Partaj succesoral

Sentinţă civilă 2131 din 27.01.2010


Analizând exceptia prescriptiei dreptului de optiune succesorala în privinta pârâtului V N, instanta retine ca este întemeiata.

Potrivit art. 700  alin.1 cod civil „ dreptul de a accepta succesiunea se prescrie în termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii „.

Potrivit art.689  cod civil „ acceptarea poate si expresa sau tacita. Este expresa când se însuseste titlul sau calitatea de erede într-un act autentic sau privat ; este tacita când eredele face in act. Pe care nu ar putea sa-l faca decât în calitatea sa de erede, si care lasa a se presupune neaparat intentia sa de acceptare”.

În cauza  din raspunsurile la interogatoriu ale pârâtului V N ( filele 37,39,54)  a rezultat ca acesta nu stie  din ce se compune masa succesorala ramasa de la autor, dupa deces a mers la locuinta tatalui sau doar în vizita, nu a luat si nu a folosit nici un bun succesoral, nu a muncit terenul si nu a platit impozite sau taxe.

Pârâtul V C, la interogatoriu ( fila 57), a aratat ca fratele sau a fost prezent la înmormântare  si la o parte din pomeni, dar nu a contribuit cu nimic. A mai mentionat ca  în urma cu multi ani, când toti cei trei frati lucrau la Craiova, a avut loc  o întelegere între ei ca fratele cel mic, respectiv reclamantul, sa mearga sa  locuiasca la tara cu parintii, pentru ca sunt batrâni, bolnavi si au nevoie de ajutor, iar ceilalti doi frati nu vor pleca niciodata din Craiova. A mai aratat pârâtul ca, totii fiind de acord cu aceasta propunere, reclamantul a renuntat la serviciu si s-a mutat la tara, casatorindu-se acolo si locuind împreuna cu familia sa si parintii. Urmare a acestui fapt s-a încheiat actul sub semnatura privata prin care pârâtii V C si V M i-au vândut reclamantului partea lor ce li se cuvine din averea succesorala, atunci aparând nemultumirea pârâtului V N.

Actul sub semnatura privata s-a încheiat la data  de 17.07.2009, atunci manifestându-se si pretentiile pârâtului ca ar avea dreptul la averea succesorala, însa expirase termenul de 6 luni de la data deschiderii succesiunii pentru acceptarea acesteia.

Pârâta V M,  sotia supravietuitoare a defunctului a precizat la interogatoriu ( fila 58), ca pârâtul V N a participat la înmormântare si la o parte din pomeni, dar nu a contribuit cu nimic, neavând bani atunci, ca dupa deces acesta nu a mai venit în casa defunctului  decât în noaptea de Pasti si nu a facut alte acte de acceptare a succesiunii.

Din depozitia  martorilor propusi de reclamant si pârâtii V C si V M a rezultat ca  pârâtul V N nu a facut nici un act de acceptarea succesiunii, iar martorul C C, propus de acesta, a aratat doar ca pârâtul a luat vin din gospodaria autorului în anul 2009 si în urma cu 2 – 3  luni o rata. Acestea nu pot fi considerate acte de acceptare tacita a succesiunii si, oricum, au fost facute dupa trecerea termenului de 6 luni.

Mentiunea martorului ca pârâtul V N i-a dat fratelui sau suma de 1500 lei, drept cota sa de contributie la cheltuielile de  înmormântare si pomeniri, dar nu stie când, nu poate fi luata în considerare deoarece nu se coroboreaza  cu nici o alta proba administrata în cauza.

Din ansamblul probelor administrate în cauza a rezultat ca reclamantul cu familia sa a ramas sa locuiasca în continuare în gospodaria autorului, împreuna cu mama sa, si acesta este cel care munceste terenul.

Celalalt frate, V C, locuind la Craiova,  s-a ocupat de înmormântarea si pomenile defunctului suportând cheltuielile, dar nu si-a manifestat intentia de a lua bunuri ale succesiunii, fiind de acord ca acestea sa-i ramâna reclamantului, în baza întelegerii pe care sustine ca au avut-o toti cei trei frati cu mai multi ani în urma.

Mai mult,  martorul G S, ( fila 63), a aratat ca reclamantul si sotia sa au facut împrumuturi de bani pentru a construi casa cea noua din gospodaria autorului, iar dupa terminarea ei au locuit permanent acolo.

Având în vedere aceste considerente,  instanta urmeaza sa admita exceptia prescriptiei dreptului de optiune succesorala si sa constate ca pârâtul V Nicolare este strain de succesiunea autorului prin neacceptare.

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Bals sub nr.2131/184/21.07.2009 reclamantul V Ion a chemat în judecata pe  pârâtii V M, V C,  solicitând ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate  valabila  conventia de vânzare - cumparare  încheiata între parti.

 În motivarea actiunii  reclamantul a aratat ca la data de 17.07.2009 printr-un act sub semnatura privata  intitulat „ antecontract de vânzare cumparare”  pârâtii i-au vândut urmatoarele imobile:

- 6/8 dintr-o casa de locuit cu 3 camere, sala si bucatarie, cu suprafata construita de 45 mp,  construita din caramida si acoperita cu tabla în anul 1964.

- 6/8 dintr-o anexa  gospodareasca construita în anul 2002 cu o suprafata de 45 mp,  construita din caramida si acoperita cu tabla, compusa din 3 camere, hol si baie.

- 6/8  din suprafata de 510 mp,  teren intravilan arabil situat în T.

- 6/8  din suprafata de 1626 mp,  teren intravilan arabil situat în T - 6/8  din suprafata de 300 mp,  teren intravilan reprezentând vii, situat în T.

- 6/8  din suprafata de 709 mp,  teren intravilan reprezentând curtii constructii , situat în T -.

Reclamantul a aratat ca pârâtii sunt proprietarii cotelor din imobilele vândute în calitate de mostenitori ai defunctului V Ion, decedat la data de 07.09.2008 ca a achitat pretul de 8000 lei, si ca a intrat in posesia imobilelor.

Mai sustine reclamantul ca pârâtii nu si-au respectat obligatia de a se prezenta la notar pentru a încheia actul în forma autentica.

In drept au fost invocate  prevederile art.111 cod pr, civila, art.1073, art.1077 cod civil.

Actiunea a fost legal timbrata. 

In dovedirea actiunii , reclamantul a depus la dosar  copii  de pe : contractul de vânzare cumparare  autentificat de Notariatul de Stat sub nr. 7816/1992, certificat de urbanism, autorizatie de construire, certificate de deces  TP.nr.13107/6/12.10.1993 sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale nr.1300/2009 adeverinta nr. 1306/2009 acte de identitate ale partilor, certificat fiscal, certificat de sarcini si înscrisul sub semnatura privata intitulat "Antecontract de vânzare cumparare  ” în original.

La termenul din 30.09.2009, pârâtul V C a depus întâmpinare prin care a solicitat admiterea actiunii formulata, recunoscând ca i-a vândut reclamantului  cotele mentionate în actiune.

La acelasi termen de judecata s-a luat interogatoriul pârâtei V M propus de reclamant si acesta a depus la dosar completarea la actiunea principala prin care solicita sa de constate deschisa succesiunea autorului V M Ioan, sa se stabileasca mostenitorii acestuia si masa bunurilor succesorale. Totodata a solicitat introducerea în cauza a mostenitorului V N, în calitate de pârât, descendent de gradul I al autorului V M Ioan.

Instanta din oficiu a procedat la interogarea pârâtului V N.

La termenul din 04.11.2009 s-a luat interogatoriul pârâtului V N , propus de reclamant.

La termenul din 18.11.2009, pârâtul V N a depus întâmpinare si cerere reconventionala, prin care a solicitat admiterea în parte  a actiunii reclamantului, fiind de acord sa se constate ca acesta este proprietarul cotelor din  imobil cumparate de la ceilalti pârâti iar cu privire la capatul de cerere având ca obiect „ iesire din indiviziune”, solicita sa se constate  ca el a facut unele îmbunatatiri la imobil, respectiv: tencuirea interioara a doua camere si sala si turnarea  sapei în acestea, ajutat de un baiat pe care l-a platit.

La termenul din 16.12.2009,  s-au luat interogatorii reclamantului si pârâtilor V M si C, propuse de pârâtul V N si acestuia propus de reclamant.

Instanta din oficiu a procedat la interogarea pârâtilor  V C si V M.

La acelasi termen de judecata  reclamantul prin aparator a invocat exceptia neacceptarii succesiunii autorului  de catre pârâtul V N, în termenul prevazut de lege.

Dupa punerea în discutie a exceptiei, instanta a unit-o cu fondul, fiind necesare probe pentru solutionarea ei.

În cauza au fost audiati martorii G S si S G, propusi de reclamant si însusiti de pârâtii V C si V M si martorul C C propus de pârâtul V N.

Data publicarii pe site: 09.02.2011