Partaj bunuri comune. Obligarea la plata a jumătate din datoriile comune neachitate. Netemeinicie.

Sentinţă civilă 2312 din 24.10.2006


În cazul partajarii bunurilor comune nu poate fi obligat unul dintre soti la plata a jumatate dintr-un debit catre celalalt sot, câta vreme acest debit nu a fost efectiv achitat de sotul care solicita obligarea celuilalt sot. 

Prin sentinta civila nr. 2312 din 24.10.2006 a Judecatoriei Bals a fost respinsa, ca netemeinica cererea pârâtului privind obligarea reclamantei la plata a jumatate din debitul de 705,5 lei, care reprezinta cheltuielile de întretinere la asociatia de proprietari, debit stabilit în cazul casatoriei.

Prin  decizia nr. 574 din 02.04.2007 a Tribunalului Olt  a fost respins recursul pârâtului.

Instanta de fond a motivat ca în cazul partajarii bunurilor comune nu poate fi obligat unul dintre soti la plata a jumatate dintr-un debit catre celalalt sot, câta vreme acest debit nu a fost efectiv achitat de sotul care solicita obligarea celuilalt sot.

Numai în masura în care unul dintre soti ar fi achitat debitul, atunci ar fi avut dreptul sa solicite obligarea celuilalt sot la plata echivalentului cotei sale parti.

Daca debitul nu este platit de unul dintre codevalmasi, acesta nu poate pretinde ca cel de-al doilea sa-i remita jumatate din ceea ce nu a platit. Numai o plata peste cota de contributie ar da nastere unei actiuni în regres în persoana partii îndreptatite, prin care aceasta sa pretinda restituirea a ceea ce a platit peste cota sa.