Contestatie decizie pensie

Sentinţă civilă 849 din 21.07.2010


Asupra procesului de fata:

Prin cererea inregistata la aceasta instanta la nr…… contestatorul ….. a chemat in judecata pe parata Casa Judeteana de Pensii Braila pentru ca, prin hotararea care se va pronunta, sa se anuleze decizia nr……..

In motivarea contestatiei s-au sustinut in esenta urmatoarele: contestatorul este pensionar cu pensie de invaliditate din anul 2003; a indeplinit functia de consilier local din data de 1.06.2008; prin decizia nr…… a fost somat sa plateasca suma de 6248 lei, apreciata ca fiind suma incasată necuvenit in perioada 1.06.2008-30.06.2009; decizia este netemeinica si nelegala intrucat prin decizia nr.16/18.02.2008 a ICCJ s-a admis recursul in interesul legii si s-a decis ca persoanele alese in functii de consilieri locali pot cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizatia corespunzatoare functiei elective. In drept Legea nr.19/2000 si decizia nr.16/18.02.2008 a ICCJ.

Prin intampinarea depusa la data de ….. intimata Casa Judeteana de Pensii Braila a solicitat respingerea contestatiei pentru urmatoarele motive: reclamantul a fost inscris la pensie de invaliditate gradul II incepand cu anul 2003; decizia de debit nr….. a fost emisa pentru recuperarea drepturilor de pensie incasate necuvenit pe perioada 1.09.2007 – 30.09.2007 in suma de 6248 lei intrucat in perioada respectiva contestatorul a beneficiat de pensie de invaliditate gradul II si a desfasurat si o activitate profesionala, nefiind respectate prevederile art.94 si art.96 din Legea nr.19/2000; art.54 din Legea nr.19/2000 defineste invaliditatea gradul II ca fiind caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce si orienta spatial; din adeverinta de stagiu de cotizare reiese ca in perioada 1.06.2008-30.06.2009 contestatorul a realizat venituri profesionale pentru care s-a platit contributia la asigurari sociale; instanta urmeaza sa aiba in vedere si prevederile art.6 alin.1 din Legea nr.19/2000. In drept Legea nr.19/2000.

In cauza a fost administrata proba cu acte.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin decizia nr…… intimata Casa Judeteana de Pensii Braila a comunicat contestatorului ….. urmatoarele: avand in vedere art.54 lit.b din Legea nr.19/2000 si adeverinta de stagiu nr…… a Casei de Pensii Braila, din care rezulta ca acesta (pensionar de invaliditate gradul II) a realizat venituri dintr-o activitate profesionala si totodata a incasat necuvenit drepturi de pensie; in aceste conditii figureaza in evidentele intimatei cu sume incasate necuvenit cu titlu de prestatii sociale in valoare de 6184 lei si taxe postale in cuantum de 64 lei, stabilite pentru perioada 1.06.2008-30.06.2009.

Conform adeverintei nr….. a Unitatii Administrativ-Teritoriale a comunei ….. judet Braila, numitul ….. are calitatea de consilier comunal conform Hotararii nr……...

Prin Decizia nr.16/18.02.2008 Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in interesul legii si a decis ca dispozitiile art.5 alin.1 pct.II, art.94 alin.1 lit.d din Legea nr.19/2000 raportate de dispozitiile art.36 din Legea nr.393/2004 se interpreteaza in sensul ca persoanele alese in functii de consilieri locali pot cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizatia corespunzatoare functiei elective.

Conform art.329 cod procedura civila, in cadrul recursului in intersul legii, dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe.

In aceste conditii instanta va observa ca, in perioada 1.06.2008-30.06.2009, contestatorul …… putea cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizatia corespunzatoare functiei de consilier local.

Fata de cele retinute mai sus tribunalul va retine ca cele sustinute de catre intimata prin intampinare nu au relevanta in cauza.

Fata de cele aratate Tribunalul va admite contestatia si va anula decizia nr………