Plângere împotriva ordonanţei procurorului admisă în condiţiile art.278 1 alin.8 lit. b Cod procedură penală. Trimiterea cauzei procurorului în vederea redeschiderii şi, respectiv, începerii urmăririi penale, completării probatoriului şi dispunerii u...

Sentinţă penală 1061 din 16.03.2009


Pe rolul Judecatoriei Iasi a fost înregistrata plângerea formulata de petenta Asociatia de Proprietari „V” împotriva ordonantei Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a intimatei P.M. sub aspectul savârsirii infractiunii de delapidare prevazuta de art.2151 alin.1 Cod penal si neînceperea urmaririi penale fata de intimata P. M. sub aspectul savârsirii infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prevazuta de art.246 Cod penal.

Din actele de urmarire penala efectuate în cauza, rezulta ca P.M. a fost angajata a asociatiei de proprietari îndeplinind atributii de casier. În cauza a fost întocmit un raport de expertiza contabila din care a rezultat un prejudiciul de 6.450,64 lei cauzat prin completarea eronata a registrului de casa de catre casier, neînregistrarea tuturor platilor, necalcularea soldurilor finale corecte pe zile, nepreluarea soldurilor finale ca solduri initiale in zilele urmatoare, lipsa unei evidente clare si reale a banilor care au trecut prin casierie.

Prin ordonanta atacata s-a retinut incidenta art. 10 lit. d Cod procedura penala pentru ambele infractiuni.

Procurorul a motivat aceasta solutie aratând ca împrejurarile sesizate de catre reprezentantii legali ai asociatiei de proprietari  „se grefeaza - în mod corect - pe dispozitiile art. 215 ind. 1 al. 1 Cod penal - delapidare - faptele reclamate privind, în fapt, însusirea, cu rea - credinta, de catre un gestionar (casier) a sumelor de bani aflate in gestiunea asociatiei iar fapta de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor este o infractiune de aplicabilitate generala, car , în cazul de fata, este absorbita, în mod natural, în continutul constitutiv al infractiunii de delapidare”.

Cu privire la infractiunea de delapidare s-a retinut ca probatoriul nu a putut stabili - fara putinta de tagada - însusirea, folosirea sau traficarea de catre intimata a sumelor de bani, gasite lipsa in gestiune, prezumtia de nevinovatie de care beneficiaza persoana cercetata, neputând fi înlaturata în aceste conditii.

Instanta a retinut ca motivarea procurorului este contradictorie. Este adevarat ca însusirea cu rea-credinta, de catre un gestionar (casier) a sumelor de bani aflate in gestiunea asociatiei realizeaza continutul constitutiv al infractiunii de delapidare prevazuta si  pedepsita de art. 2151 alin 1 Cod penal iar fapta de abuz în serviciu este o infractiune de aplicabilitate generala care ar fi absorbita în continutul constitutiv al infractiunii de delapidare, dar numai în conditiile în care s-ar retine existenta actelor materiale ce realizeaza continutul acestei infractiuni. Or, cât timp nu s-a putut dovedi existenta elementului material (în oricare din variantele alternative prevazute de art.2151 Cod penal – însusire, folosire, traficare) al infractiunii de delapidare, rezulta ca prejudiciul constatat a fost determinat prin alte actiuni sau inactiuni care nu mai pot fi considerate ca fiind absorbite în mod natural în continutul constitutiv al infractiunii de delapidare. Nu se poate retine ca o infractiune este absorbita în mod natural într-o alta infractiune si, în acelasi timp, ca aceasta din urma infractiune nu exista (nu exista elementul material al infractiunii în care este absorbita).

În fapt, cercetarile au confirmat o organizare defectuoasa în coordonarea si tinerea gestiunii cu consecinta prejudicierii patrimoniului asociatiei de proprietari. Or, neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu si cauzarea în acest mod a unui prejudiciu, poate realiza, în functie de forma pe care o îmbraca elementul subiectiv (intentie sau culpa), fie infractiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.246 Cod penal raportat la art.258 Cod penal, fie infractiunea de neglijenta serviciu prev. de art.249 Cod penal raportat la art.258 Cod penal, bineînteles, daca se realizeaza si celelalte conditii privind continutul constitutiv al infractiunilor mentionate.

Pentru toate aceste considerente, în baza art. 2781 al.8 lit.b Cod procedura penala, instanta a admis plângerea, a desfiintat ordonanta, cauza fiind trimisa procurorului în vederea redeschiderii si, respectiv, începerii urmaririi penale, completarii probatoriului si dispunerii unei solutii care sa nu fie contradictorie.

Domenii speta