Faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni - criterii

Sentinţă penală 3178 din 16.10.2009


Prin rechizitoriul emis de către Parchetul de pe lângă  Tribunalul Iaşi s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecata în stare de libertate a inculpatului A.B pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte 0,8 g/l alcool pur în sânge prev. de art. 87 aliniatul 1 din O.U.G. nr. 195 /2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată  prin legea nr. 49/2006 şi republicată

În  motivarea actului de sesizare s-a reţinut în fapt că, la data de XXX la ora 20.42, inculpatul A.B a provocat un accident rutier minor  soldat cu pagube materiale, context în care s-a constatat  că a condus autoturismul implicat în accident în condiţiile în care avea o alcoolemie de 0,90 g/l alcool pur în sânge.

În drept, fapta inculpatului A.B care, la data de XXX, la ora 20.45, a condus pe drumurile publice din municipiul Iaşi autoturismul cu numărul de înmatriculare III în timp ce avea o care are o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte  0,8 g/l alcool pur în sânge deşi poate, sub aspect subiectiv şi obiectiv, să întrunească  elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte 0,8 g/l alcool pur în sânge prev. de art. 87 aliniatul 1 din O.U.G. nr. 195 /2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată  prin legea nr. 49/2006 şi republicată, prin atingerea minimă aducă valorilor ocrotite de lege apare ca în mod vădit lipsită de importanţă şi nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

La aprecierea în concret a gradului a gradului de pericol social al faptei prevăzute de legea penală comise de inculpatul A.B , instanţa are în vedere criteriile prevăzute de art. 181 alinatul 2 Cod penal potrivit cărora :

„La stabilirea în concret a gradului de pericol social se tine seama de modul şi mijloacele de savirsire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi conduita făptuitorului.”

Astfel, instanţa reţine că, faţă de natura relaţiilor juridice periclitate, prin natura sa, prin împrejurările în care a fost comisă, fapta prezintă un pericol social abstract  ridicat, mai ales în contextul unei reverberaţii deosebite a infracţiunilor săvârşite din culpă, care au ca urmare pierderea de vieţi omeneşti cauzate în principal de consumul de alcool la volan. Analizând pericolul social concret al faptei comise de A.B, instanţa reţine că inculpatul a avut o valoare a alcoolemiei apropiată de limita minimă stabilită de legiuitor prin dispoziţiile art. 87 alin. 1 din  O.U.G. nr. 195/2002, că acesta nu a condus autoturismul pe o distanţă foarte mare, că evenimentul rutier produs este unul minor şi nu a fost cauzat de consumul de alcool la volan, ci de nerespectarea distanţei corespunzătoare faţă de vehiculul care circula în faţa celui condus de inculpat. De asemenea, din buletinul de examinare clinică emis de Spitalul Clinic de Urgenţă Prof. Dr. Nicolae Oblu Iaşi rezultă că, la momentul prelevării probelor biologice, plasat în mod legal aproape de momentul surprinderii în trafic, inculpatul A.B vorbea clar, avea o comportare ordonată, atenţia concentrată, judecată coerentă, era orientat temporo – spaţial şi nu prezenta nici un semn de ataxie, aspecte esenţiale pentru aprecierea concretă asupra modului în care inculpatul a periclitat obiectul juridic special al infracţiunii pentru care a fost judecat – relaţiile sociale relative la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice.

Instanţa reţine că fapta inculpatului nu a produs urmări grave şi că altele nici nu se puteau produce. De asemenea, instanţa reţine că în mod constant în practica Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, în speţe similare, la valori ale alcoolemiei de sub 1g/l alcool pur în sânge se aplică instituţia legală prev. de art. 181 Cod penal.

În ceea  ce priveşte persoana inculpatului A.B.  instanţa reţine că, în procedura penală de faţă, nu poate avea în vedere dispoziţiile din legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului la care s-a făcut trimitere prin rechizitoriu  şi va primi concluziile apărării potrivit cu care calitatea de funcţionar public cu statut special în cadrul Direcţiei …. a acestei direcţii, cu gradul profesional de Comisar Şef de Poliţie nu poate constitui nici circumstanţă atenuantă, dar nici circumstanţă agravantă, inculpatul fiind titular al dreptului prev. de art. 16 din Constituţia României  potrivit căruia cetăţenii sunt egali în fata legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

 În acelaşi timp, în favoarea inculpatului A.B. ,pe baza probelor cu înscrisuri  administrate în cursul urmării penale, se reţine că acesta este o persoană integrată social, cunoscută cu o conduită anterioară bună, că  se află la primul contact cu legea penală şi a adoptat o poziţie procesuală corectă pe tot parcursul procesului penal.

Faţă de aceleaşi criterii instanţa şi-a format convingerea ca reeducarea inculpatului şi realizarea integrală a scopului pedepsei  pot fi atinse şi fără aplicarea unei pedepse, motiv pentru care, constatând că sunt îndeplinite şi celelalte condiţii legale, în temeiul dispoziţiilor articolului 11 punctul 2 litera a Cod procedură penală raportate la dispoziţiile art. 10 litera b1 Cod procedură penală şi art. 181  Cod penal  va achita pe inculpatul A.B , pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte 0,8 g/l alcool pur în sânge prev. de art. 87 aliniatul 1 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată prin legea nr. 49/2006 şi republicată.

În temeiul dispoziţiilor art. 181 aliniatul 3 Cod penal şi art. 91alin. 1 lit. c Cod penal  instanţa va aplica inculpatului A.B  sancţiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum  maxim de 1000 (o mie ) de lei.