Lovire

Sentinţă penală 11 din 22.01.2015


Dosar nr. /223/2013

Operator de date cu caracter personal nr. 5696

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI, JUDEŢUL VÂLCEA

Sentinţa penală nr.11

Şedinţa publică din 22 ianuarie 2015

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: CC, judecător

GREFIER: CE

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgăşani, reprezentat prin

PROCUROR: CA

Pe rol este pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul CG, domiciliat în comuna, judeţul Vâlcea,  trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea prevăzută de art. 181 alin. 1 Cod penal- partea vătămată PD, domiciliat în comuna, judeţul Vâlcea şi părţile civile SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VÂLCEA şi SPITALUL MUNICIPAL DRĂGĂŞANI.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

 Dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din 15 ianuarie 2015, fiind consemnate detaliat în încheierea de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, pentru a da posibilitatea reprezentantului părţii civile Spitalul Municipal Drăgăşani să depună la dosar concluzii scrise,  a dispus amânarea pronunţării pentru acest termen.

I N S T A N Ţ A:

Deliberând, constată următoarele:

La data de 29 octombrie 2013 s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe, rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani nr. 228/P/2013 din data de 18 octombrie 2013, prin care s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului CG, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală prev. şi ped. de art. 181 alin. 1 din Codul penal anterior, din actul de sesizare a instanţei reţinându-se că la data de 10 decembrie 2012 a lovit pe partea vătămată PD, cauzându-i leziuni corporale ce au necesitat pentru vindecare un nr. de cca. 25 de zile timp de îngrijiri medicale.

Prin rezoluţia de cameră preliminară din data de 17 februarie 2014, inculpatului i-a fost comunicat rechizitoriul procurorului, primit de inculpat la data de 20 februarie 2014, inculpatul neformulând cereri şi excepţii în termenul stabilit, cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organul de urmărire penală, astfel încât prin Încheierea de şedinţă din data de 31 martie 2014 în baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen. s-a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei.

În faza judecăţii, la dosarul cauzei a fost audiat inculpatul(f. 78-79, 99 dosar), partea vătămată PD şi administrată proba cu martori(f. 93 -96) şi acte.

Din probatoriul administrat în cauză rezultă, că la data de 10 decembrie 2012 în jurul orelor 1800 partea vătămată PD a plecat de la atelierul în care peste zi îşi desfăşurase activitatea spre grajdul animalelor pentru a le da mâncare,  aflat în apropierea atelierului şi la cca. 30 m de locuinţa acestuia.

Afară era zăpadă iar iluminatul public nu funcţiona, când la un moment dat la colţul gardului partea vătămată a văzut 3 persoane pe care le-a recunoscut şi între care se afla şi inculpatul CG. Inculpatul  i-a pulverizat un şpray lacrimogen în faţă după care l-a lovit cu un par ce-l avea asupra sa, partea vătămată căzând la pământ. După  scurt timp, partea vătămată şi-a revenit, s-a ridicat şi cu dificultate a ajuns la domiciliu de unde a apelat nr. de urgenţă 112 solicitând salvarea şi ajutorul organelor de poliţie.

În urma agresiunii, partea vătămată a suferit leziunile corporale menţionate şi descrise în certificatul medico-legal nr. A 2-D/1550/2012 din data de 18 decembrie 2012, respectiv TCF acut minor, contuzie cot drept, contuzie şold stg., echimoze suborbitare stg., hematom zigomatic stg. şi drept, leziuni care s-au putut produce prin lovire cu corpuri dure şi au necesitat pentru vindecare un nr. de cca. 25 de zile timp de îngrijiri medicale(f. 15 dosar).

Rezultă astfel că inculpatul a acţionat cu intenţie directă în momentul săvârşirii agresiunii, prin fapta sa punând în pericol grav sănătatea şi integritatea corporală a persoanei vătămate.

Iniţial, inculpatul nu a recunoscut comiterea faptei, în apărare susţinând că partea vătămată a fost cel ce l-a atacat cu un cuţit fond pe care a reacţionat, însă apărarea inculpatului nu a fost dovedită prin niciun mijloc de probă administrat în cauză însă pe fondul cauzei, inculpatul a recunoscând săvârşirea faptei, constând în agresarea părţii vătămate în condiţiile reţinute de organele de urmărire penală.

Fapta inculpatului, aşa cum a fost dovedită prin probatoriul administrat în cauză, respectiv plângere şi declaraţii parte vătămată, declaraţii martori, declaraţii inculpat, certificat medico-legal, proces-verbal de conducere în teren şi planşă fotografică, proces-verbal încheiat cu ocazia apelului la 112 şi fişă de intervenţie, întruneşte elementele constitutive ale infracţiuni de vătămare corporală, prev. şi ped. de art. 181 alin. 1 cod penal anterior, în vigoare la data săvârşirii faptei.

Întrucât la data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare Legea  nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, instanţa va avea în vedere la stabilirea pedepsei disp. art. 5 din Noul Cod penal, cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile.

Astfel, se constată că lege penală mai favorabilă în speţă este noua lege, deoarece deşi limitele de pedeapsă minimă şi maximă sunt aceleaşi, legea nouă prevede şi pedeapsa amnezii alternativ cu pedeapsa închisorii, motiv pentru care în cauză se vor aplica integral dispoziţiile din Noul cod penal.

La individualizarea pedepsei, instanţa  va avea în vedere disp. art. 74 cod penal, respectiv gravitatea infracţiunii săvârşite(determinată de împrejurările  şi modul de comitere), starea de pericol creată pentru valoarea socială ocrotită de legea penală respectiv integritatea corporală şi sănătatea victimei - rezultată din gravitatea leziunilor cauzate şi timpul de îngrijiri medicale acordat coroborate cu vârsta înaintată a victimei, dar şi faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, deci nu a mai săvârşit fapte de natură penală şi poziţia oscilantă a acestuia pe parcursul cercetărilor soldată cu recunoaşterea faptei, inculpatul urmând a fi condamnat la pedeapsa amenzii, cu executare, urmând a i se atrage atenţia asupra înlocuirii amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul neexecutării cu rea-credinţă a pedepsei aplicate.

În termen legal, partea vătămată PD s-a constituit parte civilă solicitând obligarea inculpatului la plata sumei de 30.000 lei daune morale pentru suferinţa cauzată.

Prin probatoriul administrat(fiind audiaţi martorii Diaconescu Constantin şi Dafinca Elena – f. 93, 94 dosar şi administrată proba cu acte medicale şi medico-legale), partea civilă a făcut dovada faptului că urmare a agresiunii i-au fost cauzate suferinţe fizice şi psihice agravate şi de vârsta înaintată, de altfel evidente în astfel de situaţii, fiind cunoscut în comună ca o persoană care a avut în permanenţă relaţii bune cu ceilalţi cetăţeni, astfel încât, date fiind împrejurările şi lipsa unei justificări de orice natură a agresiunii, instanţa apreciază că partea civilă este îndreptăţită la o despăgubire morală din partea inculpatului.

Cum în legislaţie nu există criterii de apreciere a cuantumului acestei despăgubiri, instanţa având în vedere de la caz la caz criterii particulare de stabilire a despăgubirii,  se apreciază în contextul săvârşirii faptei generatoare de prejudiciu, că suma de 5.000 lei acoperă integral prejudiciul personal-nepatrimonial suferit de partea civilă, la stabilirea acestui cuantum luându-se în calcul şi posibilităţile materiale ale inculpatului, care nu are loc de muncă şi nu rezultă că ar realiza venituri.

De asemenea, inculpatul va fi obligat şi la plata cheltuielilor ocazionate cu internarea persoanei vătămate la Spitalul Drăgăşani, în cuantum de 194,07(f. 35, 36 dosar), conform art. 313 din Legea nr. 95/2006, modificată, dovedite cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Urmare a condamnării, inculpatul va fi obligat şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art.386 Cod procedură penală cu aplic. art. 5 din Noul Cod penal;

Schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul, din infracţiunea prevăzute de art. 181 alin. 1 din Codul penal anterior, în infracţiunea prevăzută de art. 193 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal.

În baza 193 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal raportat la art. 61 alin. 1-3 şi 4 lit. c Cod penal.

Condamnă la 200 zile-amendă = 2.000 lei(valoarea unei zile-amendă = 10 lei) pe inculpatul CG,– persoană vătămată PD, domiciliat, judeţul Vâlcea;

S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 Cod penal şi art. 559 alin. 1 Cod de procedură penală.

În baza art. 19, art. 397 Cod procedură penală, art. 1.349 şi art. 1.357 cod civil;

Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă PD, domiciliat comuna, judeţul Vâlcea;

Obligă pe inculpat  la plata sumei de 5.000 lei daune morale faţă de partea civilă;

Obligă pe inculpat să plătească părţii civile Spitalul Municipal „Costache Nicolescu” din Drăgăşani, str. Dr. Bagdazar nr. 2, judeţul Vâlcea, suma de 194,07 lei plus dobânda legală până la achitarea integrală a debitului;

Ia act că Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea nu s-a constituit parte civilă;

În baza art. 274 alin.1 Cod procedură penală.

Obligă pe inculpat la 400 lei cheltuieli judiciare faţă de stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 22  ianuarie 2015 la sediul Judecătoriei Drăgăşani, judeţul Vâlcea.

Preşedinte,  Grefier,

Red/tehnored. C.C.

Ex. 5/13.02.2015.