Art.208,209 C.p.- achitare

Sentinţă penală 41 din 03.03.2011


Dosar nr.2284/183/2010  - art.208,209 c.p.-

JUDECATORIA BAILESTI JUDETUL DOLJ

SENTINŢA PENALA NR.41

Şedinţa publică de la 3 martie 2011

Preşedinte  - V.P.

 Grefier - G.C.

x.x.x.x

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror  L.P.de la Parchetul

 de pe lîngă Judecătoria Băileşti, judeţul Dolj .

……………………………………………………….

INSTANŢA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Băileşti din 19.07.2010 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului M.I. pentru săvîrşirea infracţiunii de furt calificat prev.de art.208 alin.1,art.209 alin.1 lit.g şi i c.p.,cu aplic. art.99 şi urm.c.p.

S-a reţinut că la data de 4.04.2010 partea vătămată D.C. din com. Pleniţa, jud.Dolj a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că în perioada 1.04 - 04.04.2010 persoane necunoscute au sustras din locuinţa fiului său situată în aceeaşi localitate mai multe bunuri şi anume :o unitate centrală pentru calculator , o staţie de amplificare şi 2 boxe audio.

Din cercetările penale efectuate s-a stabilit că autorul faptei de furt este inculpatul M.I. care după ce a sustras prin efracţie bunurile, l-a rugat pe numitul V.S.M. să-i găsească un cumpărător. In urma discuţiei avute cu inculpatul V.S.M. a mers la numitul C.G.L. şi l-a întrebat dacă doreşte să cumpere o staţie de amplificare şi o unitate de calculator, iar acesta a fost de acord şi împreună s-au deplasat la locuinţa inculpatului din com. Pleniţa.

S-a mai reţinut că după ce au verificat bunurile respective , inculpatul le-a vîndut numitului C.G.L.cu suma de 200 lei , primind de la acesta şi o staţie , iar pe parcursul cercetărilor organele de poliţie au recuperat bunurile cumpărate şi le-au restituit părţii vătămate .

La data de 14.10.2010 s-a luat declaraţie părţii vătămate D.C. , care a arătat că se constituie parte civilă cu contravaloarea boxelor şi a precizat că boxele ridicate din locuinţa inculpatului nu sunt ale ei .

Ulterior la data de 28.10.2010 partea vătămată a revenit asupra declaraţiei şi a menţionat că nu se constituie parte civilă , întrucît nu poate proba pretenţiile pe care le are.

La data de 14.10.2010 după ce i s-au pus în vedere dispoziţiile art.70 alin.2 c. p.p.s-a luat declaraţie inculpatului,care nu a recunoscut săvîrşirea faptei, menţionînd că boxele ridicate din domiciliul său de organele de poliţie sunt proprietatea sa, iar staţia de amplificare şi unitatea centrală de calculator le-a cumpărat de la numitul B.I.

In cauză, au fost audiaţi martorii V.S., G.I. ,C.M., C.G.L. şi s-a întocmit referat de evaluare pentru inculpatul minor de către Serviciul de Probaţiune de pe lîngă Tribunalul Dolj .

Din oficiu instanţa a dispus audierea martorului B.I.dar acesta nu a putut fi audiat întrucît este plecat din ţară, aşa cum atestă procesul verbal încheiat de Postul de Poliţie Pleniţa .

Din probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele :

La data de 4.04.2010 partea vătămată D.C. a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că din locuinţa fiului său situată în aceeaşi localitate au fost sustrase o unitate centrală pentru calculator , o staţie de amplificare şi 2 boxe audio .

Din procesul verbal încheiat la 20.04.2010 cu ocazia percheziţiei efectuate la domiciliul inculpatului M.I.rezultă că au fost ridicate o boxă audio cu 2 difuzoare mari şi 2 difuzoare mici ,o staţie de amplificare cu carcasă metalică marca „Pionner „ şi o altă carcasă de boxă audio .

Partea vătămată a declarat că în cursul cercetărilor penale i-au fost prezentate boxele ridicate din domiciliul inculpatului , însă acele boxe nu-i aparţin şi că a identificat staţia de amplificare şi unitatea centrală de calculator care i-au fost restituite .

Martorul V.S. a declarat că în primăvara anului 2010 inculpatul l-a rugat să-i găsească pe cineva interesat să-i vîndă o staţie de amplificare şi o unitate centrală de calculator .

Acelaşi martor a declarat că inculpatul a vîndut staţia de amplificare şi unitatea centrală unei persoane pe nume C.G.L. , cu suma de 150 lei şi că din discuţiile purtate cu inculpatul a înţeles că acesta le cumpărase la rîndul său .

Martorul G.I. a declarat că a fost de faţă la discuţiile purtate între inculpat şi numitul C.G.L. în legătură cu vînzarea – cumpărarea unei staţii de amplificare şi a unei unităţi centrale de calculator, bunuri pe care le-a transportat cu autoturismul său de la domiciliul inculpatului la domiciliul cumpărătorului .

Acelaşi martor a declarat că inculpatul neavînd boxe pentru a verifica staţia de amplificare , au mers la Căminul cultural şi au împrumutat o boxă .

Martorul C.M. a declarat „l-am însoţit pe inculpat să achiziţioneze o staţie şi o unitate de calculator de la M.I. „ şi „afirm cu tărie că a achiziţionat aceste bunuri de la M.I.,eu cunoscîndu-l pe acest băiat de mai mult timp, anterior efectuării tranzacţiei„.

Martorul C.G.L.a declarat că în anul 2010 a cumpărat de la inculpat o staţie de amplificare şi o unitate centrală pentru calculator în schimbul sumei de 200 lei .

Din probele administrate în cauză nu rezultă că inculpatul este autorul furtului din locuinţa fiului părţii vătămate D.C. Staţia de amplificare şi unitatea centrală de calculator au fost cumpărate de inculpat de la numitul  M.I. în prezenţa martorului C.M..

Cu privire la boxe , chiar partea vătămată a menţionat că cele ridicate din domiciliul inculpatului nu sunt boxele sustrase din domiciliul fiului său .

In consecinţă ,instanţa , avînd în vedere că din probele administrate în cauză nu rezultă că inculpatul a săvîrşit infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată şi principiul potrivit căruia orice dubiu este în favoarea  inculpatului, în baza art.11 pct.2 lit.a ,rap.la art.10 lit.c C.p.p. va achita pe inculpat pentru infracţiunea prev. de art.208 alin.1 - 209  alin.1 lit.g şi i C.p. ,cu aplic.art.99  şi urm.C.p.

Se va lua act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă.

În baza art.192 alin.3 C.p.p. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina  statului, inclusiv onorariu avocat oficiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În  baza  art.11 pct.2 lit.a ,rap.la art.10 lit.c C.p.p.

Achită pe inculpatul M.I.pentru  infracţiunea prev.de  art.208 alin.1 - 209  alin.1 lit.g şi i C.p. ,cu aplic.art.99 şi urm.C.p.

Ia act că partea vătămată nu s-a  constituit parte civilă.

În baza art.192 alin.3 C.p.p.cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, inclusiv onorariu avocat oficiu.

Sentinţă cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi reprezentantul legal şi de la comunicare pentru inculpat şi părţile lipsă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 3 martie 2011.

 PREŞEDINTE ,

V.P.

Grefier,

G.C.

Domenii speta