Sentinta penala

Sentinţă penală 228 din 30.10.2011


Dosar nr. 2128/239/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU

SENTINŢA PENALĂ Nr. 228/2011

Şedinţa publică de la 30 Noiembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE C. C. S.

PROCUROR M. I. A.

Grefier E. C.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii O. M., C. V., B. V., M. I., I. C. F.,  G.A., M. S., M. N., B. L. ,B. C. şi pe parte vătămată S.C. D.T. S.R.L.- IAŞI PRIN V. D., parte vătămată V. D., având ca obiect furt (art.208 C.p.) şi O.U.G. 23 / 2008

Procedura fără citare părţi.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, prin care se arată instanţei că pentru acest termen de judecată procedura este legal îndeplinită, după care :

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de  16.11.2011, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea pentru 23.11.2011, când instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea cauzei pentru astăzi, când:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă;

Prin rechizitoriul nr.2128/P/2010 încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău şi înregistrat pe rolul Judecătoriei Hârlău sub nr.2128/239/2010 au fost trimişi în judecată inculpaţii  G. A., B. C., C. V., B. V., M. S., M. N., B. L., I. C., M. I. şi M. N. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art64 lit.k teza  a IV a din OUG 23/2008 şi inculpatul O. M. pentru săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art.208 al.1Cod penal.

În actul de sesizare s-au reţinut următoarele:

 La data de 10.06.2010 numitul V. D. domiciliat în mun. laşi, strada... nr. 75, judeţul laşi, în calitate de asociat la S.C. D. SRL laşi, având punct de lucru la lacul de acumulare din sat H., comuna Şipote, judeţul laşi (obiectul de activitate fiind acvacultura),a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că autori necunoscuţi, la începutul lunii iunie 2010 (data exactă nu a reţinut-o), i-au sustras din lacul de acumulare H., un nr. de 5(cinci) plase de aţă cu ochi de 7-8 cm, în lungime totală de 450-500 metri, bănuind şi indicând drept autor pe numitul C. V., la domiciliul căruia au fost găsite, în urma unei percheziţii domiciliare efectuate în ds. 793/P/2010 înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hîrlău, având ca obiect plângerea numitului V. D., domiciliat în sat H., comuna Ş., administrator la S.C. D.-T. SRL laşi, plângere prin care sus numitul a sesizat faptul că inculpaţii G. F., B. C, C. V. P. N., B. V., M. I., M. S., M. N., L. G., toţi domiciliaţi în comuna Şipote, deţin la domiciliile lor unelte de pescuit contra legii, solicitând efectuarea de cerceta în acest sens.

Cele două cauze penale au fost conexate, fiind înregistrate sub nr.

unic 793/P/2010.

În baza sesizărilor şi a indiciilor temeinice existente, după începerea urmăririi penale, în baza autorizaţiilor emise de către instanţa de judecată a( fost efectuate percheziţii domiciliare, la locuinţa inculpaţilor G. F., B. C., C. V., P. N., B. V., M. l., M. S., M. N. şi L. G..  S-au stabilit următoarele:

1.Cu ocazia percheziţiei efectuate la domiciliul inculpatului G. F. au fost

identificate un nr. de 20(douăzeci)  ave monofilament cu latura ochiului

cuprinsă între 30 mm şi 80 mm, cu lungimea cuprinsă între 20 met

metri şi un voloc din pânză pentru năvod cu latura ochiului de

lăţimea de 1,5 metri şi lungimea de 4 metri.

Fiind audiat, numitul G. F. a declarat că plasele de pescuit

aparţin tatălui său, inculpatului G. A. Fiind audiat acesta din urmă a declarat

că locuieşte împreună cu soţia sa şi fiul său G. F. iar plasele şi

uneltele de pescuit descoperite la domiciliul său în urma percheziţii

domiciliare îi aparţin.

Plasele de pescuit susţine în continuare inculpatului le-a cumpărat îi anul 2001 din bazarul organizat în mun. laşi pentru a putea prinde peşte din iazul concesionat de la Primăria Şipote, conform contractului de concesiuni nr. 1653/11.05.2000, iaz care din anul 2005 este secat.

Inculpatul G. A. nu deţine societate cu profil piscicol şi nici m este autorizat să desfăşoare activităţi piscicole.

Cu ocazia percheziţiei domiciliare de la domiciliul inculpatului G. A. au mai fost ridicate trei perechi de cizme pescăreşti şi două bărci pneumaticei bunuri care au fost restituite inculpatului.

Având în vedere împrejurarea că uneltele găsite cu ocazia percheziţie domiciliare nu aparţin inculpatului G. F. (nefiind deţinute de acesta) în temeiul art. 249 Cod procedură penală rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală se va dispune scoaterea sub urmărire penală pentru săv. infr. prev. de art. 64 lit K, teza IV din OUG nr. 23/2008 modificată.

2.Inculpatul B. C. locuieşte fără forme legale la bunica sa, B.

P. din sat H., comuna Ş., judeţul I. laşi împreună cu fratele şi tatăl

său - B. L.

Cu ocazia percheziţiei domiciliare au fost identificate : o unealtă de pescuit tip rochie având latura ochiului de 60 mm şi lăţimea de 2 metri, o avă monofilament cu latura ochiului de 60 mm, lăţimea de 1 metru şi lungimea de 50 metri. Fiind audiat numitul Bostan Cornel a declarat că îi aparţin.

Cu aceeaşi ocazie au mâi fost identificate două ave monofilament cu latura ochiului de 60 mm, lungimea de 50 metri şi lăţime ade 1 metru fiecare, respectiv o avă monofilament cu latura ochiului de 60 mm, lăţimea de 1 metru, lungimea de 2 metri, despre care inculpatul B. L. a declarat că îi aparţin. Cu ocazia audierii ce doi învinuiţi au declarat că deţin plasele de pescuit de mai mult timp la domiciliu, însă nu le-a folosit pentru a prinde peşte din iazul H.

3.La domiciliul inculpatului C. V., în urma percheziţiei

domiciliare au fost identificate şi ridicate o setcă din fir de relon cu latura

ochiului de 80 mm, având o lungime totală de 450 metri (fiind legate între ele

un nr. de 5 setei în lungime de 90 metri fiecare), o plasă pentru crâsnic cu

dimensiunea de 3x3 metri latura ochiului fiind de 20 mm. Au mai fost ridicate

de la domiciliul învinuitului o pompă de irigat marca Honda şi două bărci

pneumatice, bunuri care au fost restituite inculpatului.

Cu ocazia audierii, inculpatul C. V. a declarat că setea în lungime de 450 metri a fost adusă la domiciliul său de către inculpatul O. .M.care locuieşte împreună cu el. Fiind audiat,  inculpatul O. M. a recunoscut că în cursul lunii iunie 2010 în timp ce se scălda în iazul de acumulare H. a văzut setea în apă, a luat-o şi a dus-o la domiciliul inculpatului C. V. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că setea în lungime de 450 metri aparţinea S.C. D. T. SRL. Bunul a fost restituit reprezentantului legal al societăţii, numitului V. D.

Conform adresei nr. 8/12.08.2010 emisă de S.C. A. SRL setea menţionată mai sus este în valoare de 250 lei.

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul art. 228 al. 6 Cod procedură penală art. 10 lit. c Cod procedură penală s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numitul C. V. sub aspectul săv. infr. de furt prev. de art. 208 al. 1 Cp.

De asemenea s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numitul C. V. sub aspectul săv. infr. prev. de art. 221 al. 1 Cp., din actele premergătoare efectuate rezultând că nu a cunoscut până la momentul percheziţiei faptul că cele 5 setei aduse la domiciliul său de către inculpatul O. M. proveneau din săvârşirea unei infracţiuni, fiind aplicabil cazul prev. de art. 10 lit. d C.p.p.

4. În baza autorizaţiei de percheziţie nr. 11 din 21.06.2010 emisă de Judecătoria Hîrlău, Jud. laşi a fost efectuată percheziţia la domiciliul învinuitului P. N. unde nu au fost descoperite unelte de pescuit interzise de lege. Barca pneumatică identificată şi ridicată de către organele de poliţie a fost restituită învinuitului faţă de care în temeiul art. 249 Cod procedură penală, art. 10 lit. a Cod procedură penală s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală pentru săv. infr. prev. de art. 64 lit. K teza IV din OUG nr. 32/2008.

5. În urma percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului B. V. au fost identificate şi ridicate un mincioc şi o plasă de crâsnic din fir de aţă, având dimensiunile de 3X37 metri cu latura ochiului de 20 ml

Minciocul a fost restituit inculpatului, nefiind considerată unealtă de pescuit

interzisă de lege.

Cu ocazia audierii inculpatului a recunoscut şi regretat fapta comisă .

6.Inculpatul M. I. deţinea la domiciliul său, contrar legii

4(patru) setei de diferite mărimi, o plasă de crâsnic şi un voloc, unei

identificate de către organele de cercetare penală cu ocazia efectuării

percheziţiei domiciliare autorizate de către instanţa de judecată.

Fiind audiat, inculpatul a declarat că două dintre cele patru setci aparţin inculpatului I. C. F.

Fiind audiat acesta din urmă a recunoscut că cele două setei îi aparţin şi că i le-a dat inculpatului Manole Ionel pentru a i le repara.

7.La domiciliul inculpatului M. S. au fost identificate şi ridicate

ocazia efectuării percheziţiei domiciliare un nr. de 3(trei) setci, 2 plase

crâsnic şi două plase de năvod.

În urma examinării şi stabilirii tipului de plase deţinute de către inculpat s-a stabilit că doar o setcă în lungime de 10 metri, cu latura ochiului de mm, putea fi întrebuinţată şi considerată unealtă de pescuit  interzisă  de lege, celelalte trei bucăţi de plasă de năvod fiind în stare de neîntrebuinţare.

Barca pneumatică ridicată de asemenea de către organele; cercetare penală a fost restituită inculpatului.

Fiind audiat,  inculpatul a declarat că uneltele de pescuit identificate domiciliul său, le-a găsit pe malul gârlei de lângă barajul Hălceni, primăvara anului 2010, nu le-a folosit niciodată la pescuit .

8.Inculpatul M. N. deţinea la domiciliul său două ai

monofilament în Iungime de 30 metri fiecare, unelte de pescuit interzise de

lege care au fost identificate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate.

Bunurile sus menţionate au fost ridicate de către organele de cercetare

penală ale poliţiei în vederea confiscării. Fiind audiat, inculpatul a recunoscut

şi regretat fapta reţinută în sarcina sa precizând că nu a folosit niciodată

uneltele respective la pescuit.

9.La locuinţa inculpatului L. G., au fost identificatei

ocazia percheziţiei domiciliare 2(două) bucăţi de plasă tip năvod. Fiind

examinate, cele două plase de năvod s-a constatat că acestea nu paf

considerate unelte interzise de pescuit, fiind putrede şi în stare de

neîntrebuinţare, motiv pentru care în cauză s-a dispus, în temeiul

art. 249 Cod procedură penală, art. 10 lit. d Cod procedură penală scoaterea de sub urmărire penală a inculpatului pentru săv. infr. prev. de art. 64 lit. K teza IV din OUG 23/2008.

În cauză au fost audiaţi martorii S. V., V. D., S. A., toţi declarând concordant că îi cunosc pe inculpaţi  şi ştiu despre aceştia că deţin la domiciliile lor unelte de pescuit interzise de lege.

Au fost de asemenea audiaţi martorii asistenţi la efectuarea percheziţiilor domiciliare - I. l., I. C., M. l.,B. Il, A. G., L. D., P. M. , O. P. , Ş. G. ,ocazie cu care au învederat aspectele percepute în calitatea sus menţionată.

Faţă de numiţii G. F., G. A., B. C., B. L., C. V., O. M., P. N., I. C. F., B. V., M. I, M S, M N., L. G., în temeiul art. 228 al. 6 Cod procedură penală, art. 10 lit. a Cod procedură penală s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul sâv.infr. prev. de art. 64 lit. K teza V din OUG nr. 23/2008 fiind insuficiente indicii de săvârşire a faptei.

Pe parcursul cercetărilor şi urmăririi penale inculpaţii au recunoscut faptele pentru care au fost trimişi în judecată . La cercetarea judecătorească aceştia au refuzat să dea declaraţii.

În cauză s-au administrat următoarele mijloace de probă: plângerea şi declaraţia  reprezentantului legal al părţii vătămate D. T. SRL,proces-verbal de cercetare la faţa locului,adresă valoare prejudiciu,proces-verbal de examinare,autorizaţii percheziţie ,procese verbale încheiate cu  ocazia efectuării  percheziţiilor domiciliare, planşe fotografice,procese-verbale de constatare a efectuării actelor premergătoare,procese-verbale de aducere la cunoştinţă a învinurii şi dreptului la apărare,declaraţii inculpat,declaraţii martori ,procese - verbale de prezentare a materialului de urmărire penală ,ataşate dosarului obiectele de pescuit ridicate de la domiciliile învinuiţilor în vederea confiscării.

Analizând materialul probator administrat în cauză în raport de dispoziţiile legale în vigoare instanţa reţine că inculpaţii se face vinovaţi de săvârşirea  faptelor pentru care au fost trimişi în judecată aşa cum în mod corect au fost reţinute şi descrise prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău.

La stabilirea vinovăţiei inculpaţilor instanţa a procedat la aprecierea coroborată a recunoaşterilor inculpaţilor cu celelalte mijloace de probe administrate în cauză.

Concludente cauzei sunt procesele verbale întocmite cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate la domiciliile inculpaţilor unde s-au găsit uneltele de pescuit monofilament deţinute fără drept de către inculpaţi.

Menţiunile cu privire în aceste procese verbale se coroborează cu declaraţiile martorilor care au asistat la efectuarea acestor percheziţii (S. V., S. A., I. A., I. C., M. I., B. I., A. G., L. D., P. M., O. P. şi Ş.  G.)  şi care, audiaţi în cauză, au confirmat deţinerea acestor unelte de către fiecare dintre inculpaţi.

Fapta de furt comisă de către inculpatul O. M. a fost recunoscută de către inculpat. Declaraţia de recunoaştere a inculpatului se coroborează cu menţiunile cuprinse în procesul verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare cu ocazia căreia au fost identificate plasele de aţă cu ochi de 7-8 cm cu o lungime de 450 metri sustrase de acest inculpat din posesia S.C. D.- T. SRL.

Coroborând probele administrate în cauză instanţa reţine că inculpaţii G. A., B. C, C. V., B. V., M. S., M. N., B. L., I. C., M. I.,  au deţinut fără drept  unelte de pescuit monofilament.

În ce priveşte latura obiectivă a infracţiunii, existenţa  elementului  material, respectiv deţinerea de unelte interzise de lege, rezultă din probele administrate pe parcursul urmăririi penale. Conform prevederilor legale, simpla deţinere de plase monofilament constituie infracţiune. Infracţiunea incriminată fiind una de pericol, urmarea imediată a faptei săvârşită de către inculpaţi constă în punerea în pericol a siguranţei conservării şi exploatării resurselor piscicole în conformitate cu politica comunitară în domeniului pescuitului. Starea de pericol pentru valoarea ocrotită de actul normativ mai sus menţionat s-a produs prin însăşi săvârşirea acţiunii de deţinere de unelte de pescuit interzise de lege.

 De asemenea, legătura de cauzalitate între fapta săvârşită şi urmarea socialmente periculoasă rezultă ex re, din însăşi săvârşirea faptei.

 Referitor la latura subiectivă a infracţiunii inculpaţii au săvârşit fapta cu intenţie directă prev. de art.19 alin.1 pct.1, lit.b Cod penal, aceştia au prevăzut rezultatul faptelor lor, respectiv punerea în pericol a siguranţei conservării şi exploatării durabile a resurselor piscicole şi deşi nu l-au urmărit, au acceptat posibilitatea producerii lui.

 Faptele puse în sarcina inculpaţilor prezintă gradul de pericol social al unor infracţiuni inculpaţii punând în pericol siguranţa conservării, exploatării resurselor piscicole.

 Inculpatul O. M., acţionând cu intenţie directă a sustras în scopul însuşirii pe nedrept în cursul lunii iunie 2010, din lacul de acumulare H., un număr de 5 plase de aţă cu ochi de 7-8 cm, având lungimea de 450 metri, bunuri ce se aflau în posesia părţii vătămate S.C. D. T. SRL.

Pentru faptele inculpaţilor G. A., B. C, C. V., B. V., M. S, M. N., B. L., I. C., M. I. care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii  prev. de art.64 lit.k teza a IV din OUG nr.23/2008, instanţa urmează să le aplice amenzi penale la individualizarea cărora va avea în vedere criteriile generale prev. de art.72 Cod penal, gradul de pericol social redus  al faptelor comise de către inculpaţi dar şi persoanele inculpaţilor care  sunt cunoscuţi cu un bun comportament în societate şi nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale.

Se va interzice inculpaţilor dreptul de a pescui pe o perioadă de trei ani conform art.64 alin.1 din OUG 23/2008.

Pentru fapta inculpatului O.  M. care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.208 al.1Cod penal, instanţa urmează a-i aplica o pedeapsă cu închisoarea la individualizarea căreia va avea în vedere criteriile generale prev. de art.72 Cod penal, gradul de pericol social mediu al faptei comise de către inculpat dar şi persoana inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale.

Apreciind că pedeapsa  trebuie să fie în acelaşi timp atât o măsură de constrângere cât şi un mijloc de reeducare, constând că inculpatul O. M. nu are antecedente penale , instanţa reţine că scopul pedepsei prev. de art.52 Cod penal poate fi atins chiar şi fără executarea acesteia urmând să facă aplicarea în cauză a disp.art.81 Cod penal privind suspendarea executării pedepsei aplicate acestui inculpat.

Constatând că fapta comisă de inculpatul M. N. a fost săvârşită în termenul de încercare stabilită prin sentinţa penală nr.109/2009 a Judecătoriei Hârlău  instanţa va face aplicarea în cauză a disp.art.83 Cod penal.

Se va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de disp.art.64 lit.a) teza a II a şi b) Cod penal , pe durata legală.

Conform art.346 Cod procedură penală, art.998 Cod civil instanţa va  respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de către partea vătămată S.C. D. T. S.R.L. Iaşi prin reprezentanţi legali întrucât bunul sustras i-a fost  restituit acestei părţi în cursul urmăririi penale.

 Instanţa  va proceda  la confiscarea  bunurilor folosite la săvârşirea infracţiunilor conform art.118 Cod procedură penală şi art.66 din OUG 23/2008.alin.1 lit.b Cod penal.

Văzând şi dispoziţiile art.191 Cod procedură penală, va obliga pe inculpaţi la plata cheltuielilor judiciare către stat incluzând şi onorariile avocaţi oficiu care vor fi achitate iniţial din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei conform art.189 Cod procedură penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

I - Condamnă pe fiecare dintre inculpaţii:

1.G. A. fiul lui G.  şi E., născut la data de ..... în comuna Ş., judeţul Iaşi, domiciliat în comuna Şipote, sat Hălceni, judeţul Iaşi, CNP  ........;

2.B. C., fiul lui L. şi L., născut la data de ..... în mun.Iaşi, domiciliat în  comuna V., sat V., judeţul Iaşi, fără forme legale în comuna Ş., sat H, judeţul Iaşi,  CNP ..........;

3.C. V., fiul lui V. şi D., născut la data de ....... în comuna Ş., judeţul Iaşi, domiciliat în comuna Ş., sat H., judeţul Iaşi, CNP  .......;

4.B. V., fiul lui Ş. şi E., născut la data de ...... în comuna Ş., judeţul Iaşi, domiciliat în comuna Ş., sat H., judeţul I., CNP ........;

5.M. S., fiul lui G. şi M., născut la data de ...... în comuna Ş., judeţul Iaşi, domiciliat în comuna Ş., sat H., judeţul Iaşi, CNP ....;

6.M. N., fiul lui G. şi C., născut la data de  ...... în comuna Ş., judeţul Iaşi, domiciliat în comuna Ş., sat I.V., judeţul Iaşi, CNP ........;

7. B. L., fiul lui  I. şi P., născut la data de  ......în comuna Ş., judeţul I, domiciliat în  comuna V., sat V., judeţul I, fără forme legale în  comuna Ş, sat H., judeţul I, CNP.........;

8.I. C. - F., fiul lui Ş. şi F., născut la data de ...... în mun.I, domiciliat în comuna Ş., sat H., judeţul Iaşi, CNP ......  la câte o amendă penală de 500 lei 

pentru săvârşirea infr. prev. şi ped. de art.64 lit.k teza a IV a din OUG  23/2008 cu aplicarea art.74 lit.a şi art.76 lit.f Cod penal.

II. Condamnă pe inculpatul M. I., fiul lui D. şi E., născut la data de ...... în comuna Ş., judeţul Iaşi, domiciliat în comuna Ş., sat H., judeţul Iaşi, CNP ........, la pedeapsa de 800 lei amendă penală pentru săvârşirea infr. prev. şi ped. de art.64 lit.k  teza a IV a din OUG  23/2008 cu aplicarea  art.74 lit.c şi art.76 lit.f Cod penal.

Atrage atenţia inculpaţilor enumeraţi la punctele I şi II din prezenta hotărâre cu privire la disp. art.631 Cod penal .

Interzice aceloraşi inculpaţi dreptul de a pescui pe o perioadă de 3 ani.

III. Constată că inculpatul M. N. a săvârşit fapta în termenul de încercare stabilit prin  sentinţa penală nr.109 din 15.04.2009 a Judecătoriei H. definitivă prin decizia penală nr.657 din 01.10.2009 a Tribunalului Iaşi şi în consecinţă:

În baza  art.83 Cod penal revocă suspendarea condiţionată stabilită prin sentinţa mai sus amintită şi dispune executarea în întregime a pedepsei de 6(şase) luni închisoare aplicată inculpatului M. N., prin aceeaşi sentinţă, pedeapsă care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă.

În baza art.71 alin.2 Cod penal interzice inculpatului  M. N. exercitarea drepturilor prev. de disp.art.64 lit.a) teza a II - a şi b)  Cod penal, pe durata legală.

IV. Condamnă pe inculpatul O. M., fiul lui V. şi I., născut la data de ...... în mun .Iaşi, domiciliat în comuna Ş., sat H., judeţul Iaşi, CNP  .......... la pedeapsa de 10(zece) luni închisoare pentru săvârşirea infr. prev. şi ped. de art.208 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.74 lit.a şi art.76 lit.d Cod penal.

Conform art.71 alin.2 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de disp.art.64 lit.a) teza a II - a şi b) Cod penal, pe durata legală.

În baza art.81 şi 71 alin.3 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celor accesorii aplicate inculpatului.

Conform art.82 Cod penal termenul de încercare pentru inculpat este de 2(doi) ani şi 10(zece ) luni.

Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.83 Cod penal.

V. Respinge acţiunea civilă formulată de către S.C.D.T. S.R.L. I prin reprezentanţi legali, cu sediul în mun.Iaşi, strada I. C., judeţul Iaşi.

VI. Confiscă de la inculpaţi toate uneltele de pescuit deţinute ilegal.

Onorariile avocaţilor din oficiu (delegaţia nr.321 din 13.12.2010 - avocat A. V. - 200 lei - B.A.Hârlău, nr.327 din 13.12.2010 avocat A. V. - 200 lei - B.A.Hârlău, nr.325 din 13.12.2010 avocat P. A. - 200 lei - B.A.Hârlău, nr.322 din 13.12.2010 avocat T. D. L. - 200 lei - B.A.Hârlău, nr.320 din 13.12.2010 avocat P. Ş. - 200 lei - B.A.Hârlău, nr.326 din 13.12.2010 avocat P. Ş. - 200 lei - B.A.Hârlău şi nr.319 din 13.12.2010 avocat P. A. - 200 lei - B.A.Hârlău) vor fi acoperite iniţial din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.

Obligă pe fiecare dintre inculpaţii O. M., C. V., B. V., M. S., M. N., B. L. şi B. C. să plătească către stat câte 400 lei cheltuieli judiciare ( din care 100 lei la urmărirea penală, 200 lei onorariul avocat oficiu şi 100 lei la cercetarea judecătorească).

Obligă pe fiecare dintre inculpaţii G. A., I. C. şi M. I. să plătească către stat câte 200 lei cheltuieli judiciare (din care 100 lei la urmărirea penală şi 100 lei la cercetarea judecătorească).

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru  inculpatul M. N. şi de la comunicare pentru celelalte părţi.

Pronunţată în şedinţă publică  astăzi, 30.11.2011.

Preşedinte, Grefier,

Domenii speta