Furt

Sentinţă penală 202 din 09.04.2013


Prin Rechizitoriul nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria M. s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor I. C. şi L. F. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 - art-209 alin. 1 lit. a şi g Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, constând în aceea că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în seara zilei de 11.02.2012 au sustras 60 de metri de cablu de aluminiu dintre doi stâlpi amplasaţi pe un teren din cartierul P., C, aparţinând părţii vătămate S. N., prejudiciul în cuantum de 300 lei nefiind recuperat, în seara zilei de 13.02.2012 au sustras 1500 de metri de cablu trifazat de pe 10 stâlpi situaţi în zona petrolieră C, aparţinând sistemului energetic intern al SC O. P. SA, prejudiciul de 2300 lei nefiind recuperat, iar în data de 06/07.03.2012 împreună cu inculpatul I. C, trimis în judecată pentru săvârşirea infr. prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 - art- 209 alin. 1 lit. a şi g Cod penal, au sustras cantitatea de 437 kg funie de aluminiu de pe stâlpii amplasaţi în parcul de sonde 1200 L. ce aparţine aceleiaşi societăţi comerciale, prejudiciul de 1570,40 lei fiind recuperat în totalitate.

s-a reţinut prin actul de sesizare a instanţei că în seara zilei de 11.02.2012 inculpaţii L. F. şi I. C. s-au deplasat cu autoturismul acestuia din urmă, în zona petrolieră C. L. F. s-a urcat pe un stâlp amplasat pe un teren arabil din zonă şi folosind un cleşte a tăiat cablul de alimentare ce făcea legătura dintre cei doi stâlpi. Cei doi inculpaţi au strâns cablul şi l-au depozitat în portbagajul autoturismului, iar a doua zi s-au deplasat la un centru remat unde l-au valorificat.

In baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în seara zilei de 13.02.2012, cei doi inculpaţi s-au deplasat cu acelaşi autoturism în zona petrolieră C, şi în aceiaşi modalitate ca şi la fapta descrisă mai sus, au sustras 1500 metri cablu.

In noaptea de 06/07.03.2012, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi însoţiţi de inculpatul I. C, s-au deplasat cu autoturismul marca WV Golf, cu nr. de înmatriculare B. 45 L. în zona petrolieră D.. Din nou inculpatul L. F. a urcat pe stâlpii din parcul de sonde 1200 L. şi a tăiat cablul de aluminiu, pe care ceilalţi doi inculpaţi l-au încărcat în autoturismul cu care veniseră. Deoarece cantitatea sustrasă era prea mare au decis să îi solicite lui P. G. I. să îi ajute să transporte o parte a bunurilor cu autoturismul lui. Acesta a fost de acord şi s-a deplasat în zonă, a încărcat o parte a bunurilor în autoturismul său şi a transportat-o la domiciliu.

Cu autoturismul lui I. C. s-a deplasat doar acesta, ceilalţi doi inculpaţi urmând a se deplasa pe jos şi să fie preluaţi ulterior.

6

 

In timp ce se deplasa pe str. L. din D. inculpatul I. C. a fost oprit de organele de poliţie, inculpatul a recunoscut că sustrăsese bunurile pe care le avea în maşină şi după aceea au fost depistaţi şi ceilalţi doi inculpaţi.

In cursul urmăririi penale inculpaţii au recunoscut săvârşirea faptei, partea vătămată S. N. nu s-a constituit parte civilă, SC o. P. sa s-a constituit parte civilă cu suma de 2300,02 lei reprezentând contravaloarea a 1500 metri cablu electric trifazat.

In cursul cercetării judecătoreşti, s-au prezentat inculpatul L. F. care a solicitat ca în cauză să se facă aplicarea prev. art. 3201 Cod procedură penală, şi inculpatul I. C. care a avut aceiaşi solicitare, declaraţiile acestora fiind ataşate şi consemnate la dosar.

De asemenea, au fost audiaţi martorii din lucrări şi partea civilă a menţionat că îşi menţine pretenţiile împotriva inculpaţilor.

Din actele şi lucrările dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

în seara zilei de 11.02.2012 inculpaţii I. C. şi L. F. s-au deplasat cu autoturismul marca WV G. aparţinând primului inculpat, în zona P. din C. Ajunşi în zonă inculpatul L. FI. s-a urcat pe stâlpi şi a tăiat cablul electric din aluminiu pe care apoi l-au strâns şi încărcat în autoturism. Terenul de pe care au sustras bunul aparţine părţii vătămate S. N..

In seara zilei de 13.02.2012, aceiaşi inculpaţi s-au deplasat cu acelaşi autoturism în zona petrolieră C, de unde, în aceiaşi modalitate, au sustras 1500 metri de cablu aparţinând părţii civile SC O. P. SA.

Bunurile au fost transportate la un centru remat, au fost vândute şi nu au mai fost identificate.

Pe data de 06/07.03.2012 inculpaţii I. C, L. F. şi I. C, s-au deplasat cu acelaşi autoturism în zona petrolieră D. de unde în aceiaşi modalitate au sustras cablu de aluminiu, aparţinând tot societăţii O. P. S. Deoarece cantitatea sustrasă de această dată era foarte mare şi nu putea fi încărcată doar în autoturismul lui I. C, L. F. 1-a sunat pe martorul P. I. şi i-a cerut să vină cu autoturismul său pentru a-i ajuta la transport.

Acesta s-a prezentat la faţa locului, a încărcat o parte a bunurilor în autoturismul său şi a plecat la domiciliul său, unde a şi fost găsită cantitatea pe care acesta a transportat-o.

Bunurile rămase au fost încărcate în autoturismul inculpatului Ichimaş Costel şi deoarece greutatea acestora era în continuare mare, cei trei au stabilit ca autoturismul să fie condus de I. C. şi ceilalţi doi inculpaţi să se deplaseze pe jos, urmând a se întâlni ulterior.

In timp ce inculpatul I.C. se deplasa cu autoturismul a fost oprit de organele de poliţie, iar la întrebările acestora a recunoscut că a sustras bunurile pe care le avea în maşină.

Ulterior au fost depistaţi şi ceilalţi doi inculpaţi şi fiind toţi duşi la secţia de Poliţie au recunoscut săvârşirea faptei.

7

 

Situaţia de fapt reţinută de instanţă este susţină de întregul material probatoriu administrat în cauză, declaraţiile inculpaţilor de recunoaştere a săvârşirii faptelor fiind coroborate cu toate probe administrate în cursul urmării penale şi în faza cercetării judecătoreşti.

Astfel, în cauză au fost efectuate reconstituiri iar inculpaţii au prezentat modalitatea de săvârşirea a faptelor de faţă cu martori care au declarat că inculpaţii prezenţi au recunoscut săvârşirea faptelor şi au prezentat pe larg modalitatea în care au procedat.

De asemenea, martorul P. La declarat că a fost solicitat de inculpaţi să îi ajute la transport, că nu i s-a comunicat adevărata provenienţă a bunurilor, iar a doua zi s-au prezentat la domiciliul său organele de poliţie care au ridicat întreaga cantitate pe care o transportase.

Instanţa mai constată că bunurile sustrase în data de 06/07.03.2012 au fost recuperate în totalitate de partea civilă, că aceasta s-a constituit parte civilă doar pentru contravaloarea a 1500 metri cablu, iar partea vătămată S. N. nu s-a constituit parte civilă.

In privinţa bunurilor sustrase în seara de 11.02.2012 şi 13.02.2012, raportat la susţinerile inculpaţilor şi la cercetările efectuate în cursul urmării penale, rezultă că acestea au fost înstrăinate de inculpaţii I. C. şi L. F. şi nu au mai fost identificate.

Din toate cele menţionate instanţa constată că inculpaţii se fac vinovaţi de săvârşirea faptelor pentru care au fost trimişi în judecată.

In drept, faptele inculpaţilor I. C. şi L. F. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. art. 208 alin. 1 - art- 209 alin. 1 lit. a şi g Cod penal şi deoarece au avut la bază aceiaşi rezoluţie infracţională, instanţa reţine că infracţiunea este în formă continuată şi se va face aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Fapta inculpatului I. C. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art. art. 208 alin. 1 - art- 209 alin. 1 lit. a şi g Cod penal.

Cererea inculpatului L. F.de aplicare a prev art 3201 Cod procedură penală va fi admisă, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, însă cererea inculpatului I. C. nu va fi admisă deoarece a fost formulată cu nerespectarea termenului prevăzut de lege, respectiv după începerea cercetării judecătoreşti şi după administrarea în mare parte a probatoriului.

La individualizarea pedepsei ce se vor aplica inculpaţilor instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 Cod penal şi anume: gradul de pericol social al faptei, împrejurările concrete în care a fost comisă fapta, urmările produse sau care s-ar fi putut produce, valoarea pagubei.

Instanţa va avea în vedere şi circumstanţele personale ale inculpaţilor care nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale, cu excepţia inculpatului L. F., şi au avut o atitudine sinceră de recunoaştere a faptei, prezentându-se în faţa organelor judiciare, împrejurări ce vor fi reţinute ca circumstanţe atenuante

8

 

conform art.74-76 Cod penal în temeiul cărora instanţa va aplica o pedeapsa sub minimul special.

In concluzie, în baza art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a şi g Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit. c Cod Penal, va fi condamnat inculpatul I. C, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată la pedeapsa de 8 luni închisoare.

In baza art. 71 Cod penal i se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

Apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia în regim de detenţie, în baza art. 81 Cod penal şi art. 71 alin 5 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii aplicate inculpatului pe o durată de 2 ani şi 8 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen.

In baza art. 359 Cod procedură penală i se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

în baza art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, şi g Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 3201 Cod procedură penală, art. 74 lit. c Cod penal şi art. 76 lit. d Cod Penal, va fi condamnat inculpatul L. F., pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată la pedeapsa de 6 luni închisoare.

In baza art. 71 Cod penal i se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

Apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia în regim de detenţie, în baza art. 81 Cod penal şi art. 71 alin 5 Cod penal se va suspenda condiţionat executarea pedepsei principale şi a pedepsei accesorii aplicate inculpatului pe o durată de 2 ani şi 6 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen.

In baza art. 359 Cod procedură penală i se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

în baza art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, şi g Cod penal cu aplicarea art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit. c Cod Penal, va fi condamnat inculpatul I. C, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat la pedeapsa de 4 luni închisoare.

în baza art. 71 Cod penal i se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

Apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia în regim de detenţie, în baza art. 81 Cod penal şi art. 71 alin 5 Cod penal se va suspenda condiţionat executarea pedepsei principale şi a pedepsei accesorii aplicate inculpatului pe o durată de 2 ani şi 4 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen.

In baza art. 359 Cod procedură penală i se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

9

 

în temeiul art. 14, 346 Cod procedură penală, art. 998-999 Cod civil, vor fi obligaţi inculpaţii Ic. C. şi L. F. în solidar să plătească părţii civile S. O.P. SA suma de 2300,02 lei, prejudiciu produs prin culpa lor.

Se va dispune plata onorariilor de avocat din oficiu în sumă de câte 300 lei pentru avocat R. A., avocat P. L. şi avocat P. M. pentru cercetarea judecătorească, din fondurile MJ către Baroul B.- Serviciul de asistenţă juridică M.

In baza art. 191 alin.l Cod procedură penală va fi obligat fiecare din inculpaţi la plata a câte 600 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat din care câte 300 lei onorariu apărător din oficiu.

Domenii speta