Tâlhărie

Sentinţă penală 1075 din 21.05.2009


 SENTINŢA PENALĂ NR. 1075/21 Mai 2009

Infractiunea de tâlhărie –prev.de art.211 C.p. Cod:198

Prin rechizitoriul procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău nr.5728/P/2006, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor: CB, şi VB.

In motivarea actului de sesizare se afirmă că inculpaţii în noaptea de 05/06.10.2006 s-au deplasat la stâna părţii vătămate CS, situată pe raza comunei X, de unde au sustras un număr de 6 ovine, după ce, în prealabil l-au ameninţat şi îndepărtat pe ciobanul PS. Ulterior, în momentul în care i s-a solicitat de către acesta restituirea ovinelor, l-au lovit cu un obiect contondent, cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 2-3 zile de îngrijiri medicale.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt au fost propuse spre administrare următoarele mijloace de probă: plângerile şi declaraţiile părţii vătămate CS şi PS, proces verbal de cercetare la faţa locului, însoţit de planşe fotografice ,certificat medico-legal nr…. din 24.09.2007, însoţit de acte medicale ,acte de căutare ale inculpatului VB, declaraţia martorilor SS, GO, MI, CV, toate coroborate cu declaraţiile inculpaţilor CB, VB,

Prin coroborarea probelor administrate, instanţa reţine că inculpaţii în noaptea de 05/06.10.2006 s-au deplasat la un bar situat în com. X, în care au consumat băuturi alcoolice până în jurul orei 23.00.

Sub pretextul că inculpatul VB a lucrat cu ziua la stâna proprietatea părţii vătămate CS şi că nu a fost plătit pentru munca prestată, acesta împreună cu celălalt inculpat s-au deplasat spre stâna situată în punctul Valea Izvorului, cu intenţia de a sustrage ovine.

In timp ce îşi însuşeau ovinele din stâna părţii vătămate, au fost surprinşi de către ciobanul PŞ, pe care inculpaţii l-au ameninţat şi l-au alungat de la locul faptei, acesta îndreptându-se apoi spre locuinţa părţii vătămate pentru a o anunţa.

Partea vătămată, însoţită de soţia sa şi de PŞ au plecat spre stână şi la o distanţă de aproximativ 500 metri s-au întâlnit cu cei doi inculpaţi care transportau într-un atelaj ovinele luate.

In timp ce partea vătămată a alertat organele de poliţie, soţia acesteia împreună cu PŞ s-au deplasat la locuinţa inculpaţilor. PŞ le-a solicitat inculpaţilor să restituie părţii vătămate ovinele sustrase. Inculpaţii au început să-l lovească pe PŞ, care a fost transportat ulterior la Spitalul Judeţean, necesitând pentru vindecare un număr de 2-3 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal nr.2345/24.09.2007, anexat la dosarul cauzei.

Partea vătămată a reuşit să recupereze o parte din prejudiciul cauzat, declarând că din suma de 1500 lei, se mai constituie parte civilă cu suma de 1250 lei.

La data de 06.10.2006, prin ordonanţa organelor de urmărire penală s-a dispus reţinerea inculpaţilor, care au fost prezenţi la Judecătoria Bacău, de către procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, cu propunere de arestare preventivă.

Instanţa de judecată, prin încheierea din data de 07.10.2006, pronunţată în dosarul nr.16635/2006 a admis propunerea de arestare preventivă şi a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor, pentru o perioadă de 15 zile, începând cu data de 07.10.2007 şi până la data de 21.10.2006 inclusiv.

Faţă de dispoziţia instanţei, cei doi inculpaţi au formulat recurs, acesta fiind admis, cercetările fiind continuate cu cei doi inculpaţi în stare de libertate.

La reţinerea situaţiei de fapt, instanţa a avut în vedere următoarele mijloace de probă: plângerile şi declaraţiile părţii vătămate CS (fl.7-10, 24-27 d.u.p) şi PŞ (fl.16-17, 21 d.u.p.); proces verbal de cercetare la faţa locului, însoţit de planşe fotografice (fl.11-15 dup); certificat medico-legal nr.2345/24.09.2007, însoţit de acte medicale – fl.20,23; acte de căutare ale inculpatului VB – fl.61-68; declaraţia martorilor SS fl.53-55, GO fl.56-58, MI – fl.59, VC – fl.60; toate coroborate cu declaraţiile inculpaţilor CB – fl.29-32 şi VB – fl.40-41 d.u.p.

In drept, faptele inculpaţilor întrunesc conţinutul constitutiv al infracţiunilor de tâlhărie, prev. de art.211 al.1, al.2 lit. b, c, al.21 lit.a Cod penal.

In temeiul art.345 Cod pr. penală, având în vedere că faptele există, fiecare constituie infracţiune şi că au fost săvârşite de către inculpaţi, urmează a dispune condamnarea acestora.

La individualizarea judiciară a pedepselor, instanţa va ţine seama de criteriile generale prev. de art.72 Cod penal, respectiv dispoziţiile părţii generale ale Codului penal, limitele de pedeapsă fixate în partea specială, gradul de pericol social al faptelor săvârşite, persoana inculpaţilor şi împrejurările care atenuează răspunderea penală.

In temeiul art.88 Cod penal  instanţa va computa din pedepsele aplicate durata reţinerii şi arestării preventive.

Instanţa constatând întrunite condiţiile prevăzute de art.81 Cod penal şi apreciind că scopul pedepselor poate fi atins chiar fără executare, urmează a dispune suspendarea condiţionată a executării acestora, va stabili termenul de încercare pe durata prev. de art.82 Cod penal şi va atrage atenţia inculpaţilor asupra prev. art.83 Cod penal.

Instanţa va interzice inculpaţilor exercitarea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II şi b Cod penal, în condiţiile prev. de art.71 al.5 Cod penal.

In temeiul art.14 Cod pr. penală, art.346 Cod pr. penală, art.998 Cod civil şi art.1003 Cod civil, instanţa constatând îndeplinite în mod cumulativ condiţiile răspunderii civile delictuale subiective pentru fapta proprie, respectiv fapta ilicită prezentată mai sus, raportul de cauzalitate între aceasta şi prejudiciul produs, existenţa prejudiciului şi culpa inculpaţilor, urmează a dispune obligarea acestora în solidar la repararea pagubei produsă părţii civile ca rezultat al săvârşirii infracţiunilor.

La stabilirea despăgubirilor instanţa va avea în vedere valoarea acestora aşa cum a fost determinată de partea civilă.

In temeiul art.14 Cod pr. penală şi art.346 Cod pr. penală, instanţa va lua act de neconstituirea părţii vătămate PS ca parte civilă.

In temeiul art.189 Cod pr. penală instanţa va dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariului pentru apărătorul desemnat din oficiu.

In temeiul art.191 al. 2 Cod pr. penală instanţa constatând culpa procesuală a inculpaţilor, urmează a dispune obligarea acestora la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

In temeiul art.193 Cod pr. penală va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare efectuate de către partea vătămată.

Domenii speta