Aspecte privind soluţionarea litigiului pe cale amiabilă

Sentinţă civilă 329 din 06.07.2012


Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 17.05.2012  sub nr. 393/181/2012  reclamanta P. I.  în contradictoriu cu pârâţii P. P. A. şi P. P.  V., a solicitat  ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună partajarea averii succesorale asupra bunurilor rămase la decesul  defuncţilor P. V. şi P. N.,  urmând să se stabilească masa bunurilor de împărţit, cotele ce li se cuvin în calitate de copărtaşi şi lichidarea stării de indiviziune, prin individualizarea şi atribuirea bunurilor ce li  se cuvin.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că , defunctul P. V.,  a decedat la data de 07.02.1976 cu ultimul domiciliul în comuna B.,  judeţul M. , moştenitori  cu vocaţie la succesiune au rămas: P. N. , în calitate de soţie postdecedată la 27 .08.2003 , reclamanta în calitate de fiică şi pârâta P.P. A. în calitate de fiică.

Bunurile rămase la decesul defunctului P. V., sunt următoarele:

1.Suprafaţa de 350 mp teren loc de casă situat în intravilanul satului Prejna , comuna Balta , judeţul Mehedinţi , cu vecini: la răsărit – S. U. , la apus – I. B. G. , la m.zi – drum , la m.n. – S. I. ;

2.Cota parte de ½( o doime) dintr-o casă cu trei camere , sală , antreu şi subsol şi construită din cărămidă , acoperită cu ţiglă , ce se află pe terenul descris mai sus , bunuri rămase conform certificatului de moştenitor nr. 573/979/25.07.1979 , emis de Notariatul de Stat , judeţul Mehedinţi.

Autoarea P. N. a decedat la data de 27.08.2003 , cu ultimul domiciliu în comuna Balta , judeţul Mehedinţi , moştenitori cu vocaţie la succesiune legală şi testamentară , rămânând susnumita în calitate de fiică( moş. Legal) şi pârâţii în calitate de fiică (moşt legal) şi respectiv nepot de fiică( moşt. testamentar conform testamentului autentificat sub nr. 1553 emis la data de 11.07.2001 , de B.N. P. G. V.) ai defunctei.

La decesul autoarei au rămas următoarele bunuri:

a).Bunuri mobile:

Un număr de 1000 acţiuni nominative seria A , cu numerele de ordine de la 328269726 la 328270725 , cu  valoare nominală de 0,10 lei RON ( 1000 lei ROL) fiecare , în valoare totală  de 100 lei RON ( 1.000.000 lei ROL) , la S.I.F. Oltenia S.A. cu sediul în mun. Craiova, str. Tufănele , bl. 313, jud. Dolj , acţiuni dobândite de defunctă , conform certificatului  de acţionar nr. 334357 eliberat la data de 19.11.1996.

b) Bunuri imobile:

1.Cota parte de 2/8(două optimi) din suprafaţa de 350 mp teren loc de casă situat în intravilanul satului Prejna , comuna Balta , judeţul Mehedinţi , cu vecini: la răsărit- S. U. , la apus – I. B. G. , la m.zi – drum , la m.n. – S. I..

2.Cota parte de 10/16 (zece părţi din 16) din una casă de locuit cu trei camere, sală ,antreu şi subsol şi construită din cărămidă , acoperită cu ţiglă , ce se află pe terenul descris mai sus , conform certificatului de moştenitor nr. 573 , emisă la data de 25.07.1979 de Notariatul de Stat , judeţul Mehedinţi.

3.Suprafaţa de 3000 mp teren din care suprafaţa de 300 mp este curţi construcţii şi suprafaţa de 2700 mp este teren fâneţe , întregul trup de teren în suprafaţă de 3000 mp fiind situat în intravilanul satului Prejna ,comuna Balta , judeţul Mehedinţi , pct.numit”Plaţ Casă”, cu vecini: R- drum , A- S. E. , MZI – P. S. , MN- L. N.;

4.Una casă de locuit , în suprafaţă de 77 mp, cu 4 camere şi beci , construită din piatră şi cărămidă , acoperită cu ţiglă , situată pe ternul de la pct. 3 de mai sus.

5.Suprafaţa de 3000 mp teren păşune , fiind situat în extravilanul aceleiaşi localităţi , pct. numit „ Valea lui Băloi” , cu vecini: R – pădure , A – pădure , MZI – pădure , MN – pădure;

6.Suprafaţa de 2000 mp teren păşune situat în extravilanul aceleiaşi localităţi , pct. numit” Carmazan” , cu vecini: R – pădure , A – pădure , MZI – pădure , MN- pădure;

7.Suprafaţa de 10.000 mp teren fâneţe şi arabil situat în extravilanul aceleiaşi localităţi , pct. numit „ Radeşti” , cu vecini: R – R. T.r , A – C. G. , MZI  - şoseaua comunală , MN – hotar;

8.Suprafaţa de 1500 mp teren fâneţe situat în extravilanul aceleiaşi localităţi , pct. numit „ Rastoacă” , cu vecini: R – S. D. , A – R. T. , MZI- râu , MN – drum comunal;

9.Suprafaţa de 1500 mp teren fâneţe , situat în extravilanul aceleiaşi localităţi , pct. numit „ Podul Rumânilor” , cu vecini: R – S. N. , A – P. G. , MZI – P. H. , MN – pădure;

10.Suprafaţa de 200 mp teren fâneţe, situat în extravilanul aceleiaşi localităţi , pct. numit „ Rastoacă” , cu vecini: R – P. N. , A – E. T P. , MZI- râu , MN – drum comunal;

11.Suprafaţa de 2000 mp teren fâneţe situat în extravilanul aceleiaşi localităţi , pct. numit „ Trestă” , cu vecini: R – P. N., A – P. I., MZI – P. N. , MN – drum comunal;

12.Suprafaţa de 1500 mp teren fâneţe situat în extravilanul aceleiaşi localităţi , pct.numit” Coasta Radu”, cu vecini: R – V. V. , A – D. E. , MZI – P. I. , MN – pădure;

13.Suprafaţa de 6.600 mp teren fâneţe situat în extravilanul aceleiaşi localităţi , pct. numit „ Morminţi” , pe care este situat un grajd , în suprafaţă de 35 mp având 2 camere , sală şi anexă lipită de grajd , construit din piatră, acoperit cu tablă , cu vecini: R – drum,  A- S. P. , MZI – drum , MN- Z. V. C.;

14.Suprafaţa de 1800 mp teren fâneţe situat în extravilanul aceleiaşi localităţi , pct. numit „ Faţa Măgurii” , cu vecini: R- pădure , A – pădure , MZI – pădure, MN – pădure;

15.Suprafaţa de 6500 mp teren păşune situat în extravilanul aceleiaşi localităţi , pct.numit „ Padeşăl”, cu vecini: R- Z. C. , A – pădure , MZI- C. G. , MN – pădure;

16.Suprafaţa de 6000 mp teren păşune , situat în extravilanul aceleiaşi localităţi , pct. numit „ Madved” , cu vecini: R – pădure , A – pădure , MZI – pădure , MN – pădure;

17.Suprafaţa de 5000 mp teren păşune situat în extravilanul aceleiaşi localităţi , pct. numit „ Râul Şăşt” , cu vecini : E – pădure , A – pădure , MZI – pădure , MN – pădure;

18.Suprafaţa de 800 mp plaţ casă situat în intravilanul satului Prejna , comuna Balta , cu vecini:  E – U. C. , A – B. C. A., MZI – drum , MN- P. G.;

19.Una casă de locuit , de 70 mp , având 3 camere , sală , beci , bucătărie şi anexe(lipită de casă) , construită din piatră şi lemn , acoperită cu ţiglă , situată pe terenul descris la pct. 18 de mai sus;

20.Suprafaţa de 10.000 mp teren arabil situat în intravilanul aceleiaşi localităţi , pct.numit „ La Morminţi” , cu vecini:  E – P. E. , A – P. G. , MZI – drum , MN-U. P. C. , pe care se află un grajd , în suprafaţă de 40 mp cu 3 încăperi , construit din piatră , acoperit cu ţiglă;

21.Suprafaţa de 2000 mp teren fâneţe situat în extravilanul aceleiaşi  localităţi , pct. numit „ Sărga” , cu vecini: R – P. C. , A – V. V. , MZI – S. G. , MN – P.N.;

22.Suprafaţa de 2000 mp teren fâneţe situat în extravilanul aceleiaşi localităţi , pct. numit „ Trestă”  cu vecini: R – Z.I. , A – drum comunal , MZi – P. C. , MN – L. G.;

23.Suprafaţa de 1500 mp teren fâneţe situat în extravilanul aceleiaşi localităţi , pct. numit „ La Muşuroaie” , cu vecini: R – S. P. , A – P. C. , MZi – necunoscut , MN – necunoscut;

24.Suprafaţa de 500 mp teren fâneţe situat în extravilanul aceleiaşi localităţi , pct.numit „ La Muşuroaie” cu vecini: R – C. V. , A – V.G. , MZI- P. C., MN – C. V.;

25.Suprafaţa de 5000 mp teren pădure situat în comuna Balta , judeţul Mehedinţi , tarla 13+5 ,parcela 1, UP – V , UA 15 cu vecini: N- C. N. , E – C. N. , S – L. I., V- P. N.;

26.Suprafaţa de 1700 mp teren pădure situat în satul Prejna , comuna Balta , judeţul Mehedinţi , tarla 34 , parcela 30 , cu vecini: N- R. C. , E – P. M , S – D. N. , V – D. N;

27.Suprafaţa de 500 mp teren pădure situat în satul Prejna , comuna Balta , judeţul Mehedinţi , tarla 6, parcela 155 , cu vecini: N- P. M , E – drum , S – G. Gh , V- U. V;

28.Suprafaţa de 2000 mp teren pădure situat în satul Prejna , comuna Balta , judeţul Mehedinţi , tarla 26 , parcela 4 , cu vecini: N- P. N. , E – U. El., S – ogaş , V- P. P.A.;

29.Suprafaţa de 1900 mp teren pădure situat în satul Prejna , comuna Balta , judeţul Mehedinţi , tarla 26 , parcela 4 , cu vecini: N – P. N , E – B. D , S -A. Gh , V – P. N ;

30.Suprafaţa de 3900 mp teren pădure situat în satul Prejna , comuna Balta , judeţul Mehedinţi, tarla 26 , parcela 4 , cu vecini : N – ogaş , E – C. V ., S – P. N , V – drum;

31.Suprafaţa de 10.000 mp teren situat în intravilanul satului Prejna , comuna Balta , judeţul Mehedinţi , pct. numit „ Morminţi” cu vecini : R- U. I. , A – şoseaua , MZi- P. Z. , MN – P. G. , precum şi un grajd compus din 3 camere , construită din piatră , acoperită cu ţiglă , situat pe acest teren , conform testamentului  aut. Nr. 1553 emis la data de 11.07.2001 , de B.N.P. Gurgui Vasile.

În drept reclamanta şi-a întemeiat  acţiunea pe dispoziţiile articolului  1143  Cod civil şi art. 673 şi urm. din c.pr.civ.

În dovedirea  cererii  reclamanta a depus  la dosar  încheierea  nr. 13 din 07.06.2012 , certificatul notarial nr. 160 din 07.06.2012 , certificat de deces, certificate de căsătorie, cărţi de identitate, certificate de naştere, adeverinţa nr. 1117 din 19.04.2012 , 2 certificate nr. 1119 din 19.04.2012 , titlul de proprietate  nr. 4728 din 26.09.2003 , titlul de proprietate nr. 73935 din 08.11.1995 , testament autentificat prin încheierea de autentificare nr. 1553 din 11 iulie 2001 , certificat de acţionar nr. 334357 şi certificat de moştenitor nr. 573/979 din 25 iulie 1979.

Cererea a fost legal timbrată.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată şi reţine următoarele:

La data de 07.02.1976 a survenit decesul autorului P. V. , iar la data de 27.08.2003 a decedat autoarea P. N., ambii  cu ultimul domiciliu în comuna Balta, judeţul Mehedinţi.

Din actele de filiaţie depuse la dosarul cauzei instanţa reţine că atât reclamanta  cât şi pârâţii au vocaţie succesorală concretă la moştenirea rămasă de pe urma autorilor.

La termenul din data de  03 iulie 2012 părţile prezente  au susţinut că au încheiat o tranzacţie, pe care au depus-o la dosar şi pe care au semnat-o în faţa instanţei de judecată, solicitând pronunţarea unei hotărâri de expedient care să consfinţească învoiala lor.

În raport de voinţa părţilor, instanţa urmează ca, în temeiul art.2267 c.civ. şi art. 271 c.pr.civ., să admită acţiunea formulată de reclamantă şi să dispună ieşirea din indiviziune conform tranzacţiei intervenită între părţi.

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.