Art. 110 din Legea 46/2008

Sentinţă penală 38 din 19.03.2012


ART. 110 L46/2008 Dosar nr. 319/237/2012 SP nr.38 din 19.03.2012

Prin Rezolutia nr.83/P(2010 din 17.11.2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Gura Humorului s-a dispus : neînceperea urmaririi penale fata de S.O. sub aspectul savârsirii infractiunii de taiere ilegala de arbori prev. de art.108 alin.1 lit.d din Legea nr.46/2008, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii sub aspectul laturii obiective; neînceperea urmaririi penale fata de S.O. sub aspectul savârsirii infractiunii de furt de arbori prev. de art.110 alin.1 lit.d din Legea nr.46/2008, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii sub aspectul laturii subiective. În motivare s-a aratat ca faptele au fost comise în împrejurarile expuse în referatul de a nu se începe urmarirea penala întocmit de organele de politie, cu mentiunea ca în ce priveste taierea ilegala de arbori nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii sub aspectul laturii obiective, arborii fiind marcati în vederea taierii.

Împotriva acestei Rezolutii a formulat plângere petentaD.S.S., ce a fost respinsa prin Rezolutia nr. 17/II/2/2012 din 24.01.2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Gura Humorului.

Împotriva ambelor rezolutii a formulat plângere intimata D.S.S.

Instanta a constatat : pentru a fi infractiune este necesar ca taierea de arbori sa se faca fara drept. Având în vedere ca s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat ca terenul de pe care S.O. este proprietatea petentei D.S.S. si nu a lui S.S. (sotia luiS.O.), având în vedere ca cei 19 arbori în litigiu erau marcati de D.S.S. la initiativa acesteia si în vederea exploatarii de catre aceasta, iar pentru ca S.O. sa aiba drept de taiere era necesar ca marcarea arborilor sa se faca la cererea acestuia si sa primeasca autorizarea organelor silvice ceea ce nu s-a întâmplat, instanta constata ca S.O. a taiat cei 19 arbori în litigiu fara drept, fiind întrunite elementele constitutive ale infractiunii de taiere ilegala de arbori prev. de art.108 alin.1 lit.d din Legea nr.46/2008. Întrucât s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat ca terenul de pe care au fost taiati cei 19 arbori în litigiu este în proprietatea si posesia D.S.S., hotarârile privind  revendicarea si actiunea posesorie fiind cunoscute de S.O. la data savârsirii faptei, instanta constata ca exista fapta de furt de arbori si a fost savârsita cu vinovatie, întrunind elementele constitutive ale infractiunii de furt de arbori prev. de art.110 alin.1 lit.d din Legea nr.46/2008. Instanta constata ca plângerea este întemeiata si o va admite. Întrucât nu a fost începuta urmarirea penala fata de S.O. pentru savârsirea infractiunilor de taiere ilegala de arbori si furt de arbori, conform deciziei nr.48/2007 a ÎCCJ instanta nu poate retine cauza spre judecare. În baza art.287/1 alin.8 lit. b cod procedura penala instanta va desfiinta cele doua Rezolutii atacate si va trimite cauza la Parchetul de pe lânga Judecatoria Gura Humorului în vederea începerii urmaririi penale fata de S.O. sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. de art.108 alin.1 lit. d si art.110 alin.1 lit. d din Legea nr.46/2008 cu aplicarea art.33 lit. a cod penal. Se va completa probatoriul în sensul de a se lua declaratie lui S.O. în care acesta sa declare daca si când a luat cunostinta despre toate procesele civile în care a fost parte sotia sa  S.S. finalizate prin hotarârile judecatoresti depuse la dosar, în contradictoriul cu D.S.S., eventual se vor audia martori în acelasi sens.

Domenii speta