Familie

Sentinţă civilă 3738 din 02.10.2012


Cu cererea înregistrata la nr. …207/2012, reclamanta M.A.E. a solicitat instantei desemnarea unui curator pentru sora sa numita F. D.I. care sufera de mai multi ani de afectiuni psihice grave, în vederea reprezentarii acesteia la notar pentru dezbaterea succesiunii mamei lor F. A., decedata la ..2012.

Solicita reclamanta sa fie numita în calitatea de curator, ea ca sora a acesteia.

Sustine reclamanta ca sora sa în prezent este internata la Spitalul de Psihiatrie Bolnavi Conici din Schitu Greci, fiind într-o evidenta imposibilitate de a se ocupa de administrarea si apararea intereselor sale, din cauza starii grave de sanatate si  a faptului ca este în permanenta internata în spital.

S-au depus la dosar, în copie, bilete de iesire din spital ale pârâtei F.D. I. din Spitalul Schitu Greci, referate întocmite de Spitalul Schitu Greci, carte de identitate parti, adresa nr. 691/2012 emisa de aceeasi unitate spitaliceasca, certificat de încadrare în grad de handicap nr. 1315/15.04.2002 al pârâtei, certificat nastere pârâta, adeverinta de asigurat pârâta, sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale a def. F. A.contract de vânzare-cumparare  nr.1195/1965, adresa nr. 892/22.03.2012 emisa de Spitalul de Psihiatrie Cronici, adresa nr.5645/17.03.2012 emisa de ING OFIICE Tîrgu Jiu Vladimirescu.

La data de 12.03.2012, reclamanta si-a precizat actiunea în sensul ca solicita punerea sub interdictie a surorii sale F. D. I.; numirea lui P. E. în calitate de curator special al numitei F.D.I.care sa-i reprezinte interesele personale privitoare la dezbaterea succesiunii defunctei F. A. si la vânzarea bunurilor succesorale si ulterior numirea acestuia si în calitate de tutore..

Instanta din oficiu a dispus efectuarea unei anchete sociale de catre Primaria Tg. Jiu, la domiciliul numitul P. E.

Primaria Tg. Jiu a înaintat instantei ancheta sociala efectuata la domiciliul  numitului Predescu Emil, din care rezulta faptul ca acesta dispune de garantii materiale si morale pentru a exercita sarcina tutelei.

S-a depus cazierul judiciar privind pe numitul Predescu Emil, adeverinta de salariat a acestuia, sesizarea pentru deschiderea succesiunii autoarei Florita Ana si contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 1195/17.09.1965.

La termenul de azi 27.03.2012,  s-a luat declaratie numitului P.E. care a declarat ca este de acord sa fie numit în calitate de curator special al pârâtei F.D. I. pentru a-i reprezenta interesele la notariat în vederea dezbaterii succesiunii defunctei F. A.  si în vederea vânzarii bunurilor succesorale, iar ulterior în calitate de tutore al acesteia.

Analizând cererea formulata în raport cu înscrisurile depuse la dosar si de dispozitiile legale aplicabile în materie, instanta a retinut urmatoarele:

Potrivit disp. art. 106 alin. 2 C. civil, ocrotirea majorului are loc prin punerea sub interdictie judecatoreasca sau prin instituirea curatelei, în conditiile prevazute de prezentul cod, iar potrivit art. 164 din acelasi cod, persoana care nu are discernamântul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienatiei sau debilitatii mintale, va fi pusa sub interdictie judecatoreasca.

Din art. 211 al Legii 71/2011, rezulta faptul ca prin alienatie mintala ori debilitate mintala se întelege o boala psihica ori un handicap psihic ce determina incompetenta psihica a persoanei de a actiona critic si predictiv privind consecintele social juridice care pot decurge din exercitarea drepturilor si obligatiilor civile.

Având în vedere diagnosticul pus pârâtei de catre medic, instanta apreciaza ca aceasta se încadreaza în rândul persoanelor pentru care trebuie efectuate verificari în vedere punerii sub interdictie.

Art. 167 din C.civ., reglementeaza posibilitatea numirii în caz de nevoie si pâna la solutionarea cererii de punere sub interdictie a unui curator special pentru îngrijirea si reprezentarea celui a carui interdictie a fost ceruta, precum si pentru administrarea bunurilor acestuia.

Instanta apreciaza ca cererea petentei de numire a unui curator special pentru pârâta pâna la solutionarea cererii de punere sub interdictie, îndeplineste numai în parte conditiile cerute de art. 167 C.civ., deoarece pârâta este în nevoie, fiind diagnosticata cu schizofrenie paranoica, se afla sub procedura punerii sub interdictie si are nevoie de cineva sa-i reprezinte interesele pentru dezbaterea succesiunii autoarei sale F. A. , motiv pentru care urmeaza a fi numit în aceasta calitate pârâtul P. E.

În schimb, instanta apreciata ca acesta nu poate fi numit în calitate de curator special al pârâtei si pentru vânzarea bunurilor succesorale ce vor fi mostenite de aceasta, deoarece nu s-au depus la dosar dovezi cu privire la faptul ca s-a deschis un cont pe numele acestei pârâte, cont în care sa fie virat pretul obtinut din aceasta vânzare sau dovezi în sensul ca un astfel de cont nu poate fi deschis pe numele acesteia, în lipsa ei.

Din actele depuse la dosar reiese faptul ca, pârâtul P. E. are deschis un cont la ING, dar acest cont este pe numele lui, banii urmând deci sa intre în acest cont si nu în cel al persoanei reprezentate, fapt care ar duce la încalcarea interesului persoanei reprezentate.

Având în vedere aceste dispozitii legale si actele depuse de reclamanta la dosar, instanta urmeaza sa admita în parte capatul doi din cererea de chemare în judecata si sa numeasca în calitate de curator special pentru pârâta F. D. I., pe numitul P. E. care urmeaza sa reprezinte interesele acestei pârâte, la notariat, în vederea dezbaterii succesiunii defunctei F. A. , decedata la data de …, pâna la solutionarea cererii de punere sub interdictie judecatoreasca si sa respinga numirea pentru pârâta a unui curator care sa-i reprezinte interesele la notariat pentru înstrainarea bunurilor succesorale ramase de pe urma defunctei F. A..

În baza art. 30 din Decretul nr. 32/1954, prin încheierea din data de 24.04.2012, instanta a scos cauza de pe rol si a înaintat-o la Parchetul de pe lânga Judecatoria Caracal, pentru efectuarea cercetarilor necesare în cauza.

Parchetul de pe lânga Judecatoria Caracal prin adresa nr. 245 /VIII/1/2012 din 6.09.2012 a înaintat instantei dosarul împreuna cu rezultatul cercetarilor efectuate, respectiv: raportul de expertiza medico-legala psihiatrica emis de Spitalul judetean de Urgenta Slatina si declaratiile martorilor M.A.E. si P. E.concluzionând ca se impune admiterea cererii reclamantei si punerea sub interdictie a pârâtei.

Analizând probele administrate în cauza, instanta retine ca,

Pârâta este o persoana în vârsta de 44 de ani, care sufera de afectiuni psihice, astfel încât în prezent necesita o îngrjirie si supraveghere  speciala cu caracter permanent, fiind luat în evidenta medicului de familie cu diagnosticul de „schizofrenie paranoida”, fiind internata în prezent în  Spitalul S. Greci, Sectia Psihiatrie Cronici, conform certificatului de încadrare în grad de handicap, nr.1315 /15.04.2002.

Din raportul de expertiza medico – legala psihiatrica nr. 245/E/2012 întocmit de Serviciul Judetean de Medicina Legala Olt, rezulta faptul ca pârâta prezinta diagnosticul de schizofrenie paranoida, nu are capacitatea psihica de a se autoîngriji, de a se auto-conduce, de a-si reprezenta interesele si de a decide asupra drepturilor si obligatiilor propriei persoane, deoarece are discernamântul abolit.

Pârâta nu a savârsit fapte de natura penala, însa are nevoie de îngrijire si supraveghere permanenta, deoarece nu are reprezentarea faptelor si actiunilor sale, fiind incoerenta.

Fata de concluziile raportului de expertiza medico-legala,  precum si din declaratiile martorilor, instanta retine  ca  acesta nu are discernamânt pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza afectiunilor psihice pe care le prezinta, urmeaza ca în baza art. 164 C. civ sa admita actiunea formulata de reclamanta si sa dispuna punerea sub interdictie a pârâtei.

Mai retine instanta ca, numitul P. E. prezinta garantii morale corespunzatoare, nu are antecedente penale, nu este suferind de boli cronice sau neuropsihice, este sanatos clinic, apt de munca si a fost de acord sa fie numit tutore al pârâtei, prin declaratia pe care a dat-o în fata instantei la data de 27.03.2012.

Pentru aceste motive, în baza art. 170 C. civ., urmeaza a numi tutore pentru pârâta pe numitul P. E. tutorele având posibilitatea ca dupa 3 ani de la numire sa ceara înlocuirea sa, iar pentru motive temeinice poate cere înlocuirea sa si înainte de împlinirea acestui termen.

În baza art. 174 C. civ., instanta pune în vedere tutorelui ca este dator sa îngrijeasca de cel pus sub interdictie, spre a-i grabi vindecarea si a-i îmbunatati conditiile de viata, va reprezenta interesele acestuia la orice institutie si-i va administra bunurile pâna la încetarea cauzei de punere sub interdictie.

În baza art.229 alin.3 din Legea nr.71/2001, aplicabil în baza art.171 din C.civ si tutelei interzisului judecatoresc, delega Autoritatii Caracal din cadrul Primariei Caracal, jud. Olt, atributiile prevazute la art.140 si art.151 – 153 din C.civ, si obliga aceasta autoritate sa depuna la dosarul de tutela un exemplar al inventarului de bunuri ce apartin persoanei puse sub interdictie, al avizelor acordate si al înscrisurilor întocmite în exercitarea acestor atributii.

Dupa ramânerea definitiva, hotarârea va fi transcrisa în registrul anume destinat din cadrul Judecatoriei Caracal si va fi comunicata  Primariei or. Caracal, jud. Olt.

Postat 31.10.2012