Furt calificat

Sentinţă penală 1674 din 09.09.2011


Prin rechizitoriul nr. 2813/P/2011 din 28.07.2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Dr.Tr.Severin, a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, inculpatul CD, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută de art. 208 alin. 1 - 209 alin.1 lit.e, g, i C.p., alin. 2 lit. b C.p. cu aplicarea art. 37 lit. b C.p.

În actul de sesizare a instanţei a fost reţinută următoarea stare de fapt:

În noaptea de 01/02.07.2011, inculpatul CD se afla pe raza localităţii Dr. Tr. Severin, în zona Gării şi întrucât nu avea bani a luat hotărârea infracţională de a sustrage bunuri din autoturismele parcate pe raza localităţii. În acest sens inculpatul s-a deplasat pe b-dul Carol I unde a observat un autoturism marca BMW cu nr. de înmatriculare BH0058-BP parcat pe b-dul Carol I aparţinând părţii vătămate VAM. Inculpatul a luat o piatră găsită pe drum, pe care a aruncat-o spre geamul lateral stânga spate al autoturismului şi întrucât geamul nu s-a spart a luat o altă piatră şi a mai aruncat o dată spre geamul de la portiera stângă, ocazie cu care geamul s-a spart. Inculpatul a pătruns în interiorul autoturismului pe geamul spart iar din torpedo a sustras două portmonee în care se  găseau acte de identitate, două carduri bancare, precum şi alte bunuri: căşti de telefon tip hand-free, o brăţară de culoare roşie şi un elastic de păr.

Starea de fapt reţinută în rechizitoriu a fost dovedită cu următoarele mijloace de probă: plângerea şi declaraţia părţii vătămate, proces verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică, proces-verbal de conducere în teren şi planşa foto, dovadă de predare – primire a bunurilor sustrase, adresa nr. 114623/07.07.2011 a Serviciului Criminalistică, declaraţii inculpat, declaraţii martor.

Având în vedere dispoziţiile art. 320 ind.1 alin.1 – alin. 7 C.p.p., s-a procedat la audierea inculpatului care a arătat că recunoaşte în totalitate săvârşirea faptei, solicită ca judecata să aibă loc pe baza probelor de la urmărire penală, arătând că nu solicită administrarea altor probe.

Analizând materialul probator administrat în faza de urmărire penală, instanţa constată că starea de fapt reţinută prin actul de sesizare este corectă, fiind probată cu ajutorul mijloacelor de probă administrate în cauză.

Din coroborarea probelor administrate în faza de urmărire penală rezultă că, în noaptea de 01/02.07.2011, inculpatul CD s-a deplasat pe B-dul Carol I din Dr.Tr.Severin, unde a observat un autovehicul marca BMW, cu nr. de înmatriculare BH0058-BP, aparţinând părţii vătămate VAM. Inculpatul a aruncat cu o piatră în geamul de la portiera stângă a maşinii, spărgându-l, după care a pătruns în autovehicul de unde a sustras atât două portmonee în care se aflau acte de identitate, 2 carduri bancare şi mai multe documente, cât şi căşti de telefon hands-free, o brăţară de culoare roşie şi un elastic de păr.

Analizând fişa de cazier judiciar a inculpatului, instanţa reţine că infracţiunea dedusă judecăţii a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, prev. de art. 37 lit.b C.p., primul termen al recidivei fiind constituit de pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin s.p. nr. 1900/26.11.2008 a Judecătoriei Dr.Tr.Severin, definitivă prin neapelare. Astfel, inculpatul a fost liberat condiţionat la 28.01.2011, având un rest de 13 zile, fapta dedusă judecăţii fiind comisă de inculpat după împlinirea restului rămas neexecutat.

În drept, fapta inculpatului CD care, în noaptea de 01/02.07.2011, într-un loc public, prin efracţie, a sustras mai multe bunuri, printre care şi un act de identitate, din autovehiculul părţii vătămate VAM, parcat pe B-dul Carol I din Dr.Tr.Severin întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1 C.p., art. 209 alin. 1 lit. e, g, i, alin. 2 lit. b C.p. cu aplicarea art. 37 lit. b C.p.

De asemenea, faţă de faptul că inculpatul a recunoscut fapta reţinută în sarcina sa, solicitând să fie judecat în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, instanţa urmează să dea eficienţă dispoziţiilor art. 320 ind. 1 C.p.p.

Instanţa constată că fapta există, constituie infracţiune şi a fost comisă de inculpat cu vinovăţie astfel că acesta va răspunde penal, motiv pentru care, în temeiul art. 345 alin. 2 C.p.p., urmează a se dispune condamnarea inculpatului CD pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1 C.p., art. 209 alin. 1 lit. e, g, i, alin. 2 lit. b C.p. cu aplicarea art. 37 lit. b C.p. şi art. 320 ind. 1 alin. 7 C.p.p.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 alin. 1 C.p. după cum urmează: limitele de pedeapsă reduse cu o treime urmare a aplicării art. 320 ind. 1 alin. 7 C.p.p. şi prevăzute între 2 ani - 10 ani pentru infracţiunea prev. de art. 208 alin. 1 C.p., art. 209 alin. 1 lit. e, g, i, alin. 2 lit. b C.p. cu aplicarea art. 37 lit. b C.p., faptul că inculpatul este recidivist şi a mai săvârşit infracţiuni contra patrimoniului, fiind şi condamnat şi sancţionat administrativ în mai multe rânduri, atitudinea sinceră a inculpatului care a recunoscut fapta comisă, cooperând cu organele judiciare.

Faţă de cele expuse mai sus, care nu sunt de natură să formeze convingerea instanţei în sensul de a reţine circumstanţe atenuante judiciare, instanţa apreciază că pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 208 alin. 1 C.p., art. 209 alin. 1 lit. e, g, i, alin. 2 lit. b C.p. cu aplicarea art. 37 lit. b C.p. şi art. 320 ind. 1 alin. 7 C.p.p., este de natură să-şi realizeze scopul prevăzut în art. 52 C.p.

Raportat la pedeapsa stabilită, în temeiul art. 71 alin. 2 C.p., instanţa va aplica inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.p.

În baza art. 88 C.p., se va deduce din durata pedepsei aplicate inculpatului CD perioada reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 07.07.2011 la zi.

În baza art. 350 C.p.p., se va menţine starea de arest a inculpatului CD.

În baza art. 346 C.p.p., având în vedere declaraţia părţii vătămate VAM care a declarat că nu are pretenţii băneşti de la inculpat (fila 23 dosar), instanţa urmează să ia act de manifestarea de voinţă a acesteia în sensul că va lua act de faptul că partea vătămată nu a dorit să se constituie parte civilă în cauză.