Furt

Sentinţă penală 199 din 05.07.2013


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal nr. 1877/P/2011 din data de 9.07.2012, înregistrat la Judecătoria Caracal sub nr. 4002/207/2012 au fost trimişi în judecată în stare de arest cei trei inculpaţi, respectiv PF, zis „P” pentru săvârşirea infracţiunii  de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1 rap. la art. 209 al. 1 lit. a şi g Cp, OPREA FLORICA zis „M” pentru săvârşirea infracţiunii  de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1 rap. la art. 209 al. 1 lit. a şi g Cp, cu art. 37 lit. b C.p. şi BCG, zis „Pa” pentru  săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat, art. 26 rap. la art. 208 al. 1 –art. 209 al. 1 lit. a şi g Cp cu art. 37 lit. a cp, fata de inculpatul BCG.

In actul de inculpare s-a reţinut că, în ziua de 8.06.2012, partea vătămată PG, a sesizat organele de poliţie în legătură cu faptul că, în noaptea de 7/8.06.2012, persoane necunoscute i-au sustras toate oile (130 capete), pe care le avea la stâna amenajată în spatele grădinii din comuna. Deveselu, jud. Olt.

Lucrătorii de poliţie au mers pe urmele lăsate de animale şi au ajuns până în dreptul cabanei din satul R..., com. Dobrosloveni, jud. Olt, care este administrată de pădurarul Lungeanu Victorel şi care i-a informat cu privire la prezenţa unor urme de oi prin pădure. Lucrătorii de poliţie şi-au continuat căutările prin pădure până în apropiere de satul C... şi în apropierea unui lăstăriş au identificat un cârd de oi conduse din spate de doi bărbaţi, care observând lucrătorii de poliţie au fugit, iar animalele au fost recuperate, respectiv 110 oi adulte.

Prejudiciul cauzat părţii vătămate este de 48.000 lei, fiind compus din: 44.000 lei/contravaloarea a 100 lei şi 4000 lei/contravaloarea a 20 miei.

Din acest prejudiciu s-au recuperat 110 capete oi adulte şi 2 miei, rămânând de recuperat diferenţa de 3600 lei, reprezentând contravaloare miei.

În cursul urmăririi penale, inculpaţii BCG şi PF, au recunoscut fapta şi au regretat-o, detaliind modul în care au săvârşit infracţiunea şi participaţia avută de fiecare dintre inculpaţi.

Situaţia de fapt reţinuta în rechizitoriu se întemeiază pe următoarele mijloace de proba: declaraţiile martorilor oculari OIIşi BM, declaraţia martorului cumpărător STV, PPP, procesul verbal de percheziţie domiciliară şi de ridicare a celor doi miei cumpăraţi de martorul STV; notele de procesare şi redare grafică a interceptărilor convorbirilor telefonice şi  declaraţiile învinuiţilor BCG şi PF.

La Judecătoria Caracal, cauza a fost înregistrată sub nr. 4002/207/2012.

În faza de cercetare judecătorească, inculpatul OF nu s-a prezentat, iar pentru a verifica poziţia procesuală a acestuia instanţa a dispus citarea lui la uşa instanţei, cu mandat de aducere, la uşa consiliului local de la locul săvârşirii faptei, precum şi înaintarea unei adrese către: Instituţia Prefectului – Judeţul Olt, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple pentru a comunica dacă inculpatul figurează ca încarcerat pe teritoriul vreunui stat european cu care există relaţii de colaborare şi informare în acest domeniu, şi către Administraţia Penitenciarelor Bucureşti pentru a comunica dacă acest inculpat se află încarcerat în vreunul din penitenciarele aflate pe teritoriul României.

Cu procesul verbal de căutare din data de 17.08.2012, Secţia 2 de Poliţie Rurală Caracal, jud. Olt, a comunicat instanţei faptul că din discuţiile purtate cu vecinii inculpatului OF au aflat faptul că acesta este plecat în străinătate, necunoscându-se locul şi nici data revenirii în ţară.

La termenul din data de 27.07.2012, partea vătămată PG, s-a constituit parte civilă cu suma de 30.000 lei, din care 25.000 lei reprezintă c/val. a 23 de miei, iar 5000 lei reprezentă daune morale, iar la termenul din data de 7.09.2013, partea vătămată a precizat faptul că din cei 23 de miei i s/au restituit ulterior numai 2, iar la momentul săvârşirii faptei de către inculpaţi un miel se vindea cu un preţ cuprins între 250 / 300 lei.

Cu adresa nr. 60919/DSDRP/23.08.2012 Administraţia Naţională a Penitenciarelor a comunicat instanţei faptul că inculpatul OF nu figurează încarcerat în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar cu adresa nr. 8073/22.08.2012 Instituţia Prefectului – Judeţul Olt, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple a comunicat instanţei faptul că din evidenţele pe care le deţine, inculpatul nu figurează încarcerat în străinătate.

În data de 6.09.2012, s-a primit prin fax din partea apărătorului inculpaţilor o cerere de liberare sub control judiciar prin care aceştia solicită punerea lor în libertate, cerere care a primit termen de judecată la data de 7.09.2012.

În motivarea cererii se arată faptul că: inculpatul PF nu este recidivist, a recunoscut fapta săvârşită în toate fazele procesuale şi are un copil minor în vârstă de 2 luni de care soţia sa, care este şi ea minoră, nu se poate ocupa singură, neavând nici un sprijin la creşterea acestui copil; iar inculpatul BCG are probleme de sănătate, în ultimele 2 luni fiind internat în Spitalul Penitenciarelor Jilava pentru investigaţii de natură psihiatrică, se află în proces de divorţ cu soţia, iar copilul rezultat din căsătoria lui i-a fost încredinţat la divorţ lui, fiind în prezent în grija bunicilor.

La termenul din data de 7.09.2012, inculpaţii şi-au însuşit cererea de liberare sub control judiciar formulată de apărătorul lor şi au recunoscut şi regretat fapta săvârşită, indicând modul de săvârşire al acesteia şi gradul de participare a lor la săvârşirea faptei.

Cu privire la verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive a inculpaţilor, pusă în discuţia părţilor în baza art. 3002 C.p.p., la termenul de astăzi, instanţa urmează a nu se mai pronunţa, deoarece apreciază că nu se mai impune amânarea pronunţării cu privire la fondul cauzei, nemaiavând nevoie de timp pentru a delibera, urmând astfel a se pronunţa cu privire în acest caz asupra menţinerea acestei măsuri.

Prin sentinţa penală nr. 221 din data de 7.09.2012, în baza art. 1602 şi 1608a alin. 6 C.p.p., a respins cererile de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpaţii  BCG şi  PF, ca neîntemeiată.

De asemenea, în baza art. 208 alin. 1 -209 alin. 1 lit. a şi g C.p, combinat cu art. 3201 al. 1 şi 7 C.p.p., a condamnat pe inculpatul PF, zis „P”, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, cu aplicarea art. 57 C.p., în baza art. 1101 al. 2 rap. la art. 83 C.p. a revocat beneficiul suspendării condiţionate privind pedeapsa de 4 luni închisoare aplicată inculpatului PF prin sentinţa penală nr. 137/19.04.2011 a Judecătoriei Caracal, definitivă prin neapelare şi a cumulat aritmetic această pedeapsă cu pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, cu aplicarea art. 57 C.p..

În baza art. 88 C.p., a dedus din pedeapsa aplicată, durata reţinerii şi arestului preventiv începând cu 20.06.2012, până în prezent.

În baza art. 71 al. 1 şi 2 C.p., a aplict inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II a şi lit. b C.p. pe durata executării pedepsei, din momentul în care executarea pedepsei a rămas definitivă şi până la terminarea executării acesteia.

În baza art. 357 al. 2 lit. b C.p.p., a menţinut măsura arestării preventive.

În baza art. 26 rap. la art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a şi g C.p. şi la art. 37 lit. a C.p., combinat cu art. 3201 al. 1 şi 7 C.p.p, a condamnat pe inculpatul BCG, zis „Pa”, la 3 ani închisoare, cu aplicarea art. 57 C.p., în baza art. 864 C.p. a revocat beneficiul suspendării condiţionate privind pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată inculpatului BCG, prin sentinţa penală 195/23.06.2011 a Judecătoriei Caracal, definitivă prin neapelare şi cumulează aritmetic această pedeapsă cu pedeapsa de mai sus, inculpatul BCG, urmând să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani, cu aplicarea art. 57 C.p.

În baza art. 88 C.p. a dedus din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestului preventiv începând cu data de 20.06.2012 la zi, precum şi durata reţinerii de 24 ore din data de 19.11.2010 luată faţă de inculpatul BCG prin sentinţa penală nr. 195/23.06.2011.

În baza art. 71 al. 1 şi 2 C.p., a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II a şi lit. b C.p. pe durata executării pedepsei, din momentul în care executarea pedepsei a rămas definitivă şi până la terminarea executării acesteia.

În baza art. 357 al. 2 lit. b C.p.p., a menţinut măsura arestării preventive.

În baza art. 38 combinat cu art. 33 lit. a C.p. a disjuns latura penală şi civilă a cauzei privind pe inculpatul OF, zis „M”  şi acordă termen fond la data de 28.09.2012, pentru când se vor cita părţile.

De asemenea, în baza art. 3201 al. 5 C.p.p. a disjuns latura civilă a cauzei privind pe inculpaţii PF şi BCG, pentru data de 28.09.2012, pentru când se vor cita părţile.

Pentru a dispune astfel, instanţa a reţinut că:

Partea vătămată PG, are amenajat în spatele grădinii pe care o are pe raza com. D…, jud. Olt, un obor de oi şi este cunoscut pe mult timp ca crescător de animale.

În luna mai, turma de oi a acestuia număra 130 capete, din care 110 animale adulte şi 20 miei.

În seara zile de 7.06.2012, în jurul orei 23,30, fiul părţii vătămate, numitul PI, s-a întors cu animalele de la păşunat şi le-a închis în obor, după care s-a retras în casă.

Inculpatul BCG, locuieşte pe raza com. D.., sat R…, jud. Olt, unde avea amenajată în apropierea cabanei 2 R…, o stână de oi şi capre, stână care se afla la circa 2 – 3 km de localitatea de domiciliu a celorlalţi doi inculpaţi.

Deoarece inculpaţii deţineau date cu privire la turma de oi proprietatea părţii vătămate şi profitând de existenţa stânei inculpatului BCG, s-au hotărât să sustragă animalele părţii vătămate, să le ascundă în pădure după care să le valorifice.

În baza acestei hotărâri infracţionale, în după amiaza zilei de 7.06.2012, inculpatul OF, la sunat pe telefonul mobil pe martorul BM, zis P, pe care l-a rugat să vină cu un taxi în satul C…, com. F…, jud. Olt.  La rândul său, acest martor l-a rugat pe verişorul lui să-l însoţească în satul C…, apelând în acest scop la un taxi.

Cei doi martori, au ajuns cu taxiul în satul C..., de unde i-au luat pe inculpaţii OF şi PF, iar în drum spre mun. Caracal s-au oprit în satul R... din com. D…, jud. Olt, de unde l-au luat pe inculpatul BCG, mergând astfel cu toţii până în apropierea pădurii din satul C.., com. D.., unde cele 5 persoane au coborât, taximetristul despărţindu-se în acest moment de cele 5 persoane.

Ajunşi aici, inculpaţii BCG, OFşi PF, le-au spus numiţilor OIIşi BM, să-i aştepte în aproprierea pădurii, deoarece ei au de rezolvat o problemă cu o persoană din com. D...

Cei trei inculpaţi au plecat şi au ajuns în jurul orei 23,30 – 24, la oborul cu oi al părţii vătămate PG, unde inculpatul BCG, stând lângă gardul împrejmuitor, a asigurat paza, iar ceilalţi doi inculpaţi au deschis poarta şi au sustras cele 130 capete de ovine pe care le-au mânat pe câmp până în pădurea C.., unde s-au întâlnit cu ceilalţi doi martori cărora le-au spus faptul că o persoană din com. D.. le datora o sumă de bani şi neavând posibilitatea să le-o restituie la acel moment, le-a dat turma de oi.

Astfel, martorii şi cei trei inculpaţi au condus turma de oi prin faţa fostei unităţi militare D.., pe centura ocolitoare a mun. Caracal (aflată în curs de execuţie), pe lângă canalul de deversare a apelor reziduale ale mun. Caracal, până la Staţia Peco Petrom, unde s-au despărţit de cei doi martori şi au fost observaţi de agentul de pază al Sc Rom – Strada SA Bucureşti, (numitul VA), care a devenit bănuitor în legătură cu turma de oi.

De aici, cei trei inculpaţi şi-au continuat drumul cu animalele pe lângă calea ferată Caracal – Piatra Olt, până la podul din fier şi ajunşi la intrarea în satul R..., în zona „morii” şi-au continuat drumul pe o uliţă denumită „şipot” până la marginea pădurii R..., în apropiere de stâna inculpatului BCG.

În dimineaţa zilei de 8.06.2012, martorul STV, care-l ajuta de inculpatul BCG, la mulsul oilor, a văzut la stâna acestui inculpat cele 130 oi sustrase de la partea vătămată PG, oi în legătură cu care cei trei martori i-au spus că sunt aduse din com. D... La un moment dat, cei trei inculpaţi au numărat oile sustrase de la partea vătămată, iar martorul a auzit din conversaţia acestora că turma conţinea 109 oi şi 16 sau 17 miei. După aceasta, cei trei inculpaţi au împărţit între ei miei, inculpaţii BCG şi PF au luat câte trei miei, iar inculpatul OF a luat 14 miei.

Din cei trei miei, inculpatul PF a vândut doi miei numitului ST, cu suma de 100 lei, cu motivaţia că are nevoie de bani deoarece urmează să-i nască soţia.

Întrucât partea vătămată a sesizat imediat organele de cercetare penală, aceştia au mers pe urmele lăsate de animale şi au ajuns în pădurea R..., unde au găsit doi bărbaţi care conduceau din urmă o turmă de oi şi care în momentul când au observat organele de poliţie au fugit.

Astfel, oile adulte au fost restituite părţii vătămate, iar trei dintre miei au fost recuperaţi ulterior de către partea vătămată astfel: doi de la martorul STV şi unul de la tatăl inculpatului BCG.

După săvârşirea faptei, inculpatul OF s-a sustras urmăririi penale.

În cursul cercetărilor penale, prin încheierea pronunţată de Judecătoria Caracal la data de 21 iunie 2012 în dosarul nr. 3662/207/2012, în temeiul art. 136 alin. 1 lit. d C.p.p, art.149 ind.1 alin. 9 C.p.p. rap. la art. 143 alin. 1 C.p.p, 148 alin.1 lit. f C.p.p. (şi lit. a  pentru inculpatul OF) s-a admis propunerea de arestare preventivă formulată de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal si s-a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor pe o perioadă de 29 zile.

Cu privire la inculpatul OF, această măsură a fost luată în lipsă, deoarece acesta s-a sustras de la urmărirea penală.

În cursul cercetării judecătoreşti, la data de 05.07.2012, pe rolul Judecătoriei Caracal sub numărul de dosar 3879/207/2012, a fost înregistrată cererea formulată de inculpaţii BCG şi PF, prin care aceştia au solicitat înlocuirea măsurii arestării cu obligarea de a nu părăsi localitatea, cerere care a fost respinsă prin încheierea din data de 6.07.2012.

În susţinerea cererii inculpatul BCa învederat faptul că are un copil minor în întreţinere, ce a fost lăsat în grija părinţilor săi. A mai învederat inculpatul că în prezent se află sub tratament medical ca urmare a faptului că a încercat să se sinucidă. S-a mai arătat de către inculpat şi faptul că acesta a recunoscut săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa şi prejudiciul  a fost recuperat.

În motivarea în fapt  a cereri sale inculpatul PF a învederat faptul că are un copil în vârstă de câteva zile care în prezent se află în grija concubinei sale. S-a mai arătat totodată faptul că a dat dovadă de sinceritate prin recunoaşterea faptei comise.

La data de 12.07.2012, pe rolul Judecătoriei Caracal în dosar 4002/207/2012, inculpaţii BCG şi PF, au formulat cerere  privind  înlocuirea  măsurii arestării cu liberare provizorie sub  control judiciar.

În susţinerea cererii inculpatul BC, a învederat faptul că are un copil minor în întreţinere, ce a fost lăsat în grija părinţilor săi. A mai învederat inculpatul că în prezent se află sub tratament medical ca urmare a faptului că a încercat să se sinucidă. S-a mai arătat de către inculpat şi faptul că acesta a recunoscut săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa şi prejudiciul  a fost recuperat.

În motivarea în fapt  a cereri sale inculpatul PF, a învederat faptul că are un copil în vârstă de o lună de zile care în prezent se află în grija concubinei sale. S-a mai arătat totodată faptul că a dat dovadă de sinceritate prin recunoaşterea faptei comise.

În motivarea în drept a cererii lor inculpaţii au indicat dispoziţiile art. 160 ind. 2 Cod pr.pen.

Prin încheierea din data de 27.07.2012, cererile inculpaţilor de înlocuire a măsurii arestării preventive cu liberare provizorie sub control judiciar, au fost respinse ca neîntemeiate.

Cu privire la cea de a doua cerere de liberare sub control judiciar formulată de inculpaţii BCG şi PF, la data de 6.09.2012, instanţa reţine că:

Potrivit art. l60 indice 1 C.p.p., în tot cursul procesului penal, învinuitul sau inculpatul arestat preventiv, poate cere punerea sa în libertate provizorie şi sub control judiciar.

Pe de altă parte, potrivit art. l60 indice 2 C.p.p., condiţiile liberării provizorii sub control judiciar, constau în aceea că, pentru luarea acestei măsuri procesuale, infracţiunea trebuie să fie săvârşită din culpă sau cu intenţie, iar pedeapsa prevăzută de lege nu poate fi închisoarea mai mare de l8 ani.

In acelaşi text de lege în alin. 2, se prevede însă expres că liberarea sub control judiciar nu se acordă în cazul în care există date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica pe învinuit sau inculpat să săvârşească alte infracţiuni, sau date că acesta va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influenţarea unor părţi, martori sau experţi, prin alterarea sau distrugerea mijloacelor de probă, sau prin alte asemenea fapte.

Instanţa observă că temeiul ce a stat la baza arestării preventive a inculpaţilor a constat în starea de pericol pentru ordinea publică pe care o prezintă lăsarea inculpaţilor în libertate, stare care nu a dispărut nici în prezent.

La aprecierea acestui pericol instanţa a avut în vedere faptul că: inculpatul BCG a săvârşit această faptă în stare de recidivă şi în cadrul termenului de încercare a unei pedepse de 2 ani, aplicată tot pentru o infracţiune de furt de animale; inculpatul PF, deşi nu este recidivist a săvârşit această faptă î termenul de încercare a unei pedepse de 4 luni, aplicată pentru o infracţiune silvică săvârşită în timpul minorităţii.

De asemenea, la aprecierea pericolului lăsării în libertate s-a mai avut în vedere şi modalitatea concreta de săvârşire a infracţiunii de furt calificat. Astfel inculpaţii au acţionat în baza unui plan, a existat o organizare din partea acestora în ceea ce priveşte modalitatea de comitere a infracţiunii, efectuându-se demersuri în vederea valorificării celor 130 de oi şi existând o predilecţie a inculpatului BCG, spre săvârşirea de infracţiuni contra patrimoniului persoanelor fizice.

Împrejurările invocate de către cei doi inculpaţi respectiv motive de natură medicală, precum şi existenţa unor copii minori care au nevoie de susţinere nu reprezintă împrejurări de natură a conduce la concluzia că s-au schimbat împrejurările care au stat la baza arestării preventive, respectiv încetarea stării de pericol pentru ordinea publică pe care ar reprezenta-o lăsarea inculpaţilor în libertate.

Ţinând seama de împrejurarea că subzista temeiurile ce au determinat luarea măsurii arestării preventive si că în favoarea inculpaţilor nu au intervenit elemente noi care să justifice punerea acestora în libertate si nici nu s-au schimbat aceste temeiuri, apreciind caracterul necesar al măsurii pentru  interesul bunei desfăşurări a procesului penal si caracterul proporţional al măsurii cu gravitatea masurilor penale formulate împotriva inculpaţilor si cu scopul urmărit, caracterul insuficient al altor masuri privative de drepturi, fata de circumstanţele cauzei, instanţa, în baza art. 160 ind. 2 şi 160 ind. 8 a  al 6 C.p.p., a  respins cererile de liberare provizorie sub control judiciar  formulată de către incupaţii  - BCG  şi PF.

Cu privire la fapta săvârşită de inculpaţi, instanţa a reţinut că: fapta inculpaţilor de a sustrage de la partea vătămată PG un număr de 130 oi, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a şi g C.p. pentru inculpatul PF şi de complicitate la furt calificat prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a şi g C.p şi la art. 37 lit. a C.p. pentru inculpatul BCG.

Această faptă a fost săvârşită de inculpatul PF, în intervalul termenului de încercare privitor la o condamnare definitivă de 4 luni închisoare, cu suspendare condiţionată, aplicată pentru o infracţiune la legea silvică – Legea 46/2008 – comisă în timpul minorităţii, conform sentinţei penale nr. 137/19.04.2011 a Judecătoriei Caracal, rămasă definitivă prin neapelare (filele 148, 182-185 ds. u.p.) şi faţă de care sunt aplicabile disp. art. 83 C.p., precum şi în timp ce era urmărit penal în ds. nr. 1516/P/2011 pentru infracţiuni silvice (filele 215-217 şi 261-262 ds. u.p.).

Inculpatul BCG a săvârşit fapta în stare de recidivă şi în timpul termenului de încercare privitor la o condamnare definitivă de 2 ani închisoare sub supraveghere, aplicată pentru o infracţiune de furt calificat, conform sentinţei penale nr. 195/23.06.2011 a Judecătoriei Caracal, rămasă definitivă prin neapelare (filele 145 şi 229-231 ds. u.p.) şi în timp ce se judeca pentru o altă faptă de furt ce a făcut obiectul ds. nr. 15459/63/2011 al Tribunalului Dolj şi în care s-a pronunţat sentinţa penală nr. 31/31.05.2012, hotărâre care nu este definitivă (filele 232 – 240 ds. u.p.). Primul termen al recidivei constituindu-l pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa mai sus menţionată, ceea ce atrage pentru acest inculpat starea de recidivă mare postcondamnatorie, prev. şi ped. de art. 37 alin. 1 lit. a C.p.

Fapta acestor inculpaţi este dovedită cu: declaraţiile martorilor oculari OIIşi BM, declaraţia martorului cumpărător STV, PPP, procesul verbal de percheziţie domiciliară şi de ridicare a celor doi miei cumpăraţi de martorul STV; notele de procesare şi redare grafică a interceptărilor convorbirilor telefonice şi  declaraţiile inculpaţilor BCG şi PF.

Pentru aceste motive, instanţa la aplicarea pedepsei şi la individualizarea acesteia, conform disp. art. 72 C.p., a avut în vedere gradul de pericol social al faptei săvârşite de inculpaţi  (infracţiunea de furt calificat făcând parte din categoria infracţiunilor contra patrimoniului), modalitatea de săvârşire (de mai multe persoane împreună, noaptea - s-au deplasat într-o pădure din apropierea comunei D… unde au aşteptat să se întunece, după o prealabilă înţelegere de a sustrage animale observate anterior, deplasarea acestora cu animalele după sustragere aproximativ 20 Km, indiferenţa faţă de riscurile la care se supun sub aspectul eventualei depistări), elementele ce caracterizează persoana inculpaţilor, care nu sunt la prima nerespectare a legii penale, precum şi disp. art. 3201 al. 7 din C.p.p.

Totodată, instanţa a reinut şi conduita celor doi inculpaţi înainte de săvârşirea acestei fapte: respectiv faptul că inculpatul PF, este cunoscut cu antecedente penale şi a săvârşit fapta în timp ce se afla în termenul de încercare al unei pedepse cu suspendare condiţionată, pedeapsă de 4 luni aplicată pentru o infracţiune silvică săvârşită în timpul minorităţii, precum şi faptul că inculpatul BCG, este recidivist şi a săvârşit fapta în timp ce se afla în termenul de încercare al unei pedepse cu suspendare sub supraveghere, pedeapsă de 2 ani aplicată pentru o infracţiune de furt, dar şi faptul că aceştia au recunoscut constat fapta pentru care sunt trimişi în judecată.

Pentru aceasta, instanţa făcând aplicarea disp. art. 3201 al. 7 C.p., a apreciat că o pedeapsă mai îndepărtată de minimul stabilit prin aplicarea disp. art. 3201 al. 7 C.p.p., respectiv de 2 şi 6 luni aplicată inculpatului PF, şi de 3 ani închisoare aplicată inculpatului BCG, cu privare de libertate este aptă să răspundă scopurilor prev. de art. 52 C.p., diferenţa de pedeapsă aplicată inculpatului BCG, fiind dată de faptul că acesta este recidivist.

La aplicarea acestor pedepse instanţa a avut în vedere, în ceea cel priveşte pe inculpatul BCG, că acesta este recidivist, a săvârşit fapta în timpul terenului de încercare al unei pedepse de 2 ani aplicată cu suspendare sub supraveghere şi în timp ce era cercetat judecătoreşte tot pentru o infracţiune de furt, infracţiune pentru care în prezent pedeapsa aplicată de Tribunalul Dolj, nu este definitivă.

Cu privire la inculpatul PF, la aplicarea pedepsei instanţa a avut în vedere faptul că acesta chiar dacă nu este recidivist, este cunoscut cu antecedente penale pentru o infracţiune săvârşită în timpul minorităţii, a săvârşit această faptă în timpul termenului de încercare pentru infracţiunea săvârşită în timpul minorităţii şi în timp ce era cercetat penal pentru alte infracţiuni silvice.

A mai avut în vedere instanţa şi faptul că se observă o predilecţie a acestor  inculpaţi spre săvârşirea infracţiunilor, dar şi aspectul că în ciuda faptului că anterior s-a dispus de către instanţă ca modalitate de executare a pedepselor aplicate celor doi inculpaţi suspendarea condiţionată şi respectiv suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, acordându-li-se o şansă pentru a dovedi că pedeapsa aplicată şi-a îndeplinit scopul punitiv-educativ fără executarea efectiva a acesteia, aceştia au dovedit persistenţa pe cale infracţională prin comiterea de noi infracţiuni de furt calificat, dar şi valoarea prejudiciului produsă părţii vătămate prin fapta lor.

Întrucât, inculpatul OF, nu s-a prezentat la instanţă la nici un termen de judecată şi nu i se cunoaşte poziţia procesuală, iar ceilalţi doi inculpaţi au recunoscut săvârşirea faptei la primul termen de judecată, solicitând aplicarea în cauză a disp. art. 3201 al. 7 C.p.p., instanţa în baza art. 38 combinat cu at. 33 lit. a C.p.p., a disjuns latura penală şi civilă a prezentei cauze cu privire la inculpatul OF, zis „M”, iar în baza art. 3201 al. 5 C.p.p., a disjuns latura civilă a cauzei cu privire la inculpaţii BCG şi PF şi a acordat termen cu privire la disjungere la data de 28.09.2012, pentru când se citează părţile, urmând ca inculpatul OF, să fie citat la domiciliu, la uşa instanţei, la uşa consiliului local de la locul săvârşirii faptei, precum şi cu mandat de aducere.

La Judecătoria Caracal, cauza a fost înregistrată sub nr. 5092/207/2012.

În cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi martorii: PPP PMD, OII, MM, SFC, SI, PG, DF, STV, VA şi BM.

La data de 17.01.2013, IGPR – CCPI – BIROUL SIRENE a comunicat instanţei faptul că numitul OF a fost arestat în Grecia la data de 16.01.2013 şi că împotriva acestuia a fost emis de Judecătoria Caracal mandatul european de arestare nr. 2/31.01.2013, urmând ca acesta să fie tradus în limba greacă.

De asemenea, la data de 21.02.2013 şi la data de 11.03.2013, s-a mai comunicat instanţei faptul că numitul OF a fost arestat în Grecia pentru infracţiunile de furt şi tâlhărie comise pe teritoriul acestui stat şi că acesta va fi predat către România după ce va executa pedeapsa la care va fi condamnat de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel din Zakynthos, pedeapsă la care acesta nu a fost încă condamnat.

Instanţa având în vedere aceste informaţii comunicate, la termenul din data de 15.03.2013, a emis adresă către Parchetul Public de pe lângă Tribunalul di Patra – Grecia, în vederea comunicării de lămuriri cu privire la stadiul afacerii judiciare pe care inculpatul OF o are pe teritoriul statului elen şi la predarea temporară a acestuia către autorităţile române, în vederea definitivării cercetării judecătoreşti în cauza de faţă, deoarece potrivit art. 314 al. 1 C.p.p., judecata nu poate avea loc decât în prezenţa inculpatului atunci când acesta este arestat, iar aducerea inculpatului arestat la judecată este obligatorie.

Autorităţile elene au comunicat instanţei faptul că, s-a hotărât executarea mandatului european de arestare a numitului OF, mandat emis de autorităţile române, după executarea de către acesta a pedepsei care-i va fi posibil aplicată, cauza aflându-se în prezent la Interogatoriu principal la Judecătoria din Zakynthos.

Inculpaţii BCG şi PF, având în vedere răspunsul comunicat de autorităţile elene au solicitat instanţei disjungerea laturii penale şi civile a prezentei cauze cu privire la inculpatul OF şi soluţionarea laturii civile a prezentei cauze în raport cu ei, deoarece doresc să beneficieze la locul de detenţie de regimul special al deţinuţilor condamnaţi definitiv, respectiv doresc să fie scoşi la muncă, lucru care la momentul actual nu este posibil deoarece trebuie să se prezinte la instanţă pentru soluţionarea în prezenta cauză a laturii civile.

Având în vedere cererea formulată de inculpaţi BCG şi PF, de a se disjunge în prezenta cauză latura penală şi civilă privind pe inculpatul OF şi soluţionarea în raport cu ei a laturii civilă a prezentei cauze, instanţa o consideră întemeiată.

Pentru a aprecia astfel, instanţa a avut în vedere faptul că potrivit disp. art. 33 lit. a C.p.p. ne aflăm în prezenţa unei fapte indivizibile, iar conform art. 38 C.p.p. se poate dispune disjungerea laturii penale şi civile privind pe inculpatul OF, de latura civilă a cauzei privind pe ceilalţi doi inculpaţi care au fost condamnaţi definitiv pentru infracţiunea săvârşită împotriva părţii vătămate PG, motivat de faptul că aceştia au de executat pedepse cu închisoarea şi nu pot beneficia la locul de detenţie de regimul special al deţinuţilor condamnaţi definitiv, respectiv nu pot fi scoşi la muncă deoarece trebuie să se prezinte la proces.

În plus, inculpaţilor BCG şi PF, care sunt condamnaţi definitiv pentru fapta de furt calificat săvârşită împotriva părţii vătămate PG, nu li se poate încălca dreptul de a beneficia de regimul special al deţinuţilor condamnaţi definitiv deoarece nu poate fi adus la judecată inculpatul OF. Cu atât mai mult cu cât cercetarea judecătorească cu privire la soluţionarea acţiunii civile în prezenta cauză este terminată, iar în cazul infracţiuni săvârşite de mai mulţi inculpaţi, toţi participanţii răspund solidar, pentru întreaga valoare a bunurilor sustrase, obligaţia solidară oferind creditorului posibilitatea de a urmării pe toţi debitorii sau doar pe unul dintre ei.

În ceea ce priveşte acţiunea civilă formulată de părţile vătămate, în temeiul art. 14, 15 şi 346 C.p.p., raportat la art. 1357 C.civ., instanţa urmează a le admite în parte.

Aşa cum este cunoscut, acţiunea civilă în procesul penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului, precum şi a părţii responsabile civilmente, atunci când aceasta este parte în cauza penală, în vederea obligării lor la repararea justă şi integrală a pagubelor cauzate prin infracţiunea săvârşită de inculpat. Dar, pentru ca acţiunea civilă să poată fi exercitată în cadrul procesului penal este necesară constituirea ca parte civilă a părţii vătămate, prin infracţiune să se fi cauzat un prejudiciu material sau moral, acesta să fie cert şi să nu fi fost reparat, iar între infracţiunea săvârşită şi prejudiciul cauzat să existe legătură de cauzalitate.

De asemenea, despăgubirile băneşti care constau într-o sumă de bani, trebuie să acopere nu numai prejudiciul efectiv cauzat, ci şi preţul suferinţei, dar şi folosul nerealizat de victimă ca urmare a faptei ilicite cauzatoare de prejudicii.

Cu privire la acţiunea civilă, instanţa reţine că partea vătămată PG, s-a constituit la primul termen de judecată parte civilă cu suma de 30.000 lei, din care 25.000 lei reprezintă contravaloarea a 21 de miei, iar 5.000 lei reprezintă daune morale.

Inculpaţii BCG şi PF, la termenul din data de 5.07.2013, au învederat instanţei faptul că sunt de acord să plătească părţii civile contravaloarea mieilor sustraşi, contravaloare pe care ei au apreciat-o la suma de 2.500 lei, dar nu şi daunele morale solicitate de aceasta.

În cauza de faţă, apreciază instanţa că partea vătămată a făcut dovezi doar cu privire la producerea prejudiciului material, nu şi cu privire la producerea prejudiciului moral.

În ceea ce priveşte prejudiciul material produs de inculpaţii BCG şi PF prin fapta lor părţii civile PG, instanţa stabileşte că acesta se ridică la suma de 6.400 lei –respectiv contravaloarea a 21 de miei, dintre care 2 în vârstă de un an şi în valoare de 350 lei fiecare şi 19 în vârstă de câteva luni şi în valoare de 300 lei fiecare.

Pentru a stabili numărul mieilor nerecuperaţi de partea vătămată, instanţa a avut în vedere declaraţia dată de aceasta în ds. nr. 4002/207/2012, la termenul din data de 27.07.2012 şi respectiv la termenul din data de 7.09.2012, unde a relatat faptul că la momentul sustragerii turmei de oi, printre acestea se aflau oi adulte dar şi mei, fiindu-i restituite oile adulte, dar şi doi mei, astfel că prejudiciul în cuantum de 25.000 lei cu care s-a constituit parte civilă reprezintă contravaloarea a 21 de miei.

La stabilirea numărului de miei instanţa a mai avut în vedere şi declaraţiile martorilor PP, PM, SI şi PG, care au relatat faptul că partea vătămată în momentul când i-a fost sustrasă turma de oi avea în turmă un număr de miei cuprins între 20 şi 24.

Martorii PP şi PM au relatat faptul că printre miei sustraşi şi nerecuperaţi partea vătămată avea şi doi miei care erau în vârstă de 1 an, un an şi câteva luni şi care se vindeau la momentul respectiv cu suma de 350 lei, restul mieilor erau în vârstă de câteva luni, fiind fătaţi în primăvara respectivă şi se vindeau cu suma de 300 lei, precum şi faptul că în perioada sărbătorilor pascale parte vătămată a vândut miei care aveau cca. 20 Kg, cu 15 lei/ kg.

De asemenea, martorii SI şi PG, au mai relatat şi faptul că miei rămaşi în turma părţii vătămate după sărbătorile pascale erau foarte bine îngrijiţi, deoarece nu i-a vândut intenţionând să-i oprească de prăsilă.

Instanţa urmează a nu lua în considerare declaraţiile martorilor MM, care susţine că a văzut când organele de poliţie au ridicat de la o anumită persoană doi miei cei îi fuseseră daţi de inculpatul PF şi care avea unul aproximativ 15 kg, iar altul 10 kg  şi nici declaraţia martorului SFC care a declarat că a văzut la turma numitului B un număr de 15-16 miei care aveau o greutate de maximum 10 kg, deoarece nu este cert că mei văzuţi de aceşti martori erau aceeaşi cu cei sustraşi de la partea vătămată sau erau miei care proveneau din turma  lor, deoarece şi aceştia aveau ocupaţia de crescători de oi.

În ceea ce priveşte prejudiciul moral în cuantum de 5.000 lei, cu care partea vătămată s-a constituit partea civilă, instanţa urmează a-l respinge, deoarece este de principiu că acordarea daunelor morale se practică în situaţia în care partea vătămată a îndurat o suferinţă fizică sau psihică şi nu există alt remediu de reparare a prejudiciului moral.

Ori, părţii vătămate în cauză nu i s-a produs nicio suferinţă fizică, iar aceasta nu a făcut dovezi cu privire la faptul că ar fi îndurat o suferinţă morală, cu atât mai mult cu cât partea vătămată a recuperat a doua zi aproape în întregime turma de oi sustrasă, astfel că este necesar ca această formă de reparaţie să nu se convertească într-o veritabilă sursă de îmbogăţire fără justă cauză.

Pentru aceste considerente, instanţa în baza art. 14, 15 şi 346 C.p.p., raportat la art. 1357 C. civ., urmează să admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă PG şi obligă în solidar pe inculpaţii BCG, şi PF, la plata în favoarea părţii civile a sumei de 6.400 lei, reprezentând daune materiale şi să respingă capătul de cerere privind obligarea celor doi inculpaţi la plata către această partea civilă a sumei de 5.000 lei, reprezentând daune morale, ca nefondat.

Instanţa, având în vedere voinţa liber exprimată de inculpaţi la acest termen de judecată şi în interesul unei bune judecăţi, urmează a dispune în temeiul disp. art.38 C.p.p. rap. la art.33 lit. a a C.p.p., disjungerea laturii civile şi penale a cauzei cu privire la inculpatul OF, acordând termen de judecată la data de 11.10.2013, ora 09.30, sala 1, C 5, pentru când în temeiul disp. art.291 rap. la art. 314 C.p.p. dispune citarea inculpatului OF la ultimul domiciliu, la uşa instanţei, la uşa Consiliului Local F… şi la uşa Consiliului Local D… – locul săvârşirii faptei şi citarea părţii civile PG.

Urmează să dispună efectuarea unor adrese către procurorul de pe lângă Curtea de Apel Patra şi procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zakynthos pentru a se comunica relaţii cu privire la situaţia judiciară a inculpatului OF, respectiv dacă s-a luat măsura arestării preventive faţă de acest inculpat de către autorităţile elene, iar în caz afirmativ, să se comunice data luării acestei măsuri, data expirării măsurii şi locul în care se află deţinută persoana în cauză, iar în cazul în care răspunsul solicitat este de competenţa altei instanţe, să transmită solicitările noastre către instituţia respectivă.

Urmează să dispună transmiterea prin fax către traducător a respectivelor adrese pentru a fi traduse în limba greacă.

Pune în vedere apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul OF să ia legătura cu familia inculpatului pentru a-i comunica faptul de a înainta la instanţă relaţii cu privire la durata arestării luată faţă de el de către autorităţile elene, locul unde se află deţinut în Grecia şi o eventuală declaraţie cu privire la poziţia sa faţă de fapta pentru care este trimis în judecată în prezenta cauză.

De asemenea, în baza art. 189 şi 191 al. 1 C.p.p., urmează să oblige pe fiecare dintre inculpaţii BCG şi PF, la plata în favoarea statului a sumei de 150 lei, reprezentând cheltuieli judiciare.

Postat 05.09.2013