Actiune in constatare. Inadmisibilitate.

Sentinţă civilă 11670 din 24.11.2009


TIP SPETA: SENTINTA CIVILA

AUTOR: JUDECATORIA IASI

DOMENIU ASOCIAT: ACTIUNE IN CONSTATARE.

Dosar nr. 25249/245/2008

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 11670/24.11.2009

TITLU:  Actiune in constatare. Inadmisibilitate.

Prin decizia civila nr.  21187/245/2007 a tribunalului Iasi  s-a dispus  trimiterea

spre rejudecare a cererii reclamantilor  M  P  si M  E  formulata in contradictoriu cu

pârâta  B M pentru care  s-a emis sentinta civila 3737/24.03.2008 motivat de  lipsa

capacitatii de folosinta a  paratei

La  data trimiterii cererii  spre  rejudecare in cauza au  fost introdusi

mostenitorii paratei  in  persoana numitilor  B E si B C fata de care reclamanta 

solicita constatarea dreptului de proprietate privind  imobilul casa de  locuit  sit in

Iasi  str.  X si a anexelor  gospodaresti  precum si asupra  suprafetei de 700 mp  teren 

sit la aceeasi adresa

În motivare se arata faptul ca la  dat s e .... reclamantii au cumparat de la B M

si A printr-un înscris sub semnatura privata 700 mp teren  situat în Iasi, str. U cu

vecinatatile la nord drum de acces, la sud fosta proprietate S N, la vest proprietatea B

Asi la est R N. La acel moment s-a predat pretul terenului si s-a intrat în posesia

acestuia, edificând în anul 1970 constructiile mentionate.

În drept s-au invocat dispozitiile art. 1890 si urm.C.pr.civ. si 111 C.pr.civ.

Cererea a fost legal timbrata.

S-au anexat copii xerox dupa: "act de proprietate pentru 99 ani", foaie de

varsamânt din 27.12.1971, certificat fiscal din 16.03.2006, chitanta din 13.12.2002,

proces verbal înstiintate plata, adeverinta din 5.02.2003, certificat de mostenitor

200/1997.

La 11.06.2007 instanta a invocat din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale

pasive a pârâtului Consiliul Local Iasi, exceptie admisa la 10.09.2007 prin sentinta

civila 9309. În baza art.165 C.pr.civ. s-a disjuns judecarea cauzei în contradictoriu cu

B M si s-a format prezentul dosar la care s-a atasat cel initial.

La 10.12.2007 reclamantii au depus precizari în sensul ca au înteles sa-si

restrânga obiectul actiunii la imobilul casa de locuit (casa de locuit 130 mp si doua

anexe de 55,5 mp, respectiv 7,5 mp)  - fata de sentinta civila 7064/11.06.2007. La

21.01.2008 s-au încuviintat de catre instanta probele solicitate de reclamanti proba ce

au fost administrate la termenele urmatoare.

Fata de actele si lucrarile dosarului, instanta retine:

Desi au fost citata legal pârâtii nu s-au prezentat în instanta, nu a formulat

întâmpinare sau aparari în cauza, dând dovada de pasivitate.

În fapt, la 25.07.1970 reclamantii au încheiat cu autorul pârâtilor (calitate

procesuala dovedita cu certificatul de mostenitor depus la fila 12 dosar bunicul

paratilor ) un act de vânzare-cumparare intitulat "act de proprietate pentru 99 ani" -

înscris sub semnatura privata pentru 700 mp în Iasi, str.. Actul a fost semnat si de

catre pârâta care a aratat în cuprinsul acesteia ca nu mai are nici o pretentie de la

reclamanti. Din certificatul fiscal depus de catre reclamanti reiese faptul ca pe acest

teren este amplasata o constructie pe o suprafata de 193 mp iar din înstiintarea de

plata depusa la fila 10 dosar reiese faptul ca reclamantii platesc impozit pe aceasta

cladire.

Prin sentinta civila 7064/11.06.2007 - irevocabila - pronuntata de catre

Judecatoria Iasi în dosarul 20577/245/2006 s-a admis irevocabil actiunea reclamantilor

si s-a constatat ca pe 25.06.1970 a intervenit vânzarea-cumpararea suprafetei de 700

mp situata în str.Unr.7 având ca vânzatori pe B A  - autorul pârâtei - si cumparatori

pe cei doi reclamanti iar ca vecinatati, S-V - Barabolschi Maria, N-E - Rotaru Maria,

N-V - str. Ursulea si S-E - Arsenie Iancu.

În drept, potrivit art. 111 Cod proc. civ.  : "Partea care are interes poate sa faca

cerere pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept.Cererea nu poate fi primita

daca partea poate cere realizarea dreptului .".

 Actiunea în constatare este aceea prin care reclamantul urmareste sa obtina,

printr-o hotarâre judecatoreasca, constatarea existentei unui drept, fara a tinde ca

pârâtul sa fie obligat la executarea vreunei prestatii, ci numai la constatarea de catre

instanta a unor situatii sau raporturi juridice, astfel ca, o astfel de hotarâre nu poate

deveni titlu executoriu, neputând  fi pusa în executare.

Din probele administrate în cauza - certificatele fiscale depuse la dosar

precum si declaratiile martorilor audiati - rezulta cu certitudine ca reclamantii au

construit un imobil de 193 mp, fara a detine autorizatie de constructie (nu este

depusa la dosar). Martorul audiat în aceasta cauza a aratat faptul ca, la scurt timp

dupa achizitionarea terenului, reclamantii l-au îngradit si au început ridicarea

constructiei casei ce a fost finalizata în anul 1971. Alaturi de aceasta casa de locuit

mai exista o serie de anexe gospodaresti : bucatarie si un  cotet. Aceasta declaratie

este întarita si de declaratiile celor doi martori audiati în dosarul  20577/245/2006 -

depuse în copii xerox la dosar.

Instanta retine ca, în speta, calea actiunii în constatare  nu poate fi utilizata de

catre reclamanti, deoarece  acestia  nu au facut  dovada ca  au  cumparat  de ala

autorul paratilotr odata  cu terenul  si casa  de lociut  ci dimpotriva arata 

raclamantii ca  imobilul a  fost ridicata  de autoarea  lor  Mai mult reclamantii  si-au

intemeiat actiunea  pe  dis part 111  cpc  in care se arata ca . Partea care are interes poate

sa faca cerere pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept.Cererea nu poate fi

primita daca partea poate cere realizarea dreptului .".

 Ori in  fapt  reclamantii nu au  facut  dovada ca le-a  fost constituit in vreun fel 

dreptul de proprietate asupra  imobilului  casa  de lociuit drept care ar putea fi contestat de

catre parati (I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 3668 din 6

mai 2005). astfel incit  instanta  va face  aplicarea dis part 111  cpc  si anume ca,, Cererea nu

poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului ." urmind a respinge cererea