Emancipare minor

Sentinţă civilă 1138 din 27.11.2013


Reclamanta CA, în contradictoriu cu pârâţii Autoritatea Tutelară a Comunei PJ, CI şi CE, a solicitat instanţei să-i recunoască capacitatea deplină de exerciţiu.

Instanţa a admis cererea  şi i-a recunoscut reclamantei capacitatea deplină de exerciţiu. În motivare s-a arătat că reclamanta este minoră în vârstă de 17 ani şi are un copil minor, n. la 09.08.2012, în întreţinerea sa, dar din cauza incapacităţii depline de exerciţiu nu poate încasa drepturile băneşti ce i se cuvin minorului în conformitate cu legislaţia în vigoare. Motivele invocate de reclamantă sunt întemeiate şi este atât în interesul reclamantei cât şi în interesul minorului ca reclamanta să dobândească capacitate deplină.