Două hotărâri de contopire a aceloraşi pedepse, una din hotărârile de contopire fiind mai cuprinzătoare decât cealaltă. Anularea unuia dintre mandate.

Sentinţă penală 771 din 02.03.2011


Petentul a solicitat contopirea pedepsei de 4 ani închisoare aplicată prin s.p. nr. 1177/13.07.2010 al Judecătoriei Bacău cu pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin s.p. nr. 450/14.09.2010 a Judecătoriei Bârlad, motivând că pedepsele aplicate prin aceste sentinţe sunt concurente.

La dosar a fost depusă fişa de cazier judiciar a petentului, s.p. nr. 1177/13.07.2010 al Judecătoriei Bacău, s.p. nr. 450/14.09.2010 a Judecătoriei Bârlad cu referat de la Biroul executări penale.

Instanţa a recalificat cererea petentului drept o contestaţie la executarea mandatului nr. 1077/11.06.2010 a Judecătoriei Bacău emis în baza s.p. nr. 1177/13.07.2010 al Judecătoriei Bacău, având în vedere că pedepsele cuprinse în această sentinţă au fost contopite deja prin s.p. nr. s.p. nr. 450/14.09.2010 a Judecătoriei Bârlad.

Prin s.p nr. 1177/13.07.2010 al Judecătoriei Bacău definitivă prin nerecurare la 13.07.2010, au fost contopite într-o pedeapsă rezultantă totală de 4 ani închisoare pedepsele aplicate prin s.p. nr. 113/24.02.2009 a Judecătoriei Bârlad (4 ani închisoare, 6 luni închisoare), s.p. nr. 311/06.02.2009 a Judecătoriei Bacău (2 ani şi 6 luni închisoare), restul de 274 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin s.p. nr. 658/2007 a Judecătoriei Bârlad. S-a emis în consecinţă mandatul de executare a pedepsei nr. 1177/13.07.2010 al Judecătoriei Bacău.

Prin s.p. nr. 450/14.09.2010 a Judecătoriei Bârlad, petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru furt calificat, pedeapsă care a fost contopită într-o rezultantă finală de 4 ani închisoare cu pedepsele aplicate prin s.p. nr. 113/24.02.2009 a Judecătoriei Bârlad (4 ani închisoare, 6 luni închisoare), s.p. nr. 311/06.02.2009 a Judecătoriei Bacău (2 ani şi 6 luni închisoare), restul de 274 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin s.p. nr. 658/2007 a Judecătoriei Bârlad. S-a emis în consecinţă  mandatul de executare a pedepsei nr. 602/2010 al Judecătoriei Bârlad, fără însă a se anula mandatul anterior nr. 1177/13.07.2010 al Judecătoriei Bacău.

În aceste condiţii, pe numele condamnatului sunt emise în prezent 2 mandate de executare a unor pedepse, unul din cele două mandate fiind mai cuprinzător şi incluzând şi pedepsele contopite prin primul mandat. Ca urmare, instanţa a dispus anularea mandatul de executare al pedepsei nr. 1177/13.07.2010 al Judecătoriei Bacău emis în executarea sentinţei penale nr. 1077/11.06.2010 a Judecătoriei Bacău, constatând, totodată  că petentul se află, din data de 01.10.2008, în executarea mandatului nr. 602/2010 al Judecătoriei Bârlad de executare a pedepsei de 4 ani închisoare aplicată prin s.p. nr. 450/14.09.2010 a Judecătoriei Bârlad.