Concurs de infractiuni .Contopirea pedepselor . Dozarea cuantumului pedepsei

Decizie 1 din 06.01.2010


Constata ca prin sentinta penala nr. 737 din 17.12.2008 pronuntata de  Judecatoria Sibiu a condamnat pe inculpatul V R , cu antecedente penale,  la :

-3 ani si 6 luni  închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat în forma continuata prev. si ped. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a, e, g si i C. penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 ,art.42 C. penal si a art. 99 si urm. C. penal ( 8 acte materiale).

 A constatat ca prin sentinta penala nr.373/26.11.2007 pronuntata de Tribunalul Alba , definitiva la 27.12.2007, s-a aplicat inculpatului  Varga Romeo pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare ca urmare a contopirii urmatoarelor pedepse si masuri educative:

 -2 ani închisoare pentru savârsirea la data de  29.03.2006 a infractiunii prev. de art.260 alin.1 C. penal, prin sentinta penala nr. 1436/13.12.2006 pronuntata de Judecatoria Sibiu , definitiva la 15.01.2007

- 2 ani închisoare pentru savârsirea în perioada 19/20.12.2005-7/8.02.2006 a infractiunii prev. de art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit. a, g, i C. penal cu aplic.art.41 alin.2 C. penal si art.99 C. penal ,aplicata prin sentinta penala nr.1114/6.10.2006 pronuntata de Judecatoria Sibiu , definitiva la 26.10.2006

-1 an si 6 luni închisoare pentru savârsirea în luna iulie 2004 a infractiunii prev. de art.208 alin.1,art.209 alin.1 lit. a si i C. penal cu aplicarea art.99 C. penal aplicata prin sentinta penala  nr.628/2006 a Judecatoriei Sibiu pronuntata , definitiva la 18.06.2006

 -2 ani închisoare pentru savârsirea în perioada 26/27.04.2005-20/21.05.2005 a infractiunii prev. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a ,g si i  C. penal cu aplicarea art.41 alin.2 si a art.99 si urm. C. penal aplicata prin sentinta penala  nr.628/2006 a Judecatoriei Sibiu definitiva la 18.06.2006.

- masura educativa a internarii într-un centru de reeducare pentru savârsire ala data de 8/9.07.2005 a  infractiunii prev. de art.211 alin.1 ,alin. 2 lit.b si c, alin.2 ind.1 lit. a C. penal cu aplicarea art.99 si urm. C. penal ,aplicata prin sentinta penala nr. 19/25.01.2006 pronuntata de  Tribunalul Sibiu, definitiva prin decizia penala nr. 586/1.02.2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie

A descontopit pedeapsa de mai sus în elementele ei componente si a înlaturat sporul aplicat de 1 an închisoare

 A constatat ca infractiunile pentru care s-au aplicat inculpatului pedepse si o masura educativa prin sentintele mentionate mai sus au fost concurente cu infractiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinta.

În baza art. 33 lit. a ,art.34 lit.b , art. 36 alin. 1 si art.40 C. penal si a deciziei de recurs în interesul legii nr. XXX/16.04.2007 a contopit pedepsele de 2 ani închisoare aplicata  prin sentinta penala nr. 1436/13.12.2006 pronuntata de Judecatoria Sibiu, 2 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.1114/6.10.2006 pronuntata de Judecatoria Sibiu, 1 an si 6 luni închisoare si 2 ani închisoare aplicate prin sentinta penala  nr.628/2006 a Judecatoriei Sibiu cu masura educativa a internarii într-un centru de reeducare aplicata prin sentinta penala nr. 19/25.01.2006 pronuntata de  Tribunalul Sibiu si cu pedeapsa de 3 ani si 6 luni închisoare aplicata prin prezenta sentinta în pedeapsa cea mai grea de 3 ani si 6 luni închisoare, careia i-a aplica un spor de 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul sa execute în final pedeapsa de  4 ani închisoare.

A facut aplicarea art.357 alin.3 C. proc. pen. si i-a interzis inculpatului exercitarea, pe durata prevazuta de art.71 C.penal, a  urmatoarelor drepturi prevazute de art.64 C.penal:

 - dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice

 - dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie implicând exercitiul autoritatii de stat

În baza art. 36 alin. 3 C.penal. a dedus din pedeapsa aplicata durata executata în perioada 9.02.2006- 2.10.2007  si 7.12.2007-4.03.2008 .

A constatat ca inculpatul este arestat în alta cauza.

A condamnat pe inculpatul B C A , cu antecedente penale, , la:

-3 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat în forma continuata prev. si ped. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a, e, g si i C. penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal si a art. 99 si urm. C. penal ( 5 acte materiale).

 A constatat ca prin sentinta penala nr.1114/6.10.2006 pronuntata de Judecatoria Sibiu , definitiva la 26.10.2006 s-a luat fata de inculpatul Bogdan Constantin Adrian masura educativa a internarii într-un centru de reeducare pentru savârsirea în perioada 19/20.12.2005-7/8.02.2006 a infractiunii prev. de art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit. a, g, i C. penal cu aplic.art.41 alin.2 C. pen. si art.99 C. penal.

A constatat ca infractiunea pentru care s-a aplicat inculpatului masura educativa a internarii într-un centru de reeducare si infractiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinta au fost concurente.

În baza art.33, art.34 si art.36 alin. 1 C. penal si a deciziei de recurs în interesul legii nr. XXX/16.04.2007 a contopit pedeapsa aplicata prin prezenta sentinta cu masura educativa aplicata prin sentinta anterioara si i-a aplicat inculpatului pedeapsa de 3 ani închisoare, pe care o va executa în final.

A facut aplicarea art.357 alin.3 C. proc. pen. si i-a interzis inculpatului, exercitarea, pe durata prevazuta de art.71 C. penal, a  urmatoarelor drepturi prevazute de art.64 C. penal:

 - dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice

 - dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie implicând exercitiul autoritatii de stat

În baza art. 36 alin. 3 C. penal a dedus din pedeapsa aplicata durata executata în perioada 9.02.2006-06.10.2006 .

 În baza art. 88 C. penal a dedus din pedeapsa aplicata si durata retinerii din data de 20.12.2005 (24 de ore).

A constatat ca inculpatul este arestat în alta cauza.

A condamnat pe inculpatul F C G , cu antecedente penale, , la :

-1 an si 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat în forma continuata prev. si ped. de art. 208 alin. 1- 209 alin. 1 lit. a, e, g si i C. penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal si a art. 99 si urm. C. penal (2 acte materiale).

 A constatat ca prin sentinta penala nr.1114/6.10.2006 pronuntata de Judecatoria Sibiu , definitiva la 26.10.2006 s-a luat fata de inculpatul Fauru Chirion Gheorghe masura educativa a internarii într-un centru de reeducare pentru savârsirea în  data de 7/8.02.2006 a infractiunii prev. de art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit. a, g, i C. pen. cu aplicarea  art.99 C. pen.

 Prin sentinta penala nr.125/21.06.2006 pronuntata  de Tribunalul Sibiu, definitiva la 11.07.2006, s-a luat fata de acelasi inculpat masura educativa a internarii într-un centru de reeducare pentru savârsirea în  data de 17/18.07.2005 a infractiunii prev. de art.211 alin.2, lit. b si c  C. penal.

 A constatat ca infractiunea pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului prin prezenta sentinta a fost concurenta cu infractiunile pentru care inculpatului i-a fost aplicata masura educativa a internarii într-un centru de reeducare prin sentinta penala nr. 125/21.06.2006 a Tribunalului Sibiu si respectiv prin sentinta penala nr. 1114/06.10.2006 a Judecatoriei Sibiu.

În baza art.33, art.34 si art.36 alin. 1 C. penal si a deciziei de recurs în interesul legii nr. XXX/16.04.2007 s-a contopit pedeapsa aplicata prin prezenta sentinta cu masurile educative urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare.

A facut aplicarea art.357 alin.3 C. proc. pen. si s-a interzis inculpatului exercitarea, pe durata prevazuta de art.71 C. penal, a  urmatoarelor drepturi prevazute de art.64 C. penal:

- dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice

- dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie implicând exercitiul autoritatii de stat

În baza art. 88 C. penal. s-a dedus din pedeapsa aplicata durata retinerii din data de 20.12.2005(24 de ore) si în baza art.36 alin 3 C.penal s-a scazut din pedeapsa aplicata perioada deja executata , respectiv 9.02.2006-6.10.2006  si 27.11.2007-4.03.2008

A constatat ca inculpatul este arestat în alta cauza.

A condamnat pe inculpatul B D N , cu antecedente penale,  la :

-2 ani si 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat în forma continuata prev. si ped. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a, e, g si i C. penal. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal. si a art. 99 si urm. C. penal (5 acte materiale).

A constatat ca prin sentinta penala nr. 1657/20.11.2006 pronuntata de Judecatoria Aiud definitiva la 15.12.2006, s-a aplicat inculpatului  Banu Darius Nicu pedeapsa rezultanta de 2 ani si 6 luni închisoare ca urmare a contopirii urmatoarelor pedepse:

-2 ani si 6 luni închisoare pentru savârsirea  la data de 2/3.05.2006 a infractiunii prev. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. e,g si i si alin.2 lit. b C. penal. cu aplicarea art.99 C. penal aplicata prin sentinta penala nr. 963/07.09.2006 a Judecatoriei Sibiu ,definitiva la 25.09.2006

-2 ani închisoare pentru savârsirea în perioada 26/27.04-20/21.05.2005 a infractiunii prev. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a,g si i C. penal. cu aplicarea art. 41 alin. 2 si a art.99 C. penal. aplicata prin sentinta penala nr. 628/17.05.2006  a Judecatoriei Sibiu

-1 an si 6 luni închisoare pentru savârsirea în luna iulie 2004 a infractiunii prev. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a si i C. penal. cu aplicarea art.99 C. penal  aplicata prin sentinta penala nr. 628/17.05.2006  a Judecatoriei Sibiu,definitiva la 18.06.2006.

A descontopit pedeapsa rezultanta de 2 ani si 6 luni închisoare în elementele ei componente.

A constatat ca infractiunile pentru care s-au aplicat inculpatului pedepse prin sentintele mentionate mai sus au fost concurente cu infractiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinta.

În baza art. 33 lit. a ,art.34 lit. b , art. 36 alin. 1 C. penal a contopit pedepsele de 2 ani si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 963/07.09.2006 a Judecatoriei Sibiu , 2 ani închisoare si 1 an si 6 luni închisoare aplicate prin sentinta penala nr. 628/17.05.2006 a Judecatoriei Sibiu cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicata prin prezenta sentinta în pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 6 luni închisoare, careia i-a aplicat un spor de 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul sa execute în final pedeapsa de  3 ani închisoare.

A facut aplicarea art.357 alin.3 C. proc. pen. si  interzice inculpatului  exercitarea, pe durata prevazuta de art.71 C. penal, a  urmatoarelor drepturi prevazute de art.64 C. penal:

- dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice

- dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie implicând exercitiul autoritatii de stat

 În baza art. 36 alin. 3 C.penal. a dedus din pedeapsa aplicata durata executata în perioada  03.05.2006 -27.11.2007 .

 A condamnat pe inculpatul G G  cu antecedente penale, ,  la :

-1 an si 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat în forma continuata prev. si ped. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a, e, g si i C. penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal si a art. 99 si urm. C. penal (3 acte materiale).

A constatat ca prin sentinta penala nr.1114/6.10.2006 pronuntata de Judecatoria Sibiu , definitiva la 26.10.2006 s-a luat fata de inculpatul Gabor Gabor masura educativa a libertatii supravegheate pe timp de 1 an pentru savârsirea în perioada 11/12.01.2006 -7/8.02.2006 a  infractiunii de furt calificat prevazuta de art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit. a, g, i C. pen. cu art.99 C. pen.

Prin sentinta penala nr.125/21.06.2006 pronuntata de Tribunalul Sibiu, definitiva  la 11.07.2006 s-a luat fata de acelasi inculpat masura educativa a libertatii supravegheate pentru savârsirea la data de 17/18.07.2005 a infractiunii prev. de art.221 alin.1 C. penal.

A constatat ca infractiunile pentru care s-au aplicat inculpatului masuri educative prin sentintele mentionate mai sus au fost concurente cu infractiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinta.

În baza art. 33 lit. a , art.34 lit. b , art. 36 alin. 1 C. penal si a deciziei de recurs în interesul legii nr. XXX/16.04.2007 a contopit masurile educative aplicate prin  sentinta penala nr.1114/6.10.2006 pronuntata de Judecatoria Sibiu si prin sentinta penala nr.125/21.06.2006 pronuntata de Tribunalul Sibiu cu pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare aplicata prin prezenta sentinta în pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare pe care inculpatul o va executa în final.

A facut aplicarea art.357 alin.3 C.proc.pen. si a interzis inculpatului exercitarea, pe durata prevazuta de art.71 C.penal, a  urmatoarelor drepturi prevazute de art.64 C.penal:

 - dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice

 - dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie implicând exercitiul autoritatii de stat

În baza art. 36 alin. 3 C.penal a dedus din pedeapsa aplicata perioada executata, respectiv din 8.05.2007 pâna la 18.03.2008

A constatat ca inculpatul este arestat în alta cauza.

A condamnat pe inculpatul G I fiul , fara antecedente penale,  la :

-1 an si 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat în forma continuata prev. si ped. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a, e, g si i C. penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal si a art. 99 si urm. C. penal (5 acte materiale).

A facut aplicarea art.357 alin.3 C.proc.pen. si a interzis inculpatului exercitarea, pe durata prevazuta de art.71 C.penal, a  urmatoarelor drepturi prevazute de art.64 C. penal:

 - dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice

 - dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie implicând exercitiul autoritatii de stat

În baza art. 81 alin. 1 si art. 110  C. penal a dispus suspendarea conditionata a  executarii pedepsei de mai sus pe o durata de 3 ani si 6 luni.

În baza art. 71 alin. 5 C. penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale s-a suspendat si executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 359 C. proc. pen. a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 si art.84 C.penal.

A condamnat pe inculpatul Z I , fara antecedente penale,  la:

-1 an si 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat în forma continuata prev. si ped. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a, e, g si i C. penal. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal si a art. 99 si urm. C. penal (6 acte materiale).

A facut aplicarea art.357 alin.3 C. proc. pen. si a interzis inculpatului exercitarea, pe durata prevazuta de art.71 C. penal, a  urmatoarelor drepturi prevazute de art.64 C. penal:

 - dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice

 - dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie implicând exercitiul autoritatii de stat

În baza art. 81 alin. 1 si art.110  C. penal a dispus suspendarea conditionata a  executarii pedepsei de mai sus pe o durata de 3 ani si 6 luni .

 În baza art. 71 alin. 5 C. penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale s-a suspendat si executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 359 C. proc. pen. s-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 si art.84 C. penal.

A condamnat pe inculpatul S M M , cu antecedente penale,, la :

-1 an si 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat în forma continuata prev. si ped. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a, e, g si i C. penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal. si a art. 99 si urm. C. penal (3 acte materiale).

A constatat ca prin sentinta penala nr.571/28.02.2008 pronuntata de Judecatoria Craiova , definitiva la 18.03.2008 inculpatului Solomon Marius Mihai i-a fost aplicata pedeapsa rezultanta de 3 ani si 6 luni închisoare  ca urmare a contopirii urmatoarelor pedepse si masuri educative:

-2 ani si 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii prev. de art.208 alin.1,art.209 alin.1 lit.a,e,g si i ,cu aplicarea art.41 alin.2 si a art.99 C. penal , aplicata prin sentinta penala nr. 261/04.04.2007 a Judecatoriei Sibiu, definitiva la 4.05.2007

-1 an si 10 luni închisoare pentru savârsirea în perioada  13.05.2005-30/31.05.2005 a infractiunii prev. de art.208 alin.1,art.209 alin.1 lit. a,e,g si i si alin.2 lit. b C. penal cu aplicarea art.41 alin.2 si a art.99 C. penal aplicata prin sentinta penala nr. 628/17.05.2006 a Judecatoriei Sibiu ,definitiva la 18.06.2006.

-1 an si 6 luni închisoare pentru savârsirea în perioada 28/29.11.2004 si 21.12.2004 a infractiunii prev. de art.208 alin.1,art.209 alin.1 lit. a, e,g si i C. penal cu aplicarea art.41 alin.2 si a art.99 C. penal, aplicata prin sentinta penala nr. 628/17.05.2006 a Judecatoriei Sibiu,definitiva la 18.06.2006

- masura educativa a internarii într-un centru de reeducare aplicata prin sentinta penala nr. 215/18.10.2006 a Tribunalului Sibiu

-1 an si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr.555/26.09.2007 pronuntata de  Judecatoria Sibiu pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a, e, g si i C. penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal. si a art. 99 si urm. C. penal.

A descontopit pedeapsa rezultanta de mai sus în elementele ei componente si a înlaturat sporul de 1 an închisoare aplicat.

A constatat ca sentinta penala nr. 555/26.09.2007 a fost desfiintata integral prin decizia penala nr.34/13.02.2008 a Tribunalului Sibiu.

A constatat ca infractiunile pentru care s-au aplicat inculpatului pedepse si o masura educativa prin sentintele mentionate mai sus au fost concurente cu infractiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinta.

În baza art. 33 lit. a , art.34, art. 36 alin. 1 C. penal si a deciziei de recurs în interesul legii nr. XXX/16.04.2007 a contopit pedepsele de 2 ani si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 261/04.04.2007 a Judecatoriei Sibiu, 1 an si 6 luni închisoare si 1 an si 10 luni închisoare aplicate prin sentinta penala  nr.628/2006 a Judecatoriei Sibiu cu masura educativa a internarii într-un centru de reeducare aplicata prin sentinta penala nr. 215/18.10.2006 a Tribunalului Sibiu si  cu pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare aplicata prin prezenta sentinta în  pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 6 luni închisoare, careia i-a aplicat un spor de 1 an închisoare, urmând ca inculpatul sa execute în final pedeapsa de  3 ani si 6 luni închisoare.

A facut aplicarea art.357 alin.3 C.proc.pen. si a interzis inculpatului exercitarea, pe durata prevazuta de art.71 C. penal, a  urmatoarelor drepturi prevazute de art.64 C. penal:

 - dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice

 - dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie implicând exercitiul autoritatii de stat

În baza art. 36 alin. 3 C. penal a dedus din pedeapsa aplicata durata executata începând cu data de 27.09.2006 si pâna la data de 16.09.2008.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. b ind1 C. proc. pen. si art.18 ind.1 C. penal i-a achitat pe  inculpatii N B, , fara antecedente penale,  si  S I M , fara antecedente penale,  în privinta savârsirii a câte unei infractiuni de furt calificat prev. de art. 208 alin.1,art.209 alin. 1 lit. a, e si g C. penal cu aplicarea art. 99 si urm. C. penal.

În baza art. 345 alin. 4 C.proc.pen. a facut aplicarea art. 18 ind.1 alin. 3 si a art. 91 lit. c C. penal. si a aplicat inculpatilor N B si S I M sanctiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 1000 lei pentru fiecare.

 A anulat mandatele de executare emise în baza sentintelor penale nr.373/26.11.2007 pronuntata de Tribunalul Alba, nr. 1657/20.11.2006 pronuntata de Judecatoria Aiud si nr.571/28.02.2008 pronuntata de Judecatoria Craiova si a dispus emiterea unui nou mandat conform dispozitiilor prezentei sentinte.

A mentinut celelalte dispozitii ale sentintelor penale mai sus aratate.

În baza art. 14 si 346 alin. 1 C. proc. pen. cu aplicarea art. 998, art.999, art.1000 alin.4 si a art. 1003 C.civil a admis actiunile civile formulate în cauza si, în consecinta:

- a obligat, în solidar, pe inculpatii B C si S M M, în solidar fiecare si cu partile responsabile civilmente, la plata sumei de 2.513,50 lei cu titlu de despagubiri materiale catre partea civila SC Doris SRL, cu sediul în Sibiu, str. Lucian Blaga, nr.3, jud. Sibiu;

- a obligat, în solidar, pe inculpatii B C, F C, G G, G I, Z I si S M M, în solidar fiecare si cu partile responsabile civilmente, la plata sumei de 1.819,14  lei cu titlu de despagubiri materiale catre partea civila SC Doris SRL;

- a obligat, în solidar, pe inculpatii B C si S M M, în solidar fiecare si cu partile responsabile civilmente, la plata sumei de 350 lei cu titlu de despagubiri materiale catre partea civila F L,

- a obligat, în solidar, pe inculpatii V R,  B C, F C si Z I în solidar fiecare si cu partile responsabile civilmente, la plata sumei de 1.894  lei cu titlu de despagubiri materiale catre partea civila SC Horticola International SA;

- a obligat, în solidar, pe inculpatii V R si G I, în solidar fiecare si cu partile responsabile civilmente, la plata sumei de 35,66 lei cu titlu de despagubiri materiale catre partea civila SC Ioan si Dan; 

- a obligat, în solidar, pe inculpatii V R, B D N, G I, Z I, N Bsi S I, în solidar fiecare si cu partile responsabile civilmente, la plata sumei de 738,28 lei cu titlu de despagubiri materiale catre partea civila SC Rodipet SA;

- a obligat, în solidar, pe inculpatii V R, B D N, G I si Z I, în solidar fiecare si cu partile responsabile civilmente, la plata sumei de 1607,06 lei cu titlu de despagubiri materiale catre partea civila S.C. Rodipet SA;

- a obligat, în solidar, pe inculpatii V R si B D N, în solidar fiecare si cu partile responsabile civilmente, la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de despagubiri materiale catre partea civila I M ,;

A constatat ca partile vatamate S.C. Venely SRL, C C, , SC Service GSM SRL, SC Chirca Impex SRL Sibiu,  SC Aroma SA Sibiu,  si Consiliul Local al Municipiului Sibiu - Serviciul Public „Complex Baia Neptun”, nu s-au constituit parti civile în cauza.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut în fapt ca: 

I. În noaptea de 05/06.08.2005 inculpatii V R si B D s-au deplasat pe str. Filozofilor nr.22 din Sibiu, au escaladat si fortat geamul de la locuinta partii vatamate I H, au patruns în imobil, iar din interior au sustras un televizor marca BEKO, o statie audio marca PHILIPS , un deck marca UNIVERSUM, cafea, produse cosmetice, o bormosina, un flex marca BOSCH si un lantisor de aur. Deck-ul a fost vândut de catre inculpatul B D N numitului N M St de la care a fost ridicat de catre organele de politie si predat partii vatamate . Televizorul sustras a fost vândut de catre inculpatul V R numitei L F de unde a fost ridicat de catre organele de politie si predat partii vatamate, iar lantisorul a fost amanetat de catre martorul R M I la Casa de Amanet apartinând SC ESTILO SRL de unde a fost ridicat de catre organele de politie si predat partii vatamate .

Valoarea prejudiciului cauzat prin fapta celor doi inculpati se ridica la suma de 2000 RON, fiind recuperate bunuri în valoare de 1.000 RON, partea vatamata precizând ca se constituie parte civila cu suma de 1.000 RON.

II. În noaptea de 25/26.08.2005 inculpatii V R, B D N si Z I s-au deplasat pe str. Turismului la nr. 4 din Sibiu unde se afla Barul ANCA. Inculpatii V R si B D prin escaladarea gardului, au patruns în interior, de unde au sustras mai multe cartuse de tigari de diferite marci, inculpatul Z I în tot acest timp asigurând paza locului faptei.

Urmare a constatarii tehnico-stiintifice dactiloscopice, s-a evidentiat ca un numar de trei fragmente de urme papilare ridicate de la fata locului au fost create de impresiunile digitale ale inculpatului V R

Valoarea prejudiciului cauzat prin fapta inculpatilor a fost apreciata de SC VENELI SERV SRL la suma de 700 RON.

III. În noaptea de 30/31.08.2005 inculpatii V R B,, D N,, G I si Z I s-au deplasat pe str. B-dl. Victoriei din Sibiu la chioscul apartinând SC RODIPET SA, unde inculpatul V R a fortat usa de acces în chiosc, dupa care au patruns în interior si inculpatii Z I si Banu D N, de unde au sustras mai multe tigari de diferite marci.

Valoarea prejudiciului cauzat prin fapta inculpatilor a fost apreciata de SC RODIPET SA  la suma de  1.607,06 RON.

IV. În noaptea de 04/05.09.2005 inculpatii V R si B D N s-au deplasat pe str. G-ral Magheru din Sibiu unde în dreptul imobilului cu nr. 36 era parcat autoturismul cu nr. SB-05-SWL, pe care s-au hotarât sa-l sparga, profitând de faptul ca portiera acestuia era deschisa au patruns în interior de unde au sustras un CD player auto marca PANASONIC, care l-au vândut ulterior martorului S T S, de la care a fost ridicat de catre organele de politie si predat partii vatamate  C C

V. În noaptea de 05/06.09.2005 inculpatii V R, B D N, G I si Z I s-au deplasat pe str. Mitropoliei  din Sibiu unde inculpatul V R a spart cu pumnul geamul de servire clienti al chioscului apartinând SC RODIPET SA, dupa care inculpatul B D prin  spartura creata a introdus mâna de unde a sustras suma de 22 RON, în timp ce ceilalti inculpati asigurau paza locului faptei. La scurt timp au sosit si inculpatii S I M  ,  N B  si martorul N B La vederea acestora, primul grup de inculpati au fugit ascunzându-se într-o curte. Inculpatii S I M si N B, profitând de plecarea primului grup au sustras din chiosc mai multe cartuse de tigari de diferite marci si guma de mestecat, dupa care au plecat. La scurt timp inculpatii V R,,, B D si Z I  s-au reîntors la chiosc de unde au sustras mai multe cartuse de tigari si guma de mestecat.

În cauza a fost dispusa efectuarea unei constatari tehnico-stiintifice dactiloscopice din care a rezultat ca un fragment de urma papilar ridicat de la fata locului a fost creat de impresiunile digitale ale inculpatului V R În aceeasi noapte inculpatul B D a fost depistat de catre organele de politie fiind gasite asupra sa mai multe monede metalice sustrase din chiosc. O parte din bunurile sustrase au fost ridicate de catre  organele de politie de la inculpatii V R, B D N si Z I, iar o alta parte au fost ascunse de catre inculpatii V R, B D N si Z I în apropierea locuintei lui Z I din Sibiu, , unde locuieste fara forme legale. Toate bunurile au fost predate partii vatamate pe baza de dovada scrisa.

Valoarea prejudiciului cauzat prin fapta inculpatilor a fost apreciat de partea vatamata la suma de 1.994,08 RON, din care au fost recuperate bunuri în valoare de 1.255,80 RON.

 VI. În noaptea de 26/27.11.2005 inculpatii B C-tin  A si S M M s-au deplasat pe str. P-ta Mica nr.3 din Sibiu la barul si patiseria DORIS unde  inculpatul S M M cu ajutorul unui levier a fortat usa de acces , dupa care cei doi au patruns în interior . Din incinta localului au sustras mai multe cartuse de tigari , guma de mestecat, cascaval si suma de 1.000 RON.

O parte din tigari au fost vândute martorului E M iar o alta parte din tigari si cascaval au fost vândute de cei doi inculpati martorei N R

În cauza a fost efectuata o constatare tehnico-stiintifica dactiloscopica, în urma careia s-a retinut ca doua urme papilare ridicate de la fata locului au fost create de impresiunile digitale ale inculpatului B  C-tin A

Valoarea prejudiciului cauzat prin fapta inculpatilor a fost apreciata de partea vatamata SC DORIS  SRL la suma de 2.513,5 RON.

VII. În noaptea de 27/28.11.2005 inculpatul G I si numitul B I C  s-au deplasat la magazinul apartinând SC CHIRCA IMPEX SRL din  SIBIU str. Brutarilor nr. 2, unde constatând ca unul din geamuri era deschis, numitul B I C a patruns în interior de unde a sustras mai multe obiecte de îmbracaminte pe care i le-a dat inculpatului G I care astepta în fata magazinului. Cei doi au plecat cu bunurile sustrase spre str. Bastionului unde s-au întâlnit cu inculpatul Z I si numitul C N C. Numitul B I C s-a deplasat la domiciliul sau, iar inculpatii G I , Z I si numitul  C C N s-au reîntors la magazine unde C N a intrat în interior printr-un geam deschis , de unde a sustras mai multe obiecte de îmbracaminte. O parte din bunurile sustrase au fost ascunse în locuinta  inculpatului Z I, iar o alta parte a fost vânduta de catre inculpati mai multor persoane necunoscute .

VIII. În noaptea de 01/02.12.2005 inculpatul G G si numitul C N s-au  deplasat la cofetaria „MACU ROSU” situata în Sibiu , str. Piata Mare nr. 2, unde numitul C N Cl  constatând ca unul din geamuri era deschis a patruns în interior de unde a sustras 4 cartuse de tigari , pe care le-a ascuns în sistemul de ventilatie al cofetariei, în timp ce inculpatul G G a ramas afara pentru a asigura locul faptei . La fata locului au sosit organele de politie care l-au depistat pe numitul C N C în interiorul cofetariei , inculpatul G G fugind de la locul faptei . Bunurile sustrase au fost ridicate de catre organele de politie si predate partii vatamate.

A fost efectuata o  constatare tehnico-stiintifice dactiloscopica . ale carei concluzii au fost ca cele doua fragmente de urme papilare ridicate de la fata locului  apartin numitului C N C.

Valoarea prejudiciului cauzat prin fapta inculpatilor a fost apreciata de catre partea vatamata  la suma de 200 RON.

IX. În noaptea de 10/11.12.2005 inculpatii B C-tin A si S M M s-au deplasat la imobilul situat în Sibiu, str. P-ta Huet nr. 1 proprietatea partii vatamate F L unde au fortat usa de acces cu ajutorul unui levier , dupa care au patruns în interior  de unde au sustras componente din inox ale unei instalatii de preparare înghetata . O parte din bunurile sustrase au fost vândute de catre cei doi martorului G M de la care au fost ridicate de catre organele de politie si predate partii vatamate . 

Valoarea prejudiciului cauzat prin fapta inculpatilor a fost apreciata de catre partea vatamata  la suma de 700 RON.

X. În noaptea de 15/16.12.2005 inculpatii Bogdan C-tin Adrian, F C Gh,  V Rsi  G G s-au deplasat la SC SERVICE GSM situata în Sibiu, pe str. N. Balcescu nr. 12 unde  prin fortarea usii de acces au patruns în interior pe sub grilajul metalic , de unde au sustras telefoane mobile si accesorii de diferite marci. Bunurile sustrase au fost vândute martorilor N R , V C, G  F , F  A si G  C E, de la care o parte au fost recuperate de catre organele de politie si predate partii vatamate .

Valoarea prejudiciului cauzat prin fapta inculpatilor a fost apreciata de partea vatamata la suma de 10.000 RON.

XI. În noaptea de 17/18.12.2005 inculpatul V R s-a deplasat pe str. Andrei Saguna nr. 2 din Sibiu la BAIA NEPTUN unde prin fortarea usii de acces a patruns în interior.  Din casieria unitatii a sustras o statie audio marca SONY pe care a vândut-o ulterior martorului G  I , de la care a fost ridicata de catre organele de politie si predata partii vatamate . 

Valoarea prejudiciului cauzat prin fapta inculpatului a fost apreciata de  partea vatamata  la suma de 1.789 RON.

XII. În noaptea de 17/18.12.2005 inculpatii  B C-tin A, F C Gh, G G G I , S M M  , Z I si numitul B I C  s-au deplasat la barul apartinând SC DORIS SRL situat în Sibiu, str. Piata Mica nr. 3  cu scopul de a sustrage bunuri.  Inculpatul S M a fortat usa de acces cu ajutorul unui levier, dupa care a patruns în interior împreuna cu inculpatul B I C, GG, F C G , iar inculpatii B C-tin A, Z I si G I  au ramas afara pentru a asigura paza locului faptei. Din incinta localului au fost sustrase mai multe cartuse de tigari , guma de mestecat, produse alimentare , o combina muzicala , bauturi racoritoare si suma de 280 RON. La scurt timp dupa comiterea faptei inculpatii B C-tin A, F C G si G G au fost depistati de organele de politie  pe str. Masarilor având asupra lor un sac în care transportau o parte din bunurile sustrase. Aceste bunuri au fost ridicate de catre organele de politie si predate partii vatamate .

În cauza a fost efectuata o constatare tehnico-stiintifica dactiloscopica , în urma careia s-a constatat ca un numar de trei fragmente de urme papilare ridicate de la fata locului au fost create de impresiunile digitale ale inculpatului S M M

Valoarea prejudiciului cauzat prin savârsirea infractiunii a fost apreciata de SC DORIS  SRL la suma de 1.819,14 RON.

XIII. În noaptea de 05/06.01.2006 inculpatii V R  si  G I s-au deplasat la chioscul apartinând SC ION & DAN SRL situat pe B-dl. Victoriei din Sibiu , unde inculpatul V R a spart cu pumnul unul din geamuri , iar în timp ce încercau sa sustraga bunuri au fost surprinsi de catre martorul M I care a anuntat organele de politie

Valoarea prejudiciului cauzat prin fapta inculpatilor a fost apreciata de  catre partea vatamata  la suma de 35,66 RON.

XIV. În noaptea de 07/08.01.2006 inculpatii V R, B C-tin A , F C G si Z I s-au deplasat pe str. Lunga nr. 65 la magazinul SC HORTOCOLA INTERNATIONAL SRL SIBIU , unde inculpatul V R  a fortat usa de acces în magazin, dupa care împreuna cu inculpatul  B C-tin A au patruns în interior de unde au sustras suma de 40 RON , cartele telefonice si mai multe parfumuri. În acest timp inculpatii F C si Z I au asteptat în afara magazinului asigurând paza locului faptei. Bunurile sustrase au fost transportate la locuinta martorului L M, dupa care au fost vândute unor persoane necunoscute . Una dintre cartelele telefonice sustrase a fost gasita asupra inculpatului B C-tin A , fiind ridicata si predata partii vatamate.

În cauza a fost efectuata o constatare tehnico-stiintifica dactiloscopica , concluzia acesteia fiind ca un numar de doua fragmente de urme papilare ridicate de la fata locului au fost create de impresiunile digitale ale inculpatului V R

Valoarea prejudiciului cauzat prin fapta inculpatilor a fost apreciata de partea vatamata  SC HORTICOLA INTERNATIONAL  SRL la suma de 1917,49 RON.

Aceasta stare de fapt a fost retinuta de catre instanta de fond în baza declaratiilor inculpatilor  din dosar , coroborate cu  plângerile penale ale partilor vatamate),cu procesele-verbale de cercetare la fata locului , plansele fotografice , procesele-verbale de recunoastere dupa fotografie , cu  declaratiile partilor vatamate sau ale reprezentantilor acestora , cu  rapoartele de constare tehnico –stiintifica efectuate în cauza, care confirma ca inculpatii sunt autorii faptelor ,cu declaratiile martorilor care confirma faptele, , .

Inculpatii au recunoscut comiterea faptelor în faza de urmarire penala si în faza de judecata . Cu ocazia audierii la termenul din 20.08.2008 inculpatul N B a precizat ca inculpatul F C G nu a participat la savârsirea faptei din noaptea de 05/06.09.2005,însa acesta din urma nu a fost trimis în judecata si nici cercetat pentru aceasta fapta.

De asemenea, inculpatul G G a declarat ca nu recunoaste fapta din 1/2.12.2005, aratând ca se afla doar întâmplator acolo.

Inculpatul F C G a precizat ca nu a participat la savârsirea faptei din 7/8.01.2006 comiterea faptelor.

În fine, inculpatii G G si S M Mi au precizat ca martorul C D  a fost cel care le-a spus si le-a aratat cum sa patrunda în barul apartinând S.C.Doris S.R.L..

Toate aceste reveniri ale inculpatilor sunt contrazise însa de ansamblul mijloacelor de proba administrate în cauza,inclusiv de declaratiile anterioare date de acesti inculpati.

Astfel martorii audiati în cauza (unii cumparatori de buna credinta ai bunurilor sustrase de catre inculpati, altii martori asistenti la reconstituirile ce s-au efectuat de catre organele de politie) au dovedit faptul ca inculpatii sunt autorii infractiunilor retinute în sarcina lor, iar din rapoartele de constatare tehnico-stiintifica dactiloscopica si din faptul ca unele dintre bunurile sustrase si restituite partilor vatamate din prezenta cauza au fost ridicate de la chiar domiciliul inculpatilor rezulta fara dubiu ca autorii infractiunilor mai sus descrise sunt inculpatii din prezenta cauza.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel inculpatul B C A solicitând redozarea pedepsei în sensul retinerii de circumstante atenuante si coborârea cuantumului acesteia sub limita minima stabilita de lege..

Analizând sentinta atacata sub aspectul motivelor invocate si din oficiu, Tribunalul a respins  apelul formulat pe urmatoarele  considerente.

Instanta de fond a facut o corecta apreciere a starii de fapt, în baza probelor administrate în cauza fiind fara nici un dubiu dovedit faptul ca inculpatul Bogdan Constantin Adrian a participat alaturi de ceilalti coinculpati la savârsirea mai multor acte materiale de sustragere, prin efractie si din locuri publice, a diverselor bunuri din incinta mai multor societati comerciale, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infractiunii de furt în forma continuata.

La individualizarea pedepsei s-au tinut cont de dispozitiile art. 72 si 52 C.p. pedeapsa fiind orientata spre minimul prevazut de lege.

Din ansamblul probator analizat în cauza nu rezulta elemente care sa poata duce la retinerea de circumstante atenuante în favoarea inculpatului apelant, tinând cont de modalitatea de savârsire a faptelor ( pe timp de noapte, în locuri publice, prin efractie) si de circumstantele personale ale inculpatului, care are antecedente penale.

Ca urmare, s-a considerat  ca instanta de fond a dozat în mod corect pedeapsa si nu se justifica stabilirea unui alt cuantum al acesteia.

De asemenea, latura civila a fost corect solutionata, fiind întrunite elementele raspunderii civile delictuale, fiind dovedita existenta prejudiciului, vinovatia inculpatilor, faptele ilicite ale acestora si legatura de cauzalitate între faptele ilicite si prejudiciu.

Având în vedere, cele mai sus mentionate, în baza art.379 pct.1 lit. b C.p.p. Tribunalul a respins apelul formulat ca nefondat, mentinând în totalitate sentinta atacata.

În baza art. 192 alin.2 C.p.p. apelantul inculpat a fost  obligat la plata sumei de 5040 lei cu titlul de cheltuieli judiciare catre stat, 400 lei reprezentând onorariul avocatului din oficiu.

Domenii speta