PENAL.Art.215 cod penal Individualizare pedeapsă

Decizie din 22.04.2010


INSTANŢA

Deliberând asupra apelului penal de faţă, constată:

Prin sentinţa penală nr. 243/18.08.2009, Judecătoria … a dispus condamnarea inculpatului S A, la pedeapsa închisorii de 1 an pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al.1-4 cu aplicarea art. 41 al.2 cod penal.

În baza art.71 cod penal au fost interzise inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit.a teza a II a şi lit.b cod penal.

A fost obligat inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC … SRL Bucureşti la 14.000 lei despăgubiri civile către partea civilă SC … SRL Rm.Sărat.

s-a menţinut sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului precum şi ale părţii responsabile civilmente.

A fost obligat inculpatul la 100 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă  a reţinut că inculpatul în calitate de administrator unic al SC …  SRL Bucuresti ,a desfăşurat relaţii comerciale cu SC … SRL …, administrată de P I D relaţii în baza cărora cumpăra produse din carne de la această din urmă societate.

Părţile au convenit ca plata produselor să se facă folosind file CEC cu o scadenţă la 45 de zile de la livrarea mărfurilor. În perioada l - 3l martie 2007 , au fost livrate societăţii administrate de inculpat mărfuri în valoare de l44.628.88 lei , fiind eliberate un număr de 6 file CEC şi două bilete la ordin.

În momentul introducerii filelor CEC şi a biletelor la ordin la plata, băncile au refuzat plata datorită lipsei de disponibil, iar cu privire la filele CEC s-a precizat că acestea au fost retrase din circulaţie, trăgătorul fiind în interdicţie bancară.

De asemenea BNR a comunicat faptul că  ca in  perioada  0l.0l.2007 – l3.ll.2007 societatea administrată de inculpat figureaza cu 272  incidente bancare , iar pe perioada  5.04.2007 – l4.09.2008 a fost în interdictie de a mai emite  CEC-uri.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul , considerând greşită modalitatea de individualizare a executării pedepsei raportat la poziţia sa sinceră, lipsa antecedentelor penale.

Pe parcursul judecăţii în apel inculpatul a achitat în totalitate prejudiciul la care a fost obligat  către partea civilă conform foilor de vărsământ din 18.12.2009 şi 26.01.2010.

Examinând apelul declarat instanţa constată că este întemeiat pentru cele ce urmează:

Din probele administrate în cauză rezultă fără dubiu că inculpatul, în calitate de administrator la SC …  SRL … a folosit file CEC şi bilete la ordin pentru a achita mărfurile achiziţionate de la partea vătămată SC … SRL …, în condiţiile în care era în interdicţie bancară datorită lipsei de disponibil în cont, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii  prev. de art. 215 al.1-4 cu aplicarea art. 41 al.2 cod penal.

Poziţia sinceră, lipsa antecedentelor penale, efortul depus de inculpat ulterior judecăţii în fond de acoperire integrală a prejudiciului, valoarea modică a prejudiciului, îndreptăţeşte instanţa de control judiciar să aprecieze că scopul educativ al pedepsei poate fi atins  şi fără executarea acesteia, motiv pentru care, în baza art. 379 pct.2 lit.a cod proc.penală se va admite apelul, se va desfiinţa în parte în ambele laturi sentinţa, în sensul aplicării disp. art. 81 cod penal , cu consecinţa suspendării condiţionate a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 3 ani, aplicării disp. art. 71 al.5 cod penal, de suspendare a executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate , a suspendării pedepsei principale şi aplicării art. 359 cod proc.penal.

În latura civilă se va constata acoperit integral prejudiciul cauzat părţii civile SC … SRL ….

De asemenea se vor ridica măsurile asiguratorii instituite asupra bunurilor mobile şi imobile  ale inculpatului şi părţii responsabile civilmente.

Se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate.

Văzând şi disp. art. 192 al.3 cod proc.penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite  apelul declarat de către inculpatul S A, împotriva sentinţei penale nr. 243 pronunţată de Judecătoria … la data de 18.08.2009.

Desfiinţează în parte în latura penală şi civilă sentinţa.

În baza art.81 c.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 3 ani.

Aplică art.359 cod proc.pen..

În baza art.71 alin.5 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

Constată prejudiciul cauzat părţii civile SC … SRL … acoperit integral.

Ridică sechestrul asigurător.

Menţine restul.

Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, onorariul de 200 lei pentru apărător oficiu urmând a fi suportat de stat.

Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţa publică din ….

1