Competenta materiala. cerere de asistenta juridica internationala - comisie rogatorie (audiere martori)

Sentinţă penală 1080 din 28.03.2011


Prin sentinta penala nr.1080/28.03.2011 pronuntata  in dosarul nr.  4351/245/2011 al Judecatoriei Iasi,  instanta  a admis  exceptia privind necompetenta materiala a Judecatoriei Iaşi,  iar, în baza dispozitiilor art. 39 alin.(1) si (3) din Codul de procedura penala, rap. la art. 132 alin.(3) din Codul de procedura penala, rap. la art. 1 lit. f) si art. 7 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala,  coroborate cu dispozitiile  art.  27 pct. 1 lit. f) din Codul de  procedura penala, raportat la  art.21 cu referire la art. 12-13 din Legea nr.  678/2001  privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, actualizata, a declinat competenta  de solutionare a cererii de asistenta juridica internationala - comisie rogatorie (audiere martori)  - formulata de catre  Tribunalul Bielefeld din Germania, in favoarea Tribunalului Iaşi, ca instanta competenta material.

În speta, la data de 09.02.2011 a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Iaşi cererea de asistenta juridica internationala - comisie rogatorie (audiere martori) formulata de catre Tribunalul Bielefeld din Germania, cerere  prin care se arata ca inculpatul L.G.  -  cetatean român, domiciliat in  Germania  -  a fost condamnat in prima instanta  de Judecatoria - instanta de magistrati  - Gutersloh la data de 07.07.2009 la o pedeapsa privativa de libertate de 2 (doi) ani si 8 (opt) luni inchisoare pentru infractiunile de „trafic de persoane in scopul exploatarii  sexuale”, in forma agravata,  prev. de art. 232 Alin. 1, art. 232 Alin. 3 Nr. 3 si Alin.4 Nr. 1 din Codul Penal German, „proxenetism” si „exploatare”, prev. de art. 181 Alin. 1 nr. 1 din Codul Penal German ( „trafic de persoane deosebit de grav” in concurs  ideal cu infractiunea de „proxenetism” şi „instigare la sedere ilegala”). Inculpatul L.G.  a atacat aceasta sentinta, sens in care  a fost demarata procedura penala la cea de-a doua instanta (instanta  superioara), respectiv la Tribunalul din Bielefeld -  a XI - a Camera Penala, pentru trafic de persoane deosebit de grav si alte fapte conexe. Inculpatul a cerut instantei germane  citarea  si audierea martorului  C.C., domiciliat in România,  municipiul Iaşi, a martorului J.B., domiciliat de asemenea in România,  municipiul Iasi, precum si a martorului B.B.  - angajat al I.P.J. - Iasi. În cauza a fost citata partea vatamata S.A., care insa nu s-a infatisat  la niciunul  dintre termenele de judecata acordate. Inculpatul L.G. a fost reprezentat in fata instantei (la Judecatoria Iaşi) de aparatorul sau ales.

La termenul de judecata din data de 10.03.2011, instanta a pus in discutia contradictorie a partilor exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Iasi in ce priveste solutionarea  cererii  de asistenta juridica  internationala având ca obiect comisie rogatorie pentru audierea a trei martori, cerere formulata de catre Tribunalul Bielefeld din Germania.

S-a retinut de catre instanta ca,  potrivit art. 1 lit. f) din  Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, aceasta lege se aplica mai multor forme de cooperare judiciara internationala in materie penala,  intre care si comisiile rogatorii. Totodata,  potrivit art. 7 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala: „Cererile de asistenta judiciara adresate autoritatilor române se indeplinesc potrivit dreptului procesual intern român, daca prin prezenta lege nu se prevede altfel”. Or, potrivit art. 132 alin.(3) din Codul de procedura penala: „Comisia rogatorie se poate adresa numai unui organ sau unei instante egale in grad”; raportat  deci la speta data, tribunalului  si nu judecatoriei, intrucat cererea de asistenta juridica  internationala,  având ca obiect comisie rogatorie (audiere martori), a fost  formulata de catre Tribunalul Bielefeld din Germania.

În plus, instanta  a retinut ca, potrivit art. 25 din Codul de procedura penala:  „Judecatoria  judeca in prima instanta toate infractiunile, cu exceptia celor date  prin  lege in competenta altor instante”. Or,  potrivit art.  27 pct. 1 lit. f)  din Codul de  procedura penala, tribunalul judeca in prima instanta „alte infractiuni date prin lege in competenta sa”.  Totodata, potrivit art. 21 din Legea nr. 678/2001 pentru prevenirea si combaterea traficului de persoane actualizata: „Urmarirea penala pentru infractiunile  prevazute de prezenta lege se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror si se judeca in prima instanta de  catre  tribunal”, iar  printre infractiunile prevazute de Legea nr. 678/2001 pentru prevenirea si combaterea traficului de persoane se  numara si infractiunile privind traficul de persoane.

Raportat la aceste aspecte,  instanta  a constatat ca  faptele pentru care este judecat inculpatul L.G. de catre Tribunalul Bielefeld din Germania se circumscriu infractiunilor prevazute de art. 12 si 13 din Legea nr. 678/2001 pentru prevenirea si combaterea traficului de persoane, cererea de asistenta juridica internationala -  comisie rogatorie,  constând in audierea celor trei martori sus-mentionati -  fiind  adresata  autoritatii judiciare române de catre Tribunalul Bielefeld din Germania.

Or, in raport de aspectele sus-relevate si dispozitiile legale invocate, instanta  a constatat ca Judecatoria Iasi nu are competenta materiala  in solutionarea cererii respective,  competenţa  materială  de solutionare a unei astfel de cereri revenind, în speta data,  Tribunalul Iaşi.

Pe cale de consecinta, instanta  a  admis  exceptia privind necompetenta materiala a Judecatoriei Iaşi,  iar, în baza dispozitiilor art. 39 alin.(1) si (3) din Codul de procedura penala, rap. la art. 132 alin.(3) din Codul de procedura penala, rap. la art. 1 lit. f) si art. 7 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala,  coroborate cu dispozitiile  art.  27 pct. 1 lit. f) din Codul de  procedura penala, raportat la  art.21 cu referire la art. 12-13 din Legea nr.  678/2001  privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, actualizata, a declinat competenta  de solutionare a cererii de asistenta juridica internationala - comisie rogatorie (audiere martori)  - formulata de catre  Tribunalul Bielefeld din Germania, in favoarea Tribunalului Iaşi, ca instanta competenta material  (instantă căreia i-a fost trimis dosarul 4351/245/2011 al Judecatoriei Iaşi, în baza dispozitiilor art.42 alin.(1) din Codul de procedura penala).