Dreptul familiei – minori- pensie de intretinere major- data pana la care are dreptul la pensie de intretinere

Sentinţă civilă 251 din 22.01.2009


Prin cererea inregistrata pe rolul instantei sub nr. 5157/204/2008, reclamanta JRA a chemat in judecata pe paratul JE, solicitand acestei instantei ca, prin hotararea ce va pronunta, sa dispuna obligarea paratului la plata unei pensii.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca este eleva in clasa XI la Liceul xxxx.

Cererea nu a fost motivata in drept.

Actiunea este scutita de la plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, conform art.15 lit.c din Legea nr.146/1997.

Pârâtul, desi legal citat, nu a depus întâmpinare si nu s-a prezentat in instanta.

In dovedirea cererii, reclamanta solicitat proba cu inscrisuri, proba incuviintata de instana, fiind depuse dosarul cauzei, sentinta civila, adeverinta de student, adeverinta de venituri.

Analizand intregul material de la dosarul cauzei, instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt.

In fapt, conform certificatului de nastere seria xxx, eliberat de Primaria xx (f5), reclamanta JRA, nascuta la data de xxx, este fiica numitei xxx si a paratului JE.

In drept, potrivit art. 86 alin.1 C.civ., obligatia de întretinere exista între parinti si copii, fara a distinge dupa cum acestia din urma sunt minori sau majori. Însa, pentru a beneficia de întretinere din partea parintilor, descendentul major va trebui sa dovedeasca starea de nevoie în care se afla, în cazul sau nemaiaplicându-se prezumtia existentei starii de nevoie reglementata de lege numai în favoarea descendentului minor. Astfel, se considera ca o asemenea stare de nevoie exista pentru descendentul major daca, dupa împlinirea vârstei majoratului, se afla în continuarea studiilor, ceea ce îl impiedica sa se încadreze în munca, si nu realizeaza alte venituri.

 Instanta apreciaza ca, în cauza de fata, reclamanta a facut aceasta dovada, conform adeverintei nr. 203/01.10.2008 eliberata de Grupul Scolar xxxx (f.4) urmând cursurile de zi ale acestei institutii, unde este înscrisa in clasa a XI-a. Pentru aceste motive, instanta considera ca reclamanta, aflata în continuarea studiilor, se afla într-o stare de nevoie ce justifica obligarea pârâtului la plata unei pensii de întretinere, urmând ca întretinerea sa fie determinata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati, asa cum impune art.  94 alin. 1 C.fam.

La stabilirea cuantumului pensiei de întretinere instanta va avea în vedere veniturile nete obtinute de pârât la SC xxxx, conform adeverintei nr. 16062/18.12.2008 (f.10), faptul ca paratul nu mai are in intretinere alti copii minori, precum si prevederile art. 94 alin. 3 potrivit carora, când întretinerea este datorata de parinte, ea se stabileste pâna la o patrime din câstigul din munca pentru un copil. In aceste conditii, instanta va obliga pârâta la plata in favoarea reclamantei a unei pensii de intretinere in cuantum de 25% din venitul net al pârâtului obtinut la xxxxxx.

În ceea ce priveste data de la care pârâtul urmeaza sa fie obligat la plata pensiei de întretinere, instanta va avea în vedere ca debitorul întretinerii poate fi obligat la plata începând cu momentul nasterii starii de nevoie a creditorului întretinerii, moment care coincide cu data introducerii cererii de chemare în judecata, adica în prezenta cauza de la data de  09.12.2008 (f.1).

În ceea ce priveste data pâna la care pârâtul va avea obligatia de a plati pensie, instanta va avea vedere Decizia de indrumare nr. 2/20.02.1971 pronuntata de Plenul Tribunalului Suprem in care se dispune ca "Parintele este obligat sa dea intretinere copilului devenit major, daca se afla in continuarea de studii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 25 de ani", considerânu-se ca copiii majori ai caror parinti sunt in viata trebuie sa aiba aceleasi drepturi ca si copiii majori ai caror parinti au decedat. Instanta va avea insa in vedere si motivarea Instantei Supreme si anume ca in luarea acestei decizii s-au avut in vedere dispozitiile art. 40 din Legea 3/1977 privind dreptul de pensie in cadrul asigurarilor sociale de stat, care prevede ca  "Copiii au dreptul la pensie de urmas pâna la vârsta de 16 ani sau, daca continua studiile, pâna la terminarea acestora, dar fara a depasi vârsta de 25 ani.".

Or, actualmente, Legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale- Legea nr. 19/2000 stabileste in art. 66 lit. b): copiii au dreptul la pensie de urmas, daca îsi continua studiile într-o forma de învatamânt organizata potrivit legii, pâna la terminarea acestora, fara a depasi vârsta de 26 de ani. De asemenea, art. 51 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, prevede ca protectia speciala se acorda copiilor, în conditiile legii, pe toata durata continuarii studiilor, dar fara a se depasi vârsta de 26 de ani.

In aceste conditii, termenul limita pana la care se poate acorda pensie de intretinere a fost extins - pana la terminarea studiilor, dar nu mai tarziu de implinirea de catre creditor a vârstei de 26 de ani.

Fata de cele expuse anterior, în temeiul art.86 alin.1 rap. la art.94 alin.3 C.fam, instanta urmeaza sa admita actiunea si sa oblige pârâtul sa plateasca reclamantei o pensie de întretinere in procent de 25% din venitul net al pârâtului obtinut la SC xxxx, cu începere de la data introducerii prezentei actiuni (09.12.2008) si pana la terminarea studiilor de catre reclamanta, in prezent in clasa a XI-a, la Grup Scolar xxxxx, dar nu mai tarziu de implinirea de catre aceasta a varstei de 26 de ani.