Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Sentinţă civilă 4939 din 27.03.2009


Prin plângerea înregistrata pe rolul instantei la numarul de mai sus, petitionara MM a contestat încheierea de respingere nr. 410/18.11.2008 pronuntata în dosarul nr.  123 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi.

În motivare, a aratat ca s-a adresat cu cerere si documente justificative O.C.P.I. Iasi pentru intabularea dreptului sau de proprietate, dupa cum rezulta din sentinta civila nr. 13/.2006 pronuntata de Judecatoria Iasi.

A aratat ca dânsa si fratii sai  NV, NC , sunt descendentii defunctului lor tata -  NM, fiul lui NG.  În locul fratelui lor, care este decedat a venit la mostenire fiului acestuia, ND.

Prin sentinta civila nr. 13/2006, a revenit mostenitorilor defunctului RM un lot ce contine atât teren intravilan, cât si extravilan, în valoare de 118.309.ROL.

Prin încheierea nr. 410/18.11.2008 s-a precizat ca respingerea dosarului a avut loc din cauza neconcordantei cu privire la imobilul descris în actele de proprietate si documentatia cadastrala înregistrata sub nr. 65827/2007.

S-a prevazut ca în documentatia cadastrala este individualizata parcela 395/34/3 de 1135 mp, ce nu poate fi regasita în sentinta civila sau în raportul de expertiza tehnica.

În plansa nr. 2 – propunere de lotizare teren intravilan extins „Baba Necula” – P 395/4 este clar identificata parcela 395/34/3 – lotul nr. 5.

A solicitat obligarea O.C.P.I. Iasi sa intabuleze suprafata de teren de 1135 mp, individualizata în documentatia cadastrala întocmita de XX ca facând parte integranta din suprafata totala de 2072,71  mp, a parcelei 392/34/3, conform raportului de expertiza realizat în dosarul nr…./2006 al Judecatoriei Iasi.

Prin încheierea nr. 123/2008 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, a fost respins dosarul cu acelasi numar.

S-a retinut ca nu exista concordanta  între imobilul descris în actele de proprietate si documentatia cadastrala înregistrata sub nr. 65827/2007, în sensul ca:

- în documentatia cadastrala este individualizata parcela 395/34/3, în suprafata de 1135 mp, parcela ce nu poate fi regasita în sentinta civila  sau în raportul de expertiza tehnica;

- conform hotarârii judecatoresti se face iesirea din indiviziune de pe urma defunctului NM, când de fapt numele corect al defunctului este NN în acest caz fiind necesara rectificarea sentintei civile, nefiind concordanta între hotarârea judecatoreasca si titlul de proprietate.

S-au avut în vedere titlul de proprietate nr.  24349/1994 si sentinta civila nr. 13/2006 a Judecatoriei Iasi.

Estimând materialul probator administrat în cauza, instanta a retinut urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 13/.2006 pronuntata de Judecatoria Iasi în dosarul nr. …/2006 a fost admisa actiunea civila  privind iesirea din indiviziune formulata de reclamantul NC în contradictoriu cu pârâtii: , NP, NV, ND, MM.

S-a  constatat ca de pe urma defunctului NM a ramas, ca masa succesorala, suprafata de teren de 5 ha si 1513 mp, situata în comuna Ciurea, judetul Iasi, conform titlului de proprietate nr. 24349/ 27.01.1994, în valoare de 611.557 lei.

S-a constatat si ca reclamantul si pârâtii sunt mostenitorii legali ai defunctului.

S-a dispus iesirea din indiviziune a partilor si ca efect al partajului succesoral s-au constituit urmatoarele loturi evidentiate în primul raport suplimentar de expertiza întocmit de exp. B M conform concluziilor si a celor 4 planse  anexe la acest raport si care fac parte integranta din hotarâre.

Astfel, reclamantului i-a fost atribuit lotul A, constând în teren intravilan si extravilan, pârâtilor mostenitori ai defunctului NG  lotul B, cu teren intravilan si extravilan, pârâtilor mostenitori ai lui NC lotul C – teren intravilan si extravilan si pârâtului  NV– lotul E – teren intravilan si extravilan.

Din certificatul de mostenitor  de calitate nr. 3/2008, rezulta ca de pe urma defunctului NC, decedat la 06.01.1995, cu domiciliul în localitatea Ciurea, judetul Iasi, au ramas urmatorii mostenitori: NV (fiu), NP (fiu), ND  (nepot de fiu predecedat) si MM (fiica).

La 27.01.1994a fost emis titlul de proprietate nr. 24349 pentru 5 ha si 1513 mp teren, situat  în satul Dumbrava, comuna Ciurea, judetul Iasi, în favoarea lui Neagu Gh. Constantin, Neagu P. Constantin, Neagu P. Paraschiva, Niagu Gr. Costachi si Neagu Gr. Benoni (fila 31 dosar).

1.Exceptia tardivitatii plângerii este inoperanta.

Încheierea contestata a fost pronuntata la 18.11.2008. Plângerea a fost formulata la 02.12.2008. Termenul de 15 zile de la comunicare prevazut de Legea 71/1996.

2.Prezenta plângere este partial întemeiata (pentru 1134,75 mp si nu 1135 mp) pentru motivele ce vor fi expuse mai jos.

La fila 14, în expertiza B  rezulta suprafata de 1134,75 mp în p. 395/34/3.

Sentinta civila  nr. 13/2006 face referire la expertiza B

În documentatia cadastrala întocmita de XX rezulta parcela 395/3473 .

Prin urmare exista concordanta între documentatii, sentinta si expertiza.

Fata de cele retinute si în baza Legii nr. 7/1996, instanta a admis în parte prezenta plângere, a anulat încheierea contestata (nr. 93410/18.11.2008 a O.C.P.I. Iasi)  si a dispus intabularea dreptului de proprietate al pârâtei MM si NV, NP, ND  – terenul din parcela 395/4/3, de 1134,75 mp conform sentintei civile nr. 13/.2006 pronuntata de Judecatoria Iasi, în dosarul nr. …../2006 (si implicit conform expertizei B din dosarul mentionat.