Contestatie la executare

Sentinţă civilă 258 din 01.03.2013


( SC nr. 258/01.03.2013–DOMENIU : CONTESTATIE )

Contestatorii S.C. CB S.A. -  PRIN REPREZENTANT AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, S.C. C S.A. si  GG, în contradictoriu cu  intimata BANCA T S.A. SUCURSALA S, au solicitat  admiterea contestatiei  la executare si anularea tuturor formelor de executare începute în cadrul dosarului de executare nr.87/2012, format de Biroul Executorului Judecatoresc TC,  în urma admiterii cererii de încuviintare a executarii solite împotriva contestatorilor  prin Încheierea pronuntata la data de  26.06.2012  în cadrul dosarului nr.1275/237/Ex./2012 de Judecatoria  Gura Humorului ca neîntemeiate; întoarcerea executarii, prin restabilirea situatiei anterioare acesteia, respectiv,  ridicarea popririi dispuse asupra conturilor  bancare ale SC C SA si GG si restituirea sumelor retrase.

Din actele si lucrarile dosarului rezulta ca intimata creditoare a solicitat si declansat procedura executarii silite si împotriva contestatoarei S.C CB S.A fiind încuviintata executarea silita, instanta a constatat ca nu este data exceptia lipsei de interes  a acestei contestatoare în promovarea prezentei contestatii la executare, drept pentru care instanta urmeaza a respins exceptia invocata, ca nefiind data.

Potrivit art.36 din Lg.nr.85/2006, de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale. Intimata a recunoscut ca S.C CB S.A se afla în procedura insolventei, fiind înscrisa la masa credala a acesteia, a adoptat planul de reorganizare al acesteia si, în aceste conditii, acceptând recuperarea a 90% din creanta solicitata pe parcursul perioadei, pe durata a trei ani, însa, ulterior, procedeaza la solicitarea executarii pe calea dreptului comun, încuviintarea executarii silite si dispunerea înfiintarii popririi asupra  conturilor detinute de contestatori. Executarea societatilor în insolventa poate fi dispusa în conditii speciale, conform procedurilor art. 39 din Lg.nr.85/2006, numai în cadrul dosarului de insolventa si cu încuviintarea judecatorului sindic. În aceste conditii, fata de situatia de fapt mai sus aratata si de prevederile art.36 din Lg. nr.85/2006, potrivit carora  de la data producerii insolventei fata de debitoarea principala S.C CB S.A se suspenda de drept orice actiune judiciara sau extrajudiciara realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale, ca executarea silita demarata de  intimata creditoare este ulterioara acestei proceduri de insolventa, ca dispozitiile legale mai sus mentionate au caracter imperativ si ele nu au fost respectate, instanta urmeaza a admis contestatia la executare formulata si a dispus anularea Încheierii din 26 iunie 2012 a Judecatoriei GH  pronuntata în dosarul nr.1275/237/Ex./2012 si a formelor de executare silita emise în baza acestei încheieri în dosarul de executare nr.87/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc TC, ca fiind întemeiata. În acelasi timp, fata de actele si lucrarile dosarului, de planul de reorganizare acceptat de intimata, instanta a mai retinut ca executarea silita a fost demarata pentru o creanta care nu este certa, lichida si exigibila, data fiind stabilirea platii esalonate, diferenta dintre debitul stabilit în baza titlurilor executorii invocate de intimata este în cuantum de 7.169.588,7 lei, suma care nu corespunde cu cea înscrisul  în biletul la ordin invocat drept titlu executoriu împotriva contestatorului GG, pentru suma de 7.146.746 lei neputând fi retinute sustinerile intimatei cu privire la natura diferentei.