Vatamare corporala grava. Criterii de individualizare a pedepsei

Decizie din 26.03.2010


INSTANŢA

Asupra prezentului apel penal :

Prin sentinţa penală nr. 2/5.01.2010 Judecătoria Rm.Sărat a  hotărât următoarele :

In baza art.182 al.2 cod penal, a dispus condamnarea  inculpatului Ş.V.F. fără paternitate stabilită , nascut la data de ....., in Bucuresti, Sector 5, de cetatenie romana, studii 8 clase, serviciul militar nesatisfacut, zugrav, concubinaj, fara antecedente penale, domiciliat in ......, in prezent arestat si depus la Penitenciarul Focsani , judetul Vrancea,  la 2 ani inchisoare.

A dispus mentinerea  masurii arestarii si a dispus deducerea arestarii preventive începând  cu data de 18.04.2009 la zi.

Totodată instanţa  dispus aplicarea art. 71-64 lit.a teza a II-a si lit.b cod penal si confiscarea briceagului folosit de inculpat la comiterea faptei.

A dispus obligarea inculpatului la 1000 lei despagubiri morale catre partea vatamata P.D. si la 1249,50 lei catre Spitalul mun.Rm.Sarat.

A obligat inculpatul la 800 lei cheltuieli judiciare  din care 400 lei onorariu avocat oficiu la urmarirea penala P.N.si la instanta R.D.avansat din fondul Ministerului Justitiei .

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut următoarea situaţie de fapt :

In seara de 17.04.2009 inculpatul S. V. F.  impreuna cu mai multi tineri au consumat bauturi alcoolice iar la orele 22:00 s-a deplasat in sat la magazinul din localitate.

În apropierea magazinului se afla un grup de tineri printre care si partea vatamata P. D..

In momentul in care inculpatul S.V. F.  insotit de martorul R. N. iesea cu naveta de bere din magazin, numitul R.F. le-a cerut o bere ,imprejurare in care inculpatul a inceput sa-l ameninte cu bataia.

Pentru aplanarea conflictului dintre inculpat si R.F. a intervenit partea vatamata P. D.,  prieten cu inculpatul.

La un moment dat conflictul a degenerat  partea vatamata şi inculpatul lovindu-se reciproc, acesta din urma a scos apoi un briceag cu care a lovit-o pe partea vatamata in zona hemitorace sting.

In momentul in care partea vatamata s-a ridicat a vazut ca singera ambundent fiind chemata ambulanta.

Partea vatamata a fost transportata la Spitalul Rm.Sarat fiind internata cu diagnosticul „plaga injunghiata penetranta hemitorace stg.” fiind supus la doua interventii chirurgicale.

Potrivit certificatului medico-legal partea vatamata a suferit leziuni care i-au pus in primejdie viata si care necesita pentru vindecare un numar de 17-18 zile ingrijiri medicale.

Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate sub aspectul cuantumului pedepsei.

Inculpatul a solicitat reducerera pedepsei motivat de faptul că a avut o atitudine sinceră pe parcursul procesului penal,se afla sub influienţa băuturilor alcoolice nedându-şi seama de consecinţele faptei sale.

Tribunalul,verificând sentinţa apelată pe baza materialului şi lucrărilor din dosar,motivelor de apel invocate,precum şi sub toate aspectele de fapt şi de drept,potrivit art.371 alin.2 şi 378 cod pr.penală va reţine că apelul este nefundat pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

Instanţa de fond a reţinut în mod corect împrejurăriole în care s-a comis infracţiunea de vătămare corporală gravă,prev.de art.182 alin.2 cod penal precum si vinovăţia inculpatului ce rezultă din mijloacele de probă administrate,respectiv declaraţiile părţii vătămate,ale martorilor C.E.,B.V.,T.C.I.,coroborat cu declaraţiile inculpatului prin care a recunoscut comiterea faptei şi menţiunile din constatarea medico-legală privind leziunile provocate părţii vătămate P.D..

Încadrarea juridică dată infracţiunilor este legală iar pedeapsa a fost corect individulizată cu respectarea criteriilor prev.de art.72 cod penal.

La stabilirea pedepsei de 2 ani închisoare s-a avut în vedere pericolul social concret ridicat al infracţiunii comise determinat de lezarea valorilor sociale,ce privesc viaţa şi integritatea corporală a unei persoane,împrejurările în care a acţionat inculpatul,în mod spontan,pe fondul consumului de alcool şi în timpul unui conflict cu partea vătămată.

Deşi a susţinut că nu şi-a dat seama de rezultatul faptei sale,din împrejurările în care s-a comis infracţiunea a rezultat că inculpatul a acţionat violent,nefiind justificată folosirea unui cuţit apt să pună în primejdie viaţa unei persoane în condiţiile unui conflict spontan între tineri.

În plus,leziunile provocate părţii vătămate, respectiv plaga înjunghiată în zona toracelui având caracteristicile plagă penetrantă,secţiuni musculare şi arterio-venoase cu hemoragie externă,emfizem subcutanat şi pneumotorax-au relevat că inculpatul  a lovit partea vătămată într-o zonă vitală a corpului acceptând  posibilitatea producerii rezultatului,respewctiv punerea vieţii în primejdie.

Instanţa de fond i-a aplicat inculpatului  o pedeapsă situată la minimul special prevăzut de lege ,fiind avute în vedere atât conduita inculpatului  pe parcursul procesului penal,cât şi faptul că partea vătămată a declarat că l-a iertat pe inculpat.

Faţă de aceste considerente,se va reţine că pedeapsa este corect individualizată şi nu se impune a fi redusă,apelul urmând a fi respins ca nefondat în conformitate cu art.379 pct.1 lit.b cod pr.penală.

În baza art.350 cod pr.penală se va menţine starea de arest preventiv a inculpatului avându-se în vedere pericolul concret pe care îl reprezintă pentru ordinea publică lăsarea în libertate a inculpatului.

Acest pericol îl reprezintă violenţa cu care a acţionat inculpatul,în cadrul unui conflict spontan,prin punerea în primejdie a vieţii unei persoane.

În baza art.88 cod penal se va deduce din pedeapsa de executat arestul preventiv de la 18.04.2009 la zi.

În baza art.192 alin.2 cod pr.penală apelantul va fi obligat la 250 lei cheltuieli judiciare către stat din care 200 lei onorariu apărător oficiu.