fond – fila 37 vol. I dosar instanţă) , rămâne în sarcina statului. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE,

1. Respinge cererea formulată de inculpata B.R. de aplicare a dispoziţiilor art. 374 alin. 4 c. pr. pen. rap. la art. 396 alin. 10 teza ultimă din c. pr. pen. 

În baza art. 120 C.pen. rap. la art. 129 alin. 1 c. pen.

Aplică inculpatei minore B.R., fiica…., născută la…., CNP …….cu domiciliu in……., măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice, pe o perioadă de 6 luni, pentru comiterea infractiunii de

- tâlhărie, prev. de art. 233 C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen. (faptă din 19 mai 2014 în dauna părţii civile R.A.M.)

- tâlhărie, prev. de art. 233 C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen. (faptă din 01.06.2014 în dauna părţii civile B.A.)

- tâlhărie calificată, prev. de art. 233 C.pen. rap. la art. 234 alin. 1 lit. d C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen., (faptă din 02.06.2014 în dauna părţii civile B.M.E.)

 - furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 C.pen. – art. 229 alin. 2 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen.(faptă din 16.04.2014 în dauna părţii civile D.D.F.)

 - furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 C.pen. – art. 229 alin. 1 lit. d C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C.pen. (faptă din 25.04.2014 în dauna părţii civile I.I.A.)

În baza art.121 al. 1 lit. a, b, şi e C.p.

Obligă inculpata B.R. ca pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, să respecte următoarele obligaţii:

- să urmeze un curs de pregătire scolara sau de formare profesionala;

- să nu depăşească, fără acordul Serviciului de Probaţiune Dolj, limita teritorială a mun. Craiova;

 - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj la datele fixate de acesta.

Conform art. 121 alin. 3 C.p. supravegherea executării obligaţiilor impuse de instanţă se face sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Dolj

Atrage atenţia inculpatei asupra dispoz. art. 123 C.p. privitor la prelungirea sau înlocuirea măsurii educative neprivative de libertate în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a condiţiilor de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse sau în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni.

În temeiul art.399 alin.1 C.p.p. revocă măsura arestului la domicliu luată faţă de inculpata B.R. prin încheierea din data de 20.10.2014 a judecatoriei Craiova, pronunţată în dosarul nr……./215/2014, definitivă prin d.p. …../23.10.2014 a Tribunalului Dolj.

În baza art. 404 alin. 4 Cpp constată că inculpata a fost reţinută şi arestată preventiv de la data de 03.06.2014 până la data de 23.10.214 şi arestată la domicliu de la data de 23.10.2014 până la punerea în executare a prezentei sentinţe.

Executorie în ceea ce priveşte revocarea măsurii preventive a arestului la domiciliu luată faţă de inculpata B.R., conform art. 399 alin. 4 c. pr. pen.

În baza art. 3 şi 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.

2. În baza art. 52 alin. 3 c. pen. rap. la art. 233 c. pen, cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen. rap. la art. 76 alin. 1 c. pen.

Condamnă pe inculpatul P.M.A. la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infr. de participaţie improprie la tâlhărie (faptă comisă la data de 18.05.2014 în dauna părţii civile B.E.M.)

În baza art. 65 alin. 1 rap. la art. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie, pe toată perioada executării pedepsei închisori, conform art. 65 alin. 3 c. pen.

În baza art. 67 alin. 2 c. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, conform art. 68 alin. 1 lit. b din c. pen.

În baza art. 52 alin. 3 c. pen. rap. la art. 233 c. pen, cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen. rap. la art. 76 alin. 1 c. pen.

Condamnă pe inculpatul P.M.A. la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infr. de participaţie improprie la tâlhărie (faptă comisă la data de 23.05.2014 în dauna părţii civile T.I.)

În baza art. 65 alin. 1 rap. la art. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie, pe toată perioada executării pedepsei închisori, conform art. 65 alin. 3 c. pen.

În baza art. 67 alin. 2 c. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, conform art. 68 alin. 1 lit. b din c. pen.

În baza art. 48 rap. la art. 233 c. pen, cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen. rap. la art. 76 alin. 1 c. pen.

Condamnă pe inculpatul P.M.A. la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infr. de complicitate la tâlhărie (faptă din 19 mai 2014 în dauna părţii civile R.A.M.)

În baza art. 65 alin. 1 rap. la art. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie, pe toată perioada executării pedepsei închisori, conform art. 65 alin. 3 c. pen.

În baza art. 67 alin. 2 c. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, conform art. 68 alin. 1 lit. b din c. pen.

În baza art. 38 alin. 1 c. pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b din c. pen.

Contopeşte pedepsele de mai sus, reţinute în sarcina inculpatului P.M.A. în pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an şi 4 luni închisoare, la care adaugă sporul de 10 luni şi 20 de zile închisoare prev. de art. 39 alin. 1 lit. b din c. pen , astfel că

Inculpatul P.M.A., fiul ……născut la……, domiciliat CNP……..,  va executa pedeapsa rezultantă de 2 ani, 2 luni şi 20 de zile închisoare. 

În baza art. 45 alin. 1 c. pen. rap. la art. 67 alin. 2 c. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, conform art. 68 alin. 1 lit. b din c. pen.

În baza art. 45 alin. 5 rap. la art. 65 alin. 1 rap. la art. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie, pe toată perioada executării pedepsei închisori, conform art. 65 alin. 3 c. pen.

În baza art. 91 C. pen.

Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani şi 6 luni, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen.

Impune inculpatului să execute următoarea obligaţie:

- să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Dolj

 În baza art. 93 alin. (3) C. pen.,

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primariei Craiova, judeţ Dolj pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen

În temeiul art.399 alin.1 C.p.p. rap. la art. 241 alin.1 lit. b din. Cpp constată încetată de drept măsura arestului la domicliu luată faţă de inculpatul  P.M.A. prin încheierea din data de 20.10.2014 a Judecatoriei Craiova, pronunţată în dosarul nr……215/2014, definitivă prin d.p…../23.10.2014 a Tribunalului Dolj.

În baza art. 404 alin. 4 Cpp constată că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv de la data de 03.06.2014 până la data de 23.10.214 şi arestat la domicliu de la data de 23.10.2014 până la punerea în executare a prezentei sentinţe.

Executorie în ceea ce priveşte încetarea de drept a măsurii preventive a arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul  P.M.A., conform art. 399 alin. 4 c. pr. pen.

În baza art. 3 şi 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.

3. În baza art. 52 alin. 3 c. pen. rap. la art. 233 c. pen, cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen. rap. la art. 76 alin. 1 c. pen, cu aplic. art. 41 alin. 1 c. pen rap. la art. 43 alin. 5 c. pen. cu referire la art. 79 alin. 3 c pen.

Condamnă pe inculpatul V.C. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infr. de participaţie improprie la tâlhărie (faptă din 20.05.2014 în dauna părţii civile O.M.)

În baza art. 65 alin. 1 rap. la art. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie, pe toată perioada executării pedepsei închisori, conform art. 65 alin. 3 c. pen.

În baza art. 67 alin. 2 c. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei închisorii, conform art. 68 alin. 1 lit. c din c. pen.

În baza art. 48 rap. la art. 233 c. pen, cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a din c. pen. rap. la art. 76 alin. 1 c. pen, cu aplic. art. 41 alin. 1 c. pen rap. la art. 43 alin. 5 c. pen. cu referire la art. 79 alin. 3 c pen.

Condamnă pe inculpatul V.C. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infr. de complicitate la tâlhărie (faptă din 01.06.2014 în dauna părţii civile B.A.)

În baza art. 65 alin. 1 rap. la art. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie, pe toată perioada executării pedepsei închisori, conform art. 65 alin. 3 c. pen.

În baza art. 67 alin. 2 c. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei închisorii, conform art. 68 alin. 1 lit. c din c. pen.

În baza art. 38 alin. 1 c. pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b din c. pen.

Contopeşte pedepsele de mai sus, reţinute în sarcina inculpatului V.C. în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare, la care adaugă sporul de 8 luni închisoare prev. de art. 39 alin. 1 lit. b din c. pen , astfel că

Inculpatul V.C., fiul….., născut la….., CNP….., cu domiciliu in…….,  va executa pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 8 luni închisoare. 

În baza art. 45 c. pen. rap. la art. 67 alin. 2 c. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei închisorii, conform art. 68 alin. 1 lit. c din c. pen.

În baza art. 3 şi 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.

În baza art. 404 alin. 4 lit. a din c. pr. pen. rap. la art. 72 alin. 1 c. pen.

Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi arestării preventive de la 03.06.2014 până la data de 23.10.214 şi arestul la domicliu de la data de 23.10.2014 la zi.

În baza art. 399 alin. 1 c. pr. pne. menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul V.C..

Latura civilă

Ia act că persoana vătămată D.D.F. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal întrucât şi-a recuperat bunul sustras (fila 124 dup)

Ia act că persoana vătămată I.I.A. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal întrucât şi-a recuperat bunul sustras (fila 140 dup)

Ia act că persoana vătămată B.E.M. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal întrucât şi-a recuperat bunul sustras (fila 192 vol. I dosar instanţă)

În baza art. 25 c. pr. pen rap. la adrt. 255 c. pr. pen., art. art. art. 397 c. pr.pen. rap. la art. 1.357 C.civ.

Admite cererea formulată de partea civilă R.A.M. (fila 193 vol. I dosar instanţă) şi dispune restituirea către aceasta a lanţului din aur, de 14 karate, cu o greutate de 5,65 grame, aflat la casa de amanet D.R.Y. GOLD IFN SRL, conform contractului de amanet nr. 4235/19.05.2014, încheiat între această casă de amanet şi inculpatul P.M.A. (fila 218 dup).

Admite cererea formulată de partea civilă T.I. (fila 195 vol. I dosar instanţă)  şi dispune restituirea către aceasta a lanţului din aur, de 14 karate, cu o greutate de 13,4 grame, aflat la casa de amanet DSC ANCAALIN & ALINA SRL, conform contractului de împrumut nr. 9041/23.05.2014, încheiat între această casă de amanet şi inculpatul P.M.A. (fila 254 dup).

Admite cererea formulată de partea civilă O.M. (fila 170 vol. I dosar instanţă) şi dispune restituirea către aceasta a lanţului din aur şi a medalionului din aur aflat la casa de amanet SC V&I AMANET IFN SRL, conform contractului de amanet nr. 241/20.05.2014, încheiat între această casă de amanet şi inculpatul V.C. (fila 289 dup).

Admite cererea formulată de partea civilă B.A. (fila 194 vol. I dosar instanţă)  şi dispune restituirea către aceasta a lanţului din aur, de 14 karate, cu o greutate de 6,74 grame, aflat la casa de amanet EMY IFN SRL, conform contractului de amanet nr. 8478/01.06.2014, încheiat între această casă de amanet şi inculpatul V.C. (fila 342 dup).

În baza art. 19 c. pr. pen, art. 397 c. pr.pen. rap. la art. 1.357 C.civ.

Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă B.M.E. (fila 216 vol. I dosar instanţă)  şi obligă inculpata B.R., în solidar cu partea responsabilă civilmente B.S. la plata sumei de 1.000 de lei reprezentând contravaloarea bunului sustras.

În baza art. 374 alin. 1, 2, 3 din c. pr. pen. obligă inculpata B.R. în solidar cu partea responsabilă civilmente B.S. la plata sumei de 674 lei cheltuieli judiciare statului din care suma de 74 de lei reprezintă cheltuieli din timpul urmăririi penale.

În baza art. 374 alin. 1, 2 din c. pr. pen. obligă inculpatul V.C. la plata sumei de 674 lei cheltuieli judiciare statului din care suma de 74 de lei reprezintă cheltuieli din timpul urmăririi penale.

În baza art. 374 alin. 1, 2 din c. pr. pen. obligă inculpatul P.M.A. la plata sumei de 674 lei cheltuieli judiciare statului din care suma de 74 de lei reprezintă cheltuieli din timpul urmăririi penale.

În baza art. 274 alin. 1 teza a II-a din codul de procedură penală

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu în cuantum de 800 de lei (din care suma de 500 de lei onorariu  din timpul urmăririi penale, 100 de lei onorariu pentru legalitatea arestării preventive – fila 6 vol. I dosar instanţă, 300 de lei onorariu fond – fila 37 vol. I dosar instanţă) , rămâne în sarcina statului. 

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru părţi şi procuror.

Soluţia se comunică potrivit art. 407 c. pr. pen.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12 decembrie 2014.