Tutela - întemeiată pe dispoziţiile art. art. 110 din Codul civil

Sentinţă civilă 11326/2011 din 10.07.2012


 Tutela - întemeiată pe dispoziţiile  art. art. 110 din Codul civil

Neaplicabilitatea prevederile art. 110 Cod civil  privind instituirea tutelei în condiţiile în care unul dintre părinţii minorilor este în viaţă;

JUDECATORIA BISTRITA –Sentinţa Civila nr. 11326/20.12.2011

 

 Prin cererea înregistrată la această instanţă sub numărul de mai sus, petentul B.  N. P. D. M. a solicitat instanţei în contradictoriu cu intimata R. M., în scopul soluţionării cauzei succesorale privind pe defunctul R. M., decedat la data de 20 noiembrie 2011, ca în baza art. 110 din Codul civil să numească un tutore pentru minori R. M. D., născută la data de 28 august 2001, şi R Mi I, născut la data de 21 septembrie 1998, care vin la succesiunea defunctului în calitate de fii.

 Totodată, a solicitat instanţei, ca în baza art. 43 din Codul civil să-l încuviinţeze pe tutore, ca în numele şi pentru minori să facă declaraţie de opţiune succesorală, să accepte sau nu legatele lăsate, să ceară reducţiunea acestora şi să semneze actele juridice prealabile eliberării certificatului de moştenitor.

 În probaţiune s-au anexat înscrisuri.

 Deşi a fost legal citată, intimata nu a depus întâmpinare, dar s.a prezentat în instanţă şi a arătat că numele tutorelui este Ş R, care nu este rudă cu ea, fiind asistent personal la primărie.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 

 La data de 20 noi.2011 R M, tatăl minorilor R M D, născută la data de 28 august 2001, şi R M I, născut la data de 21 septembrie 1998, a decedat .

 Pentru soluţionarea cauzei succesorale privind pe defunct, B.N. P. D. M. a sesizat instanţa ca în temeiul art.110 Cod civil să numească un tutore pentru cei doi minori.

 Instanţa va respinge ca neîntemeiată această sesizare, motivat de faptul că instituţia tutelei potrivit art.110 Cod civil, se aplică în condiţiile în care, ambii părinţi sunt, după caz, decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie judecătorească, dispăruţi ori declaraţi morţi,precum şi în cazul în care, la încetarea adopţiei, instanţa hotărăşte că este în interesul minorului instituirea unei tutele.

 Situaţia în care se află  minorii din cauză, nu este similară cu  reglementarea dată de legiuitor prin acest articol, devenind incidente în cauză  dispoziţiile art.150 alin.3, potrivit căruia ,,pentru motive temeinice, în cadrul procedurilor succesorale, notarul public, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, poate numi provizoriu un curator special, care va fi validat, ori după caz, înlocuit de către instanţa de tutelă .