Pensie de întretinere. Cerere vizând obligarea paratului la plata retroactiva a pensiei de întretinere. Lipsa de interes.

Sentinţă civilă 12243 din 02.12.2009


TIP SPETA: SENTINTA CIVILA

AUTOR: JUDECATORIA IASI

DOMENIU ASOCIAT: FAMILIE

Dosar nr. 15525/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 12243/02.12.2009

TITLU:  Pensie de întretinere. Cerere vizând obligarea paratului la plata

retroactiva a pensiei de întretinere. Lipsa de interes.

Prin  cererea  înregistrata pe  rolul instantei  sub  nr. 15525/245/2009 reclamantul

T Mi B a  chemat  în  judecata pe  pârâtul T D  solicitând  sa s e  pronunte  o hotarâre 

prin care  sa  fie  obligat acesta  la  plata  retroactiva  a  pensiei de  întretinere 

datorata  de  reclamant din luna decembrie a  anului  2006  si  poprirea  drepturilor 

salariale  ale acestuia .

Motivând  actiunea arata  reclamantul  urmatoarele aspecte :

Prin sentinta civila nr.675/23.01.2007 pronuntata de Judecatoria Iasi paratul T D

a fost obligat la plata unei pensii de intretinere in cota procentuala de 1/4 din

veniturile nete pe care le realizeaza acesta incepand cu data introducerii actiunii si

pana la majoratul minorului T M B .

Începând  cu  luna decembrie 2006 pârâtul  nu si-a  mai  îndeplinit  obligatia de 

plata  a  pensiei  de  întretinere .

A depus  reclamantul  înscrisuri  în  dovedirea  actiunii .

Pârâtul  nu  a  formulat  întâmpinare  .

Instanta din  oficiu  a  invocat  si pus  în  discutie exceptia  lipsei  de  interes  în

promovarea  actiunii .

Analizînd materialul probator administrat, cu privire la exceptia  invocata a

carei solutionare se impune cu prioritate potrivit art. 137 c. pr. civ. instanta retine

urmatoarele:

Printre conditiile de exercitiu ale actiunii civile, se cere si conditia existentei

interesului, prin interes judiciar intelegandu-se folosul practic, imediat, pe care il are

partea pentru a justifica punerea in miscare a procedurii judiciare. Este necesar ca

interesul sa îndeplineasca cumulativ cerintele de a fi legitim, juridic, personal si

direct, nascut si actual.

Cu privire la legitimitatea interesului de a actiona in justitie, acesta implica pe

de o parte afirmarea unui drept subiectiv civil ocrotit de lege, iar pe de alta parte ca

exercitiul acestui drept sa fie facut in conformitate cu scopul sau economic si social.

Or, cu referire la cauza de fata, instanta  retine ca reclamantul, prin promovarea

prezentei actiuni urmareste obtinerea impotriva paratului a unui titlu executoriu

privind obligatiile de plata a pensiei de intretinere restante in favoarea minorului

Turcuman Mihai Bogdan.

Instanta constata ca prin sentinta civila nr.675/23.01.2007 pronuntata de

Judecatoria Iasi paratul T D a fost obligat la plata unei pensii de intretinere in cota

procentuala de 1/4 din veniturile nete pe care le realizeaza acesta incepand cu data

introducerii actiunii si pana la majoratul minorului, sentinta care poarta mentiunea

irevocabil.

Aceasta sentinta  este potrivit art. 278 pct. 3 c. pr. civ. executorie de drept si

constituie titlu executoriu care poate fi pusa in executare in caz de neindeplinire a

obligatiei de catre debitorul intretinerii.

Instanta retine ca pronuntarea unei noi sentinte prin care reclamantul sa fie

obligat la plata pensiei restante ar duce la existenta a doua titluri executorii care au

acelasi obiect. In aceste conditii in care reclamantul are deja titlu executoriu prin care

a fost obligat paratul la plata pensiei de intretinere in favoarea sa, nu mai justifica

nici un interes pentru promovarea prezentei actiuni si pentru obtinerea unui nou

titlu executoriu el avand posibilitatea de a solicita executarea silita a titlului

executoriu reprezentat de sentinta civila  nr. 675/23.01.2007  pentru sumele

reprezentand pensia de intretinere datorata de parat.

In aceste conditii instanta apreciaza ca reclamantul, desi poate justifica un

interes economic, prin aceea ca este in imposibilitate de a cuantifica restantele

paratului, aceasta imposibilitate nu este una absoluta, interesul nefiind unul juridic.

Reclamantul are posibilitatea ca, pe calea executarii silite sa poata sa-si realizeze

creanta.

Pentru aceste motive instanta va admite exceptia lipsei de interes si in

consecinta va respinge actiunea ca fiind lipsita de interes.

Cu privire la capatul doi de cerere instanta, in aplicarea principiului accesorium

sequitur principale, va respinge aceasta cerere ca neintemeiata.