Penal.furt

Decizie din 14.04.2010


Pe rol fiind judecarea recursului declarat de către partea vătămată V.P., dom. în ….., jud. Buzău, împotriva sentinţei penale nr. 348/….2009 a Judecătoriei Râmnicu Sărat, prin care a fost respinsă plângerea formulată de aceasta.

A fost menţinută soluţia procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat, de scoatere de sub urmărire penală a făptuitorului pentru infracţiunea de furt, dispusă prin rechizitoriul nr…./P/2008.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  a răspuns intimatul făptuitor C.N., lipsă fiind recurenta parte vătămată V.P., pentru care a răspuns apărător ales, avocat R.M., potrivit împuternicirii avocaţiale aflate la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă  după care.

Reprezentantul Ministerului Public, avocat R.M, şi intimatul C.N., pe rând având cuvântul, arată că alte cereri nu mai sunt de formulat şi solicită cuvântul în dezbateri.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, tribunalul analizând actele şi lucrările dosarului constată cercetarea judecătorească terminată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Avocat R.m., având cuvântul, arată că prin sentinţa penală atacată a Judecătoriei Râmnicu Sărat, a fost respinsă plângerea persoanei vătămate, împotriva soluţiei de scoatere de sub urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunii de furt, prev. de art. 208 – 209 c.p..

Persoana vătămată a formulat plângere pentru doua fapte de furt, respectiv pentru o suma de bani şi autoturismul reţinut de făptuitor, în noaptea de 23 august 2009, când persoana vătămată a fost nevoită să abandoneze autoturismul pentru a scăpa de făptuitor.

Prima instanţă a reţinut că partea vătămată nu a făcut dovada că acea suma de bani exista.

De asemenea s-a reţinut că persoana vătămată nu a justificat de ce nu a restituit datoria  către martorul B.P., în domiciliul căruia a întârziat o oră şi jumătate, fără a analiza susţinerile acesteia în sensul că în timp ce se afla în domiciliul martorului, unei rude a acestuia i s-a făcut rău, condiţii in care a fost nevoie să o transporte la spital.

Referitor la împrejurarea că acest aspect nu se regăseşte în declaraţiile martorilor, se datorează faptului că aceştia nu au fost întrebaţi de acest aspect şi doar de existenţa în sine a datoriei părţii vătămate.

Astfel apreciază că instanţa putea dispune trimiterea cauzei la parchet pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

Cât priveşte lipsa intenţiei de furt, apreciază că nu poate fi stabilită, deoarece făptuitorul a băgat maşina în curtea imobilului său deşi avea posibilitatea să o lase în stradă încuiată.

De altfel martorul R.C., filele 47, 48 dosar, a declara că părinţii făptuitorului i-au atras atenţia acestuia că nu a procedat corect.

Faţă de aceste aspecte, solicită admiterea recursului, pe fond admiterea plângerii şi trimiterea cauzei la parchet în vederea redeschiderii urmăririi penale pentru suplimentarea probatoriului testimonial spre a se lămuri motivul pentru care persona vătămată nu a putut restitui suma datorată şi pentru efectuarea de confruntări între martori şi făptuitor.

Intimatul făptuitor C.N., având cuvântul, arată că nu se face vinovat de faptele pentru care este acuzat, a băgat maşina în curtea acestuia, pentru a nu încurca circulaţia şi pentru că îi era teamă să  nu vină după el, după care a sunat la 112 şi a anunţat organele de poliţie.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, pune concluzii de respingere a recursului ca nefondat, şi obligarea recurentului la cheltuieli de judecată.

Arată că învinuitul C.N., nu se face vinovat de comiterea infracţiunii de furt calificat atât a  autoturismului, întrucât lipseşte intenţia cât şi a sumei de bani întrucât există o stare de dubiu, în sensul dacă ar fi existat sau nu la data comiterii faptei.

În mod corect s-a reţinut disp. art.10 lit.a şi d c.p.p. având în vedere şi starea conflictuală dintre părţi.

?

INSTANŢA

Asupra prezentului recurs penal :

Prin sentinţa penală nr.348/….2009,Judecătoria Rm.Sărat a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de petentul V.P. împotriva soluţiei de scoatere de sub urmărire penală a inculpatului C.N. pentru infracţiunea de furt prev.de art.208-209 lit.e si g cod penal,dispuse prin rechizitoriul nr…./P/2008 .

Pentru a hotărî astfel ,instanţa a reţinut că partea vătămată V.P. a formulat plângere penală împotriva făptuitorului C.N. pentru infractiunea de furt prev.de art.208-209 lit.a,e şi g cod penal si lovire  prev.de art.180 cod penal,arătând că,în noaptea de 23/24.08.2008 a fost lovit de acesta şi,din cauza acestui conflict,a fost nevoită să-şi abandoneze propriul autoturism pe care însă C.N. l-a luat şi l-a dus în curtea părintilor săi.

Susţine că din autoturism C.N. a luat si o sumă de bani pe care o avea într-o pungă.

Analizând rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm.Sărat prin care inculpatul C.N. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de lovire,instanţa a stabilit că soluţia procurorului de scoatere de sub urmărire penală în ceea ce priveste infracţiunea de furt este legală şi temeinică întrucât inculpatul a predat de bună voie cheile autoturismului a doua zi de dimineaţă,iar partea vătămată nu a dovedit că în momentul abandonării autoturismului ,avea în acesta 515 EURO si 3300 lei.

Împotriva acestei hotărâri judecătoresti a declarat recurs petentul susţinând că,în legătură cu suma de bani,martorii nu au fost întrebaţi de organele de urmărire penală ci doar de existenţa datoriei părtii vătămate şi că,în ceea ce priveste furtul autoturismului,nu se poate reţine lipsa intenţiei,atâta timp cât inculpatul a dus maşina  în curtea sa.

Tribunalul,analizând recursul declarat în cauză,constată că acesta este fondat, urmând a fi admis pentru următoarele considerente :

La data de 24.08.2008, partea vătămată V.P.  formulează plângere penală împotriva inculpatului C.N. pentru infracţiunile de lovire si furt susţinând că în noaptea de 23/24.08.2008 a fost lovit de către acesta producându-i leziuni pentru vindecarea cărora au fost necesare 11-12 zile îngrijiri medicale si-a sustras  autoturismul pe care îl abandonase din cauza conflictului in care avea o sumă de bani.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm.Sărat, în urma administrării de probatorii ,dispune prin rechizitoriul întocmit la 6.08.2009,trimiterea în judecată a inculpatului C.N. pentru săvârşirea infractiunii de lovire prev.de art-180 alin.2 cod penal.Însă,în ceea ce priveste infractiunea de furt ( autoturism si bani) dipune scoaterea de sub urmărire penală cu motivarea că,nu s-a dovedit existenţa sumei de bani în autoturism, şi a lipsit intenţia însuşirii bunului .

Partea vătămată V.P. formulează plângere la instanţă împotriva acestei soluţii considerând-o greşită,întrucât suma de bani s-a aflat în autoturism iar inculpatul a dus autovehiculul în curtea sa,săvârşind astfel infracţiunea de furt.

Analizând probele administrate de procuror,Tribunalul constată că această soluţie de scoatere de sub urmărire în ceea ce priveşte infractiunea de furt calificat( două acte materiale privind suma de bani si autoturismul şi nu două infracţiuni distincte ) este greşită.

Este cert că în acea noapte , inculpatul C.N. a lovit pe partea vătămată V.P. în urma unui conflict avut cu acesta la o discotecă.

Fiind dovedită vinovăţia lui,s-a dispus trimiterea în judecată pentru această infracţiune.

Conflictul a continuat pe drumul public,partea vătămată fiind nevoită să îşi abandoneze autoturismul.

Potrivit menţiunilor făcute de lucrătorii de poliţie ( proces verbal de la fila 11) partea vătămată a sunat la serviciul 112 (şi nu inculpatul cum acesta a susţinut  anunţând furtul autoturismului ).Autoturismul a fost găsit în curtea inculpatului, spre dimineata ,după care a fost predat părţii vătămate.

Potrivit art.208 cod penal constituie infractiunea de furt luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia,fără consimţământul acestuia în scopul de şi-l însuşi pe nedrept.

Nu se poate susţine că inculpatul nu a avut intenţia însuşirii pe nedrept din moment ce, anterior acestei acţiuni, a avut un conflict cu partea vătămată,a lovit –o aceasta din urmă a fost nevoită să-şi abandoneze autoturismul pentru a se salva iar inculpatul duce autoturismul în curtea sa şi îl predă la cererea organelor de poliţie.

În ceea ce priveşte furtul sumei de bani (act material al aceleiasi infractiuni ) la dosarul cauzei sunt probe care,cel puţin pînă la acest moment,conduc la conluzia existenţei banilor în autoturism.

Astfel, nu este reală susţinerea inculpatului,aceea că iniţial partea vătămată nu a declarat furtul sumei de bani.

Partea vătămată face referire chiar în data de 24.08.2008 la această sumă de bani (vezi filele 3 si 5 verso u.p.).

Chiar dacă nu a făcut vreo dovadă cu privire la schimbul valutar făcut la BCR,soţia acestuia a declarat că a avut această sumă de bani ce reprezenta o datorie către martorul B.P..Acesta  a relatat că, în acea zi ,partea vătămată i-a spus că o să-i dea datoria,a fost la ea si i-a spus că îi va da banii,martorul spunându-i să-i lase pentru ziua următoare (vezi fila 39 verso).

Părţile au fost supuse testului poligraf,ambele prezentând în parte comportament simulat la unele întrebări relevante.

Urmează ca,în urma admiterii plângerii , prima instanţă, cu privire la furtul sumei de bani să procedeze la reaudierea martorilor prezenţi la B.P.,chiar si a acestuia,pentru a stabili cu certitudine existenţa sau inexistenţa sumei de bani în autoturism.

În consecinţă,pentru cele arătate,în baza art.38515  pct.2 lit.d Cod pr.penală va admite recusul, va casa sentinţa, iar pe fond va admite plângerea,desfiinţând dispozitia de scoatere de sub urmărire penală privind infractiunea de furt calificat.

Va dispune trimiterea cauzei la Judecătoria Rm.Sărat pentru a se pronunţa pe fond si cu privire la această infractiune, potrivit considerentelor(pentru ambele acte materiale-furtul autoturismului si furtul banilor).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de către partea vătămată V.P., dom. în com. …… jud. Buzău, împotriva sentinţei penale nr. 348/…….2009 a Judecătoriei Râmnicu Sărat.

Casează sentinţa şi pe fond admite plângerea petentului V.P..

Desfiinţează dispoziţia de scoatere de sub urmărire penală a învinuitului C.N. privind infr. de furt prev. de art.208 - 209 c.pen.

Dispune trimiterea cauzei la Judecătoria Râmnicu Sărat pentru a se ronunţa pe fond şi cu privire la acestă infracţiune.

Definitivă.

1