Furt calificat - minor

Sentinţă penală 84 din 04.04.2013


Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin numărul 1186/P/2012 din data de 15 ianuarie 2013 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului B F - minor, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. g C.p. cu art. 99 al. 2 C.p.

1.Situatia de fapt si dispoziţiile Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin.

In partea expozitiva a rechizitoriului s-a reţinut faptul ca inculpatul în noaptea de 11/12.06.2012 a pătruns prin deschiderea porţii în curtea părţii vătămate S V din localitatea Pietriş, comuna D, nr. iar din imobilul nelocuit, a sustras un motor trifazat electric de 35 kw. în valoare de 2.000 lei, în scopul însuşirii pe nedrept.

După sesizarea faptei, lucrătorii de la Secţia de Poliţie D s-au deplasat la imobilul aparţinând părţii vătămate S V din satul Pietriş. Au observat pe drum urme de cărucior care conduceau spre locuinţa numitei V C, bunica inculpatului minor. În grădina acesteia a fost identificat un căruţ pe care se afla o scândură. Inculpatul minor a recunoscut că a sustras motorul trifazic din imobilul aparţinând părţii vătămate intenţionând să-l  demonteze şi să-l valorifice  la un centru de fier vechi.

Motorul trifazic sustras a fost predat de inculpat numitei Suciu Camelia(f.5,21)

Partea vătămată S V a declarat că motorul electric trifazic se afla sub scara imobilului din localitatea Pietriş şi a fost evaluat la suma de 2.000 lei. Întrucât s-a restituit bunul sustras partea vătămată a declarat că nu se constituie parte civilă(f.15-16)

Din conţinutul ofertei de preţ a SC Evora Reghin din data de 2.08.2012 rezultă că un motor trifazic electric de 35 kw. are o valoare de 6.200 lei(valoare ce include TVA)(f.19)

Din conţinutul raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 3152/15.10.2012 rezultă că inculpatul minor a avut la data comiterii faptei discernământul păstrat(f.25-26).

Inculpatul a declarat că în noaptea de 11/12.06.2012 s-a deplasat cu căruciorul la imobilul aparţinând părţii vătămate S V. A descuiat poarta de acces în curte după care, de sub scară, a sustras un motor electric de 35 kw. deplasându-se apoi la locuinţa sa. După aprox. o jumătate de oră a fost identificat de lucrătorii de poliţie şi  a predat motorul electric sustras.(f.36,37). C a mijloace de probă s-au reţinut -

-Proces verbal de  sesizare din oficiu(f.5)

-Proces verbal de cercetare la fata locului(f.6-8)

-Planşa fotografică(f.9-14)

-Declaraţie parte vătămată(f.15)

-Ofertă preţ SC Evora(f.19)

-Declaraţie învinuit(f.36-37)

-Dovadă de ridicare-predare(f.20-21)

-Raport de expertiză medico-legală psihiatrică(f.25-26)

-Adresa Serviciului de Probaţiune de pe lângă

Tribunalul Mureş(f.28)

-Declaraţii martori(f.40-41,44).

2.Situatia de fapt reţinută de către instanţă.

Din verificarea actelor si lucrărilor materialului dosarului, instanţa a reţinut următoarea stare de fapt:

Inculpatul în noaptea de 11/12.06.2012 a pătruns prin deschiderea porţii în curtea părţii vătămate S V din localitatea Pietriş, comuna D, nr. iar din imobilul nelocuit, a sustras un motor trifazat electric de 35 kw. în valoare de 2.000 lei, în scopul însuşirii pe nedrept.

După sesizarea faptei, lucrătorii de la Secţia de Poliţie D s-au deplasat la imobilul aparţinând părţii vătămate S V din satul Pietriş iar în grădina bunicii inculpatului a fost identificat un căruţ pe care se afla o scândură. Inculpatul minor a recunoscut că a sustras motorul trifazic din imobilul aparţinând părţii vătămate intenţionând să-l  demonteze şi să-l valorifice  la un centru de fier vechi. Ulterior motorul trifazic sustras a fost predat de inculpat numitei Suciu Camelia(f.5,21)

Partea vătămată S V a declarat că motorul electric trifazic se afla sub scara imobilului din localitatea Pietriş şi a fost evaluat la suma de 2.000 lei. Întrucât s-a restituit bunul sustras partea vătămată a declarat că nu se constituie parte civilă(f.15-16)

Din conţinutul ofertei de preţ a SC Evora Reghin din data de 2.08.2012 rezultă că un motor trifazic electric de 35 kw. are o valoare de 6.200 lei(valoare ce include TVA)(f.19)

Starea de fapt reţinută rezultă din următoarele mijloace de probă care se află ataşate la dosarul cauzei, proces verbal de  sesizare din oficiu(f.5), proces verbal de cercetare la fata locului(f.6-8), planşa fotografică(f.9-14), declaraţie parte vătămată(f.15, ofertă preţ SC Evora (f.19), declaraţie învinuit(f.36-37), dovadă de ridicare-predare(f.20-21), raport de expertiză medico-legală psihiatrică(f.25-26), adresa Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş(f.28), declaraţii martori(f.40-41,44).

La primul termen de judecată în şedinţă publică, în prezenţa apărătorului, inculpatul a  susţinut că doreşte să se prevaleze de dispoziţiile art. 3201 C.pr.pen., în acest sens declarând că recunoaşte  învinuirea ce i se aduce şi că este de acord cu încadrarea juridică a faptei, cunoaşte probele administrate în cursul urmăririi penale, şi le însuşeşte şi doreşte ca judecarea lui să se facă în baza acestor probe, fila 67 din dosar.

Cu privire la aplicarea procedurii simplificate în cazul recunoaşterii vinovăţiei prevăzute de art. 3201 C.pr.pen., instanţa constată următoarele:

Procedura simplificată oferă posibilitatea inculpatului ca, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, în cauză să încheie o tranzacţie cu statul având ca şi conţinut renunţarea acestuia la dreptul de a solicita şi de a obţine audierea martorilor acuzării şi/sau de a propune şi audia martori în apărare, cumulativ cu recunoaşterea integrală a acuzaţiei ce i se aduce, în schimbul reducerii cu o treime a limitelor de pedeapsă.

La termenul din data de 01.04.2013,  instanţa a apreciat că toate actele şi măsurile dispuse de către organele de urmărire penală au fost îndeplinite cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru efectuarea valabilă a acestora, inclusiv probatoriile, care au fost administrate legal şi cu respectarea drepturilor legale ale inculpatului, aceste aspecte nefiind contestate nici de inculpat şi că astfel sunt îndeplinite condiţiile formale prevăzute de art. 3201 C.pr.pen, urmând ca judecata să fie efectuată potrivit procedurii prevăzute de acest text legal.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca şi cea prezentată în rechizitoriu.

Pe fondul cauzei, coroborând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale cu declaraţiile de recunoaştere date de inculpat atât în cursul urmăririi penale cât şi în faţa instanţei, conchidem că inculpatul se face vinovat de comiterea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată.

Din punct de vedere al laturii subiective, instanţa deduce din circumstanţele reale ale săvârşirii faptei că aceasta a fost comisă de inculpat cu vinovăţie, sub forma intenţiei, întrucât acesta cel puţin a prevăzut şi a acceptat rezultatul faptei comise, în condiţiile art. 19 alin. 1 pct. 1 Cod penal.

3.Dispozitiile instanţei în drept.

In drept fapta inculpatului minor B F care în noaptea de 11/12.06.2012 a pătruns prin deschiderea porţii în curtea părţii vătămate S V din localitatea Pietriş, comuna D, nr. iar din casa în construcţie, nelocuită, a sustras un motor trifazat electric de 35 kw. în valoare de 2.000 lei, în scopul însuşirii pe nedrept, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 al 1, 209 al. 1 lit. g C.p. cu art. 99 al. 2 C.p. 

4.Cu privire la operaţiunea de individualizare a pedepsei.

Inculpatul  minor nu este cunoscut cu antecedente penale (f.39), iar din referatul de evaluare întocmit de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş, fila 59-64 din dosar rezultă că în privinţa inculpatului minor există perspective de reintegrare în societate, că acesta va adopta o conduită dezirabilă  în condiţiile consolidării rezistenţei la tentaţia câştigurilor facile şi identificării unor modalităţi de câştiguri legale, precum şi acordării unei mai mari atenţii analizării prealabile a acţiunilor sale din punct de vedere al câştigurilor şi pierderilor pe care le implică. 

In consecinţă instanţa văzând dispoziţiile legale in materie urmează să dispună condamnarea inculpatului astfel:

În baza art. 101 alin. 1 lit. b cod penal raportat la art. 103 cod penal aplică inculpatului minor B F, măsura educativă a libertăţii supravegheate pe timp de 1 an, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat  prevăzută şi sancţionată de art. 208, alin. 1 raportat la art. 209, alin. 1, lit. g  din Codul penal, cu aplicarea art. 99 alin. 2 cod penal, şi reţinerea art. 320 ind. 1 alin. 7 Cod procedură penală, încredinţând supravegherea  Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş.

5.Cu privire la aplicarea criteriilor generale de individualizare a pedepsei art. 72 cod penal, precum si aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la scopul pedepsei, art. 52 cod penal.

În baza textelor legale enunţate mai sus şi a dispoziţiilor art. 345 C.pr.pen., instanţa urmează să aplice inculpaţilor o pedeapsă la individualizarea căreia se vor avea în vedere dispoziţiile art. 52 C.pen. şi art. 72 C.pen.

La individualizarea judiciară a pedepsei vor fi avute în vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 C.pen. şi anume dispoziţiile părţii generale, limitele de pedeapsă reduse cu o treime ca urmare a aplicării prevederilor art. 3201 C.pr.pen., gradul de pericol social al faptei săvârşite, persoana infractorului şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Pe de o parte, instanţa constată că inculpatul a avut o bună conduită înainte de săvârşirea faptei, aspect ce rezultă din fişa de cazier judiciar potrivit căreia acesta nu a mai fost sancţionat anterior.

Faţă de faptul că inculpatul se află la prima abatere se poate concluziona că acesta nu a comis infracţiunea datorită înclinaţiei  pentru comiterea de fapte antisociale, ci datorită unui complex de împrejurări care au contribuit ca acesta să se abată de la conduita obişnuită, astfel că instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără ca aceasta să fie executată în regim de detenţie.

Pe de altă parte, instanţa are în vedere şi faptul că inculpatul, odată cu recunoaşterea faptei, a restituit şi bunul sustras, astfel că partea vătămată nu s-a mai constituit parte civilă în cauză. 

In contextul celor arătate, instanţa a apreciat ca prin aplicarea măsurii anterior menţionate se va realiza in mod eficient scopul  pedepsei sub ambele sale aspecte.

Astfel in baza art. 103 cod penal, măsura educativă a libertăţii supravegheate constă în lăsarea minorului în libertate pe timp de un an, sub supravegherea deosebită. Supravegherea poate fi încredinţată, după caz, părinţilor minorului, celui care l-a adoptat sau tutorelui, iar dacă aceştia nu pot asigura supravegherea în condiţii satisfăcătoare, instanţa dispune încredinţarea supravegherii minorului, pe acelaşi interval de timp, unei instituţii legal însărcinate cu supravegherea minorului.

În baza art. 103 alin. 2 cod penal va pune în vederea celui căruia i s-a încredinţat supravegherea,  îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra minorului în scopul îndreptării lui şi obligaţia de a înştiinţa instanţa de îndată dacă minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele ori a săvârşit din nou o faptă prevăzută de legea penală.

În baza art. 103 alin. 3 cod penal impune minorului respectarea următoarelor obligaţii, - să nu frecventeze  locuri în care se consumă băuturi alcoolice, -  să nu intre în legătură cu anume persoane stabilite de către Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş, iar în baza art. 103 alin. 4 cod penal atrage atenţia inculpatului minor asupra consecinţelor comportării sale şi conţinutul art. 103 lin. 6 cod penal.

În baza art. 488 alin. 2 cod procedură penală fixează termen la data de 24 aprilie 2013, ora 13, pentru când se dispune aducerea  minorului şi va fi citat Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş în sarcina căruia i s-a încredinţat supravegherea,  în situaţia în care nu se exercită calea de atac împotriva prezentei sentinţe, în vederea punerii în executare a libertăţii supravegheate.

6.Cu privire la soluţionarea laturii civile a cauzei

Constată că partea vătămată S V, nu a formulat pretenţii civile.

7.Asupra aplicării art. 191 si următoarele din codul de procedură penală. 

Instanţa în baza art. 191 alin. 1 cod procedură penală, va obliga inculpatul minor la plata sumei de 650  lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 400 lei provine din cursul urmăririi penale.

Suma de 400 lei reprezentând onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti în contul Baroului Mureş.