Divorţ cu copii

Hotărâre 115 din 21.01.2010


DIVORŢ  CU  COPII

Reclamanta U.M.M.  a chemat în judecată pe pârâtul U.I., ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a pârâtului, să-şi reia numele avut anterior căsătoriei, să-i fie încredinţată spre creştere şi educare minora U.M. şi să fie obligat pârâtul la pensie de întreţinere pentru minoră şi la cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii au arătat că s-au căsătorit la 14.04.1993, din căsătorie a rezultat minora U.M. şi că în perioada căsătoriei pârâtul, datorită caracterului foarte violent şi pe fondul consumului de alcool , o agresa fizic, îi provoca traume psihice, îi adresa cuvinte şi expresii jignitoare şi o izgonea împreună cu minora din domiciliul comun.

A mai arătat că s-au despărţit în fapt în luna nov.2008, când a fost izgonită din domiciliu de către pârât şi solicită să-i fie încredinţată minora, care suferă de un handicap  medical şi are nevoie de îngrijirea sa permanenţă.

Prin sentinţa civilă nr.115 din 21.01.2010 pronunţată de Judecătoria Băileşti a fost admisă acţiunea civilă de divorţ cu copii, formulată de reclamanta U.M.M. împotriva pârâtului U.I.şi a fost desfăcută căsătoria din vina ambilor soţi.  În viitor, reclamanta va relua numele avut anterior căsătoriei şi a fost încredinţată minora spre creştere şi educare mamei-reclamante, cu obligarea pârâtului la câte 120 lei pensie de întreţinere pentru minoră, începând cu data introducerii acţiunii şi până la intervenirea unei cauze legale de modificare sau încetare a obligaţiei.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 14.04.1993 şi s-au despărţit în fapt în anul 2008, când pârâtul a izgonit-o pe reclamantă din domiciliul conjugal.

S-a reţinut că în timpul căsătoriei pârâtul a avut un comportament violent faţă de reclamantă, comportament determinat de consumul de alcool în exces şi că actele medicale depuse la dosar de reclamantă, atestă că datorită consumului de alcool în exces, pârâtul a fost internat în Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare. După despărţirea în fapt de pârât, reclamanta a stabilit relaţii de concubinaj cu un alt bărbat.

Instanţa, constatând că relaţiile dintre soţi sunt grav şi iremediabil vătămate şi  că nu mai este posibilă continuarea căsătoriei, a reţinut culpa ambilor soţi în destrămarea relaţiilor de familie.

În baza art.40 Cod fam.,s-a dispus ca reclamanta să reia numele avut anterior căsătoriei,  iar cu privire la minoră, a considerat că este în interesul acesteia să fie încredinţate  spre creştere şi educare  mamei, având în vedere că aceasta are condiţii materiale şi morale bune pentru creşterea şi îngrijirea minorei şi faptul că sunt ataşate afectiv una de cealaltă şi l-a obligat pe pârât în conformitate cu art.86 şi 94 Cod fam. la câte 120 lei lunar pensie de întreţinere pentru minoră începând cu data introducerii acţiunii şi până la intervenirea unei cauze legale de modificare sau încetare a obligaţiei.