Executare silită - Repunere în termenul de a cere executarea silită

Sentinţă civilă 1218/29.01.2009 din 29.01.2009


Prin sentinta civila nr. 1218/29.01.2009 a Judecatoriei Iasi, a fost respinsa cererea formulata de  reclamanta S.C. E. G. S.R.L. Iasi  în contradictoriu cu pârâtele  J.M., V.L. si V.G., prin care au solicitat instantei repunerea în termenul de executare silita a titlului executoriu – contract  de împrumut nr. … si a actului aditional nr….., autentificate la  B.N.P. D. B.

În motivarea cererii formulate, reclamanta a sustinut ca a cesionat titlul executoriu mai susmentionat prin contractul de cesiune nr…., de la B.N.C., pârâtele fiind debitorii cedati si ca periodic acestea achitau câte o suma de bani în contul creantei, pâna la data de 06.05.2005 când a fost achitata ultima suma. Sustine ca imediat dupa ce a constatat întreruperea platilor, a încheiat 2 contracte de asistenta juridica pentru executarea silita, platind în contul celor 2 contracte aproximativ 1000 USD si predând avocatului titlul executoriu în original.

Învedereaza ca administratorul firmei are domiciliul în Atena si a avut convingerea ferma ca avocatul se va ocupa de executarea silita, cu atât mai mult cu cât i-a dat si contractele în original, însa cu 3 zile înaintea formularii prezentei cereri, a aflat ca avocatul a depozitat 3 ani titlul executoriu, fara a-i da vreo semnificatie juridica.

Solicita repunerea în termenul de a cere executarea silita, motivat de faptul ca a fost împiedicat de propriu avocat sa formuleze în termen cerere de executare silita.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 405 si urmatoarele Cod procedura civila.

Coroborând înscrisurile depuse la dosar, instanta retine:

Prin contractul de împrumut garantat cu ipoteca autentificata sub nr…., numitul B.N.C.  a împrumutat numitelor J.M., V.L. si V.G. (pârâtele) echivalentul a 3120 USD, cu obligatia de restituire la data de 16.02.2002.

La data de 02.07.2002 prin contractul de cesiune a dreptului de creanta autentificat sub nr….., numitul B.N.C.a cedat toate drepturile si obligatiile decurgând din contractul de împrumut, catre S.C. E.G. S.R.L. Iasi (reclamanta), prin reprezentant K.A..

Contractul de împrumut si contractul de cesiune au fost investite cu formula executorie la data de 01.08.2005.

Într-adevar, cu înscrisurile depuse la dosar (pag. 44-45 dosar), reclamanta a facut dovada ca la data de 24.06.2005 a încheiat contractul de asistenta juridica nr. 10/2005 cu…., pentru redactare acte executor Z.C..

Din adresa eliberata la data de 25.06.2008 de B.E.J. Z.C.., rezulta ca în cursul anului 2005 nu a fost înregistrat la biroul respectiv dosar având ca debitori pe J.M., V.L. si V.G..

Conform art. 4053 Cod procedura civila, dupa împlinirea termenului de prescriptie, creditoarea poate cere repunerea în acest termen numai daca a fost împiedicata sa ceara executarea datorita unor motive temeinice.

Din interpretarea dispozitiilor legale susmentionate, rezulta ca repunerea în termen trebuie sa se aplice numai situatiilor de exceptie si anume când partea interesata nu are nici o culpa în pierderea termenului de prescriptie.

Instanta, fata de probele administrate, apreciaza ca motivul invocat de reclamanta nu este un motiv temeinic în sensul dispozitiilor art. 4053 Cod procedura civila.

Faptul ca administratorul reclamantei îsi are domiciliul în alta tara si ca a  încheiat un contract de asistenta juridica, prin care a mandatat un avocat sa se ocupe de punerea în executare a titlului executoriu, nu o exonereaza pe aceasta de obligatia de a urmari modul în care mandatarul îsi îndeplineste obligatiile ce-i revin prin contract