Lovirea sau alte violente (art. 180 C.p.)

Sentinţă penală 40 din 10.02.2012


Dosar nr. 2293/214/2011

R O M Â N I A

JUDECATORIA COSTESTI

Sentinta penala  nr. 40/ 10 Februarie 2012

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul N F, si pe partile civile: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI si N D, având ca obiect lovirea sau alte violente (art. 180 C.p.).

INSTANTA

Asupra cauzei penale pendinte, instanta,  deliberând, constata urmatoarele:

Prin rechizitoriul nr 653/P/2008 emis de Parchetul de pe lânga Judecatoria Costesti la data de 07.10.2011, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata , în stare de libertate, a inculpatului N F pentru savârsirea infractiunii de lovire si alte violente, prev de art 180 alin 2 C.pen.

Pentru a proceda astfel, organul de urmarire penala a retinut ca în data de 08.05.2008, în jurul orelor 10:45, între partea vatamata N D si martora N F a avut loc un schimb de replici în fata gospodariei partii vatamate. Dupa aplanarea discutiilor dintre acestea, pe fondul unei situatii conflictuale mai vechi, învinuitul N F, sotul martorei NF, a continuat discutiile cu partea vatamata, situatia  degenerând într-un conflict spontan. Învinuitul N F a împins partea vatamata N  D, aceasta cazând pe sol. Partea vatamata s-a ridicat si a intrat în curtea gospodariei sale, învinuitul N F îndreptându-se catre gospodaria sa. Partea vatamata a continuat sa profereze cuvinte învinuitului N F, moment în care acesta s-a îndreptat catre partea vatamata, ce se afla în dreptul portii de acces în gospodaria sa  între-deschisa fiind, a împins-o pe aceasta care a cazut si i-a aplicat mai multe lovituri peste cap si corp, cu pumnii si picioarele. Martorii S E si S F, sora si cumnatul partii vatamate, au observat pe învinuitul N F parasind curtea gospodariei partii vatamate N D si, patrunzând în curte au gasit-o pe aceasta pe sol, aproape în stare de inconstienta.

Cu prilejul examinarii din data de 13.05.2008, partea vatamata N D prezenta pe fata anterioara a 1/3 superioara a antrebratului drept, o echimoza brun-galben-verzuie de cca 2 cm diametru; pe fata posterolaterala a 1/3 superioara a coapsei stg o echimoza brun –galbel-verzuie de cca 15/10 cm, pe fons tumefiat-fluctuent cu temperatura locala crescuta; interscapulovertebral stg echimoza brun-galben-verzuie de cca 10/6 cm; reg. laterocervicala si parotidiana stg echimozate brun-galben-verzui.

Potrivit Certificatului medico-legal nr 534/2008 emis de SML Arges, partea vatamata N D a suferit leziuni traumatice produse prin lovire cu corpuri dure, pentru vindecarea carora au fost necesare 13-14 zile de îngrijiri medicale (f.20).

La stabilirea si retinerea starii de fapt mai sus enuntata, în faza de urmarire penala, au fost administrate, prin intermediul mijloacelor legale, probele  constând în :  plângerea si declaratia partii vatamate, declaratii ale martorilor, declaratiile învinuitului, certificat medico-legal si alte acte medicale, confruntarea partii vatamate cu învinuitul, reconstituire însotita  de fotografii judiciare, urmate de aducerea la cunostinta a învinuirii si prezentarea materialului de urmarire penala, potrivit proceselor – verbale întocmite în acest sens.

Audiat în  cursul urmaririi penale, în cauza ce priveste fapta de lovire, învinuitul N F a recunoscut ca a lovit-o în mod repetat pe partea vatamata, dar , a mai adaugat ca a comis aceasta fapta pe fondul unei stari de provocare din partea partii vatamate prin injuriile adresate lui si sotiei  lui.

Partea vatamata N D, în faza de urmarire penala, a precizat ca întelege sa se constituie si parte civila în cauza, solicitând obligarea învinuitului la plata unei sume totale de 1000 lei cu titlu de despagubiri materiale si daune morale.

Din fisa de cazier judiciar  a învinuitului ( fila nr. 2 dosar 653/P/2008, a rezultat ca acesta nu este cunoscut cu antecedente penale.

Instanta, învestita conform art. 300 C.pr.pen rap la art 264 C.pr.pen cu solutionarea cauzei, la termenul din data de 10.02.2012, i-a adus la cunostinta inculpatului continutul art. 3201 Cpp, iar acesta , prin aparatorul sau ales si personal, a declarat ca recunoaste în totalitate faptele retinute în sarcina sa prin actul de inculpare si de sesizare a instantei, nu solicita administrarea altor probe si întelege astfel sa uzeze de procedura  simplificata de solutionare a cauzei prevazuta de art. 3201 Cpp.

În raport de probele existente la dosar, de solicitarea expres formulata de inculpatul asistat de avocatul sau ales si cu acordul exprimat în acest sens de catre reprezentantul parchetului, instanta a încuviintat cererea, cu consecinta solutionarii actiunii penale în conditiile textului legal amintit.

În ceea ce priveste starea de fapt, din coroborarea plângerii si declaratiei partii vatamate ( filele 13-16, fila 39 dos 653/P/2008) , cu certificatul medico-legal nr 534/13.05.2008 ( fila 20 dos 653/P/2008),  cu declaratia învinuitului ( filele 25-26 dos 653/P/2008 si  f.140,141) precum si cu declaratia de recunoastere data de inculpat în mod nemijlocit la termenul  din 10.02.2012, cu declaratiile martorilor S E ( fila 36, 37 dos u.p), S F ( fila 44 dos.u.p.) precum si cu cele retinute în cuprinsul procesului verbal întocmit cu ocazia  confruntarii partii vatamate cu învinuitul ( filele 146, 147 dos.u.p), instanta retine ca în data de 08.05.2008, între orele 9-10, inculpatul N F se afla la poarta sa, iar partea vatamata de asemenea se afla la poarta, taind cu o secera iarba din fata, cei doi fiind vecini de proximitate.

Între partea vatamata si inculpat, care se afla într-o stare de dusmanie mai veche, generata de un litigiu de natura funciara, s-a iscat o discutie care a degenerat  rapid într-o agresare fizica a partii vatamate de catre inculpat.

Potrivit declaratiilor inculpatului si raspunsurilor date cu ocazia  confruntarii, inculpatul a lovit-o prima data în timp ce se afla pe podul din fata gospodariei sale, iar partea vatamata a cazut pe terenul dintre pod si poarta gospodariei sale.

Dupa ce s-a ridicat, probabil partea vatamata i-a adresat diferite vorbe deranjante , context în care inculpatul s-a întors si a continuat agresarea partii vatamate împingând-o în poarta locuintei sale.

Ca urmare a actiunii inculpatului, partea vatamata  a cazut în curtea locuintei sale iar atunci inculpatul , în timp ce  partea vatamata se afla cazuta în curte ca urmare a faptei repetate a inculpatului, a mai lovit-o pe aceasta „de 7-8 ori cu palmele peste cap”, dupa care a plecat lasând-o în curtea ei, pe jos, într-o stare de aparenta inconstienta.

În timp ce iesea  pe poarta, inculpatul a fost surprins de sora si cumnatul partii vatamate, martorii Stan Elena si Stan Florian, care au gasit-o pe partea vatamata  pe jos în curte, la câtiva metri de poarta.

Potrivit datelor de stare civila aflate la dosarul cauzei inculpatul este nascut la data de 04.11.1963, deci avea o vârsta de 45 de ani la data faptei, iar partea vatamata este nascuta la data de 20.10.1937, fiind în vârsta de 71 de ani la data faptei.

Având în vedere diferenta de forta fizica rezultata atât din diferenta de vârsta cât si din diferenta de sex, instanta apreciaza ca nu se poate pune problema ca inculpatul sa fi fost tras de partea vatamata în curtea sa, câtiva metri, iar  asa – zisele 7-8 palme aplicate de inculpat partii vatamate cazuta pe jos în curte au avut o intensitate  mai mare decât cea aratata de el.

Concluziile sus mentionate sunt confirmate si de cele retinute în cuprinsul certificatului medico-legal emis în data de 13.05.2008, dupa ce partea vatamata a fost externata din spital, aceasta fiind internata în perioada cuprinsa între data faptei -08.05.2008 si 12.05.2008 - fiind diagnosticata cu un traumatism cranio cerebral minor  cu embolie cerebrala.

Prin certificatul medico-legal s-a concluzionat ca în urma faptei din 08.05.2008 partea vatamata a prezentat leziuni traumatice produse prin lovire cu corpuri dure, ce necesita 13-14 zile de îngrijiri medicale.

Pentru aceasta perioada de internare , Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti-Arges, prin adresa nr 25302/27.12.2011 ( fila 20 din dosar instanta) s-a constituit parte civila în cauza cu suma de 500,55 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare.

Procedând la încadrarea, în drept, a faptei inculpatului, care în data de 08.05.2008, pe fondul unei dusmanii anterioare , cu o vechime însemnata, sub pretextul unei discutii divergente dintre partea vatamata si sotia sa , a lovit-o repetat, în  trei rânduri , în aceeasi împrejurare pe partea  vatamata , continuând sa o agreseze si dupa ce aceasta a cazut în fata portii ei , deci într-un loc public, si i-a cauzat leziuni traumatice care  au necesitat pentru vindecare  13-14 zile de îngrijiri medicale, aceasta suferind si un traumatism cranio cerebral minor , care a impus internarea partii vatamate, întruneste toate conditiile necesare existentei infractiunii,  inclusiv pe aceea a gradului de pericol necesar cât  si elementele constitutive ale infractiunii de lovire si alte violente , asa cum este ea prevazuta prin art. 180 alin.2 C.penal.

La individualizarea judiciara a pedepsei ce urmeaza a-i fi aplicata, instanta va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei, cf. art. 72 C.p., pornind de la limitele de pedeapsa stabilite prin reducerea cu o treime a celor din textul incriminator , urmare a incidentei disp. art.320 indice 1 alin.7 C.pr.pen., gradul de pericol social generic dar si concret , pe care îl considera ca fiind sporit prin prisma : caracterului repetat al agresiunii, în contextul în care partea vatamata a cazut o data la pamânt iar dupa ce s-a ridicat inculpatul a revenit si a continuat violentele, fata de diferenta mare de vârsta dintre cei doi, ce a creat un puternic dezavantaj pentru victima, fata de locul savârsirii faptei, si anume în fata portii partii vatamate, deci într-un loc public,  ceea ce denota o îndrazneala deosebita a inculpatului si o nepasare fata de potentialii martori si în final fata de urmarile unei asemenea fapte.

Va retine, de asemenea, datele ce caracterizeaza inculpatul , tinând seama în concret, de faptul ca acesta este dominat de o dusmanie veche fata de partea vatamata , pentru ca  si-a dorit  sa obtina casa în care locuieste aceasta si nu a reusit, dovedind, atât prin fapta pendinte cât si prin cele care i-au mai atras o condamnare  pentru acelasi tip de fapte îndreptate tot împotriva partii vatamate, prin sentinta penala nr.66/13.03.2002, la o pedeapsa rezultanta de 700.000 lei ROL a carei suspendare cu executare , se pare, a lipsit-o de eficienta cuvenita, ca inculpatul nu a putut depasii esecul din litigiul civil  si se foloseste de orice ocazie pentru a o pedepsi.

Chiar daca aceasta condamnare, prin intervenirea reabilitarii de drept, nu se constituie în antecedent penal , instanta o va retine ca antecedent personal apt sa completeze datele ce caracterizeaza inculpatul, mai ales ca este vorba de identitate de parte vatamata.

Tinând seama  de toate criteriile enuntate anterior, precum si de pozitia inculpatului care a înteles sa recunoasca si sa îsi însuseasca probele din dosarul de urmarire, care astfel cum am aratat  nu este cunoscut cu antecedente penale, dar totodata, cel putin în ceea ce o priveste pe partea vatamata, nu întelege sa se conformeze regulilor de convietuire sociala si insista în a-i contesta dreptul la integritate fizica, la siguranta si la sanatate, instanta apreciaza ca  prin aplicarea unei pedepse  modice, formale nu s-ar asigura atingerea scopului educativ si preventiv necesar, cf. art. 52 C.p.

În consecinta, pentru motivele ce preced si ca urmare a aplicarii, în concret, a criteriilor legale amintite, instanta apreciaza ca este necesara aplicarea unei pedepse cu închisoarea iar ca si durata , se impune stabilirea unei pedepse  superioara minimului special determinat prin aplicarea art. 320 indice 1 alin. 7 C.p.p.

În ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei închisorii aplicata, în raport de natura infractiunii, care desi se încadreaza în rândul infractiunilor de violenta, contra persoanei,  totusi aceasta ,prin continutul ei concret si prin efectele produse, se numara printre infractiunile cu gravitate redusa, si dat fiind si comportamentul procesual al inculpatului, care, prin recunoasterea faptei, dovedeste ca  într-o oarecare masura a înteles gravitatea faptei sale si necesitatea respectarii dreptului la integritate corporala al celorlalti, instanta apreciaza ca scopul preventiv educativ al pedepsei poate fi atins fata de inculpatul N F si prin suspendarea conditionata a executarii pedepsei, fiind întrunita astfel atât conditia prev. de art.81 alin.1 lit.c) C.p. cât si celelalte doua conditii prev. de literele a si b )ale aceluiasi text legal, privind durata pedepsei aplicate si lipsa condamnarii anterioare. La stabilirea duratei suspendarii conditionate, instanta va face aplicarea disp. art. 82 alin.1 C.p., iar în baza art. 359 C.p.p. i se va atrage atentia inculpatului asupra disp. art. 83, 84 C.p.

Cu privire la solicitarea de retinere a circumstantei atenuante legale prev. de art. 73 lit. b) C.p.,  ca urmare a  provocarii inculpatului de catre partea vatamata prin cuvintele insultatoare la adresa lui si a sotiei lui, instanta retine ca nu exista dovezi în acest sens, martora N F – sotia inculpatului (fila 33 dos u.p.)aratând ca sotul ei , inculpatul, nu a fost prezent la discutia ei cu partea vatamata iar când a venit la poarta sotul ei, inculpatul , ea a intrat în curte si nu stie nimic din cele ce s-au petrecut între inculpat si partea vatamata.

În mod suplimentar faptului ca  nu exista probe în sensul provocarii, din analizarea dinamicii si etapelor  agresiunii exercitata repetat asupra partii vatamate, este prea putin credibila sustinerea inculpatului  ca în prima faza ar fi fost provocat de victima , iar eventualele vorbe adresate în timpul agresarii ei ar fi justificate si nu întrunesc conditiile provocarii.

Fata de vechimea dusmaniei si de litigiile anterioare , atât de natura penala cât si civila , dintre parti , rezulta ca acestea au fost elementele care l-au motivat pe inculpat la savârsirea faptei, acestea constituind de fapt mobilul faptei, cauza interna, sentimentul launtric care l-a determinat la comiterea faptei.

. Mobilul faptei  se poate retine ca circumstanta, dar numai în sensul agravarii raspunderii penale.

În ceea ce priveste solutionarea actiunii civile formulata de partea civila Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti, în raport de probele existente la dosar , de recunoasterea faptei de catre inculpat, de proba cu înscrisuri depusa de partea civila cu privire la justificarea existentei  si  a cuantumului prejudiciului suferit(filele 19,20 dos. instanta), instanta apreciaza ca fata de aceasta parte civila sunt întrunite conditiile raspunderii civile delictuale exclusive a inculpatului, prev de art. 998-1003 Cod Civil , în vigoare la data faptei, si anume fapta, prejudiciul, vinovatia si legatura de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu, partea vatamata fiind internata în ziua lovirii ei de catre inculpat , prezentând multiple echimoze si un traumatism cranio cerebral minor , de unde rezulta ca internarea acesteia a fost cauzata de vatamarile produse prin agresiunea inculpatului. 

În consecinta, în temeiul art. 14, 15 si 346 C.p.p., va admite actiunea civila formulata de unitatea medicala si va obliga inculpatul la plata cheltuielilor ocazionate acesteia cu internarea partii vatamate,  ce au fost comunicate la dosar.

În temeiul art. 191 alin. 1 C.pr.pen., îl va obliga pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare cauzate statului atât în faza de urmarire penala cât si în faza judecatii.

De asemenea, ca urmare a solicitarii exprese a partii vatamate, dovedita cu chitanta  nr. 03/16.01.2012, în temeiul art. 193 alin.1 teza I C.pr.pen., îl va obliga pe inculpat si la plata cheltuielilor judiciare ocazionate partii vatamate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

În baza art. 334 C.pr.pen.,  respinge cererea de schimbare a încadrarii juridice formulata de inculpat, prin aparator, în sensul retinerii art. 73 lit.b) C.p.

În temeiul art. 180 alin. 2 C.p., în conditiile art. 3201 alin. 7 C.p.p., condamna pe inculpatul N F,  la pedeapsa de 1 an închisoare.

În temeiul art. 71 C.p. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a si lit.b) C.p. pe durata pedepsei  principale.

În baza art. 81 C.p. suspenda conditionat executarea pedepsei pe o perioada de 3 ani, termen de încercare stabilit în conditiile art. 82 alin. 1 C.p.

În baza art. 71 alin. 5 C.p. suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare, de 3 ani, mai sus stabilit.

În baza art. 359 C.pr.pen. atrage atentia inculpatului asupra disp. art. 83 C.p. privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei în cazul savârsirii unei noi infractiuni în termenul de încercare.

În baza art. 14 si 346 alin. 1 C.pr.pen. admite actiunea civila formulata de Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti Arges si obliga inculpatul la plata sumei de 500,55 lei catre acesta, reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate de internarea partii vatamate N D, domiciliata în comuna Buzoesti, sat Serboieni -Vladuta, jud. Arges.

În baza art. 191 alin. 1 C.pr.pen. obliga inculpatul la plata sumei de 200 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de  50 lei, parte din onorariul avocatului desemnat din oficiu, va fi avansata din fondurile M.J. catre Baroul Arges

În baza art. 193 alin. 1 teza I C.pr.pen. obliga inculpatul la plata sumei de 1000 lei catre partea vatamata N D, reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de parte, conform chitantei nr. 03/16.01.2012.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 10.02.2012.