Legea nr. 18/1991 – art. 36 al. 3. Constatare nulitate absolută titlu de proprietate. Suprafaţa de teren pentru care se poate dobândi dreptul de proprietate.

Sentinţă civilă 1263 din 29.01.2009


Prin actiunea formulata, reclamanta a solicitat a se constata nulitatea absoluta a titlului de proprietate emis pe numele pârâtului pentru suprafata de 634 mp., din totalul de 734 mp. teren, motivat de faptul ca autorii sai au înstrainat doar casa, terenul aferent nefacând obiectul vânzarii, cumparatoarei urmând a-i fi atribuita în folosinta o supr. de 100 mp. teren, pe durata existentei constructiei. Cu toate acestea, prin titlul de proprietate contestat, cumparatorului i s-a constituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 734 mp. teren.

Prin sentinta pronuntata, instanta a respins actiunea ca nefondata, nefiind incident nici unul dintre motivele de nulitate absoluta.

S-a avut în vedere faptul ca întinderea dreptului de proprietate asupra terenului aferent constructiei dobândite prin cumparare, sub imperiul Legii nr. 58/1974, poate fi determinata din deducerea intentiei partilor din conventie si din ansamblul probelor administrate.

În cazul de fata, din probatoriul administrat, s-a constatat ca vointa reala a partilor a fost de a înstraina atât constructia cât si suprafata de 734 mp. teren aferenta.