Anulare certificat moştenitor Respinsă ca neîntemeiată

Sentinţă civilă 2221 din 12.09.2007


Reclamanta a solicitat anularea certificatului de mostenitor  încheiat în vederea dezbaterii succesiunii parintilor sai sustinând ca ea a renuntat doar la casa si terenul intravilan, nu si la terenul extravilan.

 S-a facut dovada ca pentru întocmirea certificatului de mostenitor reclamanta a semnat doua declaratii în fata notarului public prin care  a precizat ca nu  a facut nici un act de acceptare , expresa, tacita sau fortata a succesiunii defunctului si a renuntat la succesiunea autoarei.

Instanta a  constatat ca nu sunt îndeplinite conditiile prev. de art. 953 si 954 C. civ, reclamanta nefiind în eroare din moment ce a renuntat la succesiunea autorilor, din masa succesorala facând parte casa, terenul intravilan , cât si terenul extravilan. Nu ar fi putut sa renunte la succesiune cu privire la anumite bunuri si sa accepte succesiunea cu privire la alte bunuri succesorale.

Actiunea reclamantei a fost respinsa ca neîntemeiata.

Data publicarii pe site:  27.09.2007

Domenii speta