Partaj succesoral. Exceptia lipsei calitatii procesuale active

Sentinţă civilă 3177 din 31.01.2008


SENTINŢA CIVILĂ NR. 1377/ 31 01 2008

Partj succesoral. Exceptia lipsei calitatii procesuale active

Analizand cererea prin prisma sustinerilor partilor, a exceptiilor invocate de reclamant si de paratul A. F. si, prin prisma dispozitiilor legale in materie instanta constata ca la data de 16 .12. 2003 a decedat  numita M.E., fosta Niculae, paratul- reclamant A.F. fiind unicul descendent de gradul I al acesteia, reclamantul cu actele depuse in cauza nefacand dovada calitatii de descendent al acesteia.

 Astfel, din certificatul de nastere depus de catre reclamant la fila 73 din dosarul de fond, rezulta ca reclamantul s-a nascut la data de 01.05.1949, avand ca parinti pe R.P. si R. E. Din actul de despartenie nr.2/21.06.1952, depus la F.43 in dosarul Tribunalului Dolj, rezulta ca cei care au fost casatoriti din anul 1951 si a caror casatorie a fost desfacuta, au fost P. R. si P. E., deci familia Pirvu si nu familia reclamantului  Radu.

Mai mult, nici macar in conditiile in care s-ar admite, desi nu este cazul, ca a fost o eroare de redactare a numelui de familie, raportat insa la anul nasterii reclamantului 1949 si anul incheierii casatoriei dintre P. R. si P. E., respectiv 1951, se poate observa ca reclamantul nu ar fi putut prelua numele de familie Radu, in conditiile in care numele anterior al numitei P. E. care a  incheiat casatoria in anul 1951  era de Niculae.

 In aceste conditii instanta urmeaza sa admita exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului R. D. si sa constate ca singurul mostenitor al autoarei M. E, in calitate de descendent de gradul I este paratul-reclamant A.F. care prin actele de stare civila depuse la dosarul de fond, a facut dovada acestei calitati.

**************

Constată că la data de  7 iunie 2004 reclamantul R.D.  a chemat în judecată pe pârâţii A.  F. şi M. G. solicitând instanţei ca, prin hotărârea pronunţată să constate că este unic moştenitor  al defunctei M. E. şi prin urmare îi revin toate bunurile mobile rămase la decesul acestuia; de asemenea a solicitat ca  pârâta să fie obligată să restituie reclamantului toate bunurile rămase  după decesul numitei M. E., bunuri ce se află în posesia pârâtei.

Motivând în fapt acţiunea, reclamantul a arătat că este unic moştenitor al defunctei M. E., solicitând să se constate acest fapt şi că îi revin toate bunurile mobile rămase în urma defunctei, urmând a-i fi restituite de către pârâtă, deoarece au rămas în posesia ei, şi anume: şifonier cu două uşi şi vitrină, o masă de 12 persoane cu 4 scaune, o mobilă bucătărie ( masă şi 2 scaune), mobilă de hol formată  din canapea şi 2 fotolii, un frigider Arctic, un aragaz, două covoare de lână, două macaturi, un set persan Siria, două plăpumi de lână, perne cu puf, o rochie, o haină de piele, o zăvelcă, costume naţionale,  îmbrăcămintea defunctei, o roată de săpun de casă, librete economii C E C emise pe numele defunctei, bani obţinuţi de aceasta  din vânzarea garsonierei proprietatea acesteia, librete ce poartă ca împuternicit pe pârâtă.

Reclamantul mai arată că este fiul defunctei M. E. şi că aceasta a locuit cu pârâta o perioadă de câteva luni înainte de deces, iar după vânzarea garsonierei, aceasta a decedat la aproximativ 3 luni, astfel că preţul obţinut din vânzare nu s-a putut consuma  într-o perioadă atât de scurtă.

La data de 13.09.2004 reclamantul a depus la dosar o precizare a actiunii prin care a artat ca intelege sa solicite partajarea bunurilor ramase de pe urma defunctei si sa se constate ca este unicul mostenitor al acesteia, paratul  A.  F. nepreluand succesiunea mamei sale.

La dosar s-a depus cerere reconvenţională de către pârâta M.G.  prin care a solicitat obligarea reclamantului la plata sumei de 45 milioane lei vechi suma ce reprezinta cheltuielile de inmormantare si pomenirile ulterioare ale defunctei.

În cauză a formulat cerere  reconvenţională pârâtul A.F., prin care a solicitat anularea certificatului de moştenitor nr. 16/20 ianuarie 2004 întocmit de B. N. P.  Defta Emil având în vedere că reclamantul cu rea-credinţă nu a declarat şi existenţa sa ca moştenitor al defunctei, susţinând că este unic moştenitor. A solicitat de asemenea sa se retina calitatea sa de descendnt al autoarei urmand a culege succesiunea alaturi de reclamant, in cota succesorala de ? din bunurile succesorale.

S-a depus un memoriu intitulat întâmpinare, la cererea reconvenţională, de către reclamant, precum şi o precizare la acţiune prin care s-a arătat că suma de pe libretele C E C solicitate este de 100.000.000 lei ROL.

Urmare a repunerii pe rol a cauzei, reclamantul şi-a precizat acţiunea  în sensul obligării  pârâtei de a-i restitui bunurile rămase după decesul autoarei M.E.

Prin încheierea de admitere în principiu din data de 21 octombrie 2005, instanţa a admis în parte şi în principiu acţiunea precizată, a admis în principiu cererea reconvenţională formulată de pârâtul  A. F., în parte şi în principiu cererea reconvenţională formulată de pârâta M. G.

S-a constatat  deschisă succesiunea defunctei M.E.  având ca moştenitori cu vocaţie succesorală pe reclamantul R. D. şi pârâtul A. F., fiecare cu o cotă de ?, în calitate de  descendenţi de gradul I.

S-a constatat că masa succesorală se compune din: cota de 1/1 din locuinţa situată în Craiova, str. D nr. X, cămin 1, sc. 1, apartament X, jud. Dolj şi din bunurile mobile: şifonier cu 2 uşi şi vitrină, o masă de 12 persoane cu 4 scaune, o mobilă de bucătărie, o mobilă de hol, un frigider Fram, un aragaz, set persan Siria, 2 plăpumi, 4 perne cu puf, o rochie, o haină de piele, o zăvelcă, un costum naţional, 2 macaturi.

S-a dispus ieşirea din indiviziune în cote de ?.

S-a constatat un pasiv asupra succesiunii în cuantum de 30 milioane lei ROL şi au fost obligati pârâtul A.F. si reclamantul R.D.  să suporte fiecare câte ? corelat cu cota lor succesorală, ei fiind moştenitorii legali al defunctei.

S-a admis cererea în revendicare bunuri mobile şi a fost obligată pârâta  să restituie următoarele bunuri: şifonier cu 2 uşi şi vitrină, o masă de 12 persoane cu 4 scaune, o mobilă bucătărie, o mobilă hol, un frigider Fram, un aragaz, un set persan Siria, 2 plăpumi, 4 perne cu puf, o rochie, o haină de piele, o zăvelcă, un costum naţional, 2 macaturi.

S-au numit  experţi tehnici de specialitate.

Prin sentinţa civilă nr. 2359/27 martie 2006, pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 13550/2004 a fost admisă acţiunea precizată formulată, a fost admisă cererea  reconvenţională formulată de pârâtul A.F., a fost admisă în parte cererea reconvenţională formulată de pârâta M. G.

A fost anulat certificatul de moştenitor nr. 16/29 ianuarie 2004 întocmit de B N P Defta Emil.

A fost respins capătul de cerere privind constatarea calităţii de unic moştenitor al reclamantului R.D.

A fost admisă cererea în revendicare bunuri mobile.

A fost omologat raportul de expertiză tehnică efectuat de experţii Popescu Ion şi Pandia Ion şi s-a dispus ieşirea din indiviziune în varianta a II-a de lotizare propusă.

A atribuit reclamantului lotul nr. 1 format din camera de locuit situată în Craiova, str. Dâmboviţa nr. 63, cămin 1, apartament 1, în valoare de 21.235 RON.

A atribuit pârâtei M. G. lotul nr. 3 format din: un şifonier cu 2 uşi , o vitrină,  o masă de 12 persoane cu 4 scaune, o mobilă bucătărie,  o mobilă hol, un frigider Fram, un aragaz, un set persan Siria, o plapumă, 4 perne puf, o rochie, o haină de piele, o zăvelcă, un costum naţional, 2 macaturi.

Pentru egalizarea valorică a loturilor, reclamantul R.  D. va plăti pârâtului A.F. suma de 10618 RON cu titlu de sultă, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi pârâtei Mateescu  Gheorghiţa cota de pasiv succesoral în cuantum de 967 lei RON.

Pârâtul A. F. a fost obligat la plata către pârâta M. G.  a cotei de pasiv succesoral în cuantum de  967 lei RON.

Au fost compensate cheltuielile de judecată.

Împotriva acestei sentinţe şi a încheierii de admitere în principiu a declarat recurs reclamantul R. D., criticându-le pentru nelegalitate şi netemeinicie, potrivit art. 3041 c.p.c.

Prin decizia civilă nr. 1191 pronunţată de Tribunalul Dolj s-a admis recursul , reţinându-se că nu a fost motivată încheierea de admitere în principiu, la dosar existand doar minuta incheierii, neantocmirea incheierii de admitere in principiu atragand nulitatea sentintei pronuntate de prima instanta ..

S-a  casat sentinţa atacată şi s-a trimis cauza spre rejudecare primei instanţe.

Primind cauza, Judecătoria Craiova a înregistrat-o la nr. 19865/215/2007, la primul termen de judecata instanta punand in vedere partilor sa-si precizeze, fiecare, cererile adresate instantei.

Reclamantul, prin precizarea depusa la dosar la F.16 a aratat ca solicita sa se constate deschisa succesiunea autoarei M. E. si calitatea sa de unic mostenitor acceptant al succesiunii, sa se constate ca masa succesorala cuprinde : un şifonier cu 2 uşi şi vitrină, o masă de 12 persoane cu 4 scaune, o mobilă bucătărie, o mobilă hol, un frigider Arctic, un aragaz, un set persan Siria, 2 plăpumi, 4 perne cu puf, o rochie, o haină de piele, o zăvelcă, un costum naţional, 2 macaturi si suma de 100 milioane lei vechi, sa fie obligata parata M. G. sa-i restituie toate bunurile succesorale ramase in posesia acesteia, iar in situatia imposibilitatii de restituire sa fie obligata la plata contravalorii acestora, raportat la valoarea de circulatie din momentul executarii efective a hotararii judecatoresti, precum si la restituirea sumei de 100 milioane lei vechi, actualizata din luna septembrie 2002, pana la momentul platii efective, conform coeficientului de devalorizare a leului.

Parata M. G. a depus precizare la cererea reconventionala prin care a aratat ca toate cheltuielile ocazionate de inmormantarea si pomenirile autoarei partilor, suportate in exclusivitate de ea , s-au ridicat la suma de 4500 lei, suma din care este de acord sa fie dedusa suma de 1066 lei fixata de expert ca fiind contravaloare bunurilor autoarei ramase in posesia sa, urmand ca diferenta de 3434 lei actualizata, sa fie obligat sa i-o restituie cel care mosteneste averea autoarei, respectiv  A. F. A solicitat de asemenea obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata in suma de 1843,5 lei.

 La data de 13.12.2007 paratul-reclamant A. F. a depus la dosar precizare a cererii reconventionale aratand ca reclamantul nu are vocatie succesorala la succesiunea autoarei M. E. si nici calitate procesuala in raport de dispozitiile art.669 C.civ. nefacand dovada ca este descendent al autoarei. A aratat de asemenea ca avand in vedere data decesului autoarei si data la care s-a adresat Parchetului pretinzandu-se mostenitorul autoarei, respectiv 10.02.2004 , se incadreaza in termenul prevazut de art.700 C.civ. de acceptare a succesiunii, solicitand ca instanta sa dispuna anularea certificatului de mostenitor si sa pronunte o hotarare prin care sa fie recunoscut ca unic mostenitor al autoarei, iar reclamantul sa fie obligat la cheltuieli de judecata pe tot ciclul procesual. A mai aratat ca masa succesorala a autoarei se compune dintr-o camera de locuit situata in Craiova, str. D. nr.X, camin X, ap.X, ce ii revine in exclusivitate in cota de 1/1, iar pasivul succesoral in suma de 45 milioane lei vechi a fost suportat in exclusivitate de parata M. G., fiind de acord cu restituirea acestei sume catre aceasta.

In dovedirea precizarii paratul- reclamant A.F. a depus la dosar adeverinta nr.3160/11.12.2007 eliberata de Primaria Bulzesti.

La termenul din data de astazi, instanţa a pus în discuţie excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului R.D. ,invocată de pârâtul A.F.  prin precizarea la cererea reconvenţională si a ramas in pronuntare.

 Analizand cererea prin prisma sustinerilor partilor, a exceptiilor invocate de reclamant si de paratul A. F. si, prin prisma dispozitiilor legale in materie instanta constata urmatoarele.

 La data de 16 .12. 2003 a decedat  numita M.E., fosta Niculae, paratul- reclamant A.F. fiind unicul descendent de gradul I al acesteia, reclamantul cu actele depuse in cauza nefacand dovada calitatii de descendent al acesteia.

 Astfel, din certificatul de nastere depus de catre reclamant la fila 73 din dosarul de fond, rezulta ca reclamantul s-a nascut la data de 01.05.1949, avand ca parinti pe R.P. si R. E. Din actul de despartenie nr.2/21.06.1952, depus la F.43 in dosarul Tribunalului Dolj, rezulta ca cei care au fost casatoriti din anul 1951 si a caror casatorie a fost desfacuta, au fost P. R. si P. E., deci familia Pirvu si nu familia reclamantului  Radu.

Mai mult, nici macar in conditiile in care s-ar admite, desi nu este cazul, ca a fost o eroare de redactare a numelui de familie, raportat insa la anul nasterii reclamantului 1949 si anul incheierii casatoriei dintre P. R. si P. E., respectiv 1951, se poate observa ca reclamantul nu ar fi putut prelua numele de familie Radu, in conditiile in care numele anterior al numitei P. E. care a  incheiat casatoria in anul 1951  era de Niculae.

 In aceste conditii instanta urmeaza sa admita exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului R. D. si sa constate ca singurul mostenitor al autoarei M. E, in calitate de descendent de gradul I este paratul-reclamant A.F. care prin actele de stare civila depuse la dosarul de fond (F.10,11,16) a facut dovada acestei calitati.

Tot pentru considerentele enuntate, instanta urmeaza sa admita cererea paratului-reclamant A. F. cu privire la anularea certificatului de mostenitor  nr. 16/20 ianuarie 2004 întocmit de B. N. P. Defta Emil, certificat in care s-a retinut calitatea de unic mostenitor acceptant a reclamantului, dupa autoarea M. E.

Din probele administrate in cauza, instanta retine ca paratul-reclamant A.F. a facut acte de acceptare a succesiunii autoarei sale M. E., in termenul procedural de 6 luni prevazut de art.700 C.civ., promovarea unei actiuni penale impotriva unei persoane care se pretinde mostenitor al autoarei, in termenul de 6 luni prevazut de lege pentru acceptarea succesiunii, echivaland cu o acceptare tacita a succesiunii, prin cererea facuta demonstrandu-se interesul acelei persoane pentru succesiunea deschisa prin decesul autoarei sale.

 Cum prin cererea reconventionala precizata, paratul-reclamant A. F. solicita includerea la masa partajabila numai a bunului imobil : camera de locuit situata in Craiova, str. D. nr.X, bun dovedit prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2016/17.11.2003, instanta urmeaza sa constate deschisă succesiunea autoarei M.E., decedată la data de 16 decembrie 2003, cu ultimul domiciliu în Craiova, jud. Dolj, masa succesorală rămasă la decesul acesteia compunandu-se din cota de 1/1 din locuinţa situată în Craiova, str. D. nr.X,  cota ce-i va reveni paratului-reclamant A. F.

Instanta retine ca pasivul succesoral se ridica la suma de 4.500 lei , fiind constituit din cheltuielile ocazionate de inmormantarea si pomenirile ulterioare, cheltuieli suportate in exclusivitate de parata M. G., aspect recunoscut de paratul-reclamant A.F. la interogatoriul luat de parata M.G., astfel incat urmeaza sa admita cererea reconvenţională precizată, formulată de pârâta M. G. şi obligă pârâtul-reclamant A. F. la plata către pârâta-reclamanta a sumei de 4.500 lei reprezentând pasivul succesoral.

Domenii speta