Infracţiune prevăzută de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b, d şi alin.2 lit.b Cod penal

Sentinţă penală 50 din 25.02.2016


I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra acţiunii penale de faţă, constată:

Prin rechizitoriul nr.150/P/2014 din data de 02.02.2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Babadag a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul S.T.pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b, d şi alin.2 lit.b Cod penal.

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt, că, la data de 16.02.2014, organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Oraşului Babadag au fost sesizate prin plângere de către persoana vătămată C.C.cu privire la faptul că, în seara de 16.02.2014, persoane necunoscute au pătruns în locuinţa sa situată în Babadag, judeţul Tulcea, de unde i-au sustras bunuri în valoare de 4000 lei.

Din actele de urmărire penală administrate în cauză au rezultat următoarele:

În ziua de 16.02.2014, inculpatul S.T.a luat hotărârea să sustragă bunuri din locuinţa persoanei vătămate C.C.şi, în acest sens, inculpatul S.T.a pătruns în curtea unde se află amplasată locuinţa persoanei vătămate şi cu o şurubelniţă ce o avea asupra sa, a forţat un geam din termopan, a deschis această fereastră şi a pătruns în interiorul locuinţei. Din interior inculpatul S.T.a sustras mai multe bunuri, respectiv un laptop marca HP, cu încărcător şi husă, o cameră foto marca Sony cu husă, 4 telefoane mobile marca Samsung, Nokia X2, Nokia C2, Wnd, mai multe obiecte din aur (brăţări, inel, cercei) şi un pachet de ţigarete marca Kent. Bunurile sustrase au fost transportate de inculpatul S.T.la locuinţa sa, amplasată în imediata vecinătate a locului faptei.

După aproximativ două zile, inculpatul S.T.a valorificat trei telefoane mobile martorului cumpărător A.V., respectiv telefoanele mobile marca Samsung C2, Nokia C2 şi Wnd pentru un telefon marca Nokia C5, aceste aspecte fiind susţinute de inculpatul S.T.şi de martorii A.V. şi M.G.care au folosit până în ziua de 24.02.2014 aceste telefoane mobile.

Inculpatul S.T.a valorificat telefonul mobil marca Nokia X2 martorului B.G. pentru un telefon mobil marca Nokia 3500 şi o sumă de bani, aspect susţinut de inculpatul S.T.şi de martorul B.G..

Inculpatul a valorificat aparatul foto marca Sony unei persoane necunoscute pentru suma de 20 lei. De asemenea, acesta a folosit laptopul marca HP până în data de 24.02.2014 când l-a predat organelor de poliţie.

Inculpatul a precizat că nu cunoaşte unde sunt bijuteriile sustrase persoanei vătămate C.C., existând posibilitatea să le fi pierdut în momentul în care se deplasa cu bunurile sustrase la locuinţa sa.

Cu ocazia efectuării cercetării la faţa locului au fost ridicate urme papilare, constatându-se prin raportul de expertiză criminalistică nr.117598 din 03.03.2014 că două urme papilare au fost create de mâinile inculpatului S.T., respectiv urme papilare relevate cu pulbere magnetică neagră şi ridicate cu folii adezive transparente tip scotch pe suport de hârtie, de pe suprafaţa unei rame de fereastră, de pe partea interioară a acesteia (din locuinţa persoanei vătămate C.C.).

În cauză a fost efectuată o reconstituire, ocazie cu care inculpatul S.T.a arătat în mod concret cum a pătruns în curtea unde se afla amplasată locuinţa persoanei vătămate C.C., precum şi locul pe unde acesta a pătruns în locuinţă, aceste aspecte fiind consemnate în procesul-verbal de reconstituire încheiat de organele de cercetare penală la data de 27.02.2014, precum şi în planşa fotografică aferentă.

Fapta inculpatului S.T.care în seara de 16.02.2014, în jurul orelor 18:00, a pătruns în locuinţa amplasată în Babadag, judeţul Tulcea, unde locuia persoana vătămată C.C.şi din interior a sustras bunuri în valoare de 5.000 lei, s-a apreciat în actul de sesizare că realizează elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, săvârşită prin violare de domiciliu, faptă prevăzută de dispoziţiile art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b, d şi alin.2 lit.b Cod penal.

Din actele de la dosar rezultă că la adresa din Babadag, judeţul Tulcea funcţionează punctul de lucru al SC T.G.P.SRL., al cărei administrator este persoana vătămată C.C.. Din declaraţia persoanei vătămate C.C.reiese că, în acest spaţiu, acesta locuieşte efectiv împreună cu familia sa. Din aceste motive în încadrarea juridică dată faptei a fost reţinută şi agravanta prevăzută de art.229 alin.2 lit.b Cod penal, respectiv săvârşirea furtului calificat prin violare de domiciliu. Din actele de la dosar rezultă fără nici un dubiu că locuinţa din care inculpatul S.T.a sustras bunurile menţionate în paragrafele anterioare este o locuinţă în sensul art.224 alin.1 Cod penal. De asemenea,  această locuinţă reprezintă din punct de vedere juridic un punct de lucru al societăţii al cărei administrator este persoana vătămată, însă din modul de comitere a faptei, de modalitatea prin care a inculpatul a pătruns în această locuinţă, de celelalte bunuri din locuinţă surprinse în mod judicios în planşele fotografice de la dosar rezultă că fapta de furt calificat a fost săvârşită prin violare de domiciliu.

În cauză s-a dispus o soluţie de clasare cu privire la infracţiunea de tăinuire prevăzută de art.270 alin.1 Cod penal, întrucât din actele de la dosar nu a rezultat că martorii A.V., M.G.şi B.G. au cunoscut că bunurile valorificate de către inculpatul S.T.provin din săvârşirea unei infracţiuni.

În cursul urmăririi penale, inculpatul S.T.a recunoscut fapta săvârşită şi a indicat în concret modul de săvârşire a acesteia. De asemenea inculpatul a arătat că este de acord să acopere integral prejudiciul creat persoanei vătămate C.C..

Prin ordonanţa nr.150/P/2014 din 17.02.2014 s-a confirmat de către procuror începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunea prevăzută de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal.

Prin ordonanţa nr.150/P/2014 din data de 25.02.2014 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale şi prin ordonanţa nr.150/P/2014 din data de 08.04.2014 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de S.T..

Prin ordonanţa nr.150/P/2014 din data de 10.11.2014 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a infracţiunii reţinute în sarcina inculpatului S.T.din infracţiunea prevăzută de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b,d Cod penal în infracţiunea prevăzută de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b,d şi alin.2 lit.b Cod penal.

Inculpatului S.T.i-au fost aduse la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.108 şi art.83 Cod procedură penală, întocmindu-se procesele-verbale din 09.01.2015, 26.05.2014 şi 26.02.2014.

Prin încheierea nr.12 din 21.02.2014 pronunţată de Judecătoria Babadag în dosarul nr.125/179/2014 a admis cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria Babadag şi a autorizat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice de la şi către aparatele telefonice cu seriile IMEI .. şi IMEI….  pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 21.02.2014 până la data de 22.03.2014, inclusiv, fiind emis în acest sens mandatul de supraveghere tehnică nr.5/UP/ din data de 21.02.2014.

Prin ordonanţa procurorului nr.150/P/2014 din data de 25.02.2014 s-a dispus, în temeiul art.142 alin.4 Cod procedură penală, încetarea imediată a interceptării şi înregistrării convorbirilor telefonice efectuate de la aparatele telefonice pentru care s-a solicitat mandatul de supraveghere tehnică, având în vedere că autorul infracţiunii sesizate a fost identificat şi bunurile sustrase de acesta (telefoane mobile, aparate care au făcut obiectul măsurii supravegherii tehnice) au fost recuperate şi restituite persoanei vătămate.

Persoana vătămată C.C.a apreciat valoarea prejudiciului cauzat la suma de 5 000 lei, sumă cu care s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: declaraţia persoanei vătămate C.C., procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică, declaraţiile inculpatului, declaraţiile martorilor A.V., M.G.şi B.G., procesul-verbal de reconstituire şi planşa fotografică, procesele-verbale de ridicare bunuri, procesul-verbal de predare bunuri către persoana vătămată, raportul  de expertiză criminalistică dactiloscopică, procesul-verbal privind activitatea de supraveghere tehnică.

Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.155/179/2015 din 12.02.2015.

Prin încheierea camerei de consiliu din data de  08.04.2015, în baza art.346 alin.(2) Cod procedură penală, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.150/P/2014 din data de 02.02.2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Babadag privind pe inculpatul S.T., CNP –cetăţean român, studii – 5 clase, stagiul militar nesatisfăcut, fără ocupaţie şi loc de muncă, necăsătorit, necunoscut cu antecedente penale, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b, d şi alin.2 lit.b Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispus începerea judecăţii .

Deşi în faza de urmărire penală, inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunii prevăzute de dispoziţiile art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b, d şi alin.2 lit.b Cod penal, în cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul nu s-a prezentat la judecata cauzei, mandatul de aducere emis pe numele acestuia neputând fi executat. Iniţial, urmare emiterii mandatului de aducere, IGPR-Biroul Naţional Interpol a informat instanţa că inculpatul este arestat în Suedia, însă ulterior a fost eliberat şi deşi s-a reîntors în ţară, semnând personal dovada de primire a citaţiei, nu s-a prezentat la judecată, iar ulterior a plecat în străinătate, fără a se cunoaşte adresa, astfel cum reiese din procesul verbal de executare a mandatului de aducere remis.

Fiind audiaţi în cursul judecăţii, martorii A.V., M.G.şi B.G. şi-au menţinut declaraţiile date în cursul urmăririi penale, susţinând că în cursul anului 2014 inculpatul S.T.a valorificat câteva telefoane mobile, martorii A.V. şi B.G. făcând schimburi de telefoane cu inculpatul, iar martorul A.V. a achiziţionat şi un telefon mobil marca Nokia de la inculpat, martorii susţinând totodată că nu au cunoscut provenienţa telefoanelor.

Din evaluarea judiciară a materialului probator administrat în cauză se reţine certitudinea dovedită a faptei şi existenţei vinovăţiei inculpatului, vinovăţie dovedită cu declaraţiile inculpatului de recunoaştere a faptei dată în cursul urmăririi penale, coroborate cu declaraţia persoanei vătămate C.C., procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică, declaraţiile martorilor A.V., M.G.şi B.G., procesul-verbal de reconstituire şi planşa fotografică, procesele-verbale de ridicare bunuri, procesul-verbal de predare bunuri către persoana vătămată, raportul  de expertiză criminalistică dactiloscopică, procesul-verbal privind activitatea de supraveghere tehnică.

Procedând la calificarea juridică, se apreciază că, în drept, fapta inculpatului  S.T.care în seara de 16.02.2014, în jurul orelor 18:00, a pătruns în locuinţa amplasată în Babadag,  judeţul Tulcea, unde locuia persoana vătămată C.C.şi din interior a sustras bunuri în valoare de 5.000 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de furt calificat, săvârşită prin violare de domiciliu, faptă prevăzută de dispoziţiile art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b, d şi alin.2 lit.b Cod penal.

Reţinând că fapta inculpatului întruneşte elementele infracţiunii sus reţinute, instanţa va proceda la individualizarea pedepsei prin prisma criteriilor prevăzute de art.74 Cod penal potrivit cărora stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, care se evaluează după criteriile enumerate în text, şi anume: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele săvârşite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Ca atare, dând semnificaţia cuvenită pericolului social concret al faptei, a urmărilor produse, elemente unite cu datele ce privesc persoana inculpatului, conduita socială anterioară, materializată în inexistenţa de antecedente penale, atitudinea sa în cursul procesului, urmează a-l condamna pe inculpat la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b, d şi alin.2 lit.b Cod penal .

Pentru ca inculpatul să beneficieze de instituţia executării pedepsei sub supraveghere prevăzută de art.91 Cod penal, trebuie întrunite cumulativ anumite condiţii, printre care şi acordul manifestat de inculpat de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii.

 În speţă, inculpatul nu s-a prezentat în instanţă pentru a-şi exprima consimţământul cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, context în care sunt aplicabile dispoziţiile art.60 Cod penal, executarea pedepsei stabilită inculpatului urmând a se realiza prin privare de libertate.

În cursul judecăţii partea civilă C.C.a declarat că i-a fost achitată suma de 3000 lei şi că nu mai are pretenţii de la inculpat, motiv pentru care instanţa va lua act că prejudiciul creat părţii civile C.C.a fost acoperit.

Onorariul în sumă de 200 lei, reprezentând asistenţă juridică din oficiu acordată de avocat Matei Mirela, din cadrul Baroului Tulcea, în baza  delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr.602/16.02.2015, va rămâne în sarcina statului.

În baza art.274 Cod procedură penală va obliga inculpatul la 530 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art.228 alin.1-art.229 alin.1 lit.b,d şi alin.2 lit.b Cod penal, condamnă pe inculpatul S.T., la 2 ani închisoare, în regim de detenţie, conform art.60 Cod penal.

Ia act că prejudiciul creat părţii civile C.C. a fost acoperit.

 În baza art.274 Cod procedură penală obligă inculpatul la 530 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

 Onorariul în sumă de 200 lei, reprezentând asistenţă juridică din oficiu acordată de avocat Matei Mirela, din cadrul Baroului Tulcea, în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr.602/16.02.2015, rămâne în sarcina statului.

 Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25 februarie 2016.

Domenii speta