Vătămare corporală (art.181 C.p.)

Sentinţă penală 153 din 22.10.2009


JUDECĂTORIA MOINEŞTI

Dosar nr. 3991/260/2008 Din 11.11.2008

vătămarea corporală (art. 181 Cp.)

SENTINŢA PENALĂ Nr. 390

Şedinţa publică de la 22 Octombrie 2009

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul B.L., şi pe inculpatul P.V., trimişi în judecată prin rechizitoriul parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti pentru săvârşirea infracţiunii de vătămarea corporală (art. 181 Cp.).

Dezbaterile s-au desfăşurat în conformitate cu art. 304 Cod procedură penală în sensul că au fost înregistrate pe suport magnetic şi stocate în calculator.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns :

avocat din oficiu S.D. pentru inculpatul B.L.- lipsă, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie aflată la fila 33 dosar;

inculpatul P .V asistat de avocat din oficiu D.E., conform delegaţiei aflate la fila 15 dosar,

partea vătămată asistată de avocat LA., potrivit împuternicirii avocaţiale nr. 077077 din 23.01.2009 aflate la fila 27 dosar;

martorul din lucrări : P.O..

lipsind: inculpatul B.L., partea civilă Spitalul mun. Moineşti şi martorii din oficiu: P.I. şi G.I. . Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care, se procedează la audierea martorului P.O., sub prestare de jurământ; depoziţia fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Instanţa a întrebat părţile dacă insistă în audierea martorilor .

Avocat Dona Elena a  precizat că completul anterior a

apreciat că se impune audierea persoanelor care s-au 1XiXc11i1.1l cu martorul P.M.

Studiindu-se declaraţia martorului P.M. instanţa constată că acesta a menţionat că în drumul său spre casă s-a întâlnit cu mai multe persoane respectiv o persoană care se numeşte Gabriel, una care se numeşte Ionuţ fiind vorba de martorii P.I. şi G.F. aşadar, declaraţia acestui martor nu se referă la aspecte legate de incident, persoanele despre care se face vorbire nu au precizat că ar fi fost prezente la locul faptei, ci ulterior în stradă şi revine asupra acestor probe întrucât apreciază că declaraţiile acestor martori care nu au fost prezenţi la faţa locului ci doar 1-au văzut pe martor pe stradă în noaptea respectivă nu sunt utile cauzei şi nici concludente.

Reprezentantul Ministerului Public şi apărătorii părţilor nu insistă în audierea acestori martori.

Avocat Dona Elena a arătat că urma să fie pusă în discuţie extinderea procesului penal şi cu privire la martorul P.M.

Instanţa învederează că potrivit dispoziţiilor art. 337 C.pr.pen. procurorul poate cere extinderea procesului penal cu privire la o persoană şi în acest sens acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public.

Reprezentantul Ministerului Public precizează că declaraţia martorului P.M. nu este coroborată cu nicio altă probă, motiv pentru care nu solicită extinderea procesului penal faţă de numitul P.M. pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală prev. art. 181 C.pen. având în vedere că chiar partea vătămată 1-a indicat la unul dintre termene pe inculpatul P.V. ca fiind agresorul său, conform declaraţiei de la fila 203 dosar.

Avocat D.E. a precizat că există un martor din lucrări I.C. care potrivit procesului-verbal întocmit de organul de executare de la fila 86 dosar este plecat în Italia şi solicită citirea declaraţiei date de acesta la urmărirea penală.

în temeiul art. 327 alin. 3 c.pr.pen. instanţa a constatat imposibilitatea audierii martorului I,.C. întrucât aşa cum rezultă din procesul-verbal aflat la fila 86 dosar este plecat în Italia şi dispune a se da citire declaraţiei de la fila 7 din dosarul de urmărire penală.

Instanţa a întrebat pe procuror, pe părţi şi pe apărătorii acestora dacă mai au alte cereri de formulat sau probe de propus pentru completarea cercetării judecătoreşti.

Nemaifîind alte cereri de formulat în temeiul art. 339 alin. 2 C.p.pen. rap. la art. 340 C.pr.pen. instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul părţilor în dezbateri

pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public având cuvântul arată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 181 alin. 1 C.pen. constând în aceea că în noaptea de 25/26.05.2008 au lovit partea vătămată M.V. provocându-i leziuni vindecabile în 25-30 zile îngrijiri medicale, cu spitalizare. Faţă de probatoriul administrat în cauză, s-a constatat că fapta există, constituie infracţiune, a fost săvârşită de inculpaţi, motiv pentru care, pune concluzii de condamnare la pedeapsa închisorii cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen. pentru inculpatul B.L., să fie obligaţi în solidar la plata despăgubirilor civile către părţile civile şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Avocat LA pentru partea vătămată având cuvântul a precizat că, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti instanţa a fost sesizată pentru săvârşirea de către inculpaţi a infracţiunii prev. de art. 181 C.pen. . Arată că, se reţine faptul că în seara de 25/26 .05 partea vătămată a fost trezită de un lătrat de câine, a ieşit afară la poartă unde 1-a întâlnit pe P.V. căruia i-a solicitat să se deplaseze de la poartă, situaţie în care acesta 1-a insultat şi având şi o sticlă în mână 1-a lovit în cap, provocându-i leziuni vindecabile în 25-30 zile îngrijiri medicale, partea vătămată a auzit şi a văzut şi o a doua persoană care s-a deplasat spre dânsul şi care 1-a lovit cu mâinile şi picioarele. Precizează că, inculpatul P.V. a încercat să-şi creeze un alibi în sensul că nu ar fi fost în seara respectivă la discoteca din Hangani ci că ar fi stat acasă, iar unul din martori a susţinut că numai inculpatul B. l-ar fi lovit pe partea vătămată însă aşa cum se poate observa probele converg spre o altă situaţie; consideră că, singurul martor care a relatat adevărul în cauză este soţia părţii vătămate cea care personal a ieşit din locuinţă şi a intervenit,a fost lovită la rândul ei cu un băţ şi consideră că sub acest aspect fapta este probată întrucât declaraţia ei este coroborată cu declaraţia altei martore care a arătat că partea vătămată a recunoscut cu certitudine că au fost cei doi inculpaţi. Apoi, partea vătămată a declarat că nu poate face confuzie între V. şi M. întrucât sunt consăteni, mai mult partea vătămată 1-a indicat în instanţă pe autor, pe V. în raport de declaraţia martorului P.O., ş î a cea martorului P.M. există diferenţe, astfel O. a spus că M. a fost în noaptea respectivă la o altă locuinţă, din pădure, M.a declarat în faţa instanţei că a fost el în noaptea respectivă şi 1-a lovit pe partea vătămată dar din

declaraţia aceleiaşi persoane M. rezultă aspecte pe care instanţa le poate reţine astfel întrebat fiind amănunte, acest martor nu a putut să relateze dacă era desculţ sau nu era ori. dacă avea sau nu un băţ în mână sau o sticlă, elemente din care rezultă că P.M. nu a fost cel care a lovit pe M.V. . Pe latură penală, apreciază că sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală şi solicită condamnarea inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 181 C.pen. întrucât aşa cum se reţine din certificatul medico-legal aceştia au cauzat leziuni ce au necesitat pentru vindecare 25-30 de zile îngrijiri medicale astfel cum rezultă din raportul medico-legal. Pe latură civilă, arată că, partea vătămată s-a constituit parte civilă sub aspectul daunelor morale întrucât leziunile au necesitat un număr mare de zile de îngrijiri medicale, suferinţa la care a fost supusă partea vătămată a fost cu atât mai profundă cu cât aceasta are o vârstă înaintată aşa cum se poate observa din planşele fotografice depuse la dosar i s-au cauzat numeroase leziuni şi a avut şi antebraţul drept imobilizat în aparat gipsat, fractură nazală, pentru aceste motive, consideră că această cerere se justifică motiv pentru care solicită admiterea ei; cu cheltuieli de judecată.

Avocat Dona Elena pentru inculpatul P.V. având cuvântul solicită achitarea în baza art. 11 C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. c C.pr.pen. întrucât nimeni nu poate fî incriminat pentru o faptă pe care nu a comis-o . Precizează că, martorul P.M. a declarat că Bilă a săvârşit fapta, la filele 36-37 din dosar există declaraţia părţii vătămate în care aceasta arată că „de la poliţist am aflat că acesta este Bilă", apoi, partea vătămată a revenit şi a declarat că nu cunoştea că acesta are porecla Bilă, de ce 1-a ales dintre cei doi pe fratele care munceşte şi îşi câştigă în mod onest existenţa, nu este greu de ghicit, în sensul că de la acesta poate obţine despăgubirile civile solicitate. Apoi, din declaraţia lui I.C. acesta spune clar că la văzut pe P.M. şi nu pe P.V. . Arată că, în faza de urmărire penală P.V. nu a avut posibilitatea să meargă la organele de poliţie să declare însă apreciază că la dosar sunt probe suficiente care îl dezincriminează, motiv pentru care, solicită să se analizeze probele privind acuzarea şi faţă de aceste considerente, pune concluzii de achitare în baza art. 11 C.pr.pen. rap. la art. 10 lit. c C.pr.pen.

Avocat S.D. pentru inculpatul B-.L. având cuvântul a precizat că inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 181 alin. 1 C.pen. întrucât a cauzat părţii vătămate leziuni vindecabile în 20-30 de zile. Având în vedere că,  inculpatul nu s-a prezentat în instanţă în faza de

cercetare judecătorească, solicită aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special, în privinţa modalităţii de executare solicită aplicarea art. 81 C.pen. pe durata termenului de încercare prevăzut de art. 82 C.pen. , să se atargă atenţia asupra prevederilor art. 83 C.pen. . Referitor, la latura civilă, solicită obligarea inculpaţilor în solidar la despăgubiri civile către partea vătămată; obligarea la cheltuieli judiciare către stat, cu onorariu din fondurile MJ.

Inculpatul P.V. având ultimul cuvânt, conform art. 341 C.pr.pen. , a arătat că nu este vinovat.

Dezbaterile fiind terminate, instanţa a reţinut cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă, deliberând, constată următoarele:

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr. 1630/P/2008 au fost trimişi în judecată inculpaţii : B.L: şi P.V. ,pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev. de art. 181 alin. 1 C.penal, cu aplicarea art.37 lit.b C.penal pentru inculpatul B.L.

Se arată în actul de sesizare a instanţei,că inculpaţii în dimineaţa zilei de 26.05.2008 au lovit pe partea vătămată M.V., provocându-i leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 25 - 30 de zile îngrijiri medicale.

Din probatoriul dosarului administrat în cauză, respectiv materialul de urmărire penală, declaraţiile inculpatului P.V. şi ale martorilor date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut,

ÎN FAPT:

în noaptea de 25/26.05.2008 partea vătămată M.V. a fost lovită de către cei doi inculpaţi în poarta casei sale, producându-i-se leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 25-30 zile îngrijiri medicale, conform certificatului medico legal nr.275/E/10.06.2009(fila 6 dosar urm. penală).

Partea vătămată a ieşit la poartă deoarece inculpaţii făceau gălăgie pe stradă, determinând câinele părţii vătămate să latre, între părţi purtându-se o discuţie iar când partea vătămată s-a întors să intre în curte a fost lovită peste cap, apoi ambii inculpaţi l-au lovit cu picioarele până în momentul în care a ieşit soţia părţii vătămate.

Aceasta a strigat la inculpaţi şi la ameninţarea acesteia că va suna la poliţie, agresorii au plecat.

Partea vătămată a fost transportată la Spitalul Momeşti unde a fost spitalizată, această unitate sanitară constituindu-se parte civilă în cauză cu suma de 2429,3 lei.

în faza de cercetare judecătorească partea vătămată a fost expertizată la Laboratorul de expertize medico legale Bacău, reţinându-se că timpul de îngrijiri medicale de 25 - 30 de zile a fost corect apreciat şi acordat iar leziunile traumatice nu au fost de natură a-i pune viaţa în primejdie din punct de vedere al criteriologiei medico legale.

Partea vătămată în declaraţia sa(fîla 36 dosar) a arătat că i-a văzut pe cei doi agresori, deoarece avea lanterna în mână şi a îndreptat lumina spre ei. Primul 1-a lovit P.V. cu o sticlă în cap, apoi amândoi agresorii l-au lovit cu pumnii şi picioarele. A mai precizat partea vătămată că a venit acasă la ea P.V. fratele inculpatului P.V. şi i-a spus să îl ierte deoarece el 1-a lovit, partea vătămată însă a precizat că nu P.M. 1-a lovit ci P.V. .

Din declaraţia soţiei părţii vătămate(fila 108 dosar), se reţine că aceasta nu i-a recunoscut pe agresori însă ulterior şi-a dat seama că pe unul dintre ei îl ştie din vedere din sat ş î ca se numeşte P.

Martora a mai declarat că după aproximativ 7 luni de la incident au venit acasă la partea vătămată inculpatul P.V. cu fratele său şi le-au propus să ajungă la o înţelegere.

Fratele inculpatului P.V., respectiv P.M. a declarat în instanţă(fila 156) că el a fost în seara respectivă şi nu fratele său şi că de fapt doar inculpatul Beznă Petrişor a lovit-o pe partea vătămată iar martorul l-ar fi lovit o singură dată.

între modul de derulare a incidentului relatat de partea vătămată şi cel menţionat de martor există însă neconcordanţe din care lipsesc elemente de amănunt.

Partea vătămată a văzut că iniţial a fost lovită întâi cu o sticlă în cap de inculpatul P.V..

Martorul a declarat că locuieşte în aceiaşi casă cu P.V. fratele său şi din data de 26.05.2008 când a avut loc incidentul până în octombrie inculpatul a locuit împreună cu martorul în casa lor.

Această precizare este contrazisă de celălalt frate al inculpatului P.O., care audiat la termenul din data de 22 octombrie, a declarat că numai acesta era la locuinţă împreună cu inculpatul iar fratele său M. era plecat la o altă locuinţă în pădure, unde au nişte vite şi unde locuieşte în mod obişnuit.

De subliniat şi faptul că până la declaraţia dată în instanţă, niciodată fratele inculpatului nu a declarat că el ar fi lovit-o pe partea vătămată, nici la poliţie şi nici la Parchet.

Cu toate că partea vătămată a precizat că inculpatul B era descălţat, fratele inculpatului nu a făcut o astfel de menţiune.

La termenul din 29.09.2009 s-a luat un supliment de declaraţie părţii vătămate care a declarat că îl cunoaşte şi pe fratele inculpatului, respectiv pe P.M., dar nu el 1-a lovit, fraţii nu seamănă între ei, cel care 1-a agresat fiind P.V. care se şi afla în sala de judecată. A mai precizat partea vătămată că în momentul în care a fost lovit i-a văzut pe agresori la lumina lanternei şi nu le ştia numele ci le-a reţinut chipurile.

Din oficiu s-a dispus audierea numiţilor P.I. şi G.F. indicaţi de martorul P.M. că i-a întâlnit pe stradă după ce ar fi lovit-o pe partea vătămată.

Instanţa a revenit cu privire la această probă, deoarece a apreciat că declaraţiile acestor martori care nu au fost prezenţi la faţa locului ci doar l-au văzut pe martor pe stradă în noaptea respectivă nu sunt utile cauzei şi nici concludente.

Inculpatul B.L. a fost citat iniţial la domiciliul cunoscut, emiţându-se mandat de aducere.

Din procesul verbal de executare a mandatului de aducere din 17.02 2009, se reţine că inculpatul este plecat din ţară(fila 56 dosar), situaţie faţă de care a fost citat pe timpul procesului atât la domiciliu cât şi prin afişare la Consiliul Local Moineşti.

Instanţa urmează a reţine ca dovedită situaţia de fapt.

ÎN DREPT:

Fapta inculpaţilor B.L. şi P.V. de a-i aplica lovituri părţii vătămate cauzându-i leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 25 - 30 zile îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală prev. de art. 181 alin.l C.penal, pentru care se va dispune condamnarea acestora la pedeapsa închisorii.

La data săvârşirii infracţiunii inculpatul B.L. se afla în stare de recidivă post executorie, deoarece prin s.p. nr. 1890/2004 a judecătoriei Moineşti, a fost condamnat la 2 ani închisoare. A fost arestat la data de 16.12.2004 şi liberat condiţionat la data de 21.04.2006 cu un rest de pedeapsă rămas neexecutat de 238 zile.

Făcându-se aplicarea art.37 lit.b C. penal,urmează ca pedeapsa ce se va pronunţa să fie executată în regim de detenţie.

Inculpatul P.V. a fost condamnat la pedeapsa rezultantă a închisorii de 2 ani prin s.p. nr.360/9.09.2008 pronunţată de Judecătoria Moineşti, cu suspendarea condiţionată a executării

pedepsei.

Prin respectiva sentinţă s-a aplicat inculpatului pedeapsa de 2 luni închisoare pt. art. 180 alin.2 C.penal cu aplicarea art.74 lit.a şi c,art.76 lit.e C.penal şi 2 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 192 alin. 1 şi 2 C.penal cu aplicarea art.74 lit.a şi c şi 76 lit.e C.penal, 2 luni închisoare pentru art. 193 C.penal cu aplicarea art.74 lit.a şi c C.penal şi art.76 lit e C.penal şi 5 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art.239 alin.2 C.penal cu aplicarea art.74 lit.a şi c şi 76 lit.e C.penal, cu aplicarea art.33 lit.a şi 34 lit.b C.penal.

Faţă de această situaţie şi de faptul că fapta inculpatului dedusă judecăţii a fost săvârşită anterior pronunţării sentinţei penale menţionată mai sus prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, se va dispune anularea în baza art.85 alin. 1 C.penal, a suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului P.V. prin s.p. nr.360/9.09.2008 pron. de Judecătoria Moineşti în dosar nr. 1168/260/2008.

Faptele inculpatului fiind concurente, urmează a se descontopi pedeapsa de 2 ani din sentinţa penală nr. 360/2008 în pedepsele componente ce vor fi puse în individualitatea lor şi în baza art.33 lit.a şi 34 lit. b C.penal acestea se vor contopi cu pedeapsa ce se va aplica pentru fapta dedusă judecăţii, aplicându-se pedeapsa cea mai grea.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpaţilor se va ţine seama de pericolul social concret al faptei, respectiv de numărul de zile de îngrijiri medicale ,de vârsta părţii vătămate care are peste 70 de ani, de starea de recidivă post executorie în care se afla inculpatul Beznă şi de situaţia că şi celălalt inculpat a mai săvârşit fapte de natură penală chiar dacă nu este recidivist, conf. art.72 C.penal.

Instanţa apreciază că faţă de situaţia că inculpatul P.V. nu este recidivist, scopul pedepsei poate fî atins şi fără privarea inculpatului de libertate.

Se vor interzice inculpaţilor drepturile prev. de art.64 lit. a teza a II a şi litera b ,C. penal în condiţiile şi pe durata prev. de art. 71 C. penal.

în baza art.81 C. penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei,pe durata unui termen de încercare de 2 ani plus durata pedepsei, conf. prev. art. 82 C. penal, pentru inculpatul Purcaru Vasile.

Conf. art.71 alin.5 C. penal, se va suspenda condiţionat şi executarea pedepsei accesorii, pentru acest inculpat.

Se va atrage atenţia inculpatului P.V. că dacă în timpul termenului de încercare va mai comite o altă infracţiune, se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conf. art.83 C. penal.

CU PRIVIRE LA LATURA CIVILĂ:

Partea vătămată a fost spitalizată la Spitalul Moineşti, unitate sanitară ce s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 2429,30 lei cheltuieli spitalizare.

Urmând a se reţine vinovăţia inculpaţilor, între fapta săvârşită cu vinovăţie şi spitalizarea părţii vătămate existând o legătură directă de cauzalitate,vor fi obligaţi inculpaţii în solidar să achite părţii civile Spitalul Moineşti, suma pretinsă, cu titlu de despăgubiri civile, în baza art.313 din Legea nr.95/2006.

Partea vătămată M.V. nu a solicitat daune materiale, ci doar suma de 12000 lei daune morale.

Instanţa apreciază că cererea este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Partea vătămată este o persoană în vârstă de 70 de ani. Din certificatul medico legal se reţine că i s-au cauzat numeroase leziuni şi a avut şi antebraţul drept imobilizat în aparat gipsat, fractură nazală, etc.

Suferinţa la care a fost supusă partea vătămată a fost cu atât mai profundă cu cât aceasta are o vârstă înaintată, fiindu-i produs un prejudiciu moral atât de agrement prin imposibilitatea utilizării normale a braţului cât şi de imagine, fiind lovit şi în zona feţei.

Cuantumul daunelor morale va fi însă reapreciat de către instanţă în raport de prejudiciul moral cauzat.

Vor fi obligaţi inculpaţii în solidar să achite părţii civile M.V., daune morale, conf.art. 14,346 C.pr.penală, art.998 şi 1003 C. civil.

CHELTUIELI:

Pentru inculpatul P.V.  onorariul a fost achitat.

în baza art. 189 C.pr.penală se va dispune ca plata onorariului de avocat din oficiu în să fie suportat din fondurile MJ către BA Moineşti.

în baza art. 191 alin.l, C.pr.penală vor fi obligaţi inculpaţii să restituie statului cheltuielile judiciare avansate în care se va include şi onorariul de avocat din oficiu.

Vor fi obligaţi inculpaţii să achite c/val expertizei medico legale, sumă ce se va vira în cont RO 92TREZ0615041XXX000436 deschis la Trezoreria Bacău.

în baza art. 193 alin.l C.pr.penală vor fi obligaţi inculpaţii

să achite părţii vătămate M.V. cheltuielile judiciare reprezentând onorariu de avocat, conform chitanţei din data de 10.02.2009 depusă la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

în baza art.181 alin.l C.penal, cu aplicarea art.37 lit.b C.penal pentru inculpatul B.L. , pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, condamnă pe inculpaţii: B.L., , cetăţean român , fără ocupaţie, recidivist şi P.V. , cetăţean român, necăsătorit, cu antecedente penale, la câte Ifun) an închisoare.

Anulează în baza art.85 alin.l C.penal, suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului P.V. prin s.p. nr.360/9.09.2008 pron. de Judecătoria Moineşti în dosar nr. 1168/260/2008.

Descontopeşte pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. nr.360/2008 în pedepsele componente de: 2 luni închisoare pt. art. 180 alin.2 C.penal cu aplicarea art.74 lit.a şi c,art.76 lit.e C.penal , 2 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 192 alin.l şi 2 C.penal cu aplicarea art.74 lit.a şi c şi 76 lit.c C.penal, 2 luni închisoare pentru art. 193 C.penal cu aplicarea art.74 lit.a şi c C.penal şi art.76 lit e C.penal şi 5 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art.239 alin.2 C.penal cu aplicarea art.74 lit.a şi c şi 76 lit.e C.penal, cu aplicarea art.33 lit.a şi 34 lit.b C.penal, pe care le repune în individualitatea lor.

în temeiul art.33 lit.a şi 34 lit.b C.penal contopeşte pedepsele de mai sus cu pedeapsa de 1 ani închisoare aplicată pentru fapta dedusă judecăţii şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2(doi) ani închisoare.

Interzice inculpaţilor drepturile prev. de art.64 lit. a teza a II a şi litera b ,C. penal în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 C. penal.

în baza art.81 C. penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei,pe durata unui termen de încercare de 4 ani , prev. de art.82 C. penal, pentru inculpatul P.V. .

Conf. art.71 alin.5 C. penal, suspendă condiţionat şi executarea pedepsei accesorii, pentru acest inculpat.

Atrage atenţia inculpatului P.V. că dacă în timpul termenului de încercare va mai comite o altă infracţiune, se va

revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conf. art.83 C. penal.

Obligă inculpaţii în solidar să achite părţii civile Spitalul Moineşti, suma de 2429,30 lei, cu titlu de despăgubiri civile, în baza art.313 din Legea nr.95/2006.

Ia act că partea vătămată M.V. nu a solicitat daune materiale.

Obligă inculpaţii în solidar să achite părţii civile M.V. , suma de 5000 lei cu titlu de daune morale, conf.art. 14,346 C.pr.penală, art.998 şi 1003 C.civil.

Ia act că pentru inculpatul P.V.  onorariul a fost achitat.

în baza art. 189 C.pr.penală dispune plata onorariului de avocat din oficiu în sumă de 300 lei din fondurile MJ către BA Moineşti, av. S.D.

în baza art. 191 alin.l, C.pr.penală obligă pe inculpatul P.V. la 250 lei iar pe inculpatul B.L. la 550 lei cheltuieli judiciare către stat din care 300 lei onorariu av. oficiu.

Obligă inculpaţii să achite suma de 26 lei reprezentând c/val expertiză medico legală, sumă ce se va vira în cont RO 92TREZ0615041XXX000436 deschis la Trezoreria Bacău.

în baza art. 193 alin. 1 C.pr.penală obligă inculpaţii să achite părţii vătămate M.V. cheltuieli judiciare în sumă de 700 lei, reprezentând onorariu de avocat.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru partea vătămată şi inculpatul P.V. şi de la comunicare pentru inculpatul B.L..

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 22 octombrie 2009.