Executare silită prin poprire. Contestaţie la executarea însăşi. Tardivitate

Sentinţă civilă 785/21.01.2009 din 21.01.2009


Pe rolul instantei a fost înregistrata contestatia la executare formulata de contestatoarea A.A în contradictoriu cu intimata Directia Generala a Finantelor Publice Iasi privind actele de executare din dosarul de executare cu numarul indicat, cu motivarea ca debitul pretins, pentru care a fost înfiintata poprirea, reprezinta în fapt regularizari ale unor sume de bani pentru care s-a împlinit termenul de prescriptie.

Intimata a invocat exceptia tardivitatii contestatiei invocata de intimata, raportat la data comunicarii adresei de înfiintare a popririi.

Instanta retine ca adresa de înstiintare privind poprirea a fost comunicata pe adresa contestatoarei la data de 17.10.2008. Având în vedere declaratia contestatoarei prin aparator în sensul ca dovada de comunicare a fost semnata de un membru al familie, în temeiul art. 2 alin. 3 Cod procedura fiscala coroborat cu art.92 alin. 3 Cod procedura civila, instanta retine ca procedura de comunicare a înstiintarii de înfiintare a popririi a fost corect îndeplinita.

Cât priveste data de la care începe sa curga termenul de exercitare a contestatiei la executare, fata de motivul invocat- prescriptia- instanta retine ca este vorba despre o contestatie la executarea însasi, astfel încât potrivit art.173 lit. a). Cod procedura fiscala si art. 401 alin. 1 lit. c Cod procedura fiscala, termenul urmeaza a fi calculat de la data când contestatoarea a luat cunostinta despre executare, respectiv data de 17.10.2008 indicata anterior. Instanta respinge sustinerea contestatoarei referitoare la incidenta art. 401 alin. 1 lit. b teza 2 Cod procedura civila, având în vedere, pe de o parte, ca nu este vorba despre o contestatie împotriva unui act de executare- poprirea iar pe de alta parte poprirea a fost înfiintata asupra unor conturi bancare, respectiv asupra sumelor existente si viitoare provenite din încasarile zilnice fara nici o referire sau limitare la sursa acestora sau caracterul de periodicitate. Or, ca orice dispozitie de exceptie, art. 401 alin. 1 lit. b teza 2 Cod procedura civila este de stricta interpretare si aplicare.

În consecinta, având în vedere ca termenul de termenul de exercitare a contestatiei la executare calculat potrivit celor de mai sus de la data de 17.10.2008 s-a împlinit la 03.11.2008, iar data postei pentru cererea de chemare în judecata este 05.11.2008, instanta a admis exceptia tardivitatii contestatiei, respingând contestatia ca tardiva.