Revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. Cerere formulată de Biroul Executări penale. Lipsa relei-credinţe a condamnatului în neprezentarea la supraveghere.

Sentinţă penală 1315 din 02.04.2009


Prin sent. pen. nr.1315 din 02.04 2009 a Judecatoriei Iasi, pronuntata în dosarul penal nr.2345/245/2009 al Judecatoriei Iasi, s-a dispus respingerea, în baza dispozitiilor art. 447 din Codul de procedura penala, a sesizarii formulate de Biroul de Executari Penale din cadrul Judecatoriei Iasi, prin judecatorul delegat, privind revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei de 1(un) an si 2(doua) luni închisoare aplicata condamnatului T.N., prin sentinta penala nr.1370 din 10.05.2007 a Judecatoriei Iasi, ramasa definitiva prin neapelare la data de 28.07.2007.

Prin sesizarea formulata de judecatorul delegat la Biroul executari penale din cadrul Judecatoriei Iasi, înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.2345/245/2009, s-a solicitat revocarea suspendarii executarii sub supraveghere a executarii pedepsei de 1 (un) an si 2 (doua) luni închisoare aplicata condamnatului T. N., prin sentinta penala nr.1370 din 10.05.2007 a Judecatoriei Iasi, ramasa definitiva prin neapelare la data de 28.07.2007, motivat de faptul ca acesta nu a respectat conditiile stabilite prin hotarârea de condamnare anterior – mentionata respectiv, nu s-a prezentat la judecatorul delegat la Birou executari penale din cadrul Judecatoriei Iasi, în vederea exercitarii supravegherii.

Instanta a dispus citarea condamnatului la domiciliu si emiterea unui mandat de aducere pe numele acestuia. De asemenea, instanta a dispus atasarea dosarului de fond al Judecatoriei Iasi. La termenul de judecata din data de 19 martie 2009, s-a prezentat condamnatul T. N., asistat de aparatorul desemnat din oficiu, care a învederat instantei ca nu s-a prezentat la judecatorul delegat la Birou executari penale din cadrul Judecatoriei Iasi, desemnat cu supravegherea sa, deoarece nu a stiut ca trebuie sa-si îndeplineasca aceasta obligatie si nici nu a primit vreo comunicare în acest sens. A mai precizat condamnatul ca este cioban, ca sta aproape tot timpul la o stâna si ca nu a primit nicio înstiintare, cu exceptia citatiei emisa în prezenta cauza, declaratia condamnatului fiind consemnata în procesul-verbal aflat la dosarul cauzei. Instanta constata ca numitul T. N. nu stie sa citeasca, ci doar sa semneze si i-a adus la cunostinta obligatiile care îi revin conform hotarârii de condamnare. 

Instanta a retinut ca, prin sentinta penala nr.1370 din 10.05.2007 a Judecatoriei Iasi, ramasa definitiva prin neapelare la data de 28.07.2007, s-a dispus – printre altele – condamnarea numitului T. N., la pedeapsa de 1(un) an si 2(doua) luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de „vatamare corporala grava”, prev. si ped. de art.182 alin.1 din Codul penal, cu aplicarea disp. art.74 alin.1 lit.c) din Codul penal rap. la art.76 lit.d) din Codul penal si art.79 din Codul penal.

În baza art.86 ind.1 din Codul penal, s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei cu închisoarea aplicate, pe durata unui termen de încercare 3(trei) ani si 2(doua) luni.

În baza art.86 ind.3 din Codul penal, a fost obligat inculpatul T. N. ca, pe durata termenului de încercare stabilit de catre instanta, sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte în prima zi de vineri a fiecarei luni la Biroul executari penale din cadrul Judecatoriei Iasi, organ desemnat cu supravegherea sa;

b) sa anunte, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 (opt) zile, precum si întoarcerea;

c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;

d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

Judecatoria Iasi a comunicat numitului T. N. copia hotarârii de condamnare, la ramânerea definitiva a acesteia, la ambele adrese indicate în dosarul de fond, una dintre comunicari fiind semnata de catre tatal condamnatului, iar cealalta fiind restituita cu mentiunea „destinatar necunoscut”.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta a constat ca numitul T.N. nu s-a prezentat la judecatorul delegat la Birou executari penale din cadrul Judecatoriei Iasi, în vederea exercitarii supravegherii si nici nu si-a motivat absenta în nici un mod dar, din analiza actelor si lucrarilor dosarului, nu s-a facut dovada relei-credinte a condamnatului în neprezentarea la supraveghere. În acest sens, instanta a avut în vedere atât sustinerile condamnatului, care a precizat ca nu a primit comunicarea instantei pentru a lua la cunostinta de obligatiile ce îi revin (fapt confirmat partial de dovezile existente la dosar, asa cum s-a aratat anterior), gradul de instructie si pregatire a condamnatului (care nu stie sa citeasca si care, ocupându-se cu pastoritul, locuind prea putin timp la domiciliu, iar în restul timpului la stâna), precum si faptul ca acesta s-a prezentat în cadrul acestei proceduri judiciare, instanta explicându-i în ce constau obligatiile ce îi revin. Pentru aceste motive, instanta a constat ca nu s-a facut dovada – în nici un mod – ca numitul T.N. nu si-a respectat, cu rea-credinta, obligatiile ce îi reveneau ca urmare a condamnarii sale, absenta sa fiind considerata de catre instanta ca accidentala, raportat la considerentele expuse anterior.

Pentru aceste considerente, instanta a constat ca sesizarea formulata de Biroul de Executari Penale din cadrul Judecatoriei Iasi, prin judecatorul delegat, este nefondata si a dispus respingerea acesteia.