PENAL.Infractiuni.Tentativa de omor

Sentinţă penală 101/2010 din 15.12.2010


Asupra prezentului proces penal:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău nr.721/P/2009, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 10.05.2010, sub nr.2118/114, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului MPG pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor, prevăzută si pedepsită de art.20 C.pen. raportat la art.174 C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a, b C.pen. .

În susţinerea rechizitoriului s-a reţinut în sarcina inculpatului că la data de 07.11.2009, în jurul orei 14,00, a pătruns, fără drept, în domiciliul părţii vătămate Buleandră Ion si, cu un băţ de circa 70 cm. lungime si 3,5 cm. diametru, i-a aplicat acesteia mai multe lovituri pe membrele superioare, torace si cap, cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 85-90 zile de îngrijire medicală, cu consecinţa punerii în primejdie a vieţii părţii vătămate.

Analizând actele si lucrările dosarului, respectiv procesul-verbal de sesizare din oficiu, procesul-verbal de cercetare la fata locului, planşele fotografice efectuate în cauză, declaraţiile părţii vătămate, raportul de primă expertiză medico-legală nr.A1/798/2009 din data de 13.04.2010 întocmit de S.J.M.L. Buzău, declaraţiile inculpatului, declaraţiile martorilor, fisa de cazier judiciar a inculpatului, procesul-verbal de percheziţie domiciliară din data de 11.11.2009, raportul medico-legal de expertiză psihiatrică nr.A1/PSI/761/2009 din data de 25.11.2009 întocmit de S.J.M.L. Buzău precum si celelalte înscrisuri atasate la dosar, instanta retine următoarele:

Tatăl inculpatului MPG s-a mutat în anul 1998, cu familia, din mun. B în comuna R, sat M, jud. B, unde locuia bunicul patern al inculpatului, cumpărând o casă chiar în spatele imobilului în care locuieşte partea vătămată BI care a fost ajutor sef de post la Posturile de politie G si M până în anul 1984 când a fost trecut în rezervă.

Relaţiile dintre cele două familii au fost bune până în anul 2000 când tatăl inculpatului a pătruns fără drept în domiciliul părţii vătămate si al mamei acesteia, agresându-i pe amândoi, în urma acestui incident tatăl inculpatului fiind condamnat la o pedeapsă privativă de libertate.

În dimineaţa zilei de 07.11.2009, partea vătămată Buleandră Ion s-a întâlnit cu inculpatul MPG, în jurul orelor 8,00-8,30, în timp ce se deplasa spre magazinul numitului MC, constatând că inculpatul se afla sub influenta băuturilor alcoolice.

Ajunşi la acest magazin, partea vătămată si inculpatul au consumat băuturi alcoolice după care partea vătămată a plecat în jurul orei 11,00 la pomana numitului AG unde a stat până la ora 12,00 când a plecat la domiciliul său unde a aprins focul, a făcut curăţenie si apoi s-a culcat.

În jurul orei 13,30, la domiciliul inculpatului a venit martorul RS pentru a lua cu căruţa un cazan de ţuică pe care i-l împrumutase la data de 06.11.2009, inculpatul lovindu-l pe martor, fără niciun motiv, cu mâinile si picioarele în zona antebraţului drept după ce a fost urcat cazanul de ţuică în căruţă.

Ulterior, inculpatul s-a deplasat spre locuinţa părţii vătămate, care se află la o distantă de aproximativ 100m de locuinţa sa, pe drum acesta luând un băţ de circa 70 cm. lungime si 3,5 cm. diametru, pe care l-a găsit pe drum.

Inculpatul a ajuns la domiciliul părtii vătămate în jurul orei 14,00 când a intrat pe poarta neasigurată a imobilului acesteia, solicitându-i să iasă afară pe motiv că partea vătămată ar fi încercat să o violeze pe sora sa în anul 1999.

Văzând că partea vătămată nu a ieşit afară, inculpatul a pătruns în locuinţa acesteia, adresându-i mai multe injurii si imputându-i faptul că tatăl său ar fi făcut puşcărie nevinovat după care a lovit-o cu băţul de 3-4 ori peste mâna dreaptă.

Partea vătămată s-a ridicat din pat pentru a ieşi afară dar inculpatul a continuat să o lovească cu acel băţ în zona capului, a toracelui si a membrelor superioare, până când s-a rupt băţul după care a plecat la domiciliul său.

În jurul orei 15,00 inculpatul s-a oferit să-l ajute pe martorul RD la spartul lemnelor, spunându-i acestuia că a lovit-o pe partea vătămată în zona capului iar pe martorul RS în zona ochiului.

În jurul orei 16,00, inculpatul a fost văzut de martorul PA, cu un bat asupra sa de aproximativ 100 cm. lungime cu care a încercat să-l lovească, fiind sub influenta băuturilor alcoolice, pe numitul FG după care a abandonat acel băţ.

În jurul orei 16,30 inculpatul s-a întâlnit si cu martora MM, în zona dispensarului medical, pe care a lovit-o fără niciun motiv cu pumnul în zona şoldului stâng după care i-a adresat injurii si ameninţări martorei Gageanu Viorica.

Martorii RD si PA s-au deplasat la domiciliul părţii vătămate BI în jurul orei 19,20, observând leziunile de pe corpul acesteia.

Din conţinutul raportului de primă expertiză medico-legală nr.A1/798/2009 din data de 13.04.2010 întocmit de S.J.M.L. Buzău rezultă că partea vătămată a fost diagnosticată cu politraumatism cranio-cerebral, plăgi parietale dreapta si stânga, traumatism facial, traumatism toracic cu fracturi costale 5,6,7,8 dreapta, traumatism antebraţ cu fracturi multiple, practicându-se si pleorotomie dreapta, aceste leziuni traumatice, prin localizare si gravitate, punându-i viata în primejdie părţii vătămate, necesitând pentru vindecare un nr. de 85-90 zile de îngrijire medicală.

Având în vedere obiectul contondent folosit de inculpat, zonele vitale în care a aplicat loviturile, numărul si intensitatea acestora, starea conflictuală anterioară între acesta si partea vătămată, părăsirea ulterioară a domiciliului său pentru o perioadă de două săptămâni, instanţa constată că inculpatul a acţionat cu intenţia de a suprima viata părţii vătămate.

Deşi inculpatul nu a recunoscut faptul că a avut intenţia de a o ucide pe partea vătămată, vinovăţia si respectiv intenţia acestuia rezultă cu certitudine din coroborarea elementelor menţionate mai sus cu declaraţiile părţii vătămate, declaraţiile martorilor si concluziile raportului de primă expertiză medico-legală nr.A1/798/2009 din data de 13.04.2010 întocmit de S.J.M.L. Buzău.

Inculpatul a solicitat prin apărătorul său schimbarea încadrării juridice a faptei săvârşite, din infracţiunea prevăzută si pedepsită de art.20 C.pen. raportat la art.174 C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a, b C.pen. în infracţiunile prevăzute si pedepsite de art.182 al.1 C.pen. si art.192 al.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.37 lit.a, b C.pen. .

Instanţa apreciază că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută si pedepsită de art.182 al.1 C.pen. tocmai datorită intenţiei pe care inculpatul a avut-o la momentul săvârşirii faptei, intenţie care rezultă aşa după cum s-a menţionat mai sus din natura obiectului contondent folosit de inculpat, zonele vitale în care a aplicat loviturile, numărul si intensitatea acestora, starea conflictuală anterioară între acesta si partea vătămată si părăsirea ulterioară a domiciliului său pentru o perioadă de două săptămâni.

Nu sunt întrunite nici elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută si pedepsită de art.192 al.1 C.pen., lipsind plângerea prealabilă a părţii vătămate.

De asemenea, nu sunt incidente în cauză nici dispoziţiile art.44 C.pen. nefiind dovedit un atac material, direct, imediat şi injust al părtii vătămate îndreptat împotriva inculpatului si nici dispozitiile art.73 lit.b C.pen., presupusa încercare a părtii vătămate de a o viola pe sora inculpatului având loc cu mult timp înaintea datei săvârsirii infractiunii pentru care a fost trimis în judecată inculpatul.

În drept, fapta inculpatului MPG de a pune în executare a hotărârea de a săvârşi infracţiunea de omor asupra părtii vătămate BI, la data de 07.11.2009, prin aplicarea de lovituri cu un băt de circa 70 cm. lungime si 3,5 cm. diametru, în zona membrelor superioare, torace si cap, cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 85-90 zile de îngrijire medicală, cu consecinţa punerii în primejdie a vieţii acesteia, executare care nu şi-a produs însă efectul, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de tentativă de omor prevăzută si pedepsită de art.20 C.pen. raportat la art.174 C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a, b C.pen. .

Starea de recidivă postcondamnatorie a inculpatului este atrasă de pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.195/21.09.2004 a Tribunalului Buzău, definitivă prin decizia penală nr.475/03.11.2004 a Curţii de Apel Ploieşti, pedeapsă executată în perioada 02.06.2004-11.08.200, când a fost liberat condiţionat cu un rest neexecutat de 1.024 zile închisoare.

Starea de recidivă postexecutorie a inculpatului este atrasă de pedeapsa de 1 an si 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.655/01.03.1995 a Judecătoriei Braşov, pentru care nu a intervenit reabilitarea judecătorească.

Având în vedere cele reţinute mai sus, instanţa, în baza art.334 C.pr.pen. urmează să respingă cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul MPG, din infracţiunea prevăzută si pedepsită de art.20 C.pen. raportat la art.174 C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a, b C.pen. în infracţiunile prevăzute si pedepsite de art.182 al.1 C.pen. si art.192 al.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.37 lit.a, b C.pen. .

În baza art.20 C.pen. raportat la art.174 C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a, b C.pen., instanţa urmează să-l condamne pe inculpatul MPG la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor în dauna părţii vătămate BI, la data de 07.11.2009.

La individualizarea pedepsei aplicate, instanţa a avut în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această infracţiune, gradul de pericol social al faptei săvârşită de inculpat, atitudine oscilantă a acestuia atât în faza de urmărire penală cât si în faza de judecată precum si faptul că inculpatul este recidivist.

Instanţa, în baza art.61 C.pen. urmează să menţină liberarea condiţionată pentru restul de 1.024 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinta penală nr.195/21.09.2004 a Tribunalului Buzău.

În baza art.88 C.pen., instanţa urmează să compute din pedeapsa de executat durata reţinerii si arestării preventive, începând cu data de 22.12.2009, la zi.

Instanţa, în baza art.71 C.pen. urmează să interzică inculpatului drepturile prevăzute de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a) si b C.pen. începând cu data rămânerii definitive a sentinţei si până la terminarea executării pedepsei.

În baza art.65 al.2 C.pen. instanţa urmează să aplice inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a) si b C.pen. pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii.

Instanţa, în baza art.350 C.pr.pen. urmează să mentină starea de arest a inculpatului, M.A.P. nr.41/23.12.2009 al Tribunalului Buzău.

Fiind întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale respectiv fapta ilicită, prejudiciul, raportul de cauzalitate si vinovăţia, instanţa în baza art.14 C.pr.pen. raportat la art.998 C.civ. si art.313 al.1 din Legea nr.95/2006 urmează să-l oblige pe inculpat să plătească părţii civile Spitalul Judeţean de Urgentă Buzău suma de 7.276.80 lei cu titlu de despăgubiri civile.

Instanţa urmează să ia act că partea vătămată BI nu s-a constituit parte civilă.

În baza art.118 al.1 lit.b C.pen. instanţa urmează să confişte de la inculpat bucata de lemn, ruptă după folosirea la săvârşirea infracţiunii, ambalată în plic sigilat cu sigiliul MAI-H630.

Instanţa, în baza art.191 C.pr.pen. urmează să-l oblige pe inculpat la plata sumei de 1.100 lei  cu titlu de cheltuieli judiciare în care este inclusă si suma de 500 lei onorariu apărători din oficiu avansată Baroului de avocaţi Buzău din fondul special al Ministerului Justiţiei.